pl.po 585 KB
Newer Older
1
2
3
# Polskie tłumaczenie Sympa 6.0
# Copyright (C) 2009 Marcin Woloszyn <marcin.woloszyn@us.edu.pl>
# This file is distributed under the same license as the Sympa 6.0 package.
salaun's avatar
salaun committed
4
5
6
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: Sympa 6.0\n"
salaun's avatar
salaun committed
8
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
9
10
"PO-Revision-Date: 2017-08-22 12:16+0000\n"
"Last-Translator: strebski <strebski@o2.pl>\n"
11
"Language-Team: Polski\n"
salaun's avatar
salaun committed
12
"MIME-Version: 1.0\n"
13
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
salaun's avatar
salaun committed
14
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
"Language: pl\n"
16
17
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
"X-Generator: Pootle 2.8\n"
19
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
20
"X-POOTLE-MTIME: 1503404172.000000\n"
salaun's avatar
salaun committed
21

22
23
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10210 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10213
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:14191 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:14195
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:15381 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:15472
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:15574 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:16764
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:16766 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:4934
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:5002 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:5618
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:5620 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:8764
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:9491 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:9539
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:9855 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:9858
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:9885 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:9888
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:9921 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:9923
IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
35
#: src/lib/Sympa/Message/Template.pm:106 src/lib/Sympa/Message/Template.pm:96
36
#: src/lib/Sympa/Message/Template.pm:99 src/libexec/alias_manager.pl.in:104
37
38
39
msgid "%d %b %Y"
msgstr "%d %b %Y"

40
41
#: src/libexec/ldap_alias_manager.pl.in:42
#: src/libexec/mysql_alias_manager.pl.in:28
42
msgid "The configuration file contains errors.\n"
43
msgstr "Plik konfiguracyjny zawiera błędy.\n"
44

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
45
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:155 src/sbin/sympa_wizard.pl.in:413
david.verdin's avatar
david.verdin committed
46
47
48
msgid "Unable to open %s : %s"
msgstr "Nie można otworzyć %s : %s"

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
49
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:199
50
msgid "Example: "
51
msgstr "Przykład: "
52

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
53
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:209
54
msgid "(You must define this parameter)"
55
msgstr "Musisz zdefiniować ten parametr"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
56

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
57
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:347
58
msgid "%s [%s] : "
59
msgstr "%s [%s]: "
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
60

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
61
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:366
62
msgid "Incorrect parameter definition: %s\n"
63
msgstr "Niepoprawna definicja parametru: %s\n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
64

65
66
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
67
68
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:1933 src/lib/Sympa/Upgrade.pm:1977
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:955 src/sbin/sympa_wizard.pl.in:400
69
70
msgid "%d.%b.%Y-%H.%M.%S"
msgstr "%d %b %Y %H:%M:%S"
71

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
72
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:404
73
msgid "Unable to rename %s : %s"
74
msgstr "Nie można zmienić nazwy %s: %s"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
75

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
76
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:425
77
78
79
80
msgid ""
"%s have been updated.\n"
"Previous versions have been saved as %s.\n"
msgstr ""
81
82
"%s został zaktualizowany. \n"
"Poprzednia wersja została zapisana jako %s.\n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
83

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
84
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:432
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
msgid ""
"##############################################################################\n"
"# This process will help you install all Perl (CPAN) modules required by "
"Sympa\n"
"# software.\n"
"# Sympa requires from 50 to 65 additional Perl modules to run properly. \n"
"# The whole installation process should take around 15 minutes.\n"
"# You'll first have to configure the CPAN shell itself and select your\n"
"# favourite CPAN server.\n"
"# Note that you might prefer to install the required Perl modules using "
"your\n"
"# favourite DEB/RPM mechanism.\n"
"# Feel free to interrupt the process if needed ; you can restart it safely\n"
"# afterward.\n"
"##############################################################################\n"
"Press the Enter key to continue..."
msgstr ""
102
103
"Ten proces pomoże ci zainstalować moduły Perla (CPAN) wymagane przez program "
"Sympa.\n"
104
105
"Do poprawnego działania Sympa potrzebuje dodakowo od 50 do 65 modułów "
"Perla.\n"
106
107
108
109
110
111
112
113
"Cały proces instalacyjny  powinien zająć około 15 minut.\n"
"Na początku konieczne jest skonfogurowanie powłoki CPAN i wybranie "
"preferowanego serwera CPAN.\n"
"Możliwe jest zainstalowanie wymaganych modułów Perla z repozytoriów "
"pakietów DEB/RPM.\n"
"Proces instalacyjny można przerwać w każdej chwili; Instalację można "
"bezpiecznie ponowić później.\n"
"Wciśnij klawisz Enter aby kontynuować ..."
114

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
115
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:474
116
msgid "Which RDBMS will you use for core database:"
117
msgstr "Którego RDBMS będziesz używał jako głównej bazy danych:"
118

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
119
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:479
120
msgid "-> Select RDBMS [1-%d] "
121
msgstr "-> Wybierz RDBMS [1-%d]"
122

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
123
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:492
124
msgid "Checking for PERL version:"
125
msgstr "Sprawdzanie wersji PERLa"
126

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
127
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:495
128
msgid "Your version of perl is OK (%s >= %s)"
129
msgstr "Twoja wersja PERLa jest poprawna (%s >= %s)"
130

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
131
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:499
132
133
134
135
msgid ""
"Your version of perl is TOO OLD (%s < %s)\n"
"Please INSTALL a new one !"
msgstr ""
136
137
"Twoja wersja PERLA jest przestarzała (%s < %s)\n"
"Proszę zainstalować nową wersję"
138

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
139
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:503
140
msgid "Checking for REQUIRED modules:"
141
msgstr "Sprawdzanie WYMAGANYCH modułów:"
142

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
143
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:505
144
msgid "Checking for OPTIONAL modules:"
145
msgstr "Sprawdzanie dodatkowych modułów:"
146

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
147
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:509
148
149
150
151
152
msgid ""
"******* NOTE *******\n"
"You can retrieve all theses modules from any CPAN server\n"
"(for example ftp://ftp.pasteur.fr/pub/computing/CPAN/CPAN.html)"
msgstr ""
153
154
"******* UWAGA *******\n"
"Możesz pobrać wszystkie moduły z dowolnego serwera CPAN\n"
155
"(na przykład ftp://ftp.pasteur.fr/pub/computing/CPAN/CPAN.html)"
156

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
157
158
#. (-24)
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:524
159
msgid "perl module"
160
msgstr "moduł perl"
161

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
162
163
#. (-24)
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:524
164
msgid "from CPAN"
165
msgstr "od CPAN"
166

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
167
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:525
168
msgid "STATUS"
169
msgstr "STAN"
170

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
171
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:526
172
msgid "-----------"
173
msgstr "-----------"
174

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
175
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:526
176
msgid "---------"
177
msgstr "---------"
178

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
179
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:527
180
msgid "------"
181
msgstr "------"
182

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
183
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:546
184
msgid "was not found on this system."
185
msgstr "nie zostało odnalezione w tym systemie."
186

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
187
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:568
188
msgid "OK (%-6s >= %s)"
189
msgstr "OK (%-6s >= %s)"
190

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
191
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:571
192
msgid "version is too old (%s < %s)"
193
msgstr "wersja jest za stara (%s < %s)"
194

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
195
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:574
196
msgid ">>>>>>> You must update \"%s\" to version \"%s\" <<<<<<."
197
msgstr ">>>>>>> Musisz zaktualizować \"%s\" do wersji \"%s\" <<<<<<."
198

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
199
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:606
200
201
msgid "## You need root privileges to install %s module. ##"
msgstr ""
202
"## Potrzebujesz uprawnień administratora do zainstalowania modułu %s. ##"
203

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
204
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:609
205
msgid "## Press the Enter key to continue checking modules. ##"
206
msgstr "## Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować sprawdzanie modułów. ##"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
207

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
208
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:618
209
msgid "-> Usage of this module: %s"
210
msgstr "-> Użycie tego modułu: %s"
211

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
212
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:625
213
msgid "-> Prerequisites: %s"
214
msgstr "-> Wymagania wstępne: %s"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
215

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
216
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:630
217
msgid "-> Install module %s ? [%s] "
218
msgstr "-> Zainstalować moduł %s? [%s] "
219

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
220
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:666
221
222
223
224
msgid ""
"Installation of %s still FAILED. You should download the tar.gz from http://"
"search.cpan.org and install it manually."
msgstr ""
225
226
"Instalacja %s nie powiodła się. Pobierz paczkę tar.gz z http://search.cpan."
"org i zainstaluj ją manualnie."
227

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
228
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:671
229
230
231
232
msgid ""
"Installation of %s FAILED. Do you want to force the installation of this "
"module? (y/N) "
msgstr ""
233
234
"Instalacja %s nie powiodła się. Czy chcesz wymusić instalacje tego modułu? "
"(y/N)"
235

236
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:101
237
msgid ""
238
239
240
241
"If set to \"on\", enables support of legacy character set according to "
"charset.conf(5) configuration file.\n"
"In some language environments, legacy encoding (character set) can be "
"preferred for e-mail messages: for example iso-2022-jp in Japanese language."
242
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
243

244
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:109
245
msgid ""
246
247
248
"auto: Updates database table structures automatically.\n"
"However, since version 5.3b.5, Sympa will not shorten field size if it "
"already have been longer than the size defined in database definition."
249
msgstr ""
250

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:189
msgid ""
"Adds more fields to \"subscriber_table\" table. Sympa recognizes fields "
"defined with this parameter. You will then be able to use them from within "
"templates and scenarios:\n"
"* for scenarios: [subscriber->field]\n"
"* for templates: [% subscriber.field %]\n"
"These fields will also appear in the list members review page and will be "
"editable by the list owner. This parameter is a comma-separated list.\n"
"You need to extend the database format with these fields"
261
msgstr ""
262

263
264
265
266
267
268
269
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:198
msgid ""
"Adds more fields to \"user_table\" table. Sympa recognizes fields defined "
"with this parameter. You will then be able to use them from within "
"templates: [% subscriber.field %]\n"
"This parameter is a comma-separated list.\n"
"You need to extend the database format with these fields"
270
msgstr ""
271

272
273
274
275
276
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:224
msgid ""
"Sets the verbosity of logs.\n"
"0: Only main operations are logged\n"
"3: Almost everything is logged."
277
msgstr ""
278

279
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:248
280
msgid ""
281
282
283
284
"It is recommended to create a specific alias file so that Sympa never "
"overwrites the standard alias file, but only a dedicated file.\n"
"Set this parameter to \"none\" if you want to disable alias management in "
"Sympa."
285
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
286

287
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:286
288
msgid ""
289
290
291
292
"Rejects messages that seem to be from automated services, based on a few "
"header fields (\"Content-Identifier:\", \"Auto-Submitted:\").\n"
"Sympa also can be configured to reject messages based on the \"From:\" "
"header field value (see \"loop_prevention_regex\")."
293
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
294

295
296
297
298
299
300
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:367
msgid ""
"See \"anonymous_sender\" list parameter.\n"
"Default value prior to Sympa 6.1.19 is:\n"
" Sender,X-Sender,Received,Message-id,From,X-Envelope-To,Resent-From,Reply-"
"To,Organization,Disposition-Notification-To,X-Envelope-From,X-X-Sender"
301
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
302

303
304
305
306
307
308
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:381
msgid ""
"Use it, for example, to ensure some privacy for your users in case that "
"\"anonymous_sender\" mode is inappropriate.\n"
"The removal of these header fields is applied before Sympa adds its own "
"header fields (\"rfc2369_header_fields\" and \"custom_header\")."
309
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
310

311
312
313
314
315
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:393
msgid ""
"The removal happens after Sympa's own header fields are added; therefore, it "
"is a convenient way to remove Sympa's own header fields (like \"X-Loop:\" or "
"\"X-no-archive:\") if you wish."
316
msgstr ""
317

318
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:401
319
msgid ""
320
321
322
"Specify which RFC 2369 mailing list header fields to be added.\n"
"\"List-Id:\" header field defined in RFC 2919 is always added. Sympa also "
"adds \"Archived-At:\" header field defined in RFC 5064."
323
msgstr ""
324

325
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:457
326
msgid ""
327
328
329
"The number of seconds a bulk worker sleeps between starting a new loop if it "
"didn't find a message to send.\n"
"Keep it small if you want your server to be reactive."
330
msgstr ""
331

332
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:465
333
msgid ""
334
335
336
"Number of seconds a master bulk daemon waits between two packets number "
"checks.\n"
"Keep it small if you expect brutal increases in the message sending load."
337
msgstr ""
338

339
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:478
340
341
342
343
344
345
346
msgid ""
"Absolute path to sendmail command line utility (e.g.: a binary named "
"\"sendmail\" is distributed with Postfix).\n"
"Sympa expects this binary to be sendmail compatible (exim, Postfix, qmail "
"and so on provide it). Sympa also bundles \"sympa_smtpc\" program which may "
"be a replacement to sendmail binary."
msgstr ""
347

348
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:486
349
350
351
352
353
msgid ""
"Note that \"-f\", \"-N\" and \"-V\" options and recipient addresses need not "
"included, because they will be included by Sympa.\n"
"Note: If the path to sympa_smtpc is set as a value of \"sendmail\" "
"parameter, \"--esmtp\" or \"--lmtp\" option is required."
354
msgstr ""
355

356
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:505
357
358
359
360
361
362
msgid ""
"Maximum number of simultaneous child processes spawned by Sympa. This is the "
"main load control parameter. \n"
"Proposed value is quite low, but you can rise it up to 100, 200 or even 300 "
"with powerful systems."
msgstr ""
363

364
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:569
365
366
367
368
369
msgid ""
"If enabled, distributed messages via lists will be archived. Otherwise "
"archiving is disabled.\n"
"Note that even if setting this parameter disabled, past archives will not be "
"removed and will be accessible according to access settings by each list."
370
msgstr ""
371

372
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:591
373
374
375
376
377
378
379
380
381
msgid ""
"Activates a custom archiver to use instead of MHonArc. The value of this "
"parameter is the absolute path to the executable file.\n"
"Sympa invokes this file with these two arguments:\n"
"--list\n"
"The address of the list including domain part.\n"
"--file\n"
"Absolute path to the message to be archived."
msgstr ""
382

383
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:641
384
385
386
387
388
389
390
msgid ""
"Uses variable envelope return path (VERP) to detect bouncing subscriber "
"addresses.\n"
"0%: VERP is never used.\n"
"100%: VERP is always in use.\n"
"VERP requires address with extension to be supported by MTA. If tracking is "
"enabled for a list or a message, VERP is applied for 100% of subscribers."
391
msgstr ""
392

393
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:742
394
395
396
397
398
msgid ""
"The prefix to consist the return-path of probe messages used for bounce "
"management, when variable envelope return path (VERP) is enabled. VERP "
"requires address with extension to be supported by MTA.\n"
"If you change the default value, you must modify the mail aliases too."
399
msgstr ""
400

401
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:824
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
msgid ""
"Defines the families the automatic lists are based on. It is a character "
"string structured as follows:\n"
"* each family is separated from the other by a semi-column (;)\n"
"* inside a family definition, each field is separated from the other by a "
"column (:)\n"
"* each field has the structure: \"<field name>=<filed value>\"\n"
"Basically, each time Sympa uses the automatic lists families, the values "
"defined in this parameter will be available in the family object.\n"
"* for scenarios: [family->name]\n"
"* for templates: [% family.name %]"
413
msgstr ""
414

415
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1008
416
417
418
419
420
421
422
423
424
msgid ""
"The directory where bounced.pl daemon will store the last bouncing message "
"for each user. A message is stored in the file: <bounce_path>/<list "
"name>@<mail domain name>/<email address>, or, if tracking is enabled: "
"<bounce_path>/<list name>@<mail domain name>/<email address>_<envelope ID>.\n"
"Users can access to these messages using web interface in the bounce "
"management page.\n"
"Don't confuse with \"queuebounce\" parameter which defines the spool where "
"incoming error reports are stored and picked by bounced.pl daemon."
425
msgstr ""
426

427
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1140
428
429
430
431
432
msgid ""
"Local part (the part preceding the \"@\" sign) of the address by which mail "
"interface of Sympa accepts mail commands.\n"
"If you change the default value, you must modify the mail aliases too."
msgstr ""
433

434
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1147
435
436
437
438
msgid ""
"Local part (the part preceding the \"@\" sign) of the address by which "
"listmasters receive messages.\n"
"If you change the default value, you must modify the mail aliases too."
439
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
440

441
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1152
442
msgid ""
443
444
445
446
"Used to define a custom parameter for your server. Do not forget the "
"semicolon between the parameter name and the parameter value.\n"
"You will be able to access the custom parameter value in web templates by "
"variable \"conf.custom_robot_parameter.<param_name>\""
447
msgstr ""
448

449
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1171
450
msgid ""
451
452
453
454
"binary_file: Sympa processes will maintain a binary version of the list "
"configuration, \"config.bin\" file on local disk. If you manage a big amount "
"of lists (1000+), it should make the web interface startup faster.\n"
"You can recreate cache by running \"sympa.pl --reload_list_config\"."
455
msgstr ""
456

457
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1177
458
msgid ""
459
460
461
"Note that \"list_table\" database table should be filled at the first time "
"by running:\n"
" # sympa.pl --sync_list_db"
462
msgstr ""
463

464
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1219
465
466
467
468
469
470
471
472
473
msgid ""
"This allows generated authentication keys to differ from a site to another. "
"It is also used for encryption of user passwords stored in the database. The "
"presence of this string is one reason why access to \"sympa.conf\" needs to "
"be restricted to the \"sympa\" user.\n"
"Note that changing this parameter will break all HTTP cookies stored in "
"users' browsers, as well as all user passwords and lists X509 private keys. "
"To prevent a catastrophe, Sympa refuses to start if this \"cookie\" "
"parameter was changed."
474
msgstr ""
475

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
476
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1431
477
msgid ""
478
479
"thrd: Threaded index.\n"
"mail: Chronological index."
480
msgstr ""
481

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
482
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1529
483
msgid ""
484
485
486
487
488
489
490
"Session duration is controlled by \"sympa_session\" cookie validity "
"attribute. However, by security reason, this delay also need to be "
"controlled by server side. This task removes old entries in the "
"\"session_table\" table.\n"
"Format of values is a string without spaces including \"y\" for years, \"m\" "
"for months, \"d\" for days, \"h\" for hours, \"min\" for minutes and \"sec\" "
"for seconds."
491
msgstr ""
492

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
493
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1562
494
495
496
497
msgid ""
"URL path to the javascript file making the WYSIWYG HTML editor available. "
"Relative path under <static_content_url> or absolute path.\n"
"Example is for TinyMCE 4 installed under <static_content_path>/js/tinymce/."
498
msgstr ""
499

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
500
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1603
501
msgid ""
502
503
504
505
506
"\"insensitive\" or \"sensitive\".\n"
"If set to \"insensitive\", WWSympa's password check will be insensitive. "
"This only concerns passwords stored in the Sympa database, not the ones in "
"LDAP.\n"
"Should not be changed! May invalid all user password."
507
msgstr ""
508

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
509
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1634
510
msgid ""
511
512
513
514
515
"Enables or disables the pictures feature by default. If enabled, "
"subscribers can upload their picture (from the \"Subscriber option\" page) "
"to use as an avatar.\n"
"Pictures are stored in a directory specified by the \"static_content_path\" "
"parameter."
516
msgstr ""
517

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
518
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1649
519
#, fuzzy
520
msgid ""
521
522
523
524
525
"These values are supported:\n"
"javascript: the address is hidden using a javascript. Users who enable "
"Javascript can see nice mailto addresses where others have nothing.\n"
"at: the \"@\" character is replaced by the string \"AT\".\n"
"none: no protection against spam harvesters."
526
msgstr ""
527
528
529
530
"There is a need to protect Sympa web sites against spambots which collect "
"email addresses from public web sites. Various methods are available in "
"Sympa and you can choose to use them with the spam_protection and "
"web_archive_spam_protection parameters. Possible value are:"
531

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
532
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1656
533
534
535
536
537
538
#, fuzzy
msgid ""
"The same as \"spam_protection\", but restricted to the web archive.\n"
"In addition to it:\n"
"cookie: users must submit a small form in order to receive a cookie before "
"browsing the web archive."
539
msgstr ""
540
541
542
543
"Idem spam_protection is provided but it can be used only for web archives. "
"Access requires a cookie, and users must submit a small form in order to "
"receive a cookie before browsing the archives. This blocks all robot, even "
"google and co."
544

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
545
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1673
546
547
548
549
msgid ""
"S/MIME authentication, decryption and re-encryption. It requires these "
"external modules: Crypt-OpenSSL-X509 and Crypt-SMIME.\n"
"TLS client authentication. It requires an external module: IO-Socket-SSL."
550
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
551

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
552
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1697
553
554
555
556
557
msgid ""
"CA certificates in this directory are used for client authentication.\n"
"The certificates need to have names including hash of subject, or symbolic "
"links to them with such names. The links may be created by using \"c_rehash"
"\" script bundled in OpenSSL."
558
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
559

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
560
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1821
561
msgid ""
562
563
564
565
"Do not set unless you want to use DMARC protection.\n"
"This is a comma separated list of test modes; if multiple are selected then "
"protection is activated if ANY match. Do not use dmarc_* modes unless you "
"have a local DNS cache as they do a DNS lookup for each received message."
566
msgstr ""
567

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
568
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1866
569
msgid ""
570
571
572
573
574
"This is needed if you are running Sympa on a host but you handle all your "
"mail on a separate mail relay.\n"
"Default value is real FQDN of the host. Port number may be specified as "
"\"mail.example.org:25\" or \"203.0.113.1:25\". If port is not specified, "
"standard port (25) will be used."
575
msgstr ""
576

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
577
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1871
578
579
580
581
582
msgid ""
"List of suffixes you are using for list addresses, i.e. \"mylist-request\", "
"\"mylist-owner\" and so on.\n"
"This parameter is used with the \"list_check_smtp\" parameter. It is also "
"used to check list names at list creation time."
583
msgstr ""
584

585
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:38
586
#, fuzzy
587
588
msgid "Service description"
msgstr "Service messages description :"
589

590
591
592
593
594
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:41
msgid "Primary mail domain name"
msgstr ""

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:49
595
#, fuzzy
596
597
msgid "Email addresses of listmasters"
msgstr "ukryty, poza administratorem list"
598

599
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:55
600
msgid ""
601
602
603
604
"Email addresses of the listmasters (users authorized to perform global "
"server commands). Some error reports may also be sent to these addresses. "
"Listmasters can be defined for each virtual host, however, the default "
"listmasters will have privileges to manage all virtual hosts."
605
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
606

607
608
609
610
611
612
613
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:59
#, fuzzy
msgid "Default language"
msgstr "Wybierz język"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:64
#, fuzzy
614
msgid ""
615
616
617
"This is the default language used by Sympa. One of supported languages "
"should be chosen."
msgstr "To jest język domyślny używany przez Sympa"
618

619
620
621
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:69
msgid "Supported languages"
msgstr "Obsługiwane języki"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
622

623
624
625
626
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:75
msgid ""
"All supported languages for the user interface. Languages proper locale "
"information not installed are ignored."
627
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
628

629
630
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:79
msgid "Title of service"
631
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
632

633
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:81
634
msgid ""
635
636
"The name of your mailing list service. It will appear in the header of web "
"interface and subjects of several service messages."
637
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
638

639
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:88
640
#, fuzzy
641
642
msgid "Display name of Sympa"
msgstr "Nazwa rodziny"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
643

644
645
646
647
648
649
650
651
652
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:93
#, fuzzy
msgid ""
"This parameter is used for display name in the \"From:\" header field for "
"the messages sent by Sympa itself."
msgstr "Ten parametr jest używany do wyświetlania nazwy w nagłówku \"Od:\""

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:97
msgid "Support of legacy character set"
653
msgstr ""
654

655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:104
msgid "Database related"
msgstr "Związane z bazą danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:107
#, fuzzy
msgid "Update database structure"
msgstr "Struktura bazy danych zaktualizowana"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:114
#, fuzzy
msgid "Type of the database"
msgstr "Nazwa bazy danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:116
670
msgid ""
671
672
"Possible types are \"MySQL\", \"PostgreSQL\", \"Oracle\", \"Sybase\" and "
"\"SQLite\"."
673
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
674

675
676
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:123
msgid "Hostname of the database server"
677
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
678

679
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:125
680
msgid ""
681
682
"With PostgreSQL, you can also use the path to Unix Socket Directory, e.g. \"/"
"var/run/postgresql\" for connection with Unix domain socket."
683
msgstr ""
684

685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:131
msgid "Port of the database server"
msgstr "Port serwera bazy danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:137
msgid "Name of the database"
msgstr "Nazwa bazy danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:141
msgid ""
"With SQLite, this must be the full path to database file. With Oracle "
"Database, this must be Oracle SID."
697
msgstr ""
698

699
700
701
702
703
704
705
706
707
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:146
msgid "User for the database connection"
msgstr "Użytkownik połączenia z bazą danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:153
msgid "Password for the database connection"
msgstr "Hasło połączenia z bazą danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:158
708
msgid ""
709
710
"What ever you use a password or not, you must protect the SQL server (is it "
"not a public internet service ?)"
711
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
712

713
714
715
716
717
718
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:161
#, fuzzy
msgid "Database options"
msgstr "port bazy danych"

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:163
719
msgid ""
720
721
722
"If these options are defined, they will be appended to data source name "
"(DSN) fed to database driver. Check the related DBD documentation to learn "
"about the available options."
723
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
724

725
726
727
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:169
msgid "Environment variables setting for database"
msgstr "Zmienne środowiskowe połączenia z bazą danych"
728

729
730
731
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:172
msgid ""
"With Oracle Database, this is useful for defining ORACLE_HOME and NLS_LANG."
732
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
733

734
735
736
737
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:178
#, fuzzy
msgid "Database processing timeout"
msgstr "Związane z bazą danych"
738

739
740
741
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:180
msgid "Currently, this parameter may be used for SQLite only."
msgstr ""
742

743
744
745
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:185
msgid "Database private extension to subscriber table"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
746

747
748
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:194
msgid "Database private extension to user table"
749
msgstr ""
750

751
752
#: default/web_tt2/nav.tt2:48 default/web_tt2/serveradmin.tt2:120
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:202
753
#, fuzzy
754
755
msgid "System log"
msgstr "Logi systemu"
756

757
758
759
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:206
msgid "System log facility for Sympa"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
760

761
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:209
762
#, fuzzy
763
764
msgid "Do not forget to configure syslog server."
msgstr "Nie zapomnij zmodyfikować pliku syslog.conf"
765

766
767
768
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:213
msgid "Communication mode with syslog server"
msgstr ""
769

770
771
772
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:220
msgid "Log verbosity"
msgstr "Dokładność dziennika"
773

774
775
776
777
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:227
#, fuzzy
msgid "Alias management"
msgstr "Zarządzanie czarną listą"
salaun's avatar
salaun committed
778

779
780
781
782
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:231
#, fuzzy
msgid "Program used to update alias database"
msgstr "Nie powiodło się uaktualnienie bazy danych."
salaun's avatar
salaun committed
783

784
785
786
787
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:233
msgid ""
"This may be \"makemap\", \"newaliases\", \"postalias\", \"postmap\" or full "
"path to custom program."
788
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
789

790
791
792
793
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:238
#, fuzzy
msgid "Type of alias database"
msgstr "Nazwa bazy danych"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
794

795
796
797
798
799
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:240
msgid ""
"\"btree\", \"dbm\", \"hash\" and so on. Available when aliases_program is "
"\"makemap\", \"postalias\" or \"postmap\""
msgstr ""
800

801
802
803
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:246
msgid "Path of the file that contains all list related aliases"
msgstr "Ścieżka do pliku zawierającego wszystkie aliasy powiązane z listą"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
804

805
806
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:252
msgid "Path to alias manager"
807
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
808

809
810
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:254
msgid "The absolute path to the script that will add/remove mail aliases"
811
msgstr ""
812

813
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:260
814
#, fuzzy
815
816
msgid "Receiving"
msgstr "Sposób odbierania:"
salaun's avatar
salaun committed
817

818
819
820
821
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:263
#, fuzzy
msgid "Default maximum number of list members"
msgstr "Zarządzaj subskrybentami"
822

823
824
825
826
827
828
829
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:267
#, fuzzy
msgid ""
"Default limit for the number of subscribers per list (0 means no limit)."
msgstr ""
"Domyślne ograniczenie ilości subskrybentów na listę (0 oznacza brak "
"ograniczenia)"
830

831
832
833
834
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:273
#, fuzzy
msgid "Maximum size of messages"
msgstr "Maximum size of a message in 8-bit bytes."
salaun's avatar
salaun committed
835

836
837
838
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:275
msgid ""
"Incoming messages smaller than this size is allowed distribution by Sympa."
839
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
840

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
841
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1639 src/lib/Sympa/ConfDef.pm:276
842
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:410 src/lib/Sympa/ListDef.pm:596
843
844
msgid "bytes"
msgstr "bajtów"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
845

846
847
848
849
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:284
#, fuzzy
msgid "Reject mail sent from automated services to list"
msgstr "Odrzucać wiadomości z automatów (crontab, itp.)?"
850

851
852
853
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:295
msgid "Header field name(s) used to determine sender of the messages"
msgstr "Pole/pola nagłówka definiujące nadawcę wiadomości"
salaun's avatar
salaun committed
854

855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:297
msgid ""
"\"Return-Path\" means envelope sender (a.k.a. \"UNIX From\") which will be "
"alternative to sender of messages without \"From\" field. \"Resent-From\" "
"may also be inserted before \"From\", because some mailers add it into "
"redirected messages and keep original \"From\" field intact. In particular "
"cases, \"Return-Path\" can not give right sender: several mail gateway "
"products rewrite envelope sender and add original one as non-standard field "
"such as \"X-Envelope-From\". If that is the case, you might want to insert "
"it in place of \"Return-Path\"."
865
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
866

867
868
869
870
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:302
#, fuzzy
msgid "Reject misaddressed commands"
msgstr "Odrzuć zaznaczone adresy"
871

872
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:304
873
msgid ""
874
875
"When a mail command is sent to a list, by default Sympa rejects this "
"message. This feature can be turned off setting this parameter to \"ignore\"."
876
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
877

878
879
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:309
msgid "Regular expression matching with misaddressed commands"
880
msgstr ""
881

882
883
884
885
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:311
msgid ""
"Perl regular expression applied on messages subject and body to detect "
"misaddressed commands."
886
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
887

888
889
890
891
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:316
#, fuzzy
msgid "Priority for command messages"
msgstr "Domyślny priorytet dla wiadomości list"
892

893
894
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:318
msgid "Priority applied to messages sent to Sympa command address."
895
msgstr ""
896

897
898
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:324
msgid "Priority for messages bound for list owners"
899
msgstr ""
900

901
902
903
904
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:326
msgid ""
"Priority for processing of messages bound for \"LIST-request\" address, i.e. "
"owners of the list"
905
msgstr ""
906

907
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:332
908
#, fuzzy
909
910
msgid "Priority for non-VERP bounces"
msgstr "Katalog dla przechowywania odbić"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
911

912
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:334
913
msgid ""
914
915
"Priority for processing of messages bound for \"LIST-owner\" address, i.e. "
"non-delivery reports (bounces)."