pl.po 431 KB
Newer Older
1
2
3
# Polskie tłumaczenie Sympa 6.0
# Copyright (C) 2009 Marcin Woloszyn <marcin.woloszyn@us.edu.pl>
# This file is distributed under the same license as the Sympa 6.0 package.
salaun's avatar
salaun committed
4
5
6
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: Sympa 6.0\n"
salaun's avatar
salaun committed
8
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
9
"PO-Revision-Date: 2014-05-19 13:27+0200\n"
10
"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
11
"Language-Team: Polski\n"
12
"Language: pl\n"
salaun's avatar
salaun committed
13
"MIME-Version: 1.0\n"
14
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
salaun's avatar
salaun committed
15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
"X-Generator: Pootle 2.1.5\n"
19
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
salaun's avatar
salaun committed
20

21
22
23
#: ../web_tt2/home.tt2:2
msgid "Mailing lists server"
msgstr "Serwer list mailingowych"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
24

25
26
27
28
29
#: ../web_tt2/home.tt2:4
msgid ""
"This server provides you access to your mailing list environment. Starting "
"from this web page, you can perform subscription options, unsubscription, "
"archive, list moderation, list configuration."
30
msgstr ""
31
32
33
34
"Ten serwer umożliwia Ci dostęp do Twojego środowiska list mailingowych %1@%"
"2. Z tej strony możesz wykonywać takie operacje jak zmiana parametrów "
"subskrypcji, wypisywać się z list, przeglądać archiwa list czy zarządzać "
"listami."
35

36
37
38
#: ../web_tt2/home.tt2:13
msgid "Mailing lists categories"
msgstr "Kategorie list mailingowych"
39

40
41
42
#: ../web_tt2/home.tt2:34 ../web_tt2/menu.tt2:16
msgid "List of lists"
msgstr "Wykaz list"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
43

44
45
46
#: ../web_tt2/home.tt2:42
msgid "Others"
msgstr "Inne"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
47

48
49
50
#: ../web_tt2/home.tt2:70
msgid "RSS news"
msgstr "Wiadomości RSS"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
51

52
53
54
55
#. (user.email)
#: ../web_tt2/login.tt2:3
msgid "You have logged in with email address %1"
msgstr "Zalogowałeś się jako %1"
56

57
58
59
#: ../web_tt2/main.tt2:29
msgid "RSS Latest messages"
msgstr "Najnowsze wiadomości RSS"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
60

61
62
63
#: ../web_tt2/main.tt2:30
msgid "RSS Latest documents"
msgstr "Najnowsze dokumenty RSS"
64

65
66
67
#: ../web_tt2/main.tt2:33 ../web_tt2/main.tt2:36
msgid "RSS Latest lists"
msgstr "Najnowsze listy RSS"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
68

69
70
71
#: ../web_tt2/main.tt2:34 ../web_tt2/main.tt2:37
msgid "RSS Active lists"
msgstr "Aktywne listy RSS"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
72

73
74
75
#: ../web_tt2/main.tt2:63
msgid "Please activate JavaScript in your web browser"
msgstr "Proszę aktywować język JavaScript w swojej przeglądarce WWW"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
76

77
78
79
#: ../web_tt2/menu.tt2:7
msgid "Create list"
msgstr "Utwórz listę"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
80

81
82
83
#: ../web_tt2/menu.tt2:12
msgid "Sympa admin"
msgstr "Zarządzanie"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
84

85
86
87
#: ../web_tt2/menu.tt2:19
msgid "Home"
msgstr "Strona startowa"
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4 ../web_tt2/compose_mail.tt2:12
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:5 ../web_tt2/create_list_request.tt2:124
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:33 ../web_tt2/create_list_request.tt2:40
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:45 ../web_tt2/create_list_request.tt2:49
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:75 ../web_tt2/create_list_request.tt2:95
#: ../web_tt2/d_control.tt2:5 ../web_tt2/d_editfile.tt2:12
#: ../web_tt2/d_editfile.tt2:14 ../web_tt2/d_properties.tt2:10
#: ../web_tt2/d_properties.tt2:6 ../web_tt2/d_properties.tt2:8
#: ../web_tt2/d_read.tt2:22 ../web_tt2/d_read.tt2:47
#: ../web_tt2/edit_list_request.tt2:4 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:41
#: ../web_tt2/editfile.tt2:4 ../web_tt2/menu.tt2:22
#: ../web_tt2/modindex.tt2:171 ../web_tt2/modindex.tt2:6 ../web_tt2/pref.tt2:4
#: ../web_tt2/rename_list_request.tt2:3 ../web_tt2/review.tt2:5
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:4 ../web_tt2/suboptions.tt2:31
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:5
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
107

108
109
110
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:9
msgid "Restore identity"
msgstr "Przywróć tożsamość"
111

112
113
114
115
#: ../mail_tt2/listmaster_groupednotifications.tt2:4
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:1 ../web_tt2/login_menu.tt2:13
msgid "Listmaster"
msgstr "Administrator list"
salaun's avatar
salaun committed
116

117
118
119
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:14
msgid "Privileged owner"
msgstr "Uprzywilejowany właściciel"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
120

121
122
123
#: ../src/lib/List.pm:377 ../web_tt2/login_menu.tt2:15
msgid "Owner"
msgstr "Właściciel"
sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
124

125
126
127
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:16
msgid "Editor"
msgstr "Redaktor"
128

129
130
131
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:17
msgid "Subscriber"
msgstr "Subskrybent"
salaun's avatar
salaun committed
132

133
134
135
136
#. (last_login_host)
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:21
msgid "last login from %1"
msgstr "ostatnie logowanie z %1"
137

138
139
140
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:36
msgid "Logout"
msgstr "Wyloguj"
salaun's avatar
salaun committed
141

142
143
144
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:43
msgid "Your preferences"
msgstr "Twoje ustawienia"
145

146
147
148
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:5 ../web_tt2/your_lists.tt2:9
msgid "Manage your subscriptions"
msgstr "Zarządzanie subskrypcjami"
149

150
151
152
#: ../web_tt2/lists.tt2:29 ../web_tt2/your_lists.tt2:14
msgid "admin"
msgstr "admin"
153

154
155
156
157
#: ../web_tt2/lists.tt2:73 ../web_tt2/search_user.tt2:78
#: ../web_tt2/your_lists.tt2:23
msgid "No mailing list available."
msgstr "Brak dostępnych list mailingowych."
158

159
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:10
160
msgid ""
161
"You <span style=\"font-weight: bold; font-size: 10px\">are</span> subscribed"
162
163
msgstr ""

164
165
166
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:10
msgid " -- go to:"
msgstr "Idź do:"
167

168
169
170
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:13
msgid "Subscriber Options"
msgstr "Opcje subskrybenta"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
171

172
173
174
175
#. (list)
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:17
msgid "Do you really want to unsubscribe from list %1?"
msgstr "Czy na pewno chcesz się wypisać z listy %1?"
salaun's avatar
salaun committed
176

177
178
179
180
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:17 ../web_tt2/list_menu.tt2:30
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:57
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Wypisz"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
181

182
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:21
183
msgid ""
184
185
"You <span style=\"font-weight: bold; font-size: 10px\">are not</span> "
"subscribed"
186
187
msgstr ""

188
189
190
191
#. (list)
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:25
msgid "Do you really want to subscribe to list %1?"
msgstr "Czy na pewno chcesz subskrybować listę %1?"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
192

193
194
195
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:25 ../web_tt2/subrequest.tt2:68
msgid "Subscribe"
msgstr "Subskrybuj"
196

197
198
199
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:43
msgid "Info"
msgstr "Info"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
200

201
202
203
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:47
msgid "Admin"
msgstr "Admin"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
204

205
206
207
208
209
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:35 ../web_tt2/admin_menu.tt2:41
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:45 ../web_tt2/list_menu.tt2:49
#: ../web_tt2/modindex.tt2:36
msgid "Moderate"
msgstr "Moderacja"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
210

211
212
213
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:55 ../web_tt2/viewlogs.tt2:91
msgid "Message"
msgstr "Wiadomość"
214

215
216
217
218
#: ../web_tt2/d_read.tt2:54 ../web_tt2/d_read.tt2:56
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:57
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
219

220
221
222
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:62
msgid "Subscriptions"
msgstr "Subskrypcje"
223

224
225
226
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:68
msgid "Statistics"
msgstr "Statystyki"
227

228
229
230
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:78 ../web_tt2/list_menu.tt2:80
msgid "Archive"
msgstr "Archiwum"
231

232
233
234
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:86 ../web_tt2/list_menu.tt2:88
msgid "Post"
msgstr "Zamieść"
235

236
237
238
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:92
msgid "RSS"
msgstr "RSS"
239

240
241
242
243
#: ../src/lib/List.pm:904 ../web_tt2/list_menu.tt2:97
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:99
msgid "Shared documents"
msgstr "Dokumenty współdzielone"
244

245
246
247
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:105
msgid "Review members"
msgstr "Przejrzyj subskrybentów"
salaun's avatar
salaun committed
248

249
250
251
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:8
msgid "Closed list"
msgstr "Zamknięte listy"
252

253
254
255
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:10
msgid "List not yet activated"
msgstr "Lista nie została jeszcze aktywowana"
256

257
258
259
260
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:12
#, fuzzy
msgid "Erroneous configuration"
msgstr "Konfiguracja DKIM"
261

262
263
264
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:16
msgid "Subscribers:"
msgstr "Subskrybenci:"
265

266
267
268
269
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:19
#, fuzzy
msgid "(review)"
msgstr "pokaż"
270

271
272
273
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:26
msgid "Error rate:"
msgstr "Współczynnik błędu:"
274

275
276
277
278
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:33
#, fuzzy
msgid "Owners:"
msgstr "Właściciele"
279

280
281
282
283
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:42 ../web_tt2/list_panel.tt2:63
#, fuzzy
msgid "(edit)"
msgstr "edycja"
284

285
286
287
288
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:48
#, fuzzy
msgid "Moderators:"
msgstr "Moderatorzy"
289

290
291
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:57
msgid "(same as owners)"
292
msgstr ""
293

294
295
296
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:70
msgid "Load certificate"
msgstr "Załaduj certyfikat"
297

298
299
300
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:76 ../web_tt2/list_panel.tt2:78
msgid "Contact owners"
msgstr "Kontakt z właścicielami"
301

302
303
304
#: ../web_tt2/admin.tt2:4
msgid "Casual administration"
msgstr "Strona zarządzania skórkami"
305

306
307
308
#: ../web_tt2/admin.tt2:8
msgid "Edit list config:"
msgstr "Edycja konfiguracji listy"
309

310
#: ../web_tt2/admin.tt2:8
311
msgid ""
312
313
"Use it with care: it allows you to modify some of the list parameters. The "
"list of the parameters you can modify depends on your privileges."
314
msgstr ""
315
316
317
318
319
320
"<strong>Edycja konfiguracji listy</strong>: zalecana ostrożność: umożliwia "
"modyfikację parametrów listy. Wykaz parametrów które możesz modyfikować "

#: ../web_tt2/admin.tt2:11
msgid "Manage subscribers:"
msgstr "Zarządzaj subskrybentami:"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
321

322
#: ../web_tt2/admin.tt2:11
323
msgid ""
324
325
326
"Allows you to add or delete list subscribers, moderate subscriptions and so "
"on."
msgstr "Umożliwia dodawanie i usuwanie subskrybentów, moderację itp."
327

328
329
330
#: ../web_tt2/admin.tt2:13
msgid "Blacklist:"
msgstr "Czarna lista:"
331

332
333
334
#: ../web_tt2/admin.tt2:13
msgid "Handles the set of black-listed mail addresses for this list."
msgstr "Służy do obsługi adresów dodanych do czarnej listy."
335

336
337
338
#: ../web_tt2/admin.tt2:18
msgid "Manage archives:"
msgstr "Zarządzaj archiwami:"
339

340
341
#: ../web_tt2/admin.tt2:18
msgid "Allows you to download and delete list archives."
342
msgstr ""
343
344
"<strong>Zarządzaj archiwami</strong>: Umożliwia pobranie i usunięcie "
"archiwum listy."
345

346
347
348
#: ../web_tt2/admin.tt2:21
msgid "Bounces:"
msgstr "Odbicia:"
349

350
351
#: ../web_tt2/admin.tt2:21
msgid "Manages non-delivery reports (also called bounces)."
352
msgstr ""
353
354
"<strong>Odbicia</strong>: Zarządzanie raportami o nie dostarczeniu (zwane "
"również odbiciami)."
355

356
357
358
#: ../web_tt2/admin.tt2:24
msgid "Logs:"
msgstr "Logi:"
359

360
361
362
#: ../web_tt2/admin.tt2:24
msgid "A tool for exploring the list logs."
msgstr "Narzędzie do eksplorowania logów list."
363

364
365
366
#: ../web_tt2/admin.tt2:30
msgid "Drastic operations"
msgstr "Czynności krytyczne"
367

368
369
370
371
#: ../web_tt2/admin.tt2:37 ../web_tt2/admin_menu.tt2:117
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:119
msgid "Restore List"
msgstr "Przywróć listę"
372

373
374
375
376
#. (list)
#: ../web_tt2/admin.tt2:37
msgid "Are you sure you wish to restore list %1?"
msgstr "Czy na pewno chcesz zamknąć listę %1?"
377

378
#: ../web_tt2/admin.tt2:37
379
msgid ""
380
381
"This list is currently closed. Clicking this button will make it active "
"again."
382
msgstr ""
383
384
"Ta lista jest obecnie zamknięta. Kliknięcie na ten przycisk ją ponownie "
"aktywuje."
385

386
387
388
389
#: ../web_tt2/admin.tt2:40 ../web_tt2/admin_menu.tt2:122
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:124
msgid "Remove List"
msgstr "Usuń listę"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
390

391
392
393
394
#. (list)
#: ../web_tt2/admin.tt2:40
msgid "Are you sure you wish to close list %1?"
msgstr "Jesteś pewny, że chcesz zamknąć listę %1?"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
395

396
#: ../web_tt2/admin.tt2:40
397
msgid ""
398
399
"Completely removes the current list. Listmaster privileges are required to "
"restore a list."
400
msgstr ""
401
402
"<strong>Usuń listę</strong>: kasuje całkowicie aktualną listę. Aby "
"przywrócić tak skasowaną listę, potrzebne są uprawnienia administratora list."
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
403

404
405
406
407
408
409
#: ../web_tt2/admin.tt2:50 ../web_tt2/admin_menu.tt2:129
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:131
msgid "Rename List"
msgstr "Zmień nazwę listy"

#: ../web_tt2/admin.tt2:50
410
msgid ""
411
412
413
"Allows you to change this list's name. Everything related to the list will "
"be relabeled according to the new name, including the mail aliases and the "
"web archives."
414
msgstr ""
415
416
"Umożliwia zmianę nazwy list. Wszystko powiązane z listą zostanie "
"zaktualizowane wliczając alias czy archiwa listy."
417

418
419
420
421
#: ../web_tt2/admin.tt2:63 ../web_tt2/admin_menu.tt2:96
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:98
msgid "Create Shared"
msgstr "Utwórz współdzielone"
422

423
424
#: ../web_tt2/admin.tt2:63
msgid "Initializes the shared document web space."
425
msgstr ""
426
427
"<strong>Utwórz współdzielone</strong>: inicjalizuje przestrzeń webową dla "
"współdzielonych dokumentów."
salaun's avatar
salaun committed
428

429
430
431
#: ../web_tt2/admin.tt2:67 ../web_tt2/admin_menu.tt2:105
msgid "Delete Shared"
msgstr "Usuń współdzielone"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
432

433
434
435
436
#. (listname)
#: ../web_tt2/admin.tt2:67
msgid "Are you sure you wish to delete the shared documents for list %1?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć dokumenty współdzielone listy %1?"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
437

438
439
440
441
#: ../web_tt2/admin.tt2:67
msgid ""
"Closes the shared document web space. It can be restored using \"Restore "
"shared\" button."
442
msgstr ""
443
444
"<strong>Usuń współdzielone</strong> zamyka współdzielenie. Może być ono "
"przywrócone używając przycisku \"Przywróć współdzielone\"."
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
445

446
447
448
#: ../web_tt2/admin.tt2:71
msgid "Restore Shared"
msgstr "Przywróć współdzielone"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
449

450
451
#: ../web_tt2/admin.tt2:71
msgid "Restores the previously closed shared document web space."
452
msgstr ""
453
454
"<strong>Stwórz współdzielone</strong>: inicjalizuje przestrzeń webową dla "
"dokumentów współdzielonych."
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
455

456
457
458
459
#. (count)
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:17 ../web_tt2/active_lists.tt2:5
msgid " The %1 most active lists "
msgstr " %1 najbardziej aktywnych list "
460

461
462
463
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:7
msgid " Active lists "
msgstr " Aktywne listy"
salaun's avatar
salaun committed
464

465
466
467
468
469
470
#. (for)
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:11 ../web_tt2/active_lists.tt2:17
#: ../web_tt2/latest_arc.tt2:12 ../web_tt2/latest_d_read.tt2:11
#: ../web_tt2/latest_lists.tt2:11
msgid " for %1 days "
msgstr " dla %1 dni "
salaun's avatar
salaun committed
471

472
473
474
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:19
msgid "List name"
msgstr "Nazwa listy"
475

476
477
478
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:20 ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:11
msgid "Number of messages"
msgstr "Maksymalna ilość wiadomości w podsumowaniu"
479

480
481
482
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:21
msgid "Average per day"
msgstr "Średnio na dzień"
salaun's avatar
salaun committed
483

484
485
486
487
488
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:22 ../web_tt2/get_biggest_lists.tt2:6
#: ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:6 ../web_tt2/get_latest_lists.tt2:6
#: ../web_tt2/latest_lists.tt2:21
msgid "Creation date"
msgstr "Data utworzenia"
salaun's avatar
salaun committed
489

490
491
492
493
494
495
496
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:23 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:48
#: ../web_tt2/get_biggest_lists.tt2:8 ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:9
#: ../web_tt2/get_latest_lists.tt2:8 ../web_tt2/latest_arc.tt2:20
#: ../web_tt2/latest_lists.tt2:22 ../web_tt2/modindex.tt2:38
#: ../web_tt2/review_family.tt2:9
msgid "Subject"
msgstr "Temat"
497

498
499
500
#: ../web_tt2/add_request.tt2:7
msgid "email1@dom1 Name1"
msgstr "email1@domena1 Nazwa1"
salaun's avatar
salaun committed
501

502
503
504
#: ../web_tt2/add_request.tt2:8
msgid "email2@dom2 Name2"
msgstr "email2@domena2 Nazwa2"
505

506
507
508
#: ../web_tt2/add_request.tt2:12 ../web_tt2/modindex.tt2:87
msgid "Add subscribers"
msgstr "Dodaj subskrybentów"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
509

510
511
512
513
514
515
#: ../web_tt2/add_request.tt2:13 ../web_tt2/editsubscriber.tt2:62
#: ../web_tt2/exclusion_table.tt2:36 ../web_tt2/review.tt2:126
#: ../web_tt2/review.tt2:159 ../web_tt2/review.tt2:77
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:128 ../web_tt2/search_user.tt2:57
msgid "quiet"
msgstr "cisza"
516

517
518
519
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:4
msgid "List Administration Panel"
msgstr "Panel Administracyjny Listy"
520

521
522
523
524
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:10 ../web_tt2/admin_menu.tt2:16
#: ../web_tt2/get_biggest_lists.tt2:9
msgid "Subscribers"
msgstr "Subskrybenci"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
525

526
527
528
529
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:24 ../web_tt2/admin_menu.tt2:29
#: ../web_tt2/lists.tt2:37 ../web_tt2/nav.tt2:64
msgid "Edit List Config"
msgstr "Edytuj Konfigurację Listy"
530

531
532
533
534
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:52 ../web_tt2/admin_menu.tt2:58
#: ../web_tt2/lists.tt2:38
msgid "Customizing"
msgstr "Dostosowywanie"
535

536
537
538
539
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:67 ../web_tt2/admin_menu.tt2:73
#: ../web_tt2/nav.tt2:75
msgid "Manage Archives"
msgstr "Zarządzaj archiwami"
540

541
542
543
544
545
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:81 ../web_tt2/admin_menu.tt2:87
#: ../web_tt2/lists.tt2:43 ../web_tt2/nav.tt2:79 ../web_tt2/nav.tt2:99
#: ../web_tt2/review.tt2:46
msgid "Bounces"
msgstr "Odbicia"
salaun's avatar
salaun committed
546

547
548
549
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:102
msgid "Restore shared"
msgstr "Przywróć współdzielone"
salaun's avatar
salaun committed
550

551
552
553
554
#. (list)
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:122 ../web_tt2/admin_menu.tt2:124
msgid "Are you sure you wish to close %1 list?"
msgstr "Jesteś pewny, że chcesz zamknąć listę %1?"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
555

556
557
558
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:139
msgid "List Definition"
msgstr "Definicja listy"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
559

560
561
562
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:143
msgid "Sending/Receiving"
msgstr "Wysyłanie/Odbieranie"
563

564
565
566
567
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:147 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:13
#: ../web_tt2/nav.tt2:95
msgid "Privileges"
msgstr "Uprawnienia"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
568

569
570
571
572
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:151 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:14
#: ../web_tt2/nav.tt2:19 ../web_tt2/nav.tt2:97 ../web_tt2/serveradmin.tt2:110
msgid "Archives"
msgstr "Archiwa"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
573

574
575
576
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:155
msgid "Bounce Settings"
msgstr "Ustawienia odbijania"
577

578
579
580
581
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:160 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:19
#: ../web_tt2/nav.tt2:109
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Różne"
salaun's avatar
salaun committed
582

583
584
585
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:164
msgid "Data Source"
msgstr "Źródło danych"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
586

587
588
589
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:172
msgid "Attribute optionnal/required"
msgstr "Atrybut opcjonalny/wymagany"
salaun's avatar
salaun committed
590

591
592
593
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
msgid "Archive Management"
msgstr "Zarządzanie archiwami"
594

595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4 ../web_tt2/compose_mail.tt2:12
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:5 ../web_tt2/create_list_request.tt2:33
#: ../web_tt2/d_control.tt2:5 ../web_tt2/d_editfile.tt2:12
#: ../web_tt2/d_editfile.tt2:14 ../web_tt2/d_properties.tt2:10
#: ../web_tt2/d_properties.tt2:6 ../web_tt2/d_properties.tt2:8
#: ../web_tt2/d_read.tt2:171 ../web_tt2/d_read.tt2:173
#: ../web_tt2/d_read.tt2:179 ../web_tt2/d_read.tt2:22 ../web_tt2/d_read.tt2:47
#: ../web_tt2/edit_list_request.tt2:4 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:41
#: ../web_tt2/editfile.tt2:4 ../web_tt2/editsubscriber.tt2:37
#: ../web_tt2/latest_d_read.tt2:29 ../web_tt2/latest_d_read.tt2:32
#: ../web_tt2/modindex.tt2:171 ../web_tt2/modindex.tt2:6
#: ../web_tt2/picture_upload.tt2:21 ../web_tt2/pref.tt2:4
#: ../web_tt2/rename_list_request.tt2:3 ../web_tt2/review.tt2:5
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:4 ../web_tt2/suboptions.tt2:30
#: ../web_tt2/subscriber_table.tt2:106
msgid "Open in a new window"
msgstr "Otwórz w nowym oknie"
salaun's avatar
salaun committed
613

614
615
616
617
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:6
msgid ""
"Select below Archives months you want to delete or download (ZiP format):"
msgstr "Wybierz które miesiące archiwum chcesz usunąć lub pobrać (format zip):"
618

619
620
621
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:12
msgid "Archive Selection:"
msgstr "Wybór Archiwum:"
622

623
624
625
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "DownLoad ZipFile"
msgstr "Pobierz archiwum .zip"
626

627
628
629
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Delete Selected Month(s)"
msgstr "Usuń wybrane miesiące"
salaun's avatar
salaun committed
630

631
632
633
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Do you really want to delete Selected Archives?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć wybrane archiwa?"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
634

635
636
637
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Do you want to DownLoad a Zip of the selected Archives?"
msgstr "Czy chcesz pobrać plik .zip zawierający zaznaczone archiwa?"
salaun's avatar
salaun committed
638

639
640
641
#: ../web_tt2/arc_protect.tt2:7
msgid "I am not a spammer"
msgstr "Nie jestem spamerem"
642

643
#: ../web_tt2/arc_protect.tt2:11
644
msgid ""
645
"This button aims at protecting mailing lists archives against Spam Harvester."
646
msgstr ""
647
648
"Ten przycisk ma na celu ochronę listy mailingowej przed spamerskimi "
"żniwiarkami."
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
649

650
651
652
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:3
msgid "List archive"
msgstr "Archiwa listy"
653

654
655
656
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4
msgid "Advanced archive search"
msgstr "Zaawansowane wyszukiwanie"
657

658
659
660
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:7 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:12
msgid "Search field:"
msgstr "Pole wyszukiwania:"
salaun's avatar
salaun committed
661

662
663
664
665
#: ../src/etc/mhonarc-ressources.tt2:52 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:16
#: ../web_tt2/review.tt2:92 ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:14
msgid "Search"
msgstr "Szukaj"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
666

667
668
669
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:19
msgid "Search:"
msgstr "Szukaj:"
670

671
672
673
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:20
msgid "this sentence"
msgstr "ten ciąg"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
674

675
676
677
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:21
msgid "all of these words"
msgstr "wszystkie podane słowa"
salaun's avatar
salaun committed
678

679
680
681
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:22
msgid "one of these words"
msgstr "jedno z podanych słów"
salaun's avatar
salaun committed
682

683
684
685
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:25
msgid "Prefer:"
msgstr "Preferuj:"
salaun's avatar
salaun committed
686

687
688
689
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:26
msgid "newest messages"
msgstr "najnowsze wiadomości"
salaun's avatar
salaun committed
690

691
692
693
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:27
msgid "oldest messages"
msgstr "najstarsze wiadomości"
694

695
696
697
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:30
msgid "Case:"
msgstr "Rozmiar liter:"
698

699
700
701
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:31
msgid "insensitive"
msgstr "nieistotny"
702

703
704
705
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:32
msgid "sensitive"
msgstr "istotny"
706

707
708
709
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:35
msgid "Check:"
msgstr "Sprawdź:"
710

711
712
713
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:36
msgid "part of word"
msgstr "część słowa"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
714

715
716
717
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:37
msgid "entire word"
msgstr "całe słowo"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
718

719
720
721
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:40
msgid "Layout:"
msgstr "Układ:"
722

723
724
725
726
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:41 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:42
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:43
msgid "results by page"
msgstr "wyników na stronę"
727

728
729
730
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:46
msgid "Search area:"
msgstr "Obszar wyszukiwania:"
731

732
733
734
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:47
msgid "Sender"
msgstr "Nadawca"
735

736
737
738
739
740
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:49 ../web_tt2/latest_arc.tt2:19
#: ../web_tt2/modindex.tt2:131 ../web_tt2/modindex.tt2:39
#: ../web_tt2/subindex.tt2:13 ../web_tt2/viewlogs.tt2:126
msgid "Date"
msgstr "Data"
741

742
743
744
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:50
msgid "Body"
msgstr "Treść"
745

746
747
748
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:54
msgid "Extend search field:"
msgstr "Rozszerz pole wyszukiwania:"
749

750
751
752
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:4
msgid "Result of your search in the archive"
msgstr "Wynik twojego wyszukania w archiwum"
753

754
755
756
#. (key_word)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:13
msgid "Parameters of these search make on <strong> &quot;%1&quot;:</strong>"
757
msgstr ""
758
759
"Parametry tego wyszukania stworzone w oparciu o <strong> &quot;%1&quot;</"
"strong>"
760

761
762
763
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:17
msgid "(This sentence,"
msgstr "(Ten ciąg,"
764

765
766
767
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:19
msgid "(All of these words,"
msgstr "(Wszystkie podane słowa,"
768

769
770
771
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:21
msgid "(Each of these words,"
msgstr "(Każde z podanych słów,"
772

773
774
775
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:25
msgid "case insensitive"
msgstr "rozmiar znaków bez znaczenia"
776

777
778
779
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:27
msgid "case sensitive"
msgstr "rozmiar znaków ma znaczenie"
780

781
782
783
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:31
msgid "and checking on part of word)"
msgstr "i sprawdzanie dla części słowa)"
784

785
786
787
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:33
msgid "and checking on entire word)"
msgstr "i sprawdzanie dla całego słowa)"
788

789
790
791
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:41
msgid "Newest messages first"
msgstr "Od najnowszych wiadomości"
792

793
794
795
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:43
msgid "Oldest messages first"
msgstr "Od najstarszych wiadomości"
796

797
798
799
800
#. (body_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:77
msgid "%1 hits on message Body"
msgstr "%1 trafień dla treści (Body: ) wiadomości"
801

802
803
804
805
#. (subj_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:81
msgid "%1 hits on message Subject field"
msgstr "%1 trafień dla tematu (Subject: ) wiadomości"
salaun's avatar
salaun committed
806

807
808
809
810
#. (from_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:85
msgid " %1 hits on message From field"
msgstr "%1 trafień dla pola nadawcy (From: ) wiadomości"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
811

812
813
814
815
#. (date_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:89
msgid "%1 hits on message Date field"
msgstr "%1 trafień dla daty (Date: ) wiadomości"
salaun's avatar
salaun committed
816

817
818
819
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:131
msgid "Continue search"
msgstr "Kontynuuj wyszukiwanie"
820

821
822
823
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:134
msgid "New search"
msgstr "Nowe wyszukanie"
824

825
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:139
826
msgid ""
827
828
"Based on <em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc-"
"Search</a></em>, search engine of MHonArc archives"
829
msgstr ""
830
831
"Oparte na <em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc-"
"Search</a></em>, wyszukiwarce archiwów MHonArc"
832

833
834
835
836
#. (archive_name)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:142
msgid "Return to archive %1"
msgstr "Powróć do archiwum %1"
837

838
839
840
#: ../web_tt2/automatic_lists_management_request.tt2:3
msgid "Automatic lists management"
msgstr "Automatyczne zarządzanie listą"
841

842
843
844
845
#. (automatic_lists_description.family_name)
#: ../web_tt2/automatic_lists_management_request.tt2:4
msgid "The automatic lists are based on the %1 family"
msgstr "Listy automatyczne opierają się na rodzinie %1"
846

847
#: ../web_tt2/automatic_lists_request.tt2:4
848
msgid ""
849
850
"In this form, you will be able to create and / or access lists created on "
"the basis of parameters you will defined."
851
msgstr ""
852
853
"W tej formie, będzie można tworzyć i / lub mieć dostęp do listy utworzonej "
"na podstawie parametrów wcześniej wybranych."
854

855
856
857
#: ../web_tt2/automatic_lists_request.tt2:13
msgid "Go to list"
msgstr "Idź do listy"
858

859
860
861
#: ../web_tt2/automatic_lists.tt2:3
msgid "Automatic lists result"
msgstr "Automatyczna lista wyników"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
862

863
864
865
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:1
msgid "Unsubscription request"
msgstr "Prośba o wypisanie z listy"
866

867
868
869
870
#. (signing_off_email,list)
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:2
msgid "You clicked a link to unsubscribe the address %1 from list %2."
msgstr "Poprosiłeś o wypisanie adresu %1 z listy %2"
871

872
873
874
875
876
#. (list)
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:3
msgid ""
"A confirmation was just sent to this address. By clicking the link it "
"contains, you will be definitively unsubscribed from list %1"
salaun's avatar
salaun committed
877
msgstr ""
878
879
"Na ten adres została wysłana wiadomość potwierdzająca. Po kliknięciu linku, "
"który zawiera wiadomość, zostaniesz całkowicie usunięty z listy %1"
880

881
882
883
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:4
msgid "Blacklist management"
msgstr "Zarządzanie czarną listą"
884

885
886
887
888
889
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:8
msgid ""
"Operation requested by users which email is listed in the blacklist file are "
"rejected. The\n"
"blacklist is in use for the following operation:"
890
msgstr ""
891
892
893
"Operacje zlecone przez użytkowników, których adres email znajduje się na "
"czarnej liście są odrzucane. \n"
"Czarna lista jest w użyciu dla następujących operacji"
894

895
896
897
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:10
msgid "Syntax:"
msgstr "Składnia:"
898

899
900
901
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:12
msgid "only one email or expression by line"
msgstr "tylko jeden adres email lub wyrażenie na linię"
902

903
904
905
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:13
msgid "char # introduce a comment"
msgstr "znak # rozpoczyna komentarz"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
906

907
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:14
908
msgid ""
909
910
"char * match any string. Example: \"*@spammer-domain.com\" match any sender "
"from that exact domain"
911
msgstr ""
912
913
"znak * zastępuje dowolny ciąg znaków. Na przykład: \"*@spammer-domain.com\" "
"oznacza każdego nadawcę z tej wybranej domeny"
914

915
916
917
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:15
msgid "only one char * is autorized in a line"
msgstr "tylko jeden znak * jest dozwolony w linii"
918

919
920
921
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:20
msgid "The current blacklist is empty"
msgstr "Aktualna czarna lista jest pusta"
922

923
924
925
926
#. (rows)
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:22
msgid "The current blacklist contains %1 line(s)"
msgstr "Aktualna czarna lista zawiera %1 linię/linii"
927

928
929
930
931
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:38 ../web_tt2/dump_scenario.tt2:37
#: ../web_tt2/edit_template.tt2:48
msgid "save"
msgstr "zapisz"
salaun's avatar
salaun committed
932

933
934
935
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:40 ../web_tt2/edit_template.tt2:51
msgid "Template saved"
msgstr "Szablon zapisany"
salaun's avatar
salaun committed
936

937
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:3
938
msgid ""
939
940
"Changing your email address is a sensitive operation so we need to verify "
"your email."
941
msgstr ""
942
943
"Zmieniając swój adres email jest delikatną operacją, istnieje więc "
"konieczność weryfikacji czy podany adres należy do Ciebie."
944

945
946
#. (new_email)
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:4
947
msgid ""
948
949
"To this end we have sent you an email to this address: %1 with a validation "
"link."
950
msgstr ""
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
"Aby zakończyć operację, wysłany zostanie do Ciebie email na adres: %1 z "
"prośbą o jej zatwierdzenie."

#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:5
msgid "You shoukd check your mailbox now."
msgstr "Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą."

#: ../web_tt2/change_email.tt2:3
msgid "You will receive a n email, with a confirmation link."
msgstr "Otrzymasz wiadomość email zawierającą link potwierdzający."
961

962
#: ../web_tt2/change_email.tt2:4
963
msgid ""
964
965
"To confirm your email address change, go to your email account and click on "
"the provided link"
966
msgstr ""
967
968
"Aby potwierdzić zmianę Twojego adresu email, kliknij link jaki otrzymałeś na "
"swoją skrzynkę pocztową"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
969

970
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:4
971
msgid ""
972
973
"You need to choose a password for your WWSympa environment.\n"
"You will need this password to perform privileged operations."
974
msgstr ""
975
976
"Musisz wybrać hasło dla Twojego środowiska WWSympa.\n"
"Będziesz potrzebował tego hasła do wykonywania uprzywilejowanych operacji."
977

978
979
980
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:11 ../web_tt2/pref.tt2:42
msgid "New password:"
msgstr "Nowe hasło:"
981

982
983
984
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:12
msgid "New password again:"
msgstr "Powtórz nowe hasło:"
985

986
987
988
989
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:13 ../web_tt2/picture_upload.tt2:13
#: ../web_tt2/pref.tt2:20 ../web_tt2/pref.tt2:44
msgid "Submit"
msgstr "Zatwierdź"
990

991
#: ../web_tt2/close_list.tt2:4
992
msgid ""
993
994
"list has been closed. Its subscribers have been deleted from\n"
"the subscriber database. The list is no longer public on the site."
995
msgstr ""
996
997
"Lista została zamknięta i nie jest dłużej dostępna na stronie.\n"
"Subskrybenci zostali usunięci z bazy."