pl.po 526 KB
Newer Older
1
2
3
# Polskie tłumaczenie Sympa 6.0
# Copyright (C) 2009 Marcin Woloszyn <marcin.woloszyn@us.edu.pl>
# This file is distributed under the same license as the Sympa 6.0 package.
salaun's avatar
salaun committed
4
5
6
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: Sympa 6.0\n"
salaun's avatar
salaun committed
8
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
9
10
"PO-Revision-Date: 2017-06-13 13:08+0000\n"
"Last-Translator: strebski <strebski@o2.pl>\n"
11
"Language-Team: Polski\n"
12
"Language: pl\n"
salaun's avatar
salaun committed
13
"MIME-Version: 1.0\n"
14
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
salaun's avatar
salaun committed
15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
"X-Generator: Pootle 2.8\n"
19
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
20
"X-POOTLE-MTIME: 1497359324.000000\n"
salaun's avatar
salaun committed
21

22
23
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10344 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10392
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10934 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10937
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10964 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10967
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11000 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11002
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11289 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:11292
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:15537 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:15541
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:16777 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:16853
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:16940 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:18149
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:18151 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:5039
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:5107 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:5950
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:5952 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:9616
#: src/lib/Sympa/Message/Template.pm:106 src/lib/Sympa/Message/Template.pm:96
#: src/lib/Sympa/Message/Template.pm:99 src/libexec/alias_manager.pl.in:101
37
38
39
msgid "%d %b %Y"
msgstr "%d %b %Y"

40
41
#: src/libexec/ldap_alias_manager.pl.in:42
#: src/libexec/mysql_alias_manager.pl.in:28
42
msgid "The configuration file contains errors.\n"
43
msgstr "Plik konfiguracyjny zawiera błędy.\n"
44

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
45
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:155 src/sbin/sympa_wizard.pl.in:413
david.verdin's avatar
david.verdin committed
46
47
48
msgid "Unable to open %s : %s"
msgstr "Nie można otworzyć %s : %s"

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
49
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:199
50
msgid "Example: "
51
msgstr "Przykład: "
52

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
53
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:209
54
msgid "(You must define this parameter)"
55
msgstr "Musisz zdefiniować ten parametr"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
56

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
57
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:347
58
msgid "%s [%s] : "
59
msgstr "%s [%s]: "
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
60

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
61
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:366
62
msgid "Incorrect parameter definition: %s\n"
63
msgstr "Niepoprawna definicja parametru: %s\n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
64

65
66
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
67
68
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:1917 src/lib/Sympa/Upgrade.pm:1961
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:945 src/sbin/sympa_wizard.pl.in:400
69
70
msgid "%d.%b.%Y-%H.%M.%S"
msgstr "%d %b %Y %H:%M:%S"
71

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
72
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:404
73
msgid "Unable to rename %s : %s"
74
msgstr "Nie można zmienić nazwy %s: %s"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
75

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
76
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:425
77
78
79
80
msgid ""
"%s have been updated.\n"
"Previous versions have been saved as %s.\n"
msgstr ""
81
82
"%s został zaktualizowany. \n"
"Poprzednia wersja została zapisana jako %s.\n"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
83

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
84
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:432
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
msgid ""
"##############################################################################\n"
"# This process will help you install all Perl (CPAN) modules required by "
"Sympa\n"
"# software.\n"
"# Sympa requires from 50 to 65 additional Perl modules to run properly. \n"
"# The whole installation process should take around 15 minutes.\n"
"# You'll first have to configure the CPAN shell itself and select your\n"
"# favourite CPAN server.\n"
"# Note that you might prefer to install the required Perl modules using "
"your\n"
"# favourite DEB/RPM mechanism.\n"
"# Feel free to interrupt the process if needed ; you can restart it safely\n"
"# afterward.\n"
"##############################################################################\n"
"Press the Enter key to continue..."
msgstr ""
102
103
"Ten proces pomoże ci zainstalować moduły Perla (CPAN) wymagane przez program "
"Sympa.\n"
104
105
"Do poprawnego działania Sympa potrzebuje dodakowo od 50 do 65 modułów "
"Perla.\n"
106
107
108
109
110
111
112
113
"Cały proces instalacyjny  powinien zająć około 15 minut.\n"
"Na początku konieczne jest skonfogurowanie powłoki CPAN i wybranie "
"preferowanego serwera CPAN.\n"
"Możliwe jest zainstalowanie wymaganych modułów Perla z repozytoriów "
"pakietów DEB/RPM.\n"
"Proces instalacyjny można przerwać w każdej chwili; Instalację można "
"bezpiecznie ponowić później.\n"
"Wciśnij klawisz Enter aby kontynuować ..."
114

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
115
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:474
116
msgid "Which RDBMS will you use for core database:"
117
msgstr "Którego RDBMS będziesz używał jako głównej bazy danych:"
118

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
119
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:479
120
msgid "-> Select RDBMS [1-%d] "
121
msgstr "-> Wybierz RDBMS [1-%d]"
122

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
123
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:492
124
msgid "Checking for PERL version:"
125
msgstr "Sprawdzanie wersji PERLa"
126

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
127
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:495
128
msgid "Your version of perl is OK (%s >= %s)"
129
msgstr "Twoja wersja PERLa jest poprawna (%s >= %s)"
130

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
131
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:499
132
133
134
135
msgid ""
"Your version of perl is TOO OLD (%s < %s)\n"
"Please INSTALL a new one !"
msgstr ""
136
137
"Twoja wersja PERLA jest przestarzała (%s < %s)\n"
"Proszę zainstalować nową wersję"
138

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
139
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:503
140
msgid "Checking for REQUIRED modules:"
141
msgstr "Sprawdzanie WYMAGANYCH modułów:"
142

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
143
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:505
144
msgid "Checking for OPTIONAL modules:"
145
msgstr "Sprawdzanie dodatkowych modułów:"
146

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
147
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:509
148
149
150
151
152
msgid ""
"******* NOTE *******\n"
"You can retrieve all theses modules from any CPAN server\n"
"(for example ftp://ftp.pasteur.fr/pub/computing/CPAN/CPAN.html)"
msgstr ""
153
154
"******* UWAGA *******\n"
"Możesz pobrać wszystkie moduły z dowolnego serwera CPAN\n"
155
"(na przykład ftp://ftp.pasteur.fr/pub/computing/CPAN/CPAN.html)"
156

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
157
158
#. (-24)
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:524
159
msgid "perl module"
160
msgstr "moduł perl"
161

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
162
163
#. (-24)
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:524
164
msgid "from CPAN"
165
msgstr "od CPAN"
166

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
167
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:525
168
msgid "STATUS"
169
msgstr "STAN"
170

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
171
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:526
172
msgid "-----------"
173
msgstr "-----------"
174

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
175
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:526
176
msgid "---------"
177
msgstr "---------"
178

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
179
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:527
180
msgid "------"
181
msgstr "------"
182

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
183
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:546
184
msgid "was not found on this system."
185
msgstr "nie zostało odnalezione w tym systemie."
186

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
187
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:568
188
msgid "OK (%-6s >= %s)"
189
msgstr "OK (%-6s >= %s)"
190

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
191
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:571
192
msgid "version is too old (%s < %s)"
193
msgstr "wersja jest za stara (%s < %s)"
194

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
195
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:574
196
msgid ">>>>>>> You must update \"%s\" to version \"%s\" <<<<<<."
197
msgstr ">>>>>>> Musisz zaktualizować \"%s\" do wersji \"%s\" <<<<<<."
198

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
199
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:606
200
201
msgid "## You need root privileges to install %s module. ##"
msgstr ""
202
"## Potrzebujesz uprawnień administratora do zainstalowania modułu %s. ##"
203

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
204
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:609
205
msgid "## Press the Enter key to continue checking modules. ##"
206
msgstr "## Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować sprawdzanie modułów. ##"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
207

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
208
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:618
209
msgid "-> Usage of this module: %s"
210
msgstr "-> Użycie tego modułu: %s"
211

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
212
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:625
213
msgid "-> Prerequisites: %s"
214
msgstr "-> Wymagania wstępne: %s"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
215

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
216
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:630
217
msgid "-> Install module %s ? [%s] "
218
msgstr "-> Zainstalować moduł %s? [%s] "
219

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
220
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:666
221
222
223
224
225
msgid ""
"Installation of %s still FAILED. You should download the tar.gz from http://"
"search.cpan.org and install it manually."
msgstr ""

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
226
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:671
227
228
229
230
231
msgid ""
"Installation of %s FAILED. Do you want to force the installation of this "
"module? (y/N) "
msgstr ""

232
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:643
233
234
235
236
msgid ""
"The number of seconds a bulk sleeps between starting a new loop if it didn't "
"find a message to send."
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
237

238
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:814
239
240
241
242
243
msgid ""
"This is the set of language that will be proposed to your users for the "
"Sympa GUI. Don't select a language if you don't have the proper locale "
"packages installed."
msgstr ""
244

245
246
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:33
msgid "Site customization"
247
msgstr "Dostosowanie strony"
248

249
250
251
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:36
msgid "Main robot hostname"
msgstr ""
252

253
254
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:48
msgid "Local part of sympa email address"
255
msgstr "Część lokalna adresu e-mail sympa"
256

257
258
259
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:52
msgid "Effective address will be [EMAIL]@[HOST]"
msgstr ""
260

261
262
263
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:56
msgid "Gecos for service mail sent by Sympa itself"
msgstr ""
264

265
266
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:61
msgid "This parameter is used for display name in the \"From:\" header"
267
msgstr "Ten parametr jest używany do wyświetlania nazwy w nagłówku \"Od:\""
268

269
270
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:65
msgid "Listmasters email list comma separated"
271
msgstr "Lista e-maili Listmasters rozdzielona przecinkami"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
272

273
274
275
276
277
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:70
msgid ""
"Sympa will associate listmaster privileges to these email addresses (mail "
"and web interfaces). Some error reports may also be sent to these addresses."
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
278

279
280
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:74
msgid "Local part of listmaster email address"
281
msgstr "Część lokalna adresu e-mail listmaster"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
282

283
284
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:79
msgid "URL of main Web page"
285
msgstr "Adres URL strony głównej"
286

IKEDA Soji's avatar
IKEDA Soji committed
287
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:90 src/lib/Sympa/ListDef.pm:775
288
msgid "Store distributed messages into archive"
289
msgstr "Przechowuj w archiwum rozesłane wiadomości"
290
291
292

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:91
msgid "This setting can be overridden by each list"
293
msgstr "To ustawienie może zostać nadpisane przez każdą listę"
294
295

#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:284
296
297
msgid ""
"Directory for storing static contents (CSS, members pictures, documentation) "
298
"directly delivered by HTTP server"
299
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
300

301
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:292
302
303
msgid "URL mapped with the static_content_path directory defined above"
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
304

305
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:307
306
307
msgid "Secret used by Sympa to make MD5 fingerprint in web cookies secure"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
308

309
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1453 src/lib/Sympa/ConfDef.pm:310
310
311
msgid "Should not be changed ! May invalid all user password"
msgstr ""
312
313
"Nie powinno być zmieniane! Może spowodować błędność wszystkich haseł "
"użytkowników"
314

315
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:315
316
msgid "Who is able to create lists"
317
msgstr "Kto ma prawo tworzyć listy"
318

319
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:320
320
321
322
323
msgid ""
"This parameter is a scenario, check sympa documentation about scenarios if "
"you want to define one"
msgstr ""
324

325
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:333
326
327
328
329
msgid ""
"Used to define a custom parameter for your server. Do not forget the "
"semicolon between the param name and the param value."
msgstr ""
330

331
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:340
332
msgid "Directories"
333
msgstr "Katalogi"
334

335
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:344
336
msgid "Directory containing mailing lists subdirectories"
337
msgstr "Katalog zawierający podkatalogi z listami rozsyłek"
338

339
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:351
340
341
342
343
msgid ""
"Directory for configuration files; it also contains scenari/ and templates/ "
"directories"
msgstr ""
344
345
"Katalog z plikami konfiguracyjnymi; zawiera także katalogi scenariuszy (i "
"szablonów)"
346

347
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:355
348
msgid "System related"
349
msgstr "Związane z systemem"
350

351
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:359
352
353
msgid "Syslog facility for sympa"
msgstr ""
354

355
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:362
356
msgid "Do not forget to edit syslog.conf"
357
msgstr "Nie zapomnij zmodyfikować pliku syslog.conf"
358

359
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:366
360
361
msgid "Log verbosity"
msgstr ""
362

363
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:369
364
msgid "0: normal, 2,3,4: for debug"
365
msgstr "0: normalne, 2,3,4: do debugowania"
366

367
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:373
368
369
msgid "Communication mode with syslogd (unix | inet)"
msgstr ""
370

371
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:380
372
373
msgid "File containing Sympa PID while running"
msgstr ""
374

375
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:398
376
377
msgid "File containing task_manager PID while running"
msgstr ""
378

379
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:413
380
msgid "Umask used for file creation by Sympa"
381
msgstr ""
382

383
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:417
384
msgid "Sending related"
385
msgstr "Związane z wysyłaniem"
386

387
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:421
388
msgid "Path to the MTA (sendmail, postfix, exim or qmail)"
389
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
390

391
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:425
392
393
394
395
msgid ""
"should point to a sendmail-compatible binary (eg: a binary named \"sendmail"
"\" is distributed with Postfix)"
msgstr ""
396

397
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:436
398
msgid ""
399
400
"Max. number of Sendmail processes (launched by Sympa) running simultaneously"
msgstr ""
401

402
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:439
403
404
msgid ""
"Proposed value is quite low, you can rise it up to 100, 200 or even 300 with "
405
"powerful systems."
406
msgstr ""
407

408
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:459
409
410
msgid "Defines the name of the family the automatic lists are based on."
msgstr ""
411

412
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:467
413
414
415
msgid ""
"Defines the prefix allowing to recognize that a list is an automatic list."
msgstr ""
416

417
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:478
418
419
msgid ""
"comma separated list of operations for which blacklist filter is applied"
420
msgstr ""
421

422
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:484
423
424
msgid "Setting this parameter to \"none\" will hide the blacklist feature"
msgstr ""
425

426
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:489
427
428
429
msgid ""
"If set, when a list editor report a spam, this external script is run by "
"wwsympa or sympa, the spam is sent into script stdin"
430
msgstr ""
431

432
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:495
433
434
435
436
msgid ""
"Default maximum size (in bytes) for messages (can be re-defined for each "
"list)"
msgstr ""
437

438
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:511
439
440
441
442
msgid ""
"Maximum number of recipients per call to Sendmail. The nrcpt_by_domain.conf "
"file allows a different tuning per destination domain."
msgstr ""
443

444
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:517
445
446
msgid "Max. number of different domains per call to Sendmail"
msgstr ""
447

448
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:525
449
450
msgid "Whether or not to cache lists in the database"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
451

452
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:530
453
454
msgid "Path of the file that contains all list related aliases"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
455

456
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:536
457
msgid ""
458
459
"Program used to update alias database. \"makemap\", \"newaliases\", "
"\"postalias\", \"postmap\" or full path to custom program"
460
msgstr ""
461

462
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:542
463
msgid ""
464
465
"Type of alias database. \"btree\", \"dbm\", \"hash\" and so on. Available "
"when aliases_program is \"makemap\", \"postalias\" or \"postmap\""
466
msgstr ""
467

468
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:546
469
470
msgid "Specify which rfc2369 mailing list headers to add"
msgstr ""
471

472
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:552
473
474
475
476
#, fuzzy
msgid "Specify header fields to be removed before message distribution"
msgstr "Czas wygaśnięcia include'ów dla rozsyłanych wiadomosci"

477
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:562
478
479
480
481
#, fuzzy
msgid "Reject mail from automates (crontab, etc) sent to a list?"
msgstr "Odrzucać wiadomości z automatów (crontab, itp.)?"

482
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:576
483
msgid ""
484
485
"SMTP server to which Sympa verify if alias with the same name as the list to "
"be created"
486
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
487

488
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:579
489
490
491
492
msgid ""
"Default value is real FQDN of host. Set [HOST]:[PORT] to specify non-"
"standard port."
msgstr ""
493

494
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:588
495
msgid "SMTP HELO (EHLO) parameter used for alias verification"
496
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
497

498
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:591
499
500
msgid "Default value is the host part of list_check_smtp parameter."
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
501

502
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:601
503
504
msgid "Header field name(s) used to determine sender of the messages"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
505

506
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:603
507
msgid ""
508
509
510
511
512
513
514
515
"\"Return-Path\" means envelope sender (a.k.a. \"UNIX From\") which will be "
"alternative to sender of messages without \"From\" field. \"Resent-From\" "
"may also be inserted before \"From\", because some mailers add it into "
"redirected messages and keep original \"From\" field intact. In particular "
"cases, \"Return-Path\" can not give right sender: several mail gateway "
"products rewrite envelope sender and add original one as non-standard field "
"such as \"X-Envelope-From\". If that is the case, you might want to insert "
"it in place of \"Return-Path\"."
516
msgstr ""
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
517

518
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:606
519
520
521
#, fuzzy
msgid "Bulk mailer"
msgstr "Błąd masowego mailera"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
522

523
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:614
524
msgid "Default priority for a packet to be sent by bulk."
525
msgstr ""
526

527
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:622
528
529
530
531
msgid ""
"Minimum number of packets in database before the bulk forks to increase "
"sending rate"
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
532

533
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:629
534
535
msgid "Max number of bulks that will run on the same server"
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
536

537
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:636
538
539
540
541
msgid ""
"The number of seconds a slave bulk will remain running without processing a "
"message before it spontaneously dies."
msgstr ""
542

543
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:646
544
545
msgid "Keep it small if you want your server to be reactive."
msgstr ""
546

547
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:651
548
549
550
msgid ""
"Number of seconds a master bulk waits between two packets number checks."
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
551

552
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:654
553
554
555
msgid ""
"Keep it small if you expect brutal increases in the message sending load."
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
556

557
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:657
558
msgid "Quotas"
559
msgstr "Limity dyskowe"
560

561
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:663
562
563
msgid "Default limit for the number of subscribers per list (0 means no limit)"
msgstr ""
564
565
"Domyślne ograniczenie ilości subskrybentów na listę (0 oznacza brak "
"ograniczenia)"
salaun's avatar
salaun committed
566

567
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:670
568
msgid "Default disk quota for shared repository"
569
msgstr "Domyślny limit dyskowy dla współdzielonego repozytorium"
570

571
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:679
572
msgid "Spool related"
573
msgstr "Związane z kolejką"
574

575
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:683
576
msgid "Directory containing various specialized spools"
577
msgstr "Katalog zawierający wiele szczegółowych kolejek"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
578

579
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:685
580
581
msgid "All spool are created at runtime by sympa.pl"
msgstr ""
582

583
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:689
584
585
586
#, fuzzy
msgid "Directory for message incoming spool"
msgstr "Plik %1 czeka na moderację"
587

588
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:698
589
590
591
#, fuzzy
msgid "Directory for moderation spool"
msgstr "Plik %1 czeka na moderację"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
592

593
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:703
594
595
596
#, fuzzy
msgid "Directory for digest spool"
msgstr "katalog list"
597

598
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:708
599
600
601
#, fuzzy
msgid "Directory for authentication spool"
msgstr "zastrzeżone dla uwierzytelnionego właściciela"
602

603
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:713
604
msgid "Directory for archive spool"
605
msgstr "Katalog dla kolejek zarchiwizowanych"
606

607
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:718
608
msgid "Directory for subscription spool"
609
msgstr "Katalog dla kolejek subskrypcji"
salaun's avatar
salaun committed
610

611
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:723
612
msgid "Directory for topic spool"
613
msgstr "Katalog dla kolejek tematów"
salaun's avatar
salaun committed
614

615
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:729
616
617
msgid "Directory for bounce incoming spool"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
618

619
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:734
620
msgid "Directory for task spool"
621
msgstr "Katalog dla kolejek zadań"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
622

623
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:739
624
msgid "Directory for automatic list creation spool"
625
msgstr "Katalog dla kolejek automatycznego tworzenia list"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
626

627
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:744
628
msgid "Directory for message outgoing spool"
629
msgstr "Katalog dla kolejek wiadomości wychodzących"
630

631
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:749
632
msgid "Must not be 0."
633
msgstr "Nie może być 0."
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
634

635
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:754
636
637
msgid "Temporary directory used by antivirus plugins, MHonArc etc."
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
638

639
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:759
640
641
642
643
msgid ""
"Directory containing HTML file generated by MHonArc while displaying "
"messages other than archives"
msgstr ""
644

645
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:797
646
647
648
#, fuzzy
msgid "Internationalization related"
msgstr "Domena Internetowa"
salaun's avatar
salaun committed
649

650
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:809
651
msgid "Supported languages"
652
msgstr "Obsługiwane języki"
653

654
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:818
655
msgid "Default language (one of supported languages)"
656
msgstr "Język domyślny (jeden z obsługiwanych języków)"
657

658
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:822
659
msgid "This is the default language used by Sympa"
660
msgstr "To jest język domyślny używany przez Sympa"
salaun's avatar
salaun committed
661

662
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:827
663
664
msgid "If set to \"on\", enables support of legacy character set"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
665

666
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:830
667
msgid "See also charset.conf(5) manpage"
668
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
669

670
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:836
671
msgid "Bounce related"
672
msgstr "Związane z odbiciami"
673

674
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:844
675
676
msgid "Welcome message return-path ( unique | owner )"
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
677

678
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:847
679
680
msgid "If set to unique, new subcriber is removed if welcome message bounce"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
681

682
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:851
683
684
msgid "Remind message return-path ( unique | owner )"
msgstr ""
685

686
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:854
687
msgid ""
688
689
"If set to unique, subcriber is removed if remind message bounce, use with "
"care"
690
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
691

692
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:861
693
msgid "Directory for storing bounces"
694
msgstr "Katalog dla przechowywania odbić"
salaun's avatar
salaun committed
695

696
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1357 src/lib/Sympa/ConfDef.pm:863
697
698
msgid "Better if not in a critical partition"
msgstr ""
699

700
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:868
701
msgid "File containing bounced PID while running"
702
msgstr ""
salaun's avatar
salaun committed
703

704
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:873
705
706
msgid "Task name for expiration of old bounces"
msgstr ""
707

708
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:907
709
710
msgid "Bouncing email rate for warn list owner"
msgstr ""
711

712
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:914
713
714
msgid "Bouncing email rate for halt the list (not implemented)"
msgstr ""
715

716
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:916
717
718
msgid "Not yet used in current version, Default is 50"
msgstr ""
719

720
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:931
721
722
723
#, fuzzy
msgid "Tuning"
msgstr "odbijanie"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
724

725
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:936
726
727
728
729
msgid ""
"Use of binary version of the list config structure on disk (none | "
"binary_file)"
msgstr ""
730

731
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:940
732
733
734
735
msgid ""
"Set this parameter to \"binary_file\" if you manage a big amount of lists "
"(1000+); it should make the web interface startup faster"
msgstr ""
736

737
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:945
738
739
msgid "flock | nfs"
msgstr ""
740