pl.po 503 KB
Newer Older
1
2
3
# Polskie tłumaczenie Sympa 6.0
# Copyright (C) 2009 Marcin Woloszyn <marcin.woloszyn@us.edu.pl>
# This file is distributed under the same license as the Sympa 6.0 package.
salaun's avatar
salaun committed
4
5
6
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: Sympa 6.0\n"
salaun's avatar
salaun committed
8
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
9
10
"PO-Revision-Date: 2015-09-01 10:12+0000\n"
"Last-Translator: system user <>\n"
11
"Language-Team: Polski\n"
salaun's avatar
salaun committed
12
"MIME-Version: 1.0\n"
13
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
salaun's avatar
salaun committed
14
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
"Language: pl\n"
16
17
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
"X-Generator: Pootle 2.7\n"
19
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
20
"X-POOTLE-MTIME: 1441102327.000000\n"
salaun's avatar
salaun committed
21

22
23
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10140 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10785
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10835 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10840
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10877 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10889
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11442 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11445
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11478 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11481
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11520 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11522
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11778 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11781
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:14487 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:14568
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:14825 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:15139
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:21093 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:21097
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:22338 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:22414
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:22503 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:23768
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:23770 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:23857
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:5410 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:5478
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:6301 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:6303
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:8744 src/lib/Sympa/Message/Template.pm:105
#: src/lib/Sympa/Message/Template.pm:95 src/lib/Sympa/Message/Template.pm:98
#: src/libexec/alias_manager.pl.in:101
42
43
44
msgid "%d %b %Y"
msgstr "%d %b %Y"

45
46
#: src/libexec/ldap_alias_manager.pl.in:42
#: src/libexec/mysql_alias_manager.pl.in:28
47
msgid "The configuration file contains errors.\n"
48
msgstr "Plik konfiguracyjny zawiera błędy.\n"
49

50
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:180
51
msgid "Example: "
52
msgstr "Przykład: "
53

54
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:190
55
msgid "(You must define this parameter)"
56
msgstr "Musisz zdefiniować ten parametr"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
57

58
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:276
59
msgid "%s [%s] : "
60
msgstr "%s [%s]: "
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
61

62
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:295
63
msgid "Incorrect parameter definition: %s\n"
64
msgstr "Niepoprawna definicja parametru: %s\n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
65

66
67
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
68
69
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:1023 src/lib/Sympa/Upgrade.pm:1992
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:2036 src/sbin/sympa_wizard.pl.in:329
70
71
msgid "%d.%b.%Y-%H.%M.%S"
msgstr "%d %b %Y %H:%M:%S"
72

73
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:333
74
msgid "Unable to rename %s : %s"
75
msgstr "Nie można zmienić nazwy %s: %s"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
76

77
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:341
78
msgid "Unable to open %s : %s"
79
msgstr "Nie można otworzyć %s : %s"
80

81
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:352
82
83
84
85
msgid ""
"%s have been updated.\n"
"Previous versions have been saved as %s.\n"
msgstr ""
86
87
"%s został zaktualizowany. \n"
"Poprzednia wersja została zapisana jako %s.\n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
88

89
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:359
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
msgid ""
"##############################################################################\n"
"# This process will help you install all Perl (CPAN) modules required by "
"Sympa\n"
"# software.\n"
"# Sympa requires from 50 to 65 additional Perl modules to run properly. \n"
"# The whole installation process should take around 15 minutes.\n"
"# You'll first have to configure the CPAN shell itself and select your\n"
"# favourite CPAN server.\n"
"# Note that you might prefer to install the required Perl modules using "
"your\n"
"# favourite DEB/RPM mechanism.\n"
"# Feel free to interrupt the process if needed ; you can restart it safely\n"
"# afterward.\n"
"##############################################################################\n"
"Press the Enter key to continue..."
msgstr ""
107
108
"Ten proces pomoże ci zainstalować moduły Perla (CPAN) wymagane przez program "
"Sympa.\n"
109
110
"Do poprawnego działania Sympa potrzebuje dodakowo od 50 do 65 modułów "
"Perla.\n"
111
112
113
114
115
116
117
118
"Cały proces instalacyjny  powinien zająć około 15 minut.\n"
"Na początku konieczne jest skonfogurowanie powłoki CPAN i wybranie "
"preferowanego serwera CPAN.\n"
"Możliwe jest zainstalowanie wymaganych modułów Perla z repozytoriów "
"pakietów DEB/RPM.\n"
"Proces instalacyjny można przerwać w każdej chwili; Instalację można "
"bezpiecznie ponowić później.\n"
"Wciśnij klawisz Enter aby kontynuować ..."
119

120
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:401
121
msgid "Which RDBMS will you use for core database:"
122
msgstr "Którego RDBMS będziesz używał jako głównej bazy danych:"
123

124
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:406
125
msgid "-> Select RDBMS [1-%d] "
126
msgstr "-> Wybierz RDBMS [1-%d]"
127

128
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:419
129
msgid "Checking for PERL version:"
130
msgstr "Sprawdzanie wersji PERLa"
131

132
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:422
133
msgid "Your version of perl is OK (%s >= %s)"
134
msgstr "Twoja wersja PERLa jest poprawna (%s >= %s)"
135

136
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:426
137
138
139
140
msgid ""
"Your version of perl is TOO OLD (%s < %s)\n"
"Please INSTALL a new one !"
msgstr ""
141
142
"Twoja wersja PERLA jest przestarzała (%s < %s)\n"
"Proszę zainstalować nową wersję"
143

144
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:430
145
msgid "Checking for REQUIRED modules:"
146
msgstr "Sprawdzanie WYMAGANYCH modułów:"
147

148
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:432
149
msgid "Checking for OPTIONAL modules:"
150
msgstr "Sprawdzanie dodatkowych modułów:"
151

152
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:436
153
154
155
156
157
msgid ""
"******* NOTE *******\n"
"You can retrieve all theses modules from any CPAN server\n"
"(for example ftp://ftp.pasteur.fr/pub/computing/CPAN/CPAN.html)"
msgstr ""
158
159
"******* Uwaga *******Możesz pobrać wszystkie moduły z dowolnego serwera CPAN"
"(na przykład ftp://ftp.pasteur.fr/pub/computing/CPAN/CPAN.html)"
160

161
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:451
162
msgid "perl module"
163
msgstr "moduł perl"
164

165
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:451
166
msgid "from CPAN"
167
msgstr "od CPAN"
168

169
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:452
170
msgid "STATUS"
171
msgstr "STAN"
172

173
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:453
174
msgid "-----------"
175
msgstr "-----------"
176

177
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:453
178
msgid "---------"
179
msgstr "---------"
180

181
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:454
182
msgid "------"
183
msgstr "------"
184

185
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:473
186
msgid "was not found on this system."
187
msgstr "nie zostało odnalezione w tym systemie."
188

189
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:495
190
msgid "OK (%-6s >= %s)"
191
msgstr "OK (%-6s >= %s)"
192

193
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:498
194
msgid "version is too old (%s < %s)"
195
msgstr "wersja jest za stara (%s < %s)"
196

197
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:501
198
msgid ">>>>>>> You must update \"%s\" to version \"%s\" <<<<<<."
199
msgstr ">>>>>>> Musisz zaktualizować \"%s\" do wersji \"%s\" <<<<<<."
200

201
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:533
202
203
msgid "## You need root privileges to install %s module. ##"
msgstr ""
204
"## Potrzebujesz uprawnień administratora do zainstalowania modułu %s. ##"
205

206
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:536
207
msgid "## Press the Enter key to continue checking modules. ##"
208
msgstr "## Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować sprawdzanie modułów. ##"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
209

210
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:545
211
msgid "-> Usage of this module: %s"
212
msgstr "-> Użycie tego modułu: %s"
213

214
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:552
215
msgid "-> Prerequisites: %s"
216
msgstr "-> Wymagania wstępne: %s"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
217

218
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:557
219
msgid "-> Install module %s ? [%s] "
220
msgstr "-> Zainstalować moduł %s? [%s] "
221

222
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:593
223
224
225
226
227
msgid ""
"Installation of %s still FAILED. You should download the tar.gz from http://"
"search.cpan.org and install it manually."
msgstr ""

228
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:598
229
230
231
232
233
msgid ""
"Installation of %s FAILED. Do you want to force the installation of this "
"module? (y/N) "
msgstr ""

234
235
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
236
237
238
239
240
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10471 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:1227
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:23520 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:3212
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:3568 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:3592
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:3751 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:7067
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:7070 src/lib/Sympa/Admin.pm:267
241
242
243
#: src/lib/Sympa/Admin.pm:584 src/lib/Sympa/Admin.pm:684
#: src/lib/Sympa/Family.pm:2498 src/lib/Sympa/Family.pm:398
#: src/lib/Sympa/Family.pm:670 src/lib/Sympa/List.pm:674
244
245
246
msgid "%d %b %Y at %H:%M:%S"
msgstr "%d %b %Y at %H:%M:%S"

247
248
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
249
#: src/lib/Sympa/Admin.pm:1240
250
msgid "%d %b %y at %H:%M:%S"
251
msgstr "%d %b %Y o %H:%M:%S"
sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
252

253
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:643
254
255
256
257
msgid ""
"The number of seconds a bulk sleeps between starting a new loop if it didn't "
"find a message to send."
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
258

259
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:814
260
261
262
263
264
msgid ""
"This is the set of language that will be proposed to your users for the "
"Sympa GUI. Don't select a language if you don't have the proper locale "
"packages installed."
msgstr ""
265

266
267
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:33
msgid "Site customization"
268
msgstr "Dostosowanie strony"
269

270
271
272
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:36
msgid "Main robot hostname"
msgstr ""
273

274
275
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:48
msgid "Local part of sympa email address"
276
msgstr "Część lokalna adresu e-mail sympa"
277

278
279
280
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:52
msgid "Effective address will be [EMAIL]@[HOST]"
msgstr ""
281

282
283
284
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:56
msgid "Gecos for service mail sent by Sympa itself"
msgstr ""
285

286
287
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:61
msgid "This parameter is used for display name in the \"From:\" header"
288
msgstr "Ten parametr jest używany do wyświetlania nazwy w nagłówku \"Od:\""
289

290
291
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:65
msgid "Listmasters email list comma separated"
292
msgstr "Lista e-maili Listmasters rozdzielona przecinkami"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
293

294
295
296
297
298
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:70
msgid ""
"Sympa will associate listmaster privileges to these email addresses (mail "
"and web interfaces). Some error reports may also be sent to these addresses."
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
299

300
301
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:74
msgid "Local part of listmaster email address"
302
msgstr "Część lokalna adresu e-mail listmaster"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
303

304
305
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:79
msgid "URL of main Web page"
306
msgstr "Adres URL strony głównej"
307

308
309
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:90 src/lib/Sympa/ListDef.pm:645
msgid "Store distributed messages into archive"
310
msgstr "Przechowuj w archiwum rozesłane wiadomości"
311
312
313

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:91
msgid "This setting can be overridden by each list"
314
msgstr "To ustawienie może zostać nadpisane przez każdą listę"
315
316

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:284
317
318
msgid ""
"Directory for storing static contents (CSS, members pictures, documentation) "
319
"directly delivered by HTTP server"
320
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
321

322
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:292
323
324
msgid "URL mapped with the static_content_path directory defined above"
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
325

326
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:307
327
328
msgid "Secret used by Sympa to make MD5 fingerprint in web cookies secure"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
329

330
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1453 src/lib/Sympa/ConfDef.pm:310
331
332
msgid "Should not be changed ! May invalid all user password"
msgstr ""
333
334
"Nie powinno być zmieniane! Może spowodować błędność wszystkich haseł "
"użytkowników"
335

336
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:315
337
msgid "Who is able to create lists"
338
msgstr "Kto ma prawo tworzyć listy"
339

340
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:320
341
342
343
344
msgid ""
"This parameter is a scenario, check sympa documentation about scenarios if "
"you want to define one"
msgstr ""
345

346
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:333
347
348
349
350
msgid ""
"Used to define a custom parameter for your server. Do not forget the "
"semicolon between the param name and the param value."
msgstr ""
351

352
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:340
353
msgid "Directories"
354
msgstr "Katalogi"
355

356
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:344
357
msgid "Directory containing mailing lists subdirectories"
358
msgstr "Katalog zawierający podkatalogi z listami rozsyłek"
359

360
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:351
361
362
363
364
msgid ""
"Directory for configuration files; it also contains scenari/ and templates/ "
"directories"
msgstr ""
365
366
"Katalog z plikami konfiguracyjnymi; zawiera także katalogi scenariuszy (i "
"szablonów)"
367

368
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:355
369
msgid "System related"
370
msgstr "Związane z systemem"
371

372
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:359
373
374
msgid "Syslog facility for sympa"
msgstr ""
375

376
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:362
377
msgid "Do not forget to edit syslog.conf"
378
msgstr "Nie zapomnij zmodyfikować pliku syslog.conf"
379

380
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:366
381
382
msgid "Log verbosity"
msgstr ""
383

384
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:369
385
msgid "0: normal, 2,3,4: for debug"
386
msgstr "0: normalne, 2,3,4: do debugowania"
387

388
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:373
389
390
msgid "Communication mode with syslogd (unix | inet)"
msgstr ""
391

392
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:380
393
394
msgid "File containing Sympa PID while running"
msgstr ""
395

396
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:398
397
398
msgid "File containing task_manager PID while running"
msgstr ""
399

400
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:413
401
msgid "Umask used for file creation by Sympa"
402
msgstr ""
403

404
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:417
405
msgid "Sending related"
406
msgstr "Związane z wysyłaniem"
407

408
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:421
409
msgid "Path to the MTA (sendmail, postfix, exim or qmail)"
410
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
411

412
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:425
413
414
415
416
msgid ""
"should point to a sendmail-compatible binary (eg: a binary named \"sendmail"
"\" is distributed with Postfix)"
msgstr ""
417

418
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:436
419
msgid ""
420
421
"Max. number of Sendmail processes (launched by Sympa) running simultaneously"
msgstr ""
422

423
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:439
424
425
msgid ""
"Proposed value is quite low, you can rise it up to 100, 200 or even 300 with "
426
"powerful systems."
427
msgstr ""
428

429
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:459
430
431
msgid "Defines the name of the family the automatic lists are based on."
msgstr ""
432

433
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:467
434
435
436
msgid ""
"Defines the prefix allowing to recognize that a list is an automatic list."
msgstr ""
437

438
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:478
439
440
msgid ""
"comma separated list of operations for which blacklist filter is applied"
441
msgstr ""
442

443
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:484
444
445
msgid "Setting this parameter to \"none\" will hide the blacklist feature"
msgstr ""
446

447
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:489
448
449
450
msgid ""
"If set, when a list editor report a spam, this external script is run by "
"wwsympa or sympa, the spam is sent into script stdin"
451
msgstr ""
452

453
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:495
454
455
456
457
msgid ""
"Default maximum size (in bytes) for messages (can be re-defined for each "
"list)"
msgstr ""
458

459
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:511
460
461
462
463
msgid ""
"Maximum number of recipients per call to Sendmail. The nrcpt_by_domain.conf "
"file allows a different tuning per destination domain."
msgstr ""
464

465
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:517
466
467
msgid "Max. number of different domains per call to Sendmail"
msgstr ""
468

469
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:525
470
471
msgid "Whether or not to cache lists in the database"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
472

473
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:530
474
475
msgid "Path of the file that contains all list related aliases"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
476

477
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:536
478
msgid ""
479
480
"Program used to update alias database. \"makemap\", \"newaliases\", "
"\"postalias\", \"postmap\" or full path to custom program"
481
msgstr ""
482

483
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:542
484
msgid ""
485
486
"Type of alias database. \"btree\", \"dbm\", \"hash\" and so on. Available "
"when aliases_program is \"makemap\", \"postalias\" or \"postmap\""
487
msgstr ""
488

489
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:546
490
491
msgid "Specify which rfc2369 mailing list headers to add"
msgstr ""
492

493
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:552
494
495
496
497
#, fuzzy
msgid "Specify header fields to be removed before message distribution"
msgstr "Czas wygaśnięcia include'ów dla rozsyłanych wiadomosci"

498
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:562
499
500
501
502
#, fuzzy
msgid "Reject mail from automates (crontab, etc) sent to a list?"
msgstr "Odrzucać wiadomości z automatów (crontab, itp.)?"

503
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:576
504
msgid ""
505
506
"SMTP server to which Sympa verify if alias with the same name as the list to "
"be created"
507
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
508

509
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:579
510
511
512
513
msgid ""
"Default value is real FQDN of host. Set [HOST]:[PORT] to specify non-"
"standard port."
msgstr ""
514

515
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:588
516
msgid "SMTP HELO (EHLO) parameter used for alias verification"
517
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
518

519
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:591
520
521
msgid "Default value is the host part of list_check_smtp parameter."
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
522

523
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:601
524
525
msgid "Header field name(s) used to determine sender of the messages"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
526

527
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:603
528
msgid ""
529
530
531
532
533
534
535
536
"\"Return-Path\" means envelope sender (a.k.a. \"UNIX From\") which will be "
"alternative to sender of messages without \"From\" field. \"Resent-From\" "
"may also be inserted before \"From\", because some mailers add it into "
"redirected messages and keep original \"From\" field intact. In particular "
"cases, \"Return-Path\" can not give right sender: several mail gateway "
"products rewrite envelope sender and add original one as non-standard field "
"such as \"X-Envelope-From\". If that is the case, you might want to insert "
"it in place of \"Return-Path\"."
537
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
538

539
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:606
540
541
542
#, fuzzy
msgid "Bulk mailer"
msgstr "Błąd masowego mailera"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
543

544
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:614
545
msgid "Default priority for a packet to be sent by bulk."
546
msgstr ""
547

548
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:622
549
550
551
552
msgid ""
"Minimum number of packets in database before the bulk forks to increase "
"sending rate"
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
553

554
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:629
555
556
msgid "Max number of bulks that will run on the same server"
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
557

558
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:636
559
560
561
562
msgid ""
"The number of seconds a slave bulk will remain running without processing a "
"message before it spontaneously dies."
msgstr ""
563

564
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:646
565
566
msgid "Keep it small if you want your server to be reactive."
msgstr ""
567

568
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:651
569
570
571
msgid ""
"Number of seconds a master bulk waits between two packets number checks."
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
572

573
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:654
574
575
576
msgid ""
"Keep it small if you expect brutal increases in the message sending load."
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
577

578
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:657
579
msgid "Quotas"
580
msgstr "Limity dyskowe"
581

582
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:663
583
584
msgid "Default limit for the number of subscribers per list (0 means no limit)"
msgstr ""
585
586
"Domyślne ograniczenie ilości subskrybentów na listę (0 oznacza brak "
"ograniczenia)"
salaun's avatar
salaun committed
587

588
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:670
589
msgid "Default disk quota for shared repository"
590
msgstr "Domyślny limit dyskowy dla współdzielonego repozytorium"
591

592
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:679
593
msgid "Spool related"
594
msgstr "Związane z kolejką"
595

596
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:683
597
msgid "Directory containing various specialized spools"
598
msgstr "Katalog zawierający wiele szczegółowych kolejek"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
599

600
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:685
601
602
msgid "All spool are created at runtime by sympa.pl"
msgstr ""
603

604
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:689
605
606
607
#, fuzzy
msgid "Directory for message incoming spool"
msgstr "Plik %1 czeka na moderację"
608

609
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:698
610
611
612
#, fuzzy
msgid "Directory for moderation spool"
msgstr "Plik %1 czeka na moderację"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
613

614
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:703
615
616
617
#, fuzzy
msgid "Directory for digest spool"
msgstr "katalog list"
618

619
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:708
620
621
622
#, fuzzy
msgid "Directory for authentication spool"
msgstr "zastrzeżone dla uwierzytelnionego właściciela"
623

624
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:713
625
msgid "Directory for archive spool"
626
msgstr "Katalog dla kolejek zarchiwizowanych"
627

628
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:718
629
msgid "Directory for subscription spool"
630
msgstr "Katalog dla kolejek subskrypcji"
salaun's avatar
salaun committed
631

632
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:723
633
msgid "Directory for topic spool"
634
msgstr "Katalog dla kolejek tematów"
salaun's avatar
salaun committed
635

636
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:729
637
638
msgid "Directory for bounce incoming spool"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
639

640
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:734
641
msgid "Directory for task spool"
642
msgstr "Katalog dla kolejek zadań"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
643

644
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:739
645
msgid "Directory for automatic list creation spool"
646
msgstr "Katalog dla kolejek automatycznego tworzenia list"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
647

648
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:744
649
msgid "Directory for message outgoing spool"
650
msgstr "Katalog dla kolejek wiadomości wychodzących"
651

652
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:749
653
msgid "Must not be 0."
654
msgstr "Nie może być 0."
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
655

656
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:754
657
658
msgid "Temporary directory used by antivirus plugins, MHonArc etc."
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
659

660
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:759
661
662
663
664
msgid ""
"Directory containing HTML file generated by MHonArc while displaying "
"messages other than archives"
msgstr ""
665

666
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:797
667
668
669
#, fuzzy
msgid "Internationalization related"
msgstr "Domena Internetowa"
salaun's avatar
salaun committed
670

671
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:809
672
msgid "Supported languages"
673
msgstr "Obsługiwane języki"
674

675
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:818
676
msgid "Default language (one of supported languages)"
677
msgstr "Język domyślny (jeden z obsługiwanych języków)"
678

679
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:822
680
msgid "This is the default language used by Sympa"
681
msgstr "To jest język domyślny używany przez Sympa"
salaun's avatar
salaun committed
682

683
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:827
684
685
msgid "If set to \"on\", enables support of legacy character set"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
686

687
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:830
688
msgid "See also charset.conf(5) manpage"
689
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
690

691
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:836
692
msgid "Bounce related"
693
msgstr "Związane z odbiciami"
694

695
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:844
696
697
msgid "Welcome message return-path ( unique | owner )"
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
698

699
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:847
700
701
msgid "If set to unique, new subcriber is removed if welcome message bounce"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
702

703
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:851
704
705
msgid "Remind message return-path ( unique | owner )"
msgstr ""
706

707
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:854
708
msgid ""
709
710
"If set to unique, subcriber is removed if remind message bounce, use with "
"care"
711
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
712

713
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:861
714
msgid "Directory for storing bounces"
715
msgstr "Katalog dla przechowywania odbić"
salaun's avatar
salaun committed
716

717
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1357 src/lib/Sympa/ConfDef.pm:863
718
719
msgid "Better if not in a critical partition"
msgstr ""
720

721
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:868
722
msgid "File containing bounced PID while running"
723
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
724

725
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:873
726
727
msgid "Task name for expiration of old bounces"
msgstr ""
728

729
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:907
730
731
msgid "Bouncing email rate for warn list owner"
msgstr ""
732

733
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:914
734
735
msgid "Bouncing email rate for halt the list (not implemented)"
msgstr ""
736