sv.po 177 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# Swedish translation for sympa
# Copyright (c) (c) 2005 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2005
# This file is distributed under the same license as the sympa package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2005.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sympa\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
11
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Rosetta-Version: 0.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
21
22
#. (replyto,keyauth,list.name,who,gecos)-)
#: mail_tt2/listowner_notification.tt2:94
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
23
24
msgid ""
"\n"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
25
26
"or send an email to %1 with the following subject :\n"
"AUTH %2 ADD %3 %4 %5\n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
27
28
msgstr ""

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
29
30
#. (sympa,keyauth,list.name,who)-)
#: mail_tt2/listowner_notification.tt2:112
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
31
32
msgid ""
"\n"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
33
34
"or send an email to %1 with the following subject :\n"
"AUTH %2 DEL %3 %4\n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
35
36
msgstr ""

37
38
39
40
#: web_tt2/serveradmin.tt2:90
msgid " May take a lot of CPU time, be careful !"
msgstr " Kan använda mycket CPU-kraft, var försiktig!"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
41
#. (from_count)
42
43
44
45
#: web_tt2/arcsearch.tt2:64
msgid " %1 hits on message's From field"
msgstr " %1 träffar på meddelandets avsändare"

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
46
47
48
#. (old_email)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:252
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:254
sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
49
msgid " (old email : %1)"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
50
51
msgstr ""

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
52
53
54
55
56
#. (dir)
#. (path)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:271
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:272
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:273
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
57
#, fuzzy
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
58
59
msgid " : unable to read '%1'."
msgstr "Kan inte skriva över filen %1"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
60
61

#. (count)
62
63
64
65
#: web_tt2/latest_lists.tt2:6
msgid " The %1 latest lists "
msgstr " De %1 senaste listorna "

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
66
#. (count)
67
68
69
70
#: web_tt2/latest_arc.tt2:6
msgid " The %1 latest messages "
msgstr " De %1 senaste meddelandena "

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
71
#. (count)
72
73
74
75
#: web_tt2/latest_d_read.tt2:6
msgid " The %1 latest shared documents "
msgstr " De %1 senaste delade dokumenten "

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
76
#. (count)
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
#: web_tt2/active_lists.tt2:6
msgid " The %1 most active lists "
msgstr " De %1 mest aktiva listorna "

#: web_tt2/active_lists.tt2:8
msgid " The active lists "
msgstr " De aktiva listorna "

#: web_tt2/latest_lists.tt2:8
msgid " The latest lists "
msgstr " De senaste listorna "

#: web_tt2/latest_arc.tt2:8
msgid " The latest messages "
msgstr " De senaste meddelandena "

#: web_tt2/latest_d_read.tt2:8
msgid " The latest shared documents "
msgstr " De senast delade dokumenten "

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
97
98
99
#. (who)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:318
msgid " User %1 has encountered a system error"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
100
101
msgstr ""

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
102
103
104
105
#. (who)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:229
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:244
msgid " User %1 has encountered an internal server error"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
msgstr ""

#: web_tt2/rss.tt2:7
#, fuzzy
msgid " active lists "
msgstr " De aktiva listorna "

#. (for)
#: web_tt2/active_lists.tt2:12 web_tt2/latest_arc.tt2:12
#: web_tt2/latest_d_read.tt2:12 web_tt2/latest_lists.tt2:12
116
117
118
msgid " for %1 days "
msgstr " i %1 dagar "

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
#: web_tt2/rss.tt2:9
#, fuzzy
msgid " latest documents "
msgstr "senaste dokumentet"

#: web_tt2/rss.tt2:6
#, fuzzy
msgid " latest lists "
msgstr "senaste listorna"

#: web_tt2/rss.tt2:8
#, fuzzy
msgid " latest messages "
msgstr " De senaste meddelandena "

#. (list_request_date)
135
136
137
138
#: web_tt2/set_pending_list_request.tt2:10
msgid " on %1"
msgstr " på %1"

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
139
140
141
142
143
#. (by)
#: mail_tt2/listowner_notification.tt2:134
msgid " validated by %1 "
msgstr ""

144
145
146
147
#: web_tt2/active_lists.tt2:21
msgid "# message"
msgstr "# meddelande"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
148
#. (conf.title,list)
149
150
151
152
#: mail_tt2/sendpasswd.tt2:5
msgid "%1 / subscribing to %2"
msgstr "%1 / prenumererar på %2"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
153
#. (conf.title,list)
154
155
156
157
#: mail_tt2/sendpasswd.tt2:7
msgid "%1 / unsubscribing from %2"
msgstr "%1 / avslutar prenumeration från %2"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
158
#. (conf.title)
159
160
161
162
#: mail_tt2/sendpasswd.tt2:9
msgid "%1 / your environment"
msgstr "%1 / din miljö"

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
163
164
165
166
167
168
#. (u_err.path)
#: web_tt2/error.tt2:84
#, fuzzy
msgid "%1 : No such file or directory"
msgstr "%1 : Ingen sådan fil eller mapp"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
169
#. (notice.action)
sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
170
#: web_tt2/notice.tt2:14
171
172
173
msgid "%1 : action succeeded"
msgstr "%1 : åtgärd lyckades"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
174
#. (notice.action)
sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
175
#: web_tt2/notice.tt2:17
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
176
177
178
#, fuzzy
msgid "%1 : action succeeded soon"
msgstr "%1 : åtgärd lyckades"
179

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
#. (u_err.file)
#: web_tt2/error.tt2:61
#, fuzzy
msgid "%1 : file not editable"
msgstr "%1 : filen inte ändringsbar"

#. (u_err.name)
#: web_tt2/error.tt2:92
msgid "%1 : incorrect name"
msgstr "%1 : felaktigt namn"

#. (u_err.family)
#: web_tt2/error.tt2:43
#, fuzzy
msgid "%1 : unknown family"
msgstr "%1 : okänd åtgärd"

#. (u_err.list)
#: web_tt2/error.tt2:41
#, fuzzy
msgid "%1 : unknown list"
msgstr "%1 : okänd lista"

#. (u_err.new_robot)
#: web_tt2/error.tt2:42
#, fuzzy
msgid "%1 : unknown robot"
msgstr "%1 : okänd lista"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
209
210
#. (list.name,date)
#: mail_tt2/digest_plain.tt2:4 mail_tt2/digest_plain.tt2:9
211
212
213
msgid "%1 Digest %2"
msgstr "%1 Samlingsbrev %2"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
214
#. (notice.total)
sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
215
216
217
218
219
220
221
#: web_tt2/notice.tt2:11
#, fuzzy
msgid "%1 addresses have been removed"
msgstr "%1 addresser har avslutat prenumerationen"

#. (notice.total)
#: web_tt2/notice.tt2:65
222
223
224
msgid "%1 addresses have been subscribed"
msgstr "%1 addresser har avslutat prenumerationen"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
225
226
#. (list.name)
#: mail_tt2/list_created.tt2:12
227
228
229
msgid "%1 admin page"
msgstr "%1 adminsida"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
230
231
#. (list.name,list.host,size,conf.host,conf.listmaster_email)
#: mail_tt2/listowner_notification.tt2:11
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
msgid ""
"%1 archive quota exceeded. \n"
"Total size used for %1@%2 archive is %3 Bytes. Messages\n"
"are no more web-archived. Please contact %5@%4. "
msgstr ""
"%1 arkivkvot överskriden. ↵\n"
"Total storlek som används för arkivet %1@%2 är %3 bytes.\n"
"Meddelanden↵\n"
"blir inte längre arkiverade på webben. Kontakta %5@%4. "

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
242
243
#. (l.average)
#: web_tt2/rss.tt2:72
244
245
246
msgid "%1 by day "
msgstr "%1 efter dag "

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
247
#. (body_count)
248
249
250
251
#: web_tt2/arcsearch.tt2:56
msgid "%1 hits on message's Body"
msgstr "%1 träffar på meddelandets Body"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
252
#. (date_count)
253
254
255
256
#: web_tt2/arcsearch.tt2:68
msgid "%1 hits on message's Date field"
msgstr "%1 träffar på meddelandets datum-fält"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
257
#. (subj_count)
258
259
260
261
#: web_tt2/arcsearch.tt2:60
msgid "%1 hits on message's Subject field"
msgstr "%1 träffar på meddelandets ämnes-fält"

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
#. (u_err.email,u_err.list)
#: web_tt2/error.tt2:63
#, fuzzy
msgid "%1 is already subscribed to the list %2"
msgstr "%1 är redan en prenumerant av listan %2"

#. (u_err.reception_mode)
#: web_tt2/error.tt2:60
msgid "%1 is not an available reception mode"
msgstr ""

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
273
#. (list.name)
274
275
276
277
#: mail_tt2/list_created.tt2:2
msgid "%1 mailing list creation"
msgstr "%1 skapande av e-postlista"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
278
279
280
281
282
283
284
#. (u_err.listname)
#: mail_tt2/command_report.tt2:106
#, fuzzy
msgid "%1 mailing list does not provide subscriber preferences."
msgstr "%s e-postlistan tillhandahåller inte prenumerationsinställningar.\n"

#. (searched,num)
285
286
287
288
#: web_tt2/arcsearch.tt2:53
msgid "%1 messages selected out of %2"
msgstr "%1 meddelande valt utav %2"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
289
#. (occurrence)
290
291
292
293
#: web_tt2/lists.tt2:4 web_tt2/review.tt2:62
msgid "%1 occurrence(s) found"
msgstr "%1 händelse(r) hittades"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
294
295
296
297
298
299
300
#. (email,list.name)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:9
msgid "%1 requested creation of list \"%2\""
msgstr ""

#. (notice.total)
#: web_tt2/notice.tt2:8
301
302
303
msgid "%1 subscribers added"
msgstr "%1 prenumeranter har lagts till"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
304
305
#. (l.name,l.host,l.subject,l.msg_count)
#: web_tt2/rss.tt2:72
306
307
308
msgid "%1@%2 - %3 : %4 messages"
msgstr "%1@%2 - %3 : %4 meddelanden"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
309
310
#. (list.name,list.host,param0)
#: mail_tt2/listowner_notification.tt2:31
311
312
313
314
315
316
317
msgid ""
"%1@%2 is no more an instance of family %3.\n"
"This list has been closed."
msgstr ""
"%1@%2 är inte längre en instns av familjen %3.↵\n"
"Denna lista har stängts."

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
318
319
#. (list.name,list.host)
#: mail_tt2/list_created.tt2:7
320
321
322
msgid "%1@%2 mailing list has been activated by listmaster."
msgstr "%1@%2 e-postlistan har aktiverats av listmästaren."

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
323
324
#. (list.name,list.host)
#: mail_tt2/list_rejected.tt2:7
325
326
327
msgid "%1@%2 mailing list has been rejected by listmaster."
msgstr "%1@%2 e-postlistan har nekats av listmästaren."

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
328
329
#. (rate2,list.name,list.host,rate)
#: mail_tt2/listowner_notification.tt2:19
330
331
332
333
334
335
336
msgid "%2@%3 archives use %4% of allowed disk quota."
msgstr "%2@%3 arkiv använder %4% av tillåten diskkvot."

#: src/PlainDigest.pm:353
msgid "%Image(%s)"
msgstr "%Bild(%s)"

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
#. (u_err.bad_listname)
#: web_tt2/error.tt2:81
#, fuzzy
msgid "'%1' : bad listname"
msgstr ": felaktigt listnamn"

#. (u_err.new_listname)
#: web_tt2/error.tt2:82
#, fuzzy
msgid "'%1' list already exists"
msgstr "filen %1 finns redan"

349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
#: web_tt2/arcsearch.tt2:18
msgid "(All of this words,"
msgstr "(Alla dessa ord,"

#: web_tt2/help_editlist.tt2:17
msgid ""
"(Default value: reception mail,notice,digest,digestplain,summary,nomail)"
msgstr ""
"(Standardvärden: reception mail,notice,digest,digestplain,summary,nomail)"

#: web_tt2/arcsearch.tt2:20
msgid "(Each of this words,"
msgstr "(Varje av dessa ord,"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
363
364
#. (subject)
#: mail_tt2/reject.tt2:11
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
msgid "(Subject of your mail : %1)"
msgstr "(Ämne för din e-postmeddelande: %1)"

#: web_tt2/arcsearch.tt2:16
msgid "(This sentence,"
msgstr "(Denna mening,"

#: web_tt2/help.tt2:28
msgid "), provide your email address and associated password."
msgstr ") ger din e-postaddress och tillhörande lösenord."

#: src/PlainDigest.pm:238
msgid ""
"** Warning: Message part originally used character set %s\n"
"  Some characters may be lost or incorrect **\n"
"\n"
msgstr ""
"** Varning: Meddelandedelen använde teckenkodningen %s\n"
"  Vissa tecken kan ha försvunnit eller visas felaktigt **\n"
"\n"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
386
#: mail_tt2/your_infected_msg.tt2:7
387
388
389
390
msgid "***** V I R U S  A L E R T *****"
msgstr "***** V I R U S L A R M *****"

#: src/PlainDigest.pm:258
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
391
392
msgid "-----End of Delivery Status Report-----\n"
msgstr "-----Slut på leveransrapport-----↵\n"
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

#: src/PlainDigest.pm:199
msgid ""
"-----End of original message from %s-----\n"
"\n"
msgstr ""
"-----Slut på originalmeddelandet från %s-----↵\n"
"↵\n"
"\n"

#: web_tt2/create_list_request.tt2:55
msgid "--Select a topic--"
msgstr "--Välj ett ämne--"

#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:17
msgid "-Archives"
msgstr "-Arkiv"

#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:18
msgid "-Bounces"
msgstr "-Studsar"

#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:19
msgid "-Data sources"
msgstr "-Datakällor"

#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:14
msgid "-List definition"
msgstr "-Listdefinitioner"

#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:20
msgid "-Miscellaneous"
msgstr "-Allmänt"

#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:16
msgid "-Privileges"
msgstr "-Rättigheter"

#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:15
msgid "-Sending/reception"
msgstr "-Skickar/mottager"

#: wwsympa/wwslib.pm:53
msgid "1 day"
msgstr "1 dag"

#: wwsympa/wwslib.pm:51
msgid "1 hour"
msgstr "1 timme"

#: wwsympa/wwslib.pm:54
msgid "1 week"
msgstr "1 vecka"

#: wwsympa/wwslib.pm:49
msgid "10 minutes"
msgstr "10 minuter"

#: wwsympa/wwslib.pm:50
msgid "30 minutes"
msgstr "30 minuter"

#: wwsympa/wwslib.pm:52
msgid "6 hours"
msgstr "6 timmar"

#: web_tt2/help.tt2:22
msgid ": Login / Logout from WWSympa."
msgstr ": Logga in / Logga ut från WWSympa."

#: web_tt2/help.tt2:18
msgid ": directory of lists available on the server"
msgstr ": katalog med listor tillgängliga på servern"

#: web_tt2/help.tt2:16
msgid ": user preferences. This is proposed to identified users only."
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
469
msgstr ": användarinställningar. Enbart identifierade användare erbjuds detta."
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

#: web_tt2/help.tt2:20
msgid ": your environment as a subscriber or as owner"
msgstr ": din miljö som prenumerant eller ägare"

#: web_tt2/help_editlist.tt2:18
msgid ""
"<em>modelist</em> is a list of modes (mail, notice, digest, digestplain, "
"summary, nomail), separated by commas. Only these modes will be allowed for "
"the subscribers of this list. If a subscriber has a reception mode not in "
"the list, sympa uses the mode specified in the default_user_options "
"paragraph."
msgstr ""

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
484
#. (email)
485
486
487
488
489
490
#: web_tt2/lists.tt2:6
msgid "<strong>%1</strong> is subscribed to the following mailing lists"
msgstr "<strong>%1</strong> prenumererar på följande e-postlistor"

#: web_tt2/help_admin.tt2:8
msgid ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
491
492
"<strong>Bounces</strong> : Manage non-delivery reports (also called "
"bounces)."
493
494
495
496
497
498
499
msgstr ""
"<strong>Studsande e-post</strong> : Hantera rapporter som inte kan skickas "
"(också kända som studsande e-post)."

#: web_tt2/help_admin.tt2:10
msgid ""
"<strong>Create shared</strong> : initializes the shared document web space."
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
500
msgstr "<strong>Skapa delad</strong> : startar den delade dokumentwebbplatsen."
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

#: web_tt2/help_admin.tt2:6
msgid ""
"<strong>Customizing</strong> : editing of various files and messages "
"attached to your list."
msgstr ""
"<strong>Anpassa</strong> : redigera filer och meddelande kopplade till din "
"lista."

#: web_tt2/help_admin.tt2:11
msgid ""
"<strong>Delete shared</strong> closes it. It can be restored using \"Restore "
"shared\" button"
msgstr ""
"<strong>Ta bort delad</strong> stänger den. Den kan återställas med "
"\"Återställ delad\"-knappen"

#: web_tt2/help_admin.tt2:5
msgid ""
"<strong>Edit list config</strong>: must be used with care : it allows to "
"modify some of the list parameters. The list of parameters you can modify "
"depends on your privilege."
msgstr ""

#: web_tt2/help_admin.tt2:7
msgid ""
"<strong>Manage Archives</strong> : Allow you to download and delete list "
"archives."
msgstr ""
"<strong>Hantera arkiv</strong> : Låter dig ladda ner och ta bort arkiv."

#: web_tt2/help_admin.tt2:9
msgid ""
"<strong>Remove list</strong> : completely removes the current list. "
"Listmaster privileges are required to Restore a list"
msgstr ""
"<strong>Ta bort lista</strong> : raderar nuvarande lista helt. Listmaster "
"rättigheter krävs för att Återställa en lista"

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
540
541
542
543
544
545
#. (u_err.path)
#: web_tt2/error.tt2:95
#, fuzzy
msgid "A directory named '%1' already exists"
msgstr "filen %1 finns redan"

546
547
548
549
#: web_tt2/create_list_request.tt2:77
msgid "A few lines describing the list"
msgstr "Ett par rader som beskriver listan"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
550
551
552
553
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:46
msgid "A loop has been detected with the following message"
msgstr ""

554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
#: mail_tt2/your_infected_msg.tt2:2
msgid "A virus in your email"
msgstr "Ett virus i ditt e-postmeddelande"

#: mail_tt2/helpfile.tt2:52
msgid "ADD <list> user@host Full name * To add a user to a list"
msgstr ""
"LÄGG TILL <lista> användare@värd Fullt namn * För att lägga till en "
"användare till en lista"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
564
#. (auth.action)
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
565
#: web_tt2/error.tt2:120
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
566
567
568
msgid "AUTHORIZATION REJECT (%1)"
msgstr ""

569
570
571
572
#: web_tt2/d_read.tt2:77
msgid "Access"
msgstr "Tillgång"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
573
#. (visible_path)
574
575
576
577
#: web_tt2/d_control.tt2:6
msgid "Access control for the document %1"
msgstr "Tillgångskontroll för dokumentet %1"

sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
578
#: src/List.pm:323
579
580
581
msgid "Account"
msgstr "Konto"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
582
#: web_tt2/d_read.tt2:347 web_tt2/review.tt2:49
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: web_tt2/d_read.tt2:344
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Lägg till bokmärke"

#: web_tt2/subindex.tt2:51
msgid "Add selected addresses"
msgstr "Lägg till vald address(er)"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
594
595
596
597
598
#. (sub)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:253
msgid "Add subscriber '%1' in DB failed."
msgstr ""

599
600
601
602
#: web_tt2/add_request.tt2:11
msgid "Add subscribers"
msgstr "Lägg till prenumeranter"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
#. (user)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:251
msgid "Add user '%1' in DB failed."
msgstr ""

#: mail_tt2/authorization_reject.tt2:23
msgid "Adding a user to the list is impossible."
msgstr ""

#: mail_tt2/authorization_reject.tt2:20
msgid "Adding a user to the list is restricted to list owners."
msgstr ""
615

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
616
617
618
619
620
621
#. (u_err.email)
#: web_tt2/error.tt2:48
#, fuzzy
msgid "Address \"%1\" is incorrect"
msgstr "Address \"%1\" är felaktig"

sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
622
623
624
625
#: web_tt2/editsubscriber.tt2:55
msgid "Address detected via VERP technologie"
msgstr ""

626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
#: src/etc/mhonarc-ressources.tt2:53
msgid "Advanced search"
msgstr "Avancerad sökning"

#: web_tt2/create_list.tt2:8 web_tt2/install_pending_list.tt2:26
msgid "Aliases have been installed."
msgstr "Alias har installerats."

#: web_tt2/install_pending_list.tt2:29
msgid "Aliases you should install in your mailer"
msgstr "Alias du bör lägga till i din e-postserver"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
638
#. (conf.sympa)
639
640
641
642
#: mail_tt2/helpfile.tt2:15
msgid "All commands must be sent to the electronic address %1"
msgstr "Alla kommandon måste skickas till den elektroniska adressen %1"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
643
#. (mail.sender,mail.subject)
644
645
646
647
648
649
650
651
#: mail_tt2/x509-user-cert-missing.tt2:8
msgid ""
"An encrypted message from %1 has been distributed to\n"
"Subject : %2"
msgstr ""
"Ett krypterat meddelande från %1 har distribuerats till↵\n"
"Ämne : %2"

sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
652
#: src/List.pm:331
653
654
655
msgid "Anonymous sender"
msgstr "Anonym sändare"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
656
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:59
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
msgid "Antivirus scan failed"
msgstr "Antivirussökning misslyckades"

#: mail_tt2/x509-user-cert-missing.tt2:15
msgid "Any information about this list :"
msgstr "Någon information om denna lista :"

#: web_tt2/d_properties.tt2:37
msgid "Apply"
msgstr "Genomför"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
668
#: web_tt2/list_menu.tt2:44 web_tt2/list_menu.tt2:46
669
670
671
672
673
674
675
msgid "Archive"
msgstr "Arkiv"

#: web_tt2/arc_manage.tt2:3
msgid "Archive Management"
msgstr "Arkivhantering"

sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
676
#: src/List.pm:350
677
678
679
680
681
682
683
msgid "Archive encrypted mails as cleartext"
msgstr "Arkivera krypterad e-post i klartext"

#: src/etc/mhonarc-ressources.tt2:90
msgid "Archive powered by"
msgstr "Arkiv driven av"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
684
685
#: web_tt2/admin_menu.tt2:152 web_tt2/edit_list_request.tt2:9
#: web_tt2/serveradmin.tt2:84
686
687
688
689
690
691
692
msgid "Archives"
msgstr "Arkiv"

#: web_tt2/arc_manage.tt2:7
msgid "Archives Selection:"
msgstr "Arkivval:"

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
#: web_tt2/error.tt2:71
msgid "Archives are empty for this list"
msgstr ""

#. (i_err.year_month)
#: web_tt2/error.tt2:10
#, fuzzy
msgid "Archives from %1 are not accessible"
msgstr "Arkiv från %1 är inte tillgängliga"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
703
704
705
706
707
#. (list.name)
#: mail_tt2/index_archive.tt2:2
#, fuzzy
msgid "Archives index of list %1"
msgstr "Samlingsbrev för listan %1"
708

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
709
710
711
#. (list)
#: web_tt2/admin_menu.tt2:123 web_tt2/admin_menu.tt2:125
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:56
712
713
714
msgid "Are you sure you wish to close %1 list ?"
msgstr "Är du säker att du vill stänga listan %1?"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
715
716
#. (list)
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:47
717
718
719
msgid "Are you sure you wish to delete the shared documents ?"
msgstr "Är du säker att du önskar radera de delade dokumenten ?"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
720
721
#. (list.name,msg_from)
#: mail_tt2/moderate.tt2:4
722
723
724
msgid "Article to be approved for list %1 from %2"
msgstr "Artikel som ska godkännas för listan %1 from %2"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
725
726
727
728
729
730
#. (list.name,msg_from)
#: mail_tt2/moderate.tt2:3
#, fuzzy
msgid "Article to be tagged for list %1 from %2"
msgstr "Artikel som ska godkännas för listan %1 from %2"

sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
731
#: src/List.pm:576
732
733
734
735
736
737
738
msgid "Attachment type"
msgstr "Bifogningstyp"

#: web_tt2/scenario_test.tt2:59
msgid "Auth method"
msgstr "Autentiseringsmetod"

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
739
740
741
742
743
#: web_tt2/error.tt2:111
#, fuzzy
msgid "Authentication failed"
msgstr "Autentisering krävs"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
744
745
#: web_tt2/d_read.tt2:59 web_tt2/d_read.tt2:61 web_tt2/latest_d_read.tt2:21
#: web_tt2/modindex.tt2:36 web_tt2/modindex.tt2:99
746
747
748
749
750
751
752
msgid "Author"
msgstr "Författare"

#: mail_tt2/helpfile.tt2:19
msgid "Available commands are:"
msgstr "Tillgängliga kommandon är:"

sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
753
#: src/List.pm:360
754
755
756
757
758
759
760
761
msgid "Available subscription options"
msgstr "Tillgängliga prenumerationsinställningar"

#: web_tt2/active_lists.tt2:22
msgid "Average by day"
msgstr "Medel per dag"

#: web_tt2/arcsearch.tt2:115
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
762
#, fuzzy
763
msgid ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
764
"Based on <em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc-"
765
766
767
768
769
"Search</a></em>, search engine of MHonArc archives"
msgstr ""
"Baserad på em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc- "
"Search</a></em>, sökmotorn från arkivet MHonArc."

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
770
771
772
#. (total,list.name)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:207
#: mail_tt2/listowner_notification.tt2:63
773
774
775
776
777
778
msgid ""
"Because we received MANY non-delivery reports, the %1 subscribers listed "
"below have been\n"
"notified that they might be removed from list %2:"
msgstr ""

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
779
780
781
#. (total,list.name)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:210
#: mail_tt2/listowner_notification.tt2:66
782
783
784
785
786
787
msgid ""
"Because we received MANY non-delivery reports, the %1 subscribers listed "
"below have been\n"
"removed from list %2:"
msgstr ""

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
788
789
790
#. (total,list.name)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:213
#: mail_tt2/listowner_notification.tt2:69
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
msgid ""
"Because we received MANY non-delivery reports, the %1 subscribers listed "
"below have been\n"
"selected by Sympa as severe bouncing addresses:"
msgstr ""

#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:63
msgid "Body"
msgstr "Brevkropp"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
801
802
#. (d.anchor)
#: web_tt2/rss.tt2:88
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
msgid "Bookmark %1"
msgstr "Bokmärke %1"

#: web_tt2/d_editfile.tt2:29
msgid "Bookmark URL"
msgstr "Bokmärke URL"

#: web_tt2/admin_menu.tt2:156
msgid "Bounce Settings"
msgstr "Studsinställningar"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
814
815
#. (list.name,rate,conf.wwsympa_url,list.name)
#: mail_tt2/listowner_notification.tt2:125
816
msgid ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
817
"Bounce rate in list %1 is %2.\n"
818
819
"\n"
"You should delete bouncing subscribers : \n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
820
"%3/reviewbouncing/%4\n"
821
822
msgstr ""

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
823
824
#: web_tt2/admin_menu.tt2:82 web_tt2/admin_menu.tt2:88
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:41
825
826
827
msgid "Bounces"
msgstr "Studsar"

sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
828
#: web_tt2/editsubscriber.tt2:58
829
830
831
msgid "Bounces count :"
msgstr "Studsräkning :"

sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
832
#: src/List.pm:379 web_tt2/edit_list_request.tt2:10
833
834
835
msgid "Bounces management"
msgstr "Hantera studsar"

sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
836
#: web_tt2/editsubscriber.tt2:49
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
msgid "Bouncing address"
msgstr "Studsaddress"

#: mail_tt2/helpfile.tt2:45
msgid ""
"CONFIRM <key>        * Confirmation for sending a message (depending "
"on the list's configuration)"
msgstr ""

#: web_tt2/d_install_shared.tt2:17 web_tt2/d_upload.tt2:28
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
850
851
852
853
#. (db_name)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:25
msgid "Cannot connect to database %1, still trying..."
msgstr ""
854

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
855
#. (listname)
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
856
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:290
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
857
858
#, fuzzy
msgid "Cannot create shared for list '%1'."
859
860
msgstr "Kan inte skapa mappen %1"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
861
#. (listname)
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
862
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:292
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
863
864
msgid "Cannot delete shared for list '%1'."
msgstr ""
865

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
#. (u_err.path)
#: web_tt2/error.tt2:67
#, fuzzy
msgid "Cannot open file '%1'"
msgstr "Kan inte packa upp ZIP-filen %1"

#. (u_err.path)
#: web_tt2/error.tt2:94
#, fuzzy
msgid "Cannot overwrite file %1"
msgstr "Kan inte skriva över filen %1"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
878
#. (listname)
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
879
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:291
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
880
881
882
883
884
#, fuzzy
msgid "Cannot restore shared for list '%1'."
msgstr "Kan inte skapa mappen %1"

#. (listname)
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
885
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:276
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
886
887
888
889
890
#, fuzzy
msgid "Cannot save config file for list '%1'."
msgstr "Kunde inte ändra e-post för listan %1"

#. (name)
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
891
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:295 web_tt2/error.tt2:17
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
892
893
#, fuzzy
msgid "Cannot unzip file '%1'."
894
895
msgstr "Kan inte packa upp ZIP-filen %1"

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
896
897
#. (u_err.path)
#: web_tt2/error.tt2:99
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
898
#, fuzzy
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
899
900
msgid "Cannot upload file %1"
msgstr "Kan inte ladda upp filen %1"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
901
902

#. (path)
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
903
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:294
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
904
905
#, fuzzy
msgid "Cannot upload file '%1'."
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
msgstr "Kan inte ladda upp filen %1"

#: web_tt2/skinsedit.tt2:38
msgid "Cascading Style Sheet"
msgstr "Stilmallar (CSS)"

#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:35
msgid "Case"
msgstr "Uppdrag"

#: web_tt2/show_cert.tt2:9
msgid "Certificate expiration date"
msgstr "Utlöpsdatum för certfikat"

#: web_tt2/show_cert.tt2:10
msgid "Certificate issuer"
msgstr "Certifikatutgivare"

#: web_tt2/change_email.tt2:11
msgid "Change my email address"
msgstr "Ändra min e-postaddress"

#: web_tt2/pref.tt2:27
msgid "Changing your email address"
msgstr "Ändrar din e-postaddress"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
932
#: mail_tt2/sendpasswd.tt2:35 web_tt2/pref.tt2:38
933
934
935
936
937
938
939
msgid "Changing your password"
msgstr "Ändrar ditt lösenord"

#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:41
msgid "Check"
msgstr "Kontrollera"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
940
941
#. (list.name)
#: mail_tt2/reject.tt2:14
942
943
944
msgid "Check %1 list usage :"
msgstr "Kontrollera %1 listanvändning :"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
945
946
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:102
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:92
947
948
949
msgid "Check Sympa log files for more precise information"
msgstr "Kontrollera Sympa's loggfiler för mer information"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
950
951
952
953
954
955
956
957
958
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:112
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:123
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:134
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:144
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:154
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:165
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:176
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:186
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:196
959
960
961
msgid "Check Sympa log files for more precise information."
msgstr "Kontrollera Sympa's loggfiler för mer information."

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
962
#. (list)
963
964
965
966
967
968
969
#: web_tt2/sigrequest.tt2:31
msgid ""
"Check your mailbox for new messages and enter below the\n"
"\tpassword given in the message Sympa sent you. This will\n"
"\tconfirm your unsubscription from list %1."
msgstr ""

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
970
#. (list)
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
#: web_tt2/subrequest.tt2:24
msgid ""
"Check your mailbox for new messages and enter below the\n"
"\tpassword. This will confirm your subscription to list %1"
msgstr ""

#: web_tt2/login_menu.tt2:48 web_tt2/loginbanner.tt2:56
msgid "Choose your authentication server"
msgstr "Välj din autentiseringsserver"

#: web_tt2/show_cert.tt2:11
msgid "Cipher key size used"
msgstr "Krypteringsalgoritmens nyckelstorlek"

#: web_tt2/set_pending_list_request.tt2:22
msgid "Close it"
msgstr "Stäng den"

#: web_tt2/get_closed_lists.tt2:6 web_tt2/serveradmin.tt2:35
msgid "Closed lists"
msgstr "Stäng listor"

#: web_tt2/skinsedit.tt2:5
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
997
998
999
1000
#. (notice.cmd)
#: mail_tt2/command_report.tt2:51
#, fuzzy
msgid "Command '%1' found : ignoring end of message."
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame