ca.po 407 KB
Newer Older
1
2
3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
# Jordi Giralt Baldellou <projectek2upcnet.es>, 2009.
5
6
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: Sympa\n"
8
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
10
11
"PO-Revision-Date: 2013-01-13 19:41+0200\n"
"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
12
"Language-Team: Català <projectek2@upcnet.es>\n"
13
14
15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
"Language: ca\n"
17
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
"X-Generator: Pootle 2.1.5\n"
19

20
21
22
#: ../web_tt2/home.tt2:2
msgid "Mailing lists server"
msgstr "Servidor de llistes de correu"
23

24
25
26
27
28
#: ../web_tt2/home.tt2:4
msgid ""
"This server provides you access to your mailing list environment. Starting "
"from this web page, you can perform subscription options, unsubscription, "
"archive, list moderation, list configuration."
29
msgstr ""
30
31
32
"Aquest servidor us dóna accés a la llista de correu del servidor. Des d'aquí "
"podeu modificar totes les opcions de subscripció, baixa, arxivament, llista "
"de moderació i configuració de la llista."
33

34
35
36
#: ../web_tt2/home.tt2:13
msgid "Mailing lists categories"
msgstr "Categories de llistes de correu"
37

38
39
40
#: ../web_tt2/home.tt2:34 ../web_tt2/menu.tt2:16
msgid "List of lists"
msgstr "Llistat de llistes"
41

42
43
44
#: ../web_tt2/home.tt2:42
msgid "Others"
msgstr "Altres"
45

46
47
48
#: ../web_tt2/home.tt2:70
msgid "RSS news"
msgstr "RSS - Novetats"
49

50
51
52
53
#. (user.email)
#: ../web_tt2/login.tt2:3
msgid "You have logged in with email address %1"
msgstr "Heu iniciat la sessió amb l'adreça de correu electrònic %1"
54

55
56
57
#: ../web_tt2/main.tt2:29
msgid "RSS Latest messages"
msgstr "RSS - Últims missatges"
58

59
60
61
#: ../web_tt2/main.tt2:30
msgid "RSS Latest documents"
msgstr "RSS - Últims documents"
62

63
64
65
#: ../web_tt2/main.tt2:33 ../web_tt2/main.tt2:36
msgid "RSS Latest lists"
msgstr "RSS - Últimes llistes"
66

67
68
69
#: ../web_tt2/main.tt2:34 ../web_tt2/main.tt2:37
msgid "RSS Active lists"
msgstr "RSS - Llistes actives"
70

71
72
73
#: ../web_tt2/main.tt2:63
msgid "Please activate JavaScript in your web browser"
msgstr "Si us plau, activeu el JavaScript del vostre navegador"
74

75
76
77
#: ../web_tt2/menu.tt2:7
msgid "Create list"
msgstr "Crea una llista"
78

79
80
81
#: ../web_tt2/menu.tt2:12
msgid "Sympa admin"
msgstr "Administració sympa"
82

83
84
85
#: ../web_tt2/menu.tt2:19
msgid "Home"
msgstr "Inici"
86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4 ../web_tt2/compose_mail.tt2:12
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:5 ../web_tt2/create_list_request.tt2:124
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:33 ../web_tt2/create_list_request.tt2:40
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:45 ../web_tt2/create_list_request.tt2:49
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:75 ../web_tt2/create_list_request.tt2:95
#: ../web_tt2/d_control.tt2:5 ../web_tt2/d_editfile.tt2:12
#: ../web_tt2/d_editfile.tt2:14 ../web_tt2/d_properties.tt2:10
#: ../web_tt2/d_properties.tt2:6 ../web_tt2/d_properties.tt2:8
#: ../web_tt2/d_read.tt2:22 ../web_tt2/d_read.tt2:47
#: ../web_tt2/edit_list_request.tt2:4 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:41
#: ../web_tt2/editfile.tt2:4 ../web_tt2/menu.tt2:22
#: ../web_tt2/modindex.tt2:171 ../web_tt2/modindex.tt2:6 ../web_tt2/pref.tt2:4
#: ../web_tt2/rename_list_request.tt2:3 ../web_tt2/review.tt2:5
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:4 ../web_tt2/suboptions.tt2:31
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:5
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
105

106
107
108
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:9
msgid "Restore identity"
msgstr "Restaura la identitat"
109

110
111
112
113
#: ../mail_tt2/listmaster_groupednotifications.tt2:4
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:1 ../web_tt2/login_menu.tt2:13
msgid "Listmaster"
msgstr "Administrador"
114

115
116
117
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:14
msgid "Privileged owner"
msgstr "Propietari amb privilegis"
118

119
120
121
#: ../src/lib/List.pm:377 ../web_tt2/login_menu.tt2:15
msgid "Owner"
msgstr "Propietari"
122

123
124
125
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:16
msgid "Editor"
msgstr "Editor"
126

127
128
129
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:17
msgid "Subscriber"
msgstr "Subscriptor"
130

131
132
133
134
#. (last_login_host)
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:21
msgid "last login from %1"
msgstr "darrer inici de sessió des de %1"
135

136
137
138
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:36
msgid "Logout"
msgstr "Desconnexió"
139

140
141
142
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:43
msgid "Your preferences"
msgstr "Preferències"
143

144
145
146
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:5 ../web_tt2/your_lists.tt2:9
msgid "Manage your subscriptions"
msgstr "Gestioneu les vostres subscripcions"
147

148
149
150
#: ../web_tt2/lists.tt2:29 ../web_tt2/your_lists.tt2:14
msgid "admin"
msgstr "administra"
151

152
153
154
155
#: ../web_tt2/lists.tt2:73 ../web_tt2/search_user.tt2:78
#: ../web_tt2/your_lists.tt2:23
msgid "No mailing list available."
msgstr "No hi ha cap llista disponible."
156

157
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:10
158
msgid ""
159
"You <span style=\"font-weight: bold; font-size: 10px\">are</span> subscribed"
160
msgstr ""
161
"<span style=\"font-weight: bold; font-size: 10px\">Hi esteu</span> subscrit"
162

163
164
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:10
msgid " -- go to:"
165
166
msgstr ""

167
168
169
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:13
msgid "Subscriber Options"
msgstr "Opcions del subscriptor"
170

171
172
173
174
#. (list)
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:17
msgid "Do you really want to unsubscribe from list %1?"
msgstr "Voleu confirmar la baixa de la llista %1?"
175

176
177
178
179
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:17 ../web_tt2/list_menu.tt2:30
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:57
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Donar-se de baixa"
180

181
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:21
182
msgid ""
183
184
"You <span style=\"font-weight: bold; font-size: 10px\">are not</span> "
"subscribed"
185
msgstr ""
186
187
"<span style=\"font-weight: bold; font-size: 10px\">No hi esteu</span> "
"subscrit"
188

189
190
191
192
#. (list)
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:25
msgid "Do you really want to subscribe to list %1?"
msgstr "Voleu subscriure-us a la llista %1?"
193

194
195
196
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:25 ../web_tt2/subrequest.tt2:68
msgid "Subscribe"
msgstr "Subscriure's"
197

198
199
200
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:43
msgid "Info"
msgstr "Informació"
201

202
203
204
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:47
msgid "Admin"
msgstr "Administració"
205

206
207
208
209
210
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:35 ../web_tt2/admin_menu.tt2:41
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:45 ../web_tt2/list_menu.tt2:49
#: ../web_tt2/modindex.tt2:36
msgid "Moderate"
msgstr "Moderació"
211

212
213
214
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:55 ../web_tt2/viewlogs.tt2:91
msgid "Message"
msgstr "Missatge"
215

216
217
218
219
#: ../web_tt2/d_read.tt2:54 ../web_tt2/d_read.tt2:56
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:57
msgid "Document"
msgstr "Document"
220

221
222
223
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:62
msgid "Subscriptions"
msgstr "Subscripcions"
224

225
226
227
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:68
msgid "Statistics"
msgstr "Estadística"
228

229
230
231
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:78 ../web_tt2/list_menu.tt2:80
msgid "Archive"
msgstr "Arxiu"
232

233
234
235
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:86 ../web_tt2/list_menu.tt2:88
msgid "Post"
msgstr "Missatge"
236

237
238
239
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:92
msgid "RSS"
msgstr "RSS"
240

241
242
243
244
#: ../src/lib/List.pm:904 ../web_tt2/list_menu.tt2:97
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:99
msgid "Shared documents"
msgstr "Documents compartits"
245

246
247
248
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:105
msgid "Review members"
msgstr "Mostra els membres"
249

250
251
252
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:8
msgid "Closed list"
msgstr "Llista tancada"
253

254
255
256
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:10
msgid "List not yet activated"
msgstr "Llista pendent d'activació"
257

258
259
260
261
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:12
#, fuzzy
msgid "Erroneous configuration"
msgstr "Configuració S/MIME"
262

263
264
265
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:16
msgid "Subscribers:"
msgstr "Subscriptors:"
266

267
268
269
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:19
msgid "(review)"
msgstr "(revisió)"
270

271
272
273
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:26
msgid "Error rate:"
msgstr "Ràtio d'error:"
274

275
276
277
278
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:33
#, fuzzy
msgid "Owners:"
msgstr "Propietaris"
279

280
281
282
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:42 ../web_tt2/list_panel.tt2:63
msgid "(edit)"
msgstr "(edita)"
283

284
285
286
287
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:48
#, fuzzy
msgid "Moderators:"
msgstr "Moderadors"
288

289
290
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:57
msgid "(same as owners)"
291
292
msgstr ""

293
294
295
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:70
msgid "Load certificate"
msgstr "Carrega el certificat"
296

297
298
299
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:76 ../web_tt2/list_panel.tt2:78
msgid "Contact owners"
msgstr "Propietaris de contacte"
300

301
302
303
#: ../web_tt2/admin.tt2:4
msgid "Casual administration"
msgstr "Administrador esporàdic"
304

305
306
307
#: ../web_tt2/admin.tt2:8
msgid "Edit list config:"
msgstr "Edita la configuració de la llista:"
308

309
#: ../web_tt2/admin.tt2:8
310
msgid ""
311
312
"Use it with care: it allows you to modify some of the list parameters. The "
"list of the parameters you can modify depends on your privileges."
313
msgstr ""
314
315
316
"Feu-lo servir amb moderació, perquè us permet modificar alguns paràmetres de "
"la llista. La llista de paràmetres que podeu modificar depèn dels vostres "
"privilegis."
317

318
319
320
321
322
#: ../web_tt2/admin.tt2:11
msgid "Manage subscribers:"
msgstr "Gestió de subscriptors:"

#: ../web_tt2/admin.tt2:11
323
msgid ""
324
325
"Allows you to add or delete list subscribers, moderate subscriptions and so "
"on."
326
msgstr ""
327
328
"Permet afegir o eliminar subscriptors de la llista, moderar subscripcions, "
"etc."
329

330
331
332
#: ../web_tt2/admin.tt2:13
msgid "Blacklist:"
msgstr "Llista negra:"
333

334
335
336
#: ../web_tt2/admin.tt2:13
msgid "Handles the set of black-listed mail addresses for this list."
msgstr "Gestiona el conjunt d'adreces de la lista negra per a aquesta lista."
337

338
339
340
#: ../web_tt2/admin.tt2:18
msgid "Manage archives:"
msgstr "Gestió d'arxius:"
341

342
343
344
#: ../web_tt2/admin.tt2:18
msgid "Allows you to download and delete list archives."
msgstr "Permet baixar i eliminar llistes d'arxius."
345

346
347
348
349
350
351
#: ../web_tt2/admin.tt2:21
msgid "Bounces:"
msgstr "Retornats:"

#: ../web_tt2/admin.tt2:21
msgid "Manages non-delivery reports (also called bounces)."
352
msgstr ""
353
"Gestioneu els informes de missatges no lliurats (també anomenats retornats)."
354

355
356
357
#: ../web_tt2/admin.tt2:24
msgid "Logs:"
msgstr "Logs:"
358

359
360
361
#: ../web_tt2/admin.tt2:24
msgid "A tool for exploring the list logs."
msgstr "Una eina per explorar els logs de les llistes."
362

363
364
365
366
367
368
369
370
#: ../web_tt2/admin.tt2:30
msgid "Drastic operations"
msgstr "Operacions dràstiques"

#: ../web_tt2/admin.tt2:37 ../web_tt2/admin_menu.tt2:117
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:119
msgid "Restore List"
msgstr "Restaura la llista"
371

372
373
374
375
376
377
#. (list)
#: ../web_tt2/admin.tt2:37
msgid "Are you sure you wish to restore list %1?"
msgstr "Esteu segur que voleu restaurar la llista %1?"

#: ../web_tt2/admin.tt2:37
378
msgid ""
379
380
"This list is currently closed. Clicking this button will make it active "
"again."
381
msgstr ""
382
383
"Aquesta llista està actualment tancada. Clicant en aquest botó tornarà a "
"estar activa."
384

385
386
387
388
#: ../web_tt2/admin.tt2:40 ../web_tt2/admin_menu.tt2:122
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:124
msgid "Remove List"
msgstr "Elimina la llista"
389

390
391
392
393
#. (list)
#: ../web_tt2/admin.tt2:40
msgid "Are you sure you wish to close list %1?"
msgstr "Esteu segur que voleu tancar la llista %1?"
394

395
#: ../web_tt2/admin.tt2:40
396
msgid ""
397
398
"Completely removes the current list. Listmaster privileges are required to "
"restore a list."
399
msgstr ""
400
401
"Elimina definitivament la llista actual. Només l'administrador podrà "
"restaurar una llista."
402

403
404
405
406
#: ../web_tt2/admin.tt2:50 ../web_tt2/admin_menu.tt2:129
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:131
msgid "Rename List"
msgstr "Canvia el nom a la llista"
407

408
#: ../web_tt2/admin.tt2:50
409
msgid ""
410
411
412
"Allows you to change this list's name. Everything related to the list will "
"be relabeled according to the new name, including the mail aliases and the "
"web archives."
413
msgstr ""
414
415
"Permet canviar el nom de la llista. Es tornarà a etiquetar tot al nou nom, "
"incloent-hi l'aliases i els arxius web."
416

417
418
419
420
#: ../web_tt2/admin.tt2:63 ../web_tt2/admin_menu.tt2:96
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:98
msgid "Create Shared"
msgstr "Crea compartits"
421

422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
#: ../web_tt2/admin.tt2:63
msgid "Initializes the shared document web space."
msgstr "Inicialitza l'espai web de compartició de documents."

#: ../web_tt2/admin.tt2:67 ../web_tt2/admin_menu.tt2:105
msgid "Delete Shared"
msgstr "Elimina compartits"

#. (listname)
#: ../web_tt2/admin.tt2:67
msgid "Are you sure you wish to delete the shared documents for list %1?"
433
msgstr ""
434
"Esteu segur que voleu eliminar els documents compartits de la llista %1?"
435

436
#: ../web_tt2/admin.tt2:67
437
msgid ""
438
439
"Closes the shared document web space. It can be restored using \"Restore "
"shared\" button."
440
msgstr ""
441
442
"Tanca l'espai de documents. Es pot restaurar amb el botó \"Restaura "
"compartits\"."
443

444
445
446
#: ../web_tt2/admin.tt2:71
msgid "Restore Shared"
msgstr "Restaura compartits"
447

448
449
450
#: ../web_tt2/admin.tt2:71
msgid "Restores the previously closed shared document web space."
msgstr "Restaura l'espai web de documents compartits prèviament tancats."
451

452
453
454
455
#. (count)
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:17 ../web_tt2/active_lists.tt2:5
msgid " The %1 most active lists "
msgstr " Les %1 llistes més actives "
456

457
458
459
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:7
msgid " Active lists "
msgstr " Llistes actives "
460

461
462
463
464
465
466
#. (for)
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:11 ../web_tt2/active_lists.tt2:17
#: ../web_tt2/latest_arc.tt2:12 ../web_tt2/latest_d_read.tt2:11
#: ../web_tt2/latest_lists.tt2:11
msgid " for %1 days "
msgstr " per %1 dies "
467

468
469
470
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:19
msgid "List name"
msgstr "Nom de la llista"
471

472
473
474
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:20 ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:11
msgid "Number of messages"
msgstr "Nombre de missatges"
475

476
477
478
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:21
msgid "Average per day"
msgstr "Mitjana per dia"
479

480
481
482
483
484
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:22 ../web_tt2/get_biggest_lists.tt2:6
#: ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:6 ../web_tt2/get_latest_lists.tt2:6
#: ../web_tt2/latest_lists.tt2:21
msgid "Creation date"
msgstr "Data de creació"
485

486
487
488
489
490
491
492
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:23 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:48
#: ../web_tt2/get_biggest_lists.tt2:8 ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:9
#: ../web_tt2/get_latest_lists.tt2:8 ../web_tt2/latest_arc.tt2:20
#: ../web_tt2/latest_lists.tt2:22 ../web_tt2/modindex.tt2:38
#: ../web_tt2/review_family.tt2:9
msgid "Subject"
msgstr "Assumpte"
493

494
495
496
#: ../web_tt2/add_request.tt2:7
msgid "email1@dom1 Name1"
msgstr "email1@dom1 Nom1"
497

498
499
500
#: ../web_tt2/add_request.tt2:8
msgid "email2@dom2 Name2"
msgstr "email2@dom2 Nom2"
501

502
503
504
#: ../web_tt2/add_request.tt2:12 ../web_tt2/modindex.tt2:87
msgid "Add subscribers"
msgstr "Afegeix subscriptors"
505

506
507
508
509
510
511
#: ../web_tt2/add_request.tt2:13 ../web_tt2/editsubscriber.tt2:62
#: ../web_tt2/exclusion_table.tt2:36 ../web_tt2/review.tt2:126
#: ../web_tt2/review.tt2:159 ../web_tt2/review.tt2:77
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:128 ../web_tt2/search_user.tt2:57
msgid "quiet"
msgstr "silenciós"
512

513
514
515
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:4
msgid "List Administration Panel"
msgstr "Tauler d'administració"
516

517
518
519
520
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:10 ../web_tt2/admin_menu.tt2:16
#: ../web_tt2/get_biggest_lists.tt2:9
msgid "Subscribers"
msgstr "Subscriptors"
521

522
523
524
525
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:24 ../web_tt2/admin_menu.tt2:29
#: ../web_tt2/lists.tt2:37 ../web_tt2/nav.tt2:64
msgid "Edit List Config"
msgstr "Edita la llista de configuració"
526

527
528
529
530
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:52 ../web_tt2/admin_menu.tt2:58
#: ../web_tt2/lists.tt2:38
msgid "Customizing"
msgstr "Personalitza"
531

532
533
534
535
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:67 ../web_tt2/admin_menu.tt2:73
#: ../web_tt2/nav.tt2:75
msgid "Manage Archives"
msgstr "Gestió d'arxius"
536

537
538
539
540
541
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:81 ../web_tt2/admin_menu.tt2:87
#: ../web_tt2/lists.tt2:43 ../web_tt2/nav.tt2:79 ../web_tt2/nav.tt2:99
#: ../web_tt2/review.tt2:46
msgid "Bounces"
msgstr "Retornats"
542

543
544
545
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:102
msgid "Restore shared"
msgstr "Restaura els documents compartits"
546

547
548
549
550
#. (list)
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:122 ../web_tt2/admin_menu.tt2:124
msgid "Are you sure you wish to close %1 list?"
msgstr "Esteu segur que voleu tancar la llista %1?"
551

552
553
554
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:139
msgid "List Definition"
msgstr "Definició de la llista"
555

556
557
558
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:143
msgid "Sending/Receiving"
msgstr "Enviament/Recepció"
559

560
561
562
563
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:147 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:13
#: ../web_tt2/nav.tt2:95
msgid "Privileges"
msgstr "Privilegis"
564

565
566
567
568
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:151 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:14
#: ../web_tt2/nav.tt2:19 ../web_tt2/nav.tt2:97 ../web_tt2/serveradmin.tt2:110
msgid "Archives"
msgstr "Arxius"
569

570
571
572
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:155
msgid "Bounce Settings"
msgstr "Paràmetres dels retornats"
573

574
575
576
577
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:160 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:19
#: ../web_tt2/nav.tt2:109
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Varis"
578

579
580
581
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:164
msgid "Data Source"
msgstr "Font de les dades"
582

583
584
585
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:172
msgid "Attribute optionnal/required"
msgstr "Paràmetre opcional/obligatori"
586

587
588
589
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
msgid "Archive Management"
msgstr "Gestió de l'arxiu"
590

591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4 ../web_tt2/compose_mail.tt2:12
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:5 ../web_tt2/create_list_request.tt2:33
#: ../web_tt2/d_control.tt2:5 ../web_tt2/d_editfile.tt2:12
#: ../web_tt2/d_editfile.tt2:14 ../web_tt2/d_properties.tt2:10
#: ../web_tt2/d_properties.tt2:6 ../web_tt2/d_properties.tt2:8
#: ../web_tt2/d_read.tt2:171 ../web_tt2/d_read.tt2:173
#: ../web_tt2/d_read.tt2:179 ../web_tt2/d_read.tt2:22 ../web_tt2/d_read.tt2:47
#: ../web_tt2/edit_list_request.tt2:4 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:41
#: ../web_tt2/editfile.tt2:4 ../web_tt2/editsubscriber.tt2:37
#: ../web_tt2/latest_d_read.tt2:29 ../web_tt2/latest_d_read.tt2:32
#: ../web_tt2/modindex.tt2:171 ../web_tt2/modindex.tt2:6
#: ../web_tt2/picture_upload.tt2:21 ../web_tt2/pref.tt2:4
#: ../web_tt2/rename_list_request.tt2:3 ../web_tt2/review.tt2:5
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:4 ../web_tt2/suboptions.tt2:30
#: ../web_tt2/subscriber_table.tt2:106
msgid "Open in a new window"
msgstr "Obre en una nova finestra"
609

610
611
612
613
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:6
msgid ""
"Select below Archives months you want to delete or download (ZiP format):"
msgstr "Seleccioneu els mesos que voleu eliminar o baixar (comprimit en ZIP):"
614

615
616
617
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:12
msgid "Archive Selection:"
msgstr "Arxius mensuals seleccionats:"
618

619
620
621
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "DownLoad ZipFile"
msgstr "Baixa el fitxer ZIP"
622

623
624
625
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Delete Selected Month(s)"
msgstr "Elimina els mesos seleccionats"
626

627
628
629
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Do you really want to delete Selected Archives?"
msgstr "Esteu segur que voleu eliminar els arxius seleccionats?"
630

631
632
633
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Do you want to DownLoad a Zip of the selected Archives?"
msgstr "Voleu baixar un fitxer ZIP amb els arxius seleccionats?"
634

635
636
637
#: ../web_tt2/arc_protect.tt2:7
msgid "I am not a spammer"
msgstr "No sóc un emissor de correu brossa"
638

639
#: ../web_tt2/arc_protect.tt2:11
640
msgid ""
641
"This button aims at protecting mailing lists archives against Spam Harvester."
642
msgstr ""
643
644
"Aquest botó ajuda a protegir els arxius de les llistes de correu contra "
"possibles mals usos per generar Correu Brossa."
645

646
647
648
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:3
msgid "List archive"
msgstr "Arxiu de la llista"
649

650
651
652
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4
msgid "Advanced archive search"
msgstr "Cerca avançada d'arxius"
653

654
655
656
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:7 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:12
msgid "Search field:"
msgstr "Camp de cerca:"
657

658
659
660
661
#: ../src/etc/mhonarc-ressources.tt2:52 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:16
#: ../web_tt2/review.tt2:92 ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:14
msgid "Search"
msgstr "Cerca"
662

663
664
665
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:19
msgid "Search:"
msgstr "Cerca:"
666

667
668
669
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:20
msgid "this sentence"
msgstr "aquesta frase"
670

671
672
673
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:21
msgid "all of these words"
msgstr "totes aquestes paraules"
674

675
676
677
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:22
msgid "one of these words"
msgstr "una d'aquestes paraules"
678

679
680
681
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:25
msgid "Prefer:"
msgstr "Preferiblement:"
682

683
684
685
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:26
msgid "newest messages"
msgstr "últims missatges"
686

687
688
689
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:27
msgid "oldest messages"
msgstr "missatges més antics"
690

691
692
693
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:30
msgid "Case:"
msgstr "Distingeix entre majúscules i minúscules:"
694

695
696
697
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:31
msgid "insensitive"
msgstr "no distingeix majúscules de minúscules"
698

699
700
701
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:32
msgid "sensitive"
msgstr "distingeix entre majúscules i minúscules"
702

703
704
705
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:35
msgid "Check:"
msgstr "Comprova:"
706

707
708
709
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:36
msgid "part of word"
msgstr "part d'una paraula"
710

711
712
713
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:37
msgid "entire word"
msgstr "paraula sencera"
714

715
716
717
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:40
msgid "Layout:"
msgstr "Format:"
718

719
720
721
722
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:41 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:42
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:43
msgid "results by page"
msgstr "resultats per pàgina"
723

724
725
726
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:46
msgid "Search area:"
msgstr "Àrea de cerca:"
727

728
729
730
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:47
msgid "Sender"
msgstr "Remitent"
731

732
733
734
735
736
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:49 ../web_tt2/latest_arc.tt2:19
#: ../web_tt2/modindex.tt2:131 ../web_tt2/modindex.tt2:39
#: ../web_tt2/subindex.tt2:13 ../web_tt2/viewlogs.tt2:126
msgid "Date"
msgstr "Data"
737

738
739
740
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:50
msgid "Body"
msgstr "Cos"
741

742
743
744
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:54
msgid "Extend search field:"
msgstr "Camp de cerca estès:"
745

746
747
748
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:4
msgid "Result of your search in the archive"
msgstr "Resultat de la cerca en els arxius"
749

750
751
752
753
#. (key_word)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:13
msgid "Parameters of these search make on <strong> &quot;%1&quot;:</strong>"
msgstr "Patrons de la cerca realitzada en <strong> &quot;%1&quot;:</strong>"
754

755
756
757
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:17
msgid "(This sentence,"
msgstr "(Aquesta frase,"
758

759
760
761
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:19
msgid "(All of these words,"
msgstr "(Totes aquestes paraules,"
762

763
764
765
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:21
msgid "(Each of these words,"
msgstr "(Cadascuna d'aquestes paraules,"
766

767
768
769
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:25
msgid "case insensitive"
msgstr "no distingeix majúscules"
770

771
772
773
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:27
msgid "case sensitive"
msgstr "distingeix majúscules"
774

775
776
777
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:31
msgid "and checking on part of word)"
msgstr "i validant parcialment la paraula)"
778

779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:33
msgid "and checking on entire word)"
msgstr "i validant tota la paraula)"

#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:41
msgid "Newest messages first"
msgstr "Últims missatges primer"

#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:43
msgid "Oldest messages first"
msgstr "Missatges més antics primer"

#. (body_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:77
msgid "%1 hits on message Body"
msgstr "%1 accessos al cos del missatge"

#. (subj_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:81
msgid "%1 hits on message Subject field"
msgstr "%1 coincidències amb l'assumpte del missatge"
800

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
#. (from_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:85
msgid " %1 hits on message From field"
msgstr " %1 coincidències amb el remitent del missatge"

#. (date_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:89
msgid "%1 hits on message Date field"
msgstr "%1 coincidències amb la data del missatge"

#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:131
msgid "Continue search"
msgstr "Continua la cerca"

#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:134
msgid "New search"
msgstr "Nova cerca"

#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:139
820
msgid ""
821
822
"Based on <em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc-"
"Search</a></em>, search engine of MHonArc archives"
823
msgstr ""
824
825
"Basat en <em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc-"
"Search</a></em>, motor de cerca del MHonArc"
826

827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
#. (archive_name)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:142
msgid "Return to archive %1"
msgstr "Torna a l'arxiu %1"

#: ../web_tt2/automatic_lists_management_request.tt2:3
msgid "Automatic lists management"
msgstr "Gestió automàtica de les llistes"

#. (automatic_lists_description.family_name)
#: ../web_tt2/automatic_lists_management_request.tt2:4
#, fuzzy
msgid "The automatic lists are based on the %1 family"
msgstr "Les llistes automàtiques es basen en la família $1"
841

842
#: ../web_tt2/automatic_lists_request.tt2:4
843
msgid ""
844
845
"In this form, you will be able to create and / or access lists created on "
"the basis of parameters you will defined."
846
msgstr ""
847
848
"D'aquesta manera, sereu capaços de crear i / o accedir a llistes creades "
"sobre la base de paràmetres que haureu definit."
849

850
851
852
#: ../web_tt2/automatic_lists_request.tt2:13
msgid "Go to list"
msgstr "Aneu a la llista"
853

854
855
856
#: ../web_tt2/automatic_lists.tt2:3
msgid "Automatic lists result"
msgstr "Resultat automàtic de les llistes"
857

858
859
860
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:1
msgid "Unsubscription request"
msgstr "Petició de baixa en la subscripció"
861

862
863
864
#. (signing_off_email,list)
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:2
msgid "You clicked a link to unsubscribe the address %1 from list %2."
865
msgstr ""
866
"Heu clicat un enllaç per donar-vos de baixa de l'adreça %1 a la llista %2."
867

868
869
#. (list)
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:3
870
msgid ""
871
872
"A confirmation was just sent to this address. By clicking the link it "
"contains, you will be definitively unsubscribed from list %1"
873
msgstr ""
874
875
"S'acaba d'enviar una confirmació a aquesta adreça. Fent clic en l'enllaç que "
"conté us donareu definitivament de baixa de la llista %1"
876

877
878
879
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:4
msgid "Blacklist management"
msgstr "Gestió de la llista negra"
880

881
882
883
884
885
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:8
msgid ""
"Operation requested by users which email is listed in the blacklist file are "
"rejected. The\n"
"blacklist is in use for the following operation:"
886
msgstr ""
887
888
889
"No s'accepten les operacions sol·licitades pels usuaris de la llista negra. "
"La\n"
"llista negra està en ús per a la següent operació:"
890

891
892
893
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:10
msgid "Syntax:"
msgstr "Sintaxi:"
894

895
896
897
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:12
msgid "only one email or expression by line"
msgstr "només una adreça electrònica o expressió per línia"
898

899
900
901
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:13
msgid "char # introduce a comment"
msgstr "el caràcter # precedeix un comentari"
902

903
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:14
904
msgid ""
905
906
"char * match any string. Example: \"*@spammer-domain.com\" match any sender "
"from that exact domain"
907
msgstr ""
908
909
"el caràcter * coincideix amb qualsevol cadena. Exemple: \"*@spammer-domain."
"com\" correspon a qualsevol usuari d'aquest domini"
910

911
912
913
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:15
msgid "only one char * is autorized in a line"
msgstr "només podeu fer servir un * per línia"
914

915
916
917
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:20
msgid "The current blacklist is empty"
msgstr "La llista negra és buida"
918

919
920
921
922
#. (rows)
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:22
msgid "The current blacklist contains %1 line(s)"
msgstr "La llista negra actual conté %1 línia(es)"
923

924
925
926
927
928
929
930
931
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:38 ../web_tt2/dump_scenario.tt2:37
#: ../web_tt2/edit_template.tt2:48
msgid "save"
msgstr "desa"

#: ../web_tt2/blacklist.tt2:40 ../web_tt2/edit_template.tt2:51
msgid "Template saved"
msgstr "Plantilla desada"
932

933
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:3
934
msgid ""
935
936
"Changing your email address is a sensitive operation so we need to verify "
"your email."
937
msgstr ""
938
939
"Canviar la vostra adreça de correu és una operació sensible i requereix que "
"la verifiquem."
940

941
942
#. (new_email)
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:4
david.verdin's avatar
david.verdin committed
943
msgid ""
944
945
"To this end we have sent you an email to this address: %1 with a validation "
"link."
946
msgstr ""
947
948
"Per això, hem enviat un missatge de correu a l'adreça: %1 amb un enllaç de "
"validació."
949

950
951
952
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:5
msgid "You shoukd check your mailbox now."
msgstr "Heu de comprovar la vostra bústia de correu."
953

954
955
956
#: ../web_tt2/change_email.tt2:3
msgid "You will receive a n email, with a confirmation link."
msgstr "Rebreu un correu electrònic amb un enllaç de confirmació."
957

958
#: ../web_tt2/change_email.tt2:4
959
msgid ""
960
961
"To confirm your email address change, go to your email account and click on "
"the provided link"
962
msgstr ""
963
964
"Per confirmar el canvi d'adreça electrònica, entreu a la vostra bústia de "
"correu i feu clic en l'enllaç que hi apareix"
965

966
967
968
969
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:4
msgid ""
"You need to choose a password for your WWSympa environment.\n"
"You will need this password to perform privileged operations."
970
msgstr ""
971
972
"Cal que trieu una contrasenya per a la interfície web.\n"
"Necessitareu aquesta contrasenya per a realitzar les operacions restringides."
973

974
975
976
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:11 ../web_tt2/pref.tt2:42
msgid "New password:"
msgstr "Nova contrasenya:"
977

978
979
980
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:12
msgid "New password again:"
msgstr "Repetiu la nova contrasenya:"
981

982
983
984
985
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:13 ../web_tt2/picture_upload.tt2:13
#: ../web_tt2/pref.tt2:20 ../web_tt2/pref.tt2:44
msgid "Submit"
msgstr "Accepta"
986

987
#: ../web_tt2/close_list.tt2:4
988
msgid ""
989
990
"list has been closed. Its subscribers have been deleted from\n"
"the subscriber database. The list is no longer public on the site."
991
msgstr ""
992
993
"la llista està clausurada. Els seus subscriptors s'han eliminat\n"
"de la base de dades. La llista ja no consta entre les llistes públiques."
994

995
996
997
#: ../web_tt2/close_list.tt2:7
msgid "List aliases have been removed."
msgstr "S'han eliminat els àlies (fitxer aliases) de la llista."
998

999
1000
1001
#: ../web_tt2/close_list.tt2:9
msgid "You should remove list aliases manually"
msgstr "Haureu d'eliminar els àlies de la llista manualment (fitxer aliases)"
1002

1003
1004
1005
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:5
msgid "Sending a message to the list"
msgstr "S'està enviant un missatge a la llista"
1006

1007
1008
1009
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:12
msgid "Sending an html page to the list "
msgstr "S'està enviant una pàgina html a la llista "
1010

1011
1012
1013
1014
1015
#. (user.email)
#. (from)
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:19 ../web_tt2/request_topic.tt2:27
msgid "From: %1"
msgstr "Des de: %1"
1016

1017
1018
1019
1020
#. (mailto)
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:20 ../web_tt2/request_topic.tt2:28
msgid "To: %1"
msgstr "A: %1"
1021

1022
1023
1024
1025
1026
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:21 ../web_tt2/create_list_request.tt2:76
#: ../web_tt2/install_pending_list.tt2:14
#: ../web_tt2/set_pending_list_request.tt2:8
msgid "Subject:"
msgstr "Assumpte:"
1027

1028
1029
1030
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:26
msgid "Send to selected receipient"
msgstr "Envia als destinataris seleccionats"
1031

1032
1033
1034
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:27
msgid "Send to me"
msgstr "Envia'm el missatge"
1035

1036
1037
1038
1039
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:47 ../web_tt2/modform.tt2:10
#: ../web_tt2/viewmod.tt2:31
msgid "This list is configured to require topic(s)."
msgstr "El tema és obligatori en aquesta llista."
1040

1041
1042
1043
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:49
msgid "Please select one or more topic(s) that corresponds to your message:"
msgstr "Seleccioni un o més temes que corresponguin amb el vostre missatge:"
1044

1045
1046
1047
1048
1049
1050
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:66
msgid "Messages customization: use the template syntax:"
msgstr "Personalització dels missatges. Utilitza la sintaxi de les plantilles:"

#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:67
msgid "Below are some examples of TT2 parameters usable in messages."
1051
msgstr ""
1052
1053
"A sota hi ha uns quants exemples de paràmetres TT2 que es poden emprar en "
"missatges."