nb.po 529 KB
Newer Older
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# translation of nb.po to
# Norwegian Bokmål translation for sympa
# Copyright (c) (c) 2005 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2005
# This file is distributed under the same license as the sympa package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2005.
# Anders Lund <anders.lund@uninett.no>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
13
14
"PO-Revision-Date: 2017-06-14 13:36+0000\n"
"Last-Translator: skh <sivert.hatteberg@usit.uio.no>\n"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
15
"Language-Team: Bokmål <en@li.org>\n"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
16
"Language: nb\n"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
17
18
19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
"X-Generator: Pootle 2.8\n"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
22
"X-Rosetta-Version: 0.1\n"
23

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
24
#: src/libexec/ldap_alias_manager.pl.in:43
25
#: src/libexec/mysql_alias_manager.pl.in:28
26
msgid "The configuration file contains errors.\n"
27
msgstr "Oppsettfila --CONFIG-- inneholder feil.\n"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
28

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
29
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:157 src/sbin/sympa_wizard.pl.in:420
david.verdin's avatar
david.verdin committed
30
31
32
msgid "Unable to open %s : %s"
msgstr "Kan ikke åpne %s : %s"

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
33
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:203
34
msgid "Example: "
35
msgstr "Eksempel:"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
36

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
37
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:213
38
msgid "(You must define this parameter)"
39
msgstr "(Du må definere denne parameteren)"
40

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
41
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:352
42
msgid "%s [%s] : "
43
msgstr "%s [%s] :"
44

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
45
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:371
46
msgid "Incorrect parameter definition: %s\n"
47
msgstr "Feil definisjon av parameter: %s\n"
48

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
49
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:411
50
msgid "Unable to rename %s : %s"
51
msgstr "Kunne ikke gi nytt navn til %s : %s"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
52

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
53
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:432
54
55
56
57
msgid ""
"%s have been updated.\n"
"Previous versions have been saved as %s.\n"
msgstr ""
58
59
"%s har blitt oppdatert.\n"
"Forrige versjon har blitt lagret som %s.\n"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
60

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
61
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:441
62
#, fuzzy
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
msgid ""
"##############################################################################\n"
"# This process will help you install all Perl (CPAN) modules required by "
"Sympa\n"
"# software.\n"
"# Sympa requires from 50 to 65 additional Perl modules to run properly. \n"
"# The whole installation process should take around 15 minutes.\n"
"# You'll first have to configure the CPAN shell itself and select your\n"
"# favourite CPAN server.\n"
"# Note that you might prefer to install the required Perl modules using "
"your\n"
"# favourite DEB/RPM mechanism.\n"
"# Feel free to interrupt the process if needed ; you can restart it safely\n"
"# afterward.\n"
"##############################################################################\n"
"Press the Enter key to continue..."
msgstr ""
80
"##############################################################################\n"
81
82
83
84
85
86
87
88
89
"# Denne prosessen vil bistå deg med å installere alle Perlmoduler (CPAN) "
"som\n"
"# er påkrevd av Sympa.\n"
"# Sympa krever fra 50 til 65 ekstra Perlmoduler for å kjøre.\n"
"# Hele installasjonsprosessen burde ta rundt 15 minutter.\n"
"# Du må først konfigurere CPAN-shellet og velge en CPAN-server.\n"
"# Merk at du kanskje vil ønske å installere de påkrevde PERLmodulene ved å\n"
"# bruke DEB/RPM.\n"
"# Prosessen kan avbrytes ved behov, og trygt startes på nytt senere.\n"
90
"##############################################################################\n"
91
"Trykk Enter for å fortsette…"
92

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
93
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:482
94
msgid "Which RDBMS will you use for core database:"
95
msgstr "Hvilken RDBMS vil du bruke for kjernedatabasen:"
96

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
97
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:487
98
msgid "-> Select RDBMS [1-%d] "
99
msgstr "-> Velg RDBMS [1-%d]"
100

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
101
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:499
102
msgid "Checking for PERL version:"
103
msgstr "Sjekker for versjon av PERL:"
104

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
105
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:503
106
msgid "Your version of perl is OK (%s  >= %s)"
107
msgstr "Perlversjonen din er OK (%s >= %s)"
108

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
109
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:507
110
111
112
113
msgid ""
"Your version of perl is TOO OLD (%s  < %s)\n"
"Please INSTALL a new one !"
msgstr ""
114
115
"Perlversjonen din er for gammel (%s < %s)\n"
"Du må INSTALLERE en nyere versjon!"
116

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
117
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:511
118
msgid "Checking for REQUIRED modules:"
119
msgstr "Sjekker OBLIGATORISKE moduler:"
120

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
121
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:513
122
msgid "Checking for OPTIONAL modules:"
123
msgstr "Sjekker VALGFRIE moduler:"
124

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
125
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:517
126
127
128
129
130
msgid ""
"******* NOTE *******\n"
"You can retrieve all theses modules from any CPAN server\n"
"(for example ftp://ftp.pasteur.fr/pub/computing/CPAN/CPAN.html)"
msgstr ""
131
132
133
"******* MERK ******\n"
"Du kan hente alle disse modulene fra hvilken som helst CPAN-server\n"
"(for eksempel ftp://ftp.uninett.no/pub/languages/perl/CPAN/)"
134

135
#. (-32)
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
136
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:532
137
msgid "perl module"
138
msgstr "perlmodul"
139

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
140
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:532
141
msgid "STATUS"
142
msgstr "STATUS"
143

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
144
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:533
145
msgid "-----------"
146
msgstr "-----------"
147

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
148
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:533
149
msgid "------"
150
msgstr "------"
151

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
152
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:552
153
msgid "was not found on this system."
154
msgstr "ble ikke funnet i systemet."
155

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
156
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:565
157
msgid "OK (%-6s >= %s)"
158
msgstr "OK (%-6s >= %s)"
159

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
160
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:568
161
msgid "version is too old (%s < %s)"
162
msgstr "for gammel versjon (%s < %s)"
163

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
164
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:571
165
msgid ">>>>>>> You must update \"%s\" to version \"%s\" <<<<<<."
166
msgstr ">>>>>>> Du må oppgradere \"%s\" til versjon \"%s\" <<<<<<."
167

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
168
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:602
169
msgid "## You need root privileges to install %s module. ##"
170
msgstr "## Du trenger rettigheter som root for å legge inn modulen %s. ##"
171

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
172
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:605
173
msgid "## Press the Enter key to continue checking modules. ##"
174
msgstr "## Trykk på enterknappen for å fortsette å sjekke moduler. ##"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
175

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
176
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:614
177
msgid "-> Usage of this module: %s"
178
msgstr "-> Bruk av denne modulen: %s"
179

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
180
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:621
181
msgid "-> Prerequisites: %s"
182
msgstr "-> forutsetninger: %s"
183

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
184
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:626
185
msgid "-> Install module %s ? [%s] "
186
msgstr "-> Installer modul %s ? [%s]"
187

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
188
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:662
189
190
191
192
msgid ""
"Installation of %s still FAILED. You should download the tar.gz from http://"
"search.cpan.org and install it manually."
msgstr ""
193
194
"Installasjonen av %s feilet igjen. Du kan laste ned tar.gz-versjonen fra "
"http://search.cpan.org og legge den inn manuelt."
195

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
196
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:667
197
198
199
200
msgid ""
"Installation of %s FAILED. Do you want to force the installation of this "
"module? (y/N) "
msgstr ""
201
202
"Installasjonen av %s feilet. Vil du tvinge gjennom installasjon av denne "
"modulen? (y/N)"
203

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
204
#: src/lib/Sympa/HTMLDecorator.pm:246
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
205
206
msgid "address@concealed"
msgstr "adresse@skjult"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
207

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
208
#: default/mhonarc_rc.tt2:780 src/lib/Sympa/Language.pm:629
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
209
210
msgid "Sun:Mon:Tue:Wed:Thu:Fri:Sat"
msgstr "søn.:man.:tir.:ons.:tor.:fre.:lør."
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
211

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
212
#: default/mhonarc_rc.tt2:776 default/web_tt2/head_javascript.tt2:17
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
213
#: src/lib/Sympa/Language.pm:634 src/lib/Sympa/Template.pm:297
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
214
215
msgid "Sunday:Monday:Tuesday:Wednesday:Thursday:Friday:Saturday"
msgstr "søndag:mandag:tirsdag:onsdag:torsdag:fredag:lørdag"
216

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
217
#: default/mhonarc_rc.tt2:788 default/web_tt2/head_javascript.tt2:23
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
218
#: src/lib/Sympa/Language.pm:638
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
219
220
msgid "Jan:Feb:Mar:Apr:May:Jun:Jul:Aug:Sep:Oct:Nov:Dec"
msgstr "jan:feb:mar:apr:mai:jun:jul:aug:sep:okt:nov:des"
221

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
222
#: default/mhonarc_rc.tt2:784 src/lib/Sympa/Language.pm:643
223
msgid ""
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
224
225
"January:February:March:April:May:June:July:August:September:October:November:"
"December"
226
msgstr ""
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
227
228
"januar:februar:mars:april:mai:juni:juli:august:september:oktober:november:"
"desember"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
229

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
230
#: src/lib/Sympa/Language.pm:647
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
231
232
msgid "AM:PM"
msgstr "AM:PM"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
233

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
234
235
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
236
#: src/lib/Sympa/List.pm:3355
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
237
msgid "Attempt to exceed the max number of members (%s) for this list."
238
msgstr ""
239

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
240
#: src/lib/Sympa/List.pm:3362
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
241
msgid "Attempts to add some users in database failed."
242
msgstr ""
243

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
244
245
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
246
#: src/lib/Sympa/List.pm:3366
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
247
msgid "Added %s users out of %s required."
248
msgstr ""
249

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
250
251
252
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:37
msgid "overwrite Reply-To: header field"
msgstr "overskriv «Reply-To:»-meldingshode"
253

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
254
255
256
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:38
msgid "preserve existing header field"
msgstr "respekter eksisterende meldingshode"
257

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
258
#: default/mhonarc_rc.tt2:593 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:41
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
259
260
msgid "sender"
msgstr "avsender"
261

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
262
#: default/mhonarc_rc.tt2:598 default/web_tt2/copy_template.tt2:26
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
263
#: default/web_tt2/copy_template.tt2:67 default/web_tt2/edit_template.tt2:33
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
264
265
266
267
#: default/web_tt2/search_user.tt2:15 default/web_tt2/view_template.tt2:36
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:44
msgid "list"
msgstr "liste"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
268

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
269
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:49
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
270
271
msgid "all"
msgstr "alle"
272

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
273
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1065 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:52
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
274
275
msgid "other email address"
msgstr "annen e-postadresse"
276

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
277
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:55
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
278
279
msgid "subject field"
msgstr "emnefelt"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
280

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
281
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:56
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
282
283
msgid "message body"
msgstr "meldingskropp"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
284

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
285
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:57
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
286
287
msgid "subject and body"
msgstr "emnefelt og meldingskropp"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
288

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
289
290
291
292
293
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:60
msgid "header and footer"
msgstr ""

#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:67
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
294
295
msgid "do nothing"
msgstr "ikke gjør noe"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
296

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
297
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:70
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
298
299
300
#, fuzzy
msgid "if no list members contained"
msgstr "Administrer lister"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
301

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
302
#: default/web_tt2/search_user.tt2:42 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:75
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
303
304
msgid "owner"
msgstr "eier"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
305

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
306
#: default/scenari/archive_web_access.listmaster:1 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:78
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
307
308
msgid "listmaster"
msgstr "listesjef"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
309

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
310
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:81
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
311
312
313
#, fuzzy
msgid "remove bouncing users"
msgstr "fjern brukere som gir returmeldinger"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
314

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
315
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:82
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
316
317
318
#, fuzzy
msgid "send notify to bouncing users"
msgstr "informer brukere som gir returmeldinger"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
319

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
320
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:87
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
321
322
msgid "enabled"
msgstr "aktivert"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
323

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
324
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:91
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
325
326
msgid "disabled"
msgstr "deaktivert"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
327

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
328
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:93
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
329
330
331
#, fuzzy
msgid "automatic"
msgstr "eldste meldinger"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
332

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
333
334
335
336
#: default/web_tt2/copy_template.tt2:23 default/web_tt2/copy_template.tt2:59
#: default/web_tt2/copy_template.tt2:64 default/web_tt2/edit_template.tt2:30
#: default/web_tt2/ls_templates.tt2:53 default/web_tt2/show_sessions.tt2:9
#: default/web_tt2/view_template.tt2:33 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:96
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
337
338
msgid "robot"
msgstr "robot"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
339

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
340
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:100
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
341
342
msgid "first entry"
msgstr "første oppføring"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
343

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
344
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:103
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
345
346
msgid "entries matching regular expression"
msgstr "innslag som matcher regulært uttrykk"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
347

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
348
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:107
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
349
msgid "base"
350
msgstr ""
351

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
352
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:108
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
353
msgid "one level"
354
msgstr ""
355

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
356
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:109
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
357
msgid "subtree"
358
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
359

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
360
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:113
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
361
msgid "use STARTTLS"
362
msgstr ""
363

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
364
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:114
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
365
366
367
#, fuzzy
msgid "use LDAPS (LDAP over TLS)"
msgstr "bruk SSL (LDAPS)"
368

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
369
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:117
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
370
371
372
#, fuzzy
msgid "yes"
msgstr "ja"
373

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
374
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:118
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
375
376
msgid "no"
msgstr "nei"
377

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
378
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:121
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
379
380
381
#, fuzzy
msgid "any versions"
msgstr "SSL-versjon"
Sympa Authors's avatar
Sympa Authors committed
382

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
383
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:122
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
384
385
msgid "SSL version 2"
msgstr "SSL versjon 2"
Sympa Authors's avatar
Sympa Authors committed
386

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
387
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:123
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
388
389
msgid "SSL version 3"
msgstr "SSL versjon 3"
Sympa Authors's avatar
Sympa Authors committed
390

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
391
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:124
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
392
393
394
#, fuzzy
msgid "TLS version 1"
msgstr "TLS versjon 1"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
395

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
396
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:125
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
397
398
399
#, fuzzy
msgid "TLS version 1.1"
msgstr "TLS versjon 1.1"
400

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
401
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:126
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
402
403
404
#, fuzzy
msgid "TLS version 1.2"
msgstr "TLS versjon 1.2"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
405

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
406
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:127
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
407
408
409
#, fuzzy
msgid "TLS version 1.3"
msgstr "TLS versjon 1.1"
410

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
411
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:131
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
412
413
414
#, fuzzy
msgid "receive notification email"
msgstr "motta varslings-e-post"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
415

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
416
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:132
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
417
418
msgid "no notifications"
msgstr "ingen varslinger"
IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
419

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
420
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:136
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
421
422
msgid "concealed from list menu"
msgstr "skjul fra listemeny"
423

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
424
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:137
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
425
426
msgid "listed on the list menu"
msgstr "oppført i listemeny"
427

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
428
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:140
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
429
430
msgid "bounce management"
msgstr "håndtering av returmeldinger"
431

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
432
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:143
433
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
434
435
msgid "send back DSN"
msgstr "send den tilbake til %1"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
436

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
437
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:146
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
438
439
msgid "privileged owner"
msgstr "priviligert eier"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
440

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
441
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:147
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
442
443
msgid "normal owner"
msgstr "normal eier"
444

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
445
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:150
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
446
447
msgid "0 - highest priority"
msgstr "0 - høyeste prioritet"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
448

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
449
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:151
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
450
451
msgid "9 - lowest priority"
msgstr "9 - laveste prioritet"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
452

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
453
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:152
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
454
455
msgid "queue messages only"
msgstr ""
456

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
457
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:155
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
458
459
msgid "replace @ characters"
msgstr "erstatt «@»-tegn"
460

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
461
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:156
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
462
463
msgid "use JavaScript"
msgstr "bruk JavaScript"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
464

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
465
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:159
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
466
msgid "required to post message"
467
msgstr ""
468

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
469
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:161
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
470
msgid "required to distribute message"
471
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
472

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
473
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:164
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
474
475
msgid "optional"
msgstr "valgfritt"
476

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
477
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:167
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
478
479
msgid "required"
msgstr "påkrevd"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
480

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
481
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:170
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
482
483
msgid "string"
msgstr "tekststreng"
484

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
485
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:171
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
486
487
msgid "multi-line text"
msgstr "tekst over flere linjer"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
488

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
489
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:172
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
490
491
msgid "number"
msgstr "nummer"
492

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
493
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:173
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
494
495
msgid "set of keywords"
msgstr "nøkkelord"
496

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
497
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:176
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
498
499
msgid "add a new MIME part"
msgstr "legg til ny MIME-del"
500

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
501
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:177
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
502
503
msgid "append to message body"
msgstr "tilføy til meldingskropp"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
504

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
505
#: default/scenari/unsubscribe.open:2 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:180
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
506
507
msgid "open"
msgstr "åpne"
508

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
509
#: default/scenari/archive_mail_access.closed:1
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
510
511
#: default/scenari/archive_web_access.closed:1
#: default/scenari/create_list.closed:1 default/scenari/invite.closed:1
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
512
#: default/scenari/send.closed:1 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:181
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
513
514
msgid "closed"
msgstr "lukket"
515

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
516
#: default/scenari/archive_mail_access.private:1
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
517
#: default/scenari/archive_web_access.private:1 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:182
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
518
519
msgid "subscribers only"
msgstr "kun abonnenter"
520

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
521
522
#: default/scenari/archive_mail_access.public:1
#: default/scenari/archive_web_access.public:1 default/scenari/invite.public:1
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
523
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:183
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
524
525
msgid "public"
msgstr "offentlig"
526

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
527
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:186
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
528
529
msgid "RDBMS"
msgstr "RDBMS"
530

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
531
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:187
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
532
533
msgid "include from local file"
msgstr "inkluder fra lokal fil"
534

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
535
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:188
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
536
537
538
msgid "include from external source"
msgstr "inkluder fra ekstern kilde"

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
539
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:189
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
540
msgid "general datasource"
541
msgstr ""
542

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
543
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:192
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
544
545
msgid "help"
msgstr "hjelp"
546

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
547
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:193
548
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
549
550
msgid "subscription"
msgstr "abonnement"
551

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
552
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:194
553
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
554
555
msgid "unsubscription"
msgstr "avmelding"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
556

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
557
# If I have understood the setting in which this phrase is used
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
558
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:195
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
559
560
561
#, fuzzy
msgid "posting address"
msgstr "Adresse som gir returmeldinger"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
562

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
563
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:196
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
564
565
msgid "list archive"
msgstr "listearkiv"
566

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
567
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:200
568
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
569
570
msgid "authenticated by password"
msgstr "Send meg mitt passord"
571

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
572
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:202
573
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
574
575
msgid "authenticated by S/MIME signature"
msgstr "krever autentisering og deretter godkjennelse fra eier"
576

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
577
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:204
578
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
579
580
msgid "authenticated by DKIM signature"
msgstr "krever autentisering og deretter godkjennelse fra eier"
581

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
582
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:205
583
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
584
585
msgid "approved by moderator"
msgstr "Moderatorer"
586

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
587
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:206
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
588
589
590
#, fuzzy
msgid "any messages"
msgstr "# melding"
591

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
592
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:209
593
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
594
595
msgid "daily"
msgstr "dager"
596

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
597
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:210
598
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
599
600
msgid "weekly"
msgstr "1 uke"
601

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
602
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:211
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
603
msgid "monthly"
604
605
msgstr ""

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
606
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:212
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
607
608
msgid "quarterly"
msgstr ""
609

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
610
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:213
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
611
msgid "yearly"
612
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
613

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
614
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:216
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
615
616
msgid "use HTTP cookie"
msgstr ""
617

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
618
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:217
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
619
620
621
#, fuzzy
msgid "never show address"
msgstr "Ny fra e-postadresse"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
622

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
623
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:220
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
624
msgid "100% - always"
625
msgstr ""
626

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
627
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:221
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
628
629
msgid "0% - never"
msgstr ""
630

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
631
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:224
632
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
633
634
msgid "original messages"
msgstr "påminnelsesmelding"
635

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
636
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:225
637
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
638
639
msgid "decrypted messages"
msgstr "eldste meldinger"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
640

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
641
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:228
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
642
643
msgid "on demand"
msgstr ""
644

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
645
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:231
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
646
msgid "DKIM signature exists"
647
648
msgstr ""

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
649
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:232
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
650
651
msgid "DMARC policy exists"
msgstr ""
652

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
653
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:233
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
654
msgid "DMARC policy suggests rejection"
655
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
656

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
657
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:235
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
658
msgid "DMARC policy suggests quarantine"
659
660
msgstr ""

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
661
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:236
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
662
msgid "domain matching regular expression"
663
msgstr ""
664

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
665
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:239
666
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
667
668
msgid "\"Name\""
msgstr "Navn"
sympa-authors's avatar
Added  
sympa-authors committed
669

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
670
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:240
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
671
msgid "\"Name\" (e-mail)"
672
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
673

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
674
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:241
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
675
676
677
#, fuzzy
msgid "\"Name\" (via List)"
msgstr "Hotline e-postliste"
678

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
679
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:242
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
680
msgid "\"Name\" (e-mail via List)"
681
msgstr ""
682

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
683
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:243
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
684
msgid "\"List\" (on behalf of e-mail)"
685
686
msgstr ""

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
687
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:244
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
688
msgid "\"List\" (on behalf of Name)"
689
msgstr ""
690

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
691
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:247
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
692
msgid "use binary file"
693
msgstr ""
694

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
695
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:252
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
696
697
msgid "standard (direct reception)"
msgstr "standard (direkte mottak)"
698

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
699
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:253
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
700
701
msgid "digest MIME format"
msgstr "samling (digest) MIME-formattert"
702

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
703
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:254
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
704
705
msgid "digest plain text format"
msgstr "samling (digest) ren tekst-formattert"
706

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
707
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:255
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
708
709
710
msgid "summary mode"
msgstr "oppsummeringsmodus"

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
711
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:256
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
712
713
msgid "notice mode"
msgstr "varslingmodus"
714

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
715
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:257
716
#, fuzzy
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
717
718
msgid "text-only mode"
msgstr "kun tekst-modus"
719

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
720
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:258
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
721
722
msgid "urlize mode"
msgstr "urlize-modus"
723

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
724
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:259
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
725
726
727
#, fuzzy
msgid "no mail"
msgstr "E-post"
728

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
729
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:260
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
730
731
msgid "not receiving your own posts"
msgstr "du mottar ikke selv dine egne meldinger"
732

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
733
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:265
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
734
735
736
msgid "listed in the list review page"
msgstr "oppført i listens oversiktsside"

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
737
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:266
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
738
739
740
msgid "concealed"
msgstr "skjult"

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
741
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:271
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
742
743
744
#, fuzzy
msgid "in operation"
msgstr "Moderering"
<