pl.po 637 KB
Newer Older
1
2
3
# Polskie tłumaczenie Sympa 6.0
# Copyright (C) 2009 Marcin Woloszyn <marcin.woloszyn@us.edu.pl>
# This file is distributed under the same license as the Sympa 6.0 package.
salaun's avatar
salaun committed
4
5
6
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: Sympa 6.0\n"
salaun's avatar
salaun committed
8
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
9
10
"PO-Revision-Date: 2017-08-22 12:16+0000\n"
"Last-Translator: strebski <strebski@o2.pl>\n"
11
"Language-Team: Polski\n"
salaun's avatar
salaun committed
12
"MIME-Version: 1.0\n"
13
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
salaun's avatar
salaun committed
14
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
"Language: pl\n"
16
17
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
"X-Generator: Pootle 2.8\n"
19
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
20

21
22
#: src/libexec/ldap_alias_manager.pl.in:42
#: src/libexec/mysql_alias_manager.pl.in:28
23
msgid "The configuration file contains errors.\n"
24
msgstr "Plik konfiguracyjny zawiera błędy.\n"
25

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
26
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:155 src/sbin/sympa_wizard.pl.in:413
david.verdin's avatar
david.verdin committed
27
28
29
msgid "Unable to open %s : %s"
msgstr "Nie można otworzyć %s : %s"

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
30
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:199
31
msgid "Example: "
32
msgstr "Przykład: "
33

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
34
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:209
35
msgid "(You must define this parameter)"
36
msgstr "Musisz zdefiniować ten parametr"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
37

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
38
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:347
39
msgid "%s [%s] : "
40
msgstr "%s [%s]: "
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
41

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
42
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:366
43
msgid "Incorrect parameter definition: %s\n"
44
msgstr "Niepoprawna definicja parametru: %s\n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
45

46
47
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
48
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:2062 src/lib/Sympa/Upgrade.pm:2106
49
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:951 src/sbin/sympa_wizard.pl.in:400
50
msgid "%d.%b.%Y-%H.%M.%S"
51
msgstr ""
52

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
53
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:404
54
msgid "Unable to rename %s : %s"
55
msgstr "Nie można zmienić nazwy %s: %s"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
56

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
57
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:425
58
59
60
61
msgid ""
"%s have been updated.\n"
"Previous versions have been saved as %s.\n"
msgstr ""
62
63
"%s został zaktualizowany. \n"
"Poprzednia wersja została zapisana jako %s.\n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
64

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
65
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:432
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
msgid ""
"##############################################################################\n"
"# This process will help you install all Perl (CPAN) modules required by "
"Sympa\n"
"# software.\n"
"# Sympa requires from 50 to 65 additional Perl modules to run properly. \n"
"# The whole installation process should take around 15 minutes.\n"
"# You'll first have to configure the CPAN shell itself and select your\n"
"# favourite CPAN server.\n"
"# Note that you might prefer to install the required Perl modules using "
"your\n"
"# favourite DEB/RPM mechanism.\n"
"# Feel free to interrupt the process if needed ; you can restart it safely\n"
"# afterward.\n"
"##############################################################################\n"
"Press the Enter key to continue..."
msgstr ""
83
84
"Ten proces pomoże ci zainstalować moduły Perla (CPAN) wymagane przez program "
"Sympa.\n"
85
86
"Do poprawnego działania Sympa potrzebuje dodakowo od 50 do 65 modułów "
"Perla.\n"
87
88
89
90
91
92
93
94
"Cały proces instalacyjny  powinien zająć około 15 minut.\n"
"Na początku konieczne jest skonfogurowanie powłoki CPAN i wybranie "
"preferowanego serwera CPAN.\n"
"Możliwe jest zainstalowanie wymaganych modułów Perla z repozytoriów "
"pakietów DEB/RPM.\n"
"Proces instalacyjny można przerwać w każdej chwili; Instalację można "
"bezpiecznie ponowić później.\n"
"Wciśnij klawisz Enter aby kontynuować ..."
95

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
96
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:474
97
msgid "Which RDBMS will you use for core database:"
98
msgstr "Którego RDBMS będziesz używał jako głównej bazy danych:"
99

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
100
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:479
101
msgid "-> Select RDBMS [1-%d] "
102
msgstr "-> Wybierz RDBMS [1-%d]"
103

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
104
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:492
105
msgid "Checking for PERL version:"
106
msgstr "Sprawdzanie wersji PERLa"
107

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
108
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:495
109
msgid "Your version of perl is OK (%s >= %s)"
110
msgstr "Twoja wersja PERLa jest poprawna (%s >= %s)"
111

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
112
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:499
113
114
115
116
msgid ""
"Your version of perl is TOO OLD (%s < %s)\n"
"Please INSTALL a new one !"
msgstr ""
117
118
"Twoja wersja PERLA jest przestarzała (%s < %s)\n"
"Proszę zainstalować nową wersję"
119

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
120
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:503
121
msgid "Checking for REQUIRED modules:"
122
msgstr "Sprawdzanie WYMAGANYCH modułów:"
123

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
124
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:505
125
msgid "Checking for OPTIONAL modules:"
126
msgstr "Sprawdzanie dodatkowych modułów:"
127

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
128
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:509
129
130
131
132
133
msgid ""
"******* NOTE *******\n"
"You can retrieve all theses modules from any CPAN server\n"
"(for example ftp://ftp.pasteur.fr/pub/computing/CPAN/CPAN.html)"
msgstr ""
134
135
"******* UWAGA *******\n"
"Możesz pobrać wszystkie moduły z dowolnego serwera CPAN\n"
136
"(na przykład ftp://ftp.pasteur.fr/pub/computing/CPAN/CPAN.html)"
137

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
138
139
#. (-24)
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:524
140
msgid "perl module"
141
msgstr "moduł perl"
142

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
143
144
#. (-24)
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:524
145
msgid "from CPAN"
146
msgstr "od CPAN"
147

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
148
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:525
149
msgid "STATUS"
150
msgstr "STAN"
151

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
152
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:526
153
msgid "-----------"
154
msgstr "-----------"
155

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
156
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:526
157
msgid "---------"
158
msgstr "---------"
159

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
160
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:527
161
msgid "------"
162
msgstr "------"
163

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
164
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:546
165
msgid "was not found on this system."
166
msgstr "nie zostało odnalezione w tym systemie."
167

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
168
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:568
169
msgid "OK (%-6s >= %s)"
170
msgstr "OK (%-6s >= %s)"
171

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
172
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:571
173
msgid "version is too old (%s < %s)"
174
msgstr "wersja jest za stara (%s < %s)"
175

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
176
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:574
177
msgid ">>>>>>> You must update \"%s\" to version \"%s\" <<<<<<."
178
msgstr ">>>>>>> Musisz zaktualizować \"%s\" do wersji \"%s\" <<<<<<."
179

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
180
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:606
181
182
msgid "## You need root privileges to install %s module. ##"
msgstr ""
183
"## Potrzebujesz uprawnień administratora do zainstalowania modułu %s. ##"
184

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
185
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:609
186
msgid "## Press the Enter key to continue checking modules. ##"
187
msgstr "## Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować sprawdzanie modułów. ##"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
188

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
189
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:618
190
msgid "-> Usage of this module: %s"
191
msgstr "-> Użycie tego modułu: %s"
192

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
193
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:625
194
msgid "-> Prerequisites: %s"
195
msgstr "-> Wymagania wstępne: %s"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
196

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
197
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:630
198
msgid "-> Install module %s ? [%s] "
199
msgstr "-> Zainstalować moduł %s? [%s] "
200

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
201
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:666
202
203
204
205
msgid ""
"Installation of %s still FAILED. You should download the tar.gz from http://"
"search.cpan.org and install it manually."
msgstr ""
206
207
"Instalacja %s nie powiodła się. Pobierz paczkę tar.gz z http://search.cpan."
"org i zainstaluj ją manualnie."
208

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
209
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:671
210
211
212
213
msgid ""
"Installation of %s FAILED. Do you want to force the installation of this "
"module? (y/N) "
msgstr ""
214
215
"Instalacja %s nie powiodła się. Czy chcesz wymusić instalacje tego modułu? "
"(y/N)"
216

217
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:101
218
msgid ""
219
220
221
222
"If set to \"on\", enables support of legacy character set according to "
"charset.conf(5) configuration file.\n"
"In some language environments, legacy encoding (character set) can be "
"preferred for e-mail messages: for example iso-2022-jp in Japanese language."
223
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
224

225
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:109
226
msgid ""
227
228
229
"auto: Updates database table structures automatically.\n"
"However, since version 5.3b.5, Sympa will not shorten field size if it "
"already have been longer than the size defined in database definition."
230
msgstr ""
231
232
233
"auto: Automatycznie aktualizuje struktury tabel bazy danych.\n"
"Od wersji 5.3b.5 Sympa nie skróci rozmiaru pola tabeli, jeśli już jest "
"dłuższy niż rozmiar zdefiniowany w definicji bazy danych."
234

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:189
msgid ""
"Adds more fields to \"subscriber_table\" table. Sympa recognizes fields "
"defined with this parameter. You will then be able to use them from within "
"templates and scenarios:\n"
"* for scenarios: [subscriber->field]\n"
"* for templates: [% subscriber.field %]\n"
"These fields will also appear in the list members review page and will be "
"editable by the list owner. This parameter is a comma-separated list.\n"
"You need to extend the database format with these fields"
245
msgstr ""
246

247
248
249
250
251
252
253
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:198
msgid ""
"Adds more fields to \"user_table\" table. Sympa recognizes fields defined "
"with this parameter. You will then be able to use them from within "
"templates: [% subscriber.field %]\n"
"This parameter is a comma-separated list.\n"
"You need to extend the database format with these fields"
254
msgstr ""
255

256
257
258
259
260
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:224
msgid ""
"Sets the verbosity of logs.\n"
"0: Only main operations are logged\n"
"3: Almost everything is logged."
261
msgstr ""
262

263
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:248
264
msgid ""
265
266
267
268
"It is recommended to create a specific alias file so that Sympa never "
"overwrites the standard alias file, but only a dedicated file.\n"
"Set this parameter to \"none\" if you want to disable alias management in "
"Sympa."
269
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
270

271
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:286
272
msgid ""
273
274
275
276
"Rejects messages that seem to be from automated services, based on a few "
"header fields (\"Content-Identifier:\", \"Auto-Submitted:\").\n"
"Sympa also can be configured to reject messages based on the \"From:\" "
"header field value (see \"loop_prevention_regex\")."
277
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
278

279
280
281
282
283
284
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:367
msgid ""
"See \"anonymous_sender\" list parameter.\n"
"Default value prior to Sympa 6.1.19 is:\n"
" Sender,X-Sender,Received,Message-id,From,X-Envelope-To,Resent-From,Reply-"
"To,Organization,Disposition-Notification-To,X-Envelope-From,X-X-Sender"
285
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
286

287
288
289
290
291
292
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:381
msgid ""
"Use it, for example, to ensure some privacy for your users in case that "
"\"anonymous_sender\" mode is inappropriate.\n"
"The removal of these header fields is applied before Sympa adds its own "
"header fields (\"rfc2369_header_fields\" and \"custom_header\")."
293
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
294

295
296
297
298
299
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:393
msgid ""
"The removal happens after Sympa's own header fields are added; therefore, it "
"is a convenient way to remove Sympa's own header fields (like \"X-Loop:\" or "
"\"X-no-archive:\") if you wish."
300
msgstr ""
301

302
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:401
303
msgid ""
304
305
306
"Specify which RFC 2369 mailing list header fields to be added.\n"
"\"List-Id:\" header field defined in RFC 2919 is always added. Sympa also "
"adds \"Archived-At:\" header field defined in RFC 5064."
307
msgstr ""
308

309
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:457
310
msgid ""
311
312
313
"The number of seconds a bulk worker sleeps between starting a new loop if it "
"didn't find a message to send.\n"
"Keep it small if you want your server to be reactive."
314
msgstr ""
315

316
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:465
317
msgid ""
318
319
320
"Number of seconds a master bulk daemon waits between two packets number "
"checks.\n"
"Keep it small if you expect brutal increases in the message sending load."
321
msgstr ""
322

323
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:478
324
325
326
327
msgid ""
"Absolute path to sendmail command line utility (e.g.: a binary named "
"\"sendmail\" is distributed with Postfix).\n"
"Sympa expects this binary to be sendmail compatible (exim, Postfix, qmail "
328
"and so on provide it)."
329
msgstr ""
330

331
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:486
332
msgid ""
333
334
"Note that \"-f\", \"-N\" and \"-V\" options and recipient addresses should "
"not be included, because they will be included by Sympa."
335
msgstr ""
336

337
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:505
338
339
340
341
342
343
msgid ""
"Maximum number of simultaneous child processes spawned by Sympa. This is the "
"main load control parameter. \n"
"Proposed value is quite low, but you can rise it up to 100, 200 or even 300 "
"with powerful systems."
msgstr ""
344

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
345
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:592
346
347
348
349
350
msgid ""
"If enabled, distributed messages via lists will be archived. Otherwise "
"archiving is disabled.\n"
"Note that even if setting this parameter disabled, past archives will not be "
"removed and will be accessible according to access settings by each list."
351
msgstr ""
352

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
353
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:614
354
355
356
357
358
359
360
361
362
msgid ""
"Activates a custom archiver to use instead of MHonArc. The value of this "
"parameter is the absolute path to the executable file.\n"
"Sympa invokes this file with these two arguments:\n"
"--list\n"
"The address of the list including domain part.\n"
"--file\n"
"Absolute path to the message to be archived."
msgstr ""
363

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
364
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:664
365
366
367
368
369
370
371
msgid ""
"Uses variable envelope return path (VERP) to detect bouncing subscriber "
"addresses.\n"
"0%: VERP is never used.\n"
"100%: VERP is always in use.\n"
"VERP requires address with extension to be supported by MTA. If tracking is "
"enabled for a list or a message, VERP is applied for 100% of subscribers."
372
msgstr ""
373

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
374
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:765
375
376
377
378
379
msgid ""
"The prefix to consist the return-path of probe messages used for bounce "
"management, when variable envelope return path (VERP) is enabled. VERP "
"requires address with extension to be supported by MTA.\n"
"If you change the default value, you must modify the mail aliases too."
380
msgstr ""
381

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
382
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:847
383
384
385
msgid ""
"Defines the families the automatic lists are based on. It is a character "
"string structured as follows:\n"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
386
"* each family is separated from the other by a semicolon (;)\n"
387
"* inside a family definition, each field is separated from the other by a "
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
388
"colon (:)\n"
389
390
391
392
393
"* each field has the structure: \"<field name>=<filed value>\"\n"
"Basically, each time Sympa uses the automatic lists families, the values "
"defined in this parameter will be available in the family object.\n"
"* for scenarios: [family->name]\n"
"* for templates: [% family.name %]"
394
msgstr ""
395

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
396
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1031
397
398
399
400
401
402
403
404
405
msgid ""
"The directory where bounced.pl daemon will store the last bouncing message "
"for each user. A message is stored in the file: <bounce_path>/<list "
"name>@<mail domain name>/<email address>, or, if tracking is enabled: "
"<bounce_path>/<list name>@<mail domain name>/<email address>_<envelope ID>.\n"
"Users can access to these messages using web interface in the bounce "
"management page.\n"
"Don't confuse with \"queuebounce\" parameter which defines the spool where "
"incoming error reports are stored and picked by bounced.pl daemon."
406
msgstr ""
407

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
408
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1163
409
410
411
412
413
msgid ""
"Local part (the part preceding the \"@\" sign) of the address by which mail "
"interface of Sympa accepts mail commands.\n"
"If you change the default value, you must modify the mail aliases too."
msgstr ""
414

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
415
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1170
416
417
418
419
msgid ""
"Local part (the part preceding the \"@\" sign) of the address by which "
"listmasters receive messages.\n"
"If you change the default value, you must modify the mail aliases too."
420
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
421

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
422
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1175
423
msgid ""
424
425
426
427
"Used to define a custom parameter for your server. Do not forget the "
"semicolon between the parameter name and the parameter value.\n"
"You will be able to access the custom parameter value in web templates by "
"variable \"conf.custom_robot_parameter.<param_name>\""
428
msgstr ""
429

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
430
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1194
431
msgid ""
432
433
434
435
"binary_file: Sympa processes will maintain a binary version of the list "
"configuration, \"config.bin\" file on local disk. If you manage a big amount "
"of lists (1000+), it should make the web interface startup faster.\n"
"You can recreate cache by running \"sympa.pl --reload_list_config\"."
436
msgstr ""
437

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
438
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1200
439
msgid ""
440
441
442
"Note that \"list_table\" database table should be filled at the first time "
"by running:\n"
" # sympa.pl --sync_list_db"
443
msgstr ""
444

445
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1243
446
447
448
449
450
451
452
453
454
msgid ""
"This allows generated authentication keys to differ from a site to another. "
"It is also used for encryption of user passwords stored in the database. The "
"presence of this string is one reason why access to \"sympa.conf\" needs to "
"be restricted to the \"sympa\" user.\n"
"Note that changing this parameter will break all HTTP cookies stored in "
"users' browsers, as well as all user passwords and lists X509 private keys. "
"To prevent a catastrophe, Sympa refuses to start if this \"cookie\" "
"parameter was changed."
455
msgstr ""
456

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
457
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1464
458
msgid ""
459
460
"thrd: Threaded index.\n"
"mail: Chronological index."
461
msgstr ""
462
463
"thrd: Index wg. wątków\n"
"mail: Index chronologiczny."
464

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
465
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1562
466
msgid ""
467
468
469
470
471
472
473
"Session duration is controlled by \"sympa_session\" cookie validity "
"attribute. However, by security reason, this delay also need to be "
"controlled by server side. This task removes old entries in the "
"\"session_table\" table.\n"
"Format of values is a string without spaces including \"y\" for years, \"m\" "
"for months, \"d\" for days, \"h\" for hours, \"min\" for minutes and \"sec\" "
"for seconds."
474
msgstr ""
475

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
476
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1595
477
478
479
480
msgid ""
"URL path to the javascript file making the WYSIWYG HTML editor available. "
"Relative path under <static_content_url> or absolute path.\n"
"Example is for TinyMCE 4 installed under <static_content_path>/js/tinymce/."
481
msgstr ""
482

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
483
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1636
484
msgid ""
485
486
487
488
489
"\"insensitive\" or \"sensitive\".\n"
"If set to \"insensitive\", WWSympa's password check will be insensitive. "
"This only concerns passwords stored in the Sympa database, not the ones in "
"LDAP.\n"
"Should not be changed! May invalid all user password."
490
msgstr ""
491

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
492
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1644
Sympa Authors's avatar
Sympa Authors committed
493
494
495
496
497
498
499
500
msgid ""
"\"md5\" or \"bcrypt\".\n"
"If set to \"md5\", Sympa will use MD5 password hashes. If set to \"bcrypt\", "
"bcrypt hashes will be used instead. This only concerns passwords stored in "
"the Sympa database, not the ones in LDAP.\n"
"Should not be changed! May invalid all user passwords."
msgstr ""

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
501
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1652
Sympa Authors's avatar
Sympa Authors committed
502
503
504
505
506
507
508
509
msgid ""
"On successful login, update the encrypted user password to use the algorithm "
"specified by \"password_hash\". This allows for a graceful transition to a "
"new password hash algorithm. A value of 0 disables updating of existing "
"password hashes. New and reset passwords will use the \"password_hash\" "
"setting in all cases."
msgstr ""

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
510
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1660
Sympa Authors's avatar
Sympa Authors committed
511
512
513
514
515
516
517
518
519
msgid ""
"When \"password_hash\" is set to \"bcrypt\", this sets the \"cost\" "
"parameter of the bcrypt hash function. The default of 12 is expected to "
"require approximately 250ms to calculate the password hash on a 3.2GHz CPU. "
"This only concerns passwords stored in the Sympa database, not the ones in "
"LDAP.\n"
"Can be changed but any new cost setting will only apply to new passwords."
msgstr ""

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
520
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1691
521
msgid ""
522
523
524
525
526
"Enables or disables the pictures feature by default. If enabled, "
"subscribers can upload their picture (from the \"Subscriber option\" page) "
"to use as an avatar.\n"
"Pictures are stored in a directory specified by the \"static_content_path\" "
"parameter."
527
msgstr ""
528

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
529
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1707
530
#, fuzzy
531
msgid ""
532
533
534
535
536
"These values are supported:\n"
"javascript: the address is hidden using a javascript. Users who enable "
"Javascript can see nice mailto addresses where others have nothing.\n"
"at: the \"@\" character is replaced by the string \"AT\".\n"
"none: no protection against spam harvesters."
537
msgstr ""
538
539
540
541
"There is a need to protect Sympa web sites against spambots which collect "
"email addresses from public web sites. Various methods are available in "
"Sympa and you can choose to use them with the spam_protection and "
"web_archive_spam_protection parameters. Possible value are:"
542

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
543
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1714
544
545
546
547
548
549
#, fuzzy
msgid ""
"The same as \"spam_protection\", but restricted to the web archive.\n"
"In addition to it:\n"
"cookie: users must submit a small form in order to receive a cookie before "
"browsing the web archive."
550
msgstr ""
551
552
553
554
"Idem spam_protection is provided but it can be used only for web archives. "
"Access requires a cookie, and users must submit a small form in order to "
"receive a cookie before browsing the archives. This blocks all robot, even "
"google and co."
555

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
556
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1731
557
558
559
560
msgid ""
"S/MIME authentication, decryption and re-encryption. It requires these "
"external modules: Crypt-OpenSSL-X509 and Crypt-SMIME.\n"
"TLS client authentication. It requires an external module: IO-Socket-SSL."
561
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
562

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
563
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1755
564
565
566
567
568
msgid ""
"CA certificates in this directory are used for client authentication.\n"
"The certificates need to have names including hash of subject, or symbolic "
"links to them with such names. The links may be created by using \"c_rehash"
"\" script bundled in OpenSSL."
569
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
570

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
571
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1887
572
msgid ""
573
574
575
576
"Do not set unless you want to use DMARC protection.\n"
"This is a comma separated list of test modes; if multiple are selected then "
"protection is activated if ANY match. Do not use dmarc_* modes unless you "
"have a local DNS cache as they do a DNS lookup for each received message."
577
msgstr ""
578

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
579
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1932
580
msgid ""
581
582
583
584
585
"This is needed if you are running Sympa on a host but you handle all your "
"mail on a separate mail relay.\n"
"Default value is real FQDN of the host. Port number may be specified as "
"\"mail.example.org:25\" or \"203.0.113.1:25\". If port is not specified, "
"standard port (25) will be used."
586
msgstr ""
587

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
588
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1937
589
590
591
592
593
msgid ""
"List of suffixes you are using for list addresses, i.e. \"mylist-request\", "
"\"mylist-owner\" and so on.\n"
"This parameter is used with the \"list_check_smtp\" parameter. It is also "
"used to check list names at list creation time."
594
msgstr ""
595

596
597
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:38
msgid "Service description"
598
msgstr "Opis usługi"
599

600
601
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:41
msgid "Primary mail domain name"
602
msgstr "Podstawowa domena pocztowa"
603
604

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:49
605
#, fuzzy
606
607
msgid "Email addresses of listmasters"
msgstr "ukryty, poza administratorem list"
608

609
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:55
610
msgid ""
611
612
613
614
"Email addresses of the listmasters (users authorized to perform global "
"server commands). Some error reports may also be sent to these addresses. "
"Listmasters can be defined for each virtual host, however, the default "
"listmasters will have privileges to manage all virtual hosts."
615
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
616

617
618
619
620
621
622
623
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:59
#, fuzzy
msgid "Default language"
msgstr "Wybierz język"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:64
#, fuzzy
624
msgid ""
625
626
627
"This is the default language used by Sympa. One of supported languages "
"should be chosen."
msgstr "To jest język domyślny używany przez Sympa"
628

629
630
631
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:69
msgid "Supported languages"
msgstr "Obsługiwane języki"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
632

633
634
635
636
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:75
msgid ""
"All supported languages for the user interface. Languages proper locale "
"information not installed are ignored."
637
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
638

639
640
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:79
msgid "Title of service"
641
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
642

643
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:81
644
msgid ""
645
646
"The name of your mailing list service. It will appear in the header of web "
"interface and subjects of several service messages."
647
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
648

649
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:88
650
#, fuzzy
651
652
msgid "Display name of Sympa"
msgstr "Nazwa rodziny"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
653

654
655
656
657
658
659
660
661
662
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:93
#, fuzzy
msgid ""
"This parameter is used for display name in the \"From:\" header field for "
"the messages sent by Sympa itself."
msgstr "Ten parametr jest używany do wyświetlania nazwy w nagłówku \"Od:\""

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:97
msgid "Support of legacy character set"
663
msgstr ""
664

665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:104
msgid "Database related"
msgstr "Związane z bazą danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:107
#, fuzzy
msgid "Update database structure"
msgstr "Struktura bazy danych zaktualizowana"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:114
#, fuzzy
msgid "Type of the database"
msgstr "Nazwa bazy danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:116
680
msgid ""
681
682
"Possible types are \"MySQL\", \"PostgreSQL\", \"Oracle\", \"Sybase\" and "
"\"SQLite\"."
683
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
684

685
686
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:123
msgid "Hostname of the database server"
687
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
688

689
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:125
690
msgid ""
691
692
"With PostgreSQL, you can also use the path to Unix Socket Directory, e.g. \"/"
"var/run/postgresql\" for connection with Unix domain socket."
693
msgstr ""
694

695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:131
msgid "Port of the database server"
msgstr "Port serwera bazy danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:137
msgid "Name of the database"
msgstr "Nazwa bazy danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:141
msgid ""
"With SQLite, this must be the full path to database file. With Oracle "
"Database, this must be Oracle SID."
707
msgstr ""
708

709
710
711
712
713
714
715
716
717
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:146
msgid "User for the database connection"
msgstr "Użytkownik połączenia z bazą danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:153
msgid "Password for the database connection"
msgstr "Hasło połączenia z bazą danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:158
718
msgid ""
719
720
"What ever you use a password or not, you must protect the SQL server (is it "
"not a public internet service ?)"
721
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
722

723
724
725
726
727
728
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:161
#, fuzzy
msgid "Database options"
msgstr "port bazy danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:163
729
msgid ""
730
731
732
"If these options are defined, they will be appended to data source name "
"(DSN) fed to database driver. Check the related DBD documentation to learn "
"about the available options."
733
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
734

735
736
737
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:169
msgid "Environment variables setting for database"
msgstr "Zmienne środowiskowe połączenia z bazą danych"
738

739
740
741
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:172
msgid ""
"With Oracle Database, this is useful for defining ORACLE_HOME and NLS_LANG."
742
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
743

744
745
746
747
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:178
#, fuzzy
msgid "Database processing timeout"
msgstr "Związane z bazą danych"
748

749
750
751
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:180
msgid "Currently, this parameter may be used for SQLite only."
msgstr ""
752

753
754
755
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:185
msgid "Database private extension to subscriber table"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
756

757
758
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:194
msgid "Database private extension to user table"
759
msgstr ""
760

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
761
#: default/web_tt2/nav.tt2:48 default/web_tt2/serveradmin.tt2:155
762
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:202
763
#, fuzzy
764
765
msgid "System log"
msgstr "Logi systemu"
766

767
768
769
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:206
msgid "System log facility for Sympa"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
770

771
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:209
772
#, fuzzy
773
774
msgid "Do not forget to configure syslog server."
msgstr "Nie zapomnij zmodyfikować pliku syslog.conf"
775

776
777
778
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:213
msgid "Communication mode with syslog server"
msgstr ""
779

780
781
782
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:220
msgid "Log verbosity"
msgstr "Dokładność dziennika"
783

784
785
786
787
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:227
#, fuzzy
msgid "Alias management"
msgstr "Zarządzanie czarną listą"
salaun's avatar
salaun committed
788

789
790
791
792
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:231
#, fuzzy
msgid "Program used to update alias database"
msgstr "Nie powiodło się uaktualnienie bazy danych."
salaun's avatar
salaun committed
793

794
795
796
797
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:233
msgid ""
"This may be \"makemap\", \"newaliases\", \"postalias\", \"postmap\" or full "
"path to custom program."
798
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
799

800
801
802
803
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:238
#, fuzzy
msgid "Type of alias database"
msgstr "Nazwa bazy danych"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
804

805
806
807
808
809
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:240
msgid ""
"\"btree\", \"dbm\", \"hash\" and so on. Available when aliases_program is "
"\"makemap\", \"postalias\" or \"postmap\""
msgstr ""
810

811
812
813
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:246
msgid "Path of the file that contains all list related aliases"
msgstr "Ścieżka do pliku zawierającego wszystkie aliasy powiązane z listą"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
814

815
816
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:252
msgid "Path to alias manager"
817
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
818

819
820
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:254
msgid "The absolute path to the script that will add/remove mail aliases"
821
msgstr ""
822

823
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:260
824
#, fuzzy
825
826
msgid "Receiving"
msgstr "Sposób odbierania:"
salaun's avatar
salaun committed
827

828
829
830
831
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:263
#, fuzzy
msgid "Default maximum number of list members"
msgstr "Zarządzaj subskrybentami"
832

833
834
835
836
837
838
839
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:267
#, fuzzy
msgid ""
"Default limit for the number of subscribers per list (0 means no limit)."
msgstr ""
"Domyślne ograniczenie ilości subskrybentów na listę (0 oznacza brak "
"ograniczenia)"
840

841
842
843
844
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:273
#, fuzzy
msgid "Maximum size of messages"
msgstr "Maximum size of a message in 8-bit bytes."
salaun's avatar
salaun committed
845

846
847
848
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:275
msgid ""
"Incoming messages smaller than this size is allowed distribution by Sympa."
849
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
850

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
851
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1697 src/lib/Sympa/ConfDef.pm:276
852
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:410 src/lib/Sympa/ListDef.pm:561
853
854
msgid "bytes"
msgstr "bajtów"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
855

856
857
858
859
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:284
#, fuzzy
msgid "Reject mail sent from automated services to list"
msgstr "Odrzucać wiadomości z automatów (crontab, itp.)?"
860

861
862
863
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:295
msgid "Header field name(s) used to determine sender of the messages"
msgstr "Pole/pola nagłówka definiujące nadawcę wiadomości"
salaun's avatar
salaun committed
864

865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:297
msgid ""
"\"Return-Path\" means envelope sender (a.k.a. \"UNIX From\") which will be "
"alternative to sender of messages without \"From\" field. \"Resent-From\" "
"may also be inserted before \"From\", because some mailers add it into "
"redirected messages and keep original \"From\" field intact. In particular "
"cases, \"Return-Path\" can not give right sender: several mail gateway "
"products rewrite envelope sender and add original one as non-standard field "
"such as \"X-Envelope-From\". If that is the case, you might want to insert "
"it in place of \"Return-Path\"."
875
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
876

877
878
879
880
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:302
#, fuzzy
msgid "Reject misaddressed commands"
msgstr "Odrzuć zaznaczone adresy"
881

882
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:304
883
msgid ""
884
885
"When a mail command is sent to a list, by default Sympa rejects this "
"message. This feature can be turned off setting this parameter to \"ignore\"."
886
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
887

888
889
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:309
msgid "Regular expression matching with misaddressed commands"
890
msgstr ""
891

892
893
894
895
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:311
msgid ""
"Perl regular expression applied on messages subject and body to detect "
"misaddressed commands."
896
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
897

898
899
900
901
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:316
#, fuzzy
msgid "Priority for command messages"
msgstr "Domyślny priorytet dla wiadomości list"
902

903
904
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:318
msgid "Priority applied to messages sent to Sympa command address."
905
msgstr ""
906

907
908
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:324
msgid "Priority for messages bound for list owners"
909
msgstr ""
910

911