ca.po 403 KB
Newer Older
1
2
3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
# Jordi Giralt Baldellou <projectek2upcnet.es>, 2009.
5
6
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: Sympa\n"
8
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
10
"PO-Revision-Date: 2013-10-19 16:48+0000\n"
11
"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
12
"Language-Team: Català <projectek2@upcnet.es>\n"
13
"Language: ca\n"
14
15
16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19
"X-Generator: Pootle 2.5.1\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1382201310.000000\n"
20

21
22
23
#: ../web_tt2/home.tt2:2
msgid "Mailing lists server"
msgstr "Servidor de llistes de correu"
24

25
26
27
28
29
#: ../web_tt2/home.tt2:4
msgid ""
"This server provides you access to your mailing list environment. Starting "
"from this web page, you can perform subscription options, unsubscription, "
"archive, list moderation, list configuration."
30
msgstr ""
31
32
33
"Aquest servidor us dóna accés a la llista de correu del servidor. Des d'aquí "
"podeu modificar totes les opcions de subscripció, baixa, arxivament, llista "
"de moderació i configuració de la llista."
34

35
36
37
#: ../web_tt2/home.tt2:7
msgid "Mailing lists categories"
msgstr "Categories de llistes de correu"
38

39
40
41
#: ../web_tt2/home.tt2:28 ../web_tt2/menu.tt2:16
msgid "List of lists"
msgstr "Llistat de llistes"
42

43
44
45
#: ../web_tt2/home.tt2:36
msgid "Others"
msgstr "Altres"
46

47
48
49
#: ../web_tt2/home.tt2:64
msgid "RSS news"
msgstr "RSS - Novetats"
50

51
52
53
54
#. (user.email)
#: ../web_tt2/login.tt2:3
msgid "You have logged in with email address %1"
msgstr "Heu iniciat la sessió amb l'adreça de correu electrònic %1"
55

56
57
58
#: ../web_tt2/main.tt2:29
msgid "RSS Latest messages"
msgstr "RSS - Últims missatges"
59

60
61
62
#: ../web_tt2/main.tt2:30
msgid "RSS Latest documents"
msgstr "RSS - Últims documents"
63

64
65
66
#: ../web_tt2/main.tt2:33 ../web_tt2/main.tt2:36
msgid "RSS Latest lists"
msgstr "RSS - Últimes llistes"
67

68
69
70
#: ../web_tt2/main.tt2:34 ../web_tt2/main.tt2:37
msgid "RSS Active lists"
msgstr "RSS - Llistes actives"
71

72
73
74
#: ../web_tt2/main.tt2:59
msgid "Please activate JavaScript in your web browser"
msgstr "Si us plau, activeu el JavaScript del vostre navegador"
75

76
77
78
#: ../web_tt2/menu.tt2:7
msgid "Create list"
msgstr "Crea una llista"
79

80
81
82
#: ../web_tt2/menu.tt2:12
msgid "Sympa admin"
msgstr "Administració sympa"
83

84
85
86
#: ../web_tt2/menu.tt2:19
msgid "Home"
msgstr "Inici"
87

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4 ../web_tt2/compose_mail.tt2:12
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:5 ../web_tt2/create_list_request.tt2:113
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:26 ../web_tt2/create_list_request.tt2:33
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:38 ../web_tt2/create_list_request.tt2:42
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:68 ../web_tt2/create_list_request.tt2:88
#: ../web_tt2/d_control.tt2:5 ../web_tt2/d_editfile.tt2:12
#: ../web_tt2/d_editfile.tt2:14 ../web_tt2/d_properties.tt2:10
#: ../web_tt2/d_properties.tt2:6 ../web_tt2/d_properties.tt2:8
#: ../web_tt2/d_read.tt2:22 ../web_tt2/d_read.tt2:47
#: ../web_tt2/edit_list_request.tt2:39 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:4
#: ../web_tt2/editfile.tt2:4 ../web_tt2/menu.tt2:22
#: ../web_tt2/modindex.tt2:192 ../web_tt2/modindex.tt2:9 ../web_tt2/pref.tt2:4
#: ../web_tt2/rename_list_request.tt2:3 ../web_tt2/review.tt2:5
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:4 ../web_tt2/suboptions.tt2:31
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:5
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
106

107
108
109
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:9
msgid "Restore identity"
msgstr "Restaura la identitat"
110

111
112
113
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:2 ../web_tt2/login_menu.tt2:13
msgid "Listmaster"
msgstr "Administrador"
114

115
116
117
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:14
msgid "Privileged owner"
msgstr "Propietari amb privilegis"
118

119
120
121
#: ../src/lib/List.pm:1194 ../web_tt2/login_menu.tt2:15
msgid "Owner"
msgstr "Propietari"
122

123
124
125
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:16
msgid "Editor"
msgstr "Editor"
126

127
128
129
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:17
msgid "Subscriber"
msgstr "Subscriptor"
130

131
132
133
134
#. (last_login_host)
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:21
msgid "last login from %1"
msgstr "darrer inici de sessió des de %1"
135

136
137
138
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:36
msgid "Logout"
msgstr "Desconnexió"
139

140
141
142
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:43
msgid "Your preferences"
msgstr "Preferències"
143

144
145
146
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:5 ../web_tt2/your_lists.tt2:9
msgid "Manage your subscriptions"
msgstr "Gestioneu les vostres subscripcions"
147

148
149
150
#: ../web_tt2/lists.tt2:27 ../web_tt2/your_lists.tt2:14
msgid "admin"
msgstr "administra"
151

152
153
154
155
#: ../web_tt2/lists.tt2:68 ../web_tt2/search_user.tt2:78
#: ../web_tt2/your_lists.tt2:23
msgid "No mailing list available."
msgstr "No hi ha cap llista disponible."
156

157
158
159
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:11
msgid "Subscriber Options"
msgstr "Opcions del subscriptor"
160

161
162
163
164
#. (list)
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:15
msgid "Do you really want to unsubscribe from list %1?"
msgstr "Voleu confirmar la baixa de la llista %1?"
165

166
167
168
169
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:15 ../web_tt2/list_menu.tt2:25
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:57
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Donar-se de baixa"
170

171
172
173
174
#. (list)
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:20
msgid "Do you really want to subscribe to list %1?"
msgstr "Voleu subscriure-us a la llista %1?"
175

176
177
178
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:20 ../web_tt2/subrequest.tt2:68
msgid "Subscribe"
msgstr "Subscriure's"
179

180
181
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:31
msgid "Info"
182
msgstr "Informació"
183

184
185
186
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:34
msgid "Admin"
msgstr "Administració"
187

188
189
190
191
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:35 ../web_tt2/admin_menu.tt2:41
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:45 ../web_tt2/list_menu.tt2:37
msgid "Moderate"
msgstr "Moderació"
192

193
194
195
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:43 ../web_tt2/viewlogs.tt2:91
msgid "Message"
msgstr "Missatge"
196

197
198
199
200
#: ../web_tt2/d_read.tt2:54 ../web_tt2/d_read.tt2:56
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:45
msgid "Document"
msgstr "Document"
201

202
203
204
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:50
msgid "Subscriptions"
msgstr "Subscripcions"
205

206
207
208
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:61 ../web_tt2/list_menu.tt2:63
msgid "Archive"
msgstr "Arxiu"
209

210
211
212
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:69 ../web_tt2/list_menu.tt2:71
msgid "Post"
msgstr "Missatge"
213

214
215
216
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:75
msgid "RSS"
msgstr "RSS"
217

218
219
220
221
#: ../src/lib/List.pm:1332 ../web_tt2/list_menu.tt2:80
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:82
msgid "Shared documents"
msgstr "Documents compartits"
222

223
224
225
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:88
msgid "Review members"
msgstr "Mostra els membres"
226

227
228
229
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:7
msgid "Closed list"
msgstr "Llista tancada"
230

231
232
233
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:9
msgid "List not yet activated"
msgstr "Llista pendent d'activació"
234

235
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:11
236
#, fuzzy
237
238
msgid "Erroneous configuration"
msgstr "Configuració S/MIME"
239

240
241
242
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:13
msgid "Subscribers:"
msgstr "Subscriptors:"
243

244
245
246
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:14
msgid "Error rate:"
msgstr "Ràtio d'error:"
247

248
249
250
#: ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:14 ../web_tt2/list_panel.tt2:15
msgid "Owners"
msgstr "Propietaris"
251

252
253
254
#: ../src/lib/List.pm:685 ../web_tt2/list_panel.tt2:22
msgid "Moderators"
msgstr "Moderadors"
255

256
257
258
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:28
msgid "Load certificate"
msgstr "Carrega el certificat"
259

260
261
262
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:31 ../web_tt2/list_panel.tt2:33
msgid "Contact owners"
msgstr "Propietaris de contacte"
263

264
265
266
#: ../web_tt2/admin.tt2:4
msgid "Casual administration"
msgstr "Administrador esporàdic"
267

268
269
270
#: ../web_tt2/admin.tt2:8
msgid "Edit list config:"
msgstr "Edita la configuració de la llista:"
271

272
273
274
275
#: ../web_tt2/admin.tt2:8
msgid ""
"Use it with care: it allows you to modify some of the list parameters. The "
"list of the parameters you can modify depends on your privileges."
276
msgstr ""
277
278
279
"Feu-lo servir amb moderació, perquè us permet modificar alguns paràmetres de "
"la llista. La llista de paràmetres que podeu modificar depèn dels vostres "
"privilegis."
280

281
282
283
#: ../web_tt2/admin.tt2:9
msgid "Customizing: "
msgstr "Personalitza:"
284

285
286
287
#: ../web_tt2/admin.tt2:9
msgid "Editing of various files and messages attached to your list."
msgstr "Editeu diversos fitxers i missatges relacionats a la vostra llista."
288

289
290
291
#: ../web_tt2/admin.tt2:12
msgid "Manage subscribers:"
msgstr "Gestió de subscriptors:"
292

293
294
295
296
#: ../web_tt2/admin.tt2:12
msgid ""
"Allows you to add or delete list subscribers, moderate subscriptions and so "
"on."
297
msgstr ""
298
299
"Permet afegir o eliminar subscriptors de la llista, moderar subscripcions, "
"etc."
300

301
302
303
#: ../web_tt2/admin.tt2:14
msgid "Blacklist:"
msgstr "Llista negra:"
304

305
306
307
#: ../web_tt2/admin.tt2:14
msgid "Handles the set of black-listed mail addresses for this list."
msgstr "Gestiona el conjunt d'adreces de la lista negra per a aquesta lista."
308

309
310
311
#: ../web_tt2/admin.tt2:19
msgid "Manage archives:"
msgstr "Gestió d'arxius:"
312

313
314
315
#: ../web_tt2/admin.tt2:19
msgid "Allows you to download and delete list archives."
msgstr "Permet baixar i eliminar llistes d'arxius."
316

317
318
319
#: ../web_tt2/admin.tt2:22
msgid "Bounces:"
msgstr "Retornats:"
320

321
322
323
324
#: ../web_tt2/admin.tt2:22
msgid "Manages non-delivery reports (also called bounces)."
msgstr ""
"Gestioneu els informes de missatges no lliurats (també anomenats retornats)."
325

326
327
328
#: ../web_tt2/admin.tt2:25
msgid "Logs:"
msgstr "Logs:"
329

330
331
332
#: ../web_tt2/admin.tt2:25
msgid "A tool for exploring the list logs."
msgstr "Una eina per explorar els logs de les llistes."
333

334
335
336
#: ../web_tt2/admin.tt2:31
msgid "Drastic operations"
msgstr "Operacions dràstiques"
337

338
339
340
341
#: ../web_tt2/admin.tt2:38 ../web_tt2/admin_menu.tt2:117
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:119
msgid "Restore List"
msgstr "Restaura la llista"
342

343
344
345
346
#. (list)
#: ../web_tt2/admin.tt2:38
msgid "Are you sure you wish to restore list %1?"
msgstr "Esteu segur que voleu restaurar la llista %1?"
347

348
349
350
351
#: ../web_tt2/admin.tt2:38
msgid ""
"This list is currently closed. Clicking this button will make it active "
"again."
352
msgstr ""
353
354
"Aquesta llista està actualment tancada. Clicant en aquest botó tornarà a "
"estar activa."
355

356
357
358
359
#: ../web_tt2/admin.tt2:41 ../web_tt2/admin_menu.tt2:122
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:124
msgid "Remove List"
msgstr "Elimina la llista"
360

361
362
363
364
#. (list)
#: ../web_tt2/admin.tt2:41
msgid "Are you sure you wish to close list %1?"
msgstr "Esteu segur que voleu tancar la llista %1?"
365

366
367
368
369
#: ../web_tt2/admin.tt2:41
msgid ""
"Completely removes the current list. Listmaster privileges are required to "
"restore a list."
370
msgstr ""
371
372
"Elimina definitivament la llista actual. Només l'administrador podrà "
"restaurar una llista."
373

374
375
376
377
#: ../web_tt2/admin.tt2:51 ../web_tt2/admin_menu.tt2:129
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:131
msgid "Rename List"
msgstr "Canvia el nom a la llista"
378

379
380
381
382
383
#: ../web_tt2/admin.tt2:51
msgid ""
"Allows you to change this list's name. Everything related to the list will "
"be relabeled according to the new name, including the mail aliases and the "
"web archives."
384
msgstr ""
385
386
"Permet canviar el nom de la llista. Es tornarà a etiquetar tot al nou nom, "
"incloent-hi l'aliases i els arxius web."
387

388
389
390
391
#: ../web_tt2/admin.tt2:64 ../web_tt2/admin_menu.tt2:96
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:98
msgid "Create Shared"
msgstr "Crea compartits"
392

393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
#: ../web_tt2/admin.tt2:64
msgid "Initializes the shared document web space."
msgstr "Inicialitza l'espai web de compartició de documents."

#: ../web_tt2/admin.tt2:68 ../web_tt2/admin_menu.tt2:105
msgid "Delete Shared"
msgstr "Elimina compartits"

#. (listname)
#: ../web_tt2/admin.tt2:68
msgid "Are you sure you wish to delete the shared documents for list %1?"
404
msgstr ""
405
"Esteu segur que voleu eliminar els documents compartits de la llista %1?"
406

407
408
409
410
#: ../web_tt2/admin.tt2:68
msgid ""
"Closes the shared document web space. It can be restored using \"Restore "
"shared\" button."
411
msgstr ""
412
413
"Tanca l'espai de documents. Es pot restaurar amb el botó \"Restaura "
"compartits\"."
414

415
416
417
#: ../web_tt2/admin.tt2:72
msgid "Restore Shared"
msgstr "Restaura compartits"
418

419
420
421
#: ../web_tt2/admin.tt2:72
msgid "Restores the previously closed shared document web space."
msgstr "Restaura l'espai web de documents compartits prèviament tancats."
422

423
424
425
426
#. (count)
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:17 ../web_tt2/active_lists.tt2:5
msgid " The %1 most active lists "
msgstr " Les %1 llistes més actives "
427

428
429
430
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:7
msgid " Active lists "
msgstr " Llistes actives "
431

432
433
434
435
436
437
#. (for)
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:11 ../web_tt2/active_lists.tt2:17
#: ../web_tt2/latest_arc.tt2:12 ../web_tt2/latest_d_read.tt2:11
#: ../web_tt2/latest_lists.tt2:11
msgid " for %1 days "
msgstr " per %1 dies "
438

439
440
441
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:19
msgid "List name"
msgstr "Nom de la llista"
442

443
444
445
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:20 ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:11
msgid "Number of messages"
msgstr "Nombre de missatges"
446

447
448
449
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:21
msgid "Average per day"
msgstr "Mitjana per dia"
450

451
452
453
454
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:22 ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:6
#: ../web_tt2/get_latest_lists.tt2:6 ../web_tt2/latest_lists.tt2:21
msgid "Creation date"
msgstr "Data de creació"
455

456
457
458
459
460
461
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:23 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:48
#: ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:9 ../web_tt2/get_latest_lists.tt2:8
#: ../web_tt2/latest_arc.tt2:20 ../web_tt2/latest_lists.tt2:22
#: ../web_tt2/modindex.tt2:70 ../web_tt2/review_family.tt2:9
msgid "Subject"
msgstr "Assumpte"
462

463
464
465
#: ../web_tt2/add_request.tt2:7
msgid "email1@dom1 Name1"
msgstr "email1@dom1 Nom1"
466

467
468
469
#: ../web_tt2/add_request.tt2:8
msgid "email2@dom2 Name2"
msgstr "email2@dom2 Nom2"
470

471
472
473
#: ../web_tt2/add_request.tt2:12
msgid "Add subscribers"
msgstr "Afegeix subscriptors"
474

475
476
477
478
479
480
#: ../web_tt2/add_request.tt2:13 ../web_tt2/editsubscriber.tt2:62
#: ../web_tt2/exclusion_table.tt2:36 ../web_tt2/review.tt2:126
#: ../web_tt2/review.tt2:159 ../web_tt2/review.tt2:77
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:128 ../web_tt2/search_user.tt2:57
msgid "quiet"
msgstr "silenciós"
481

482
483
484
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:4
msgid "List Administration Panel"
msgstr "Tauler d'administració"
485

486
487
488
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:10 ../web_tt2/admin_menu.tt2:16
msgid "Subscribers"
msgstr "Subscriptors"
489

490
491
492
493
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:24 ../web_tt2/admin_menu.tt2:29
#: ../web_tt2/lists.tt2:36 ../web_tt2/nav.tt2:64
msgid "Edit List Config"
msgstr "Edita la llista de configuració"
494

495
496
497
498
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:52 ../web_tt2/admin_menu.tt2:58
#: ../web_tt2/lists.tt2:37 ../web_tt2/nav.tt2:67
msgid "Customizing"
msgstr "Personalitza"
499

500
501
502
503
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:67 ../web_tt2/admin_menu.tt2:73
#: ../web_tt2/nav.tt2:77
msgid "Manage Archives"
msgstr "Gestió d'arxius"
504

505
506
507
508
509
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:81 ../web_tt2/admin_menu.tt2:87
#: ../web_tt2/lists.tt2:42 ../web_tt2/nav.tt2:101 ../web_tt2/nav.tt2:81
#: ../web_tt2/review.tt2:46
msgid "Bounces"
msgstr "Retornats"
510

511
512
513
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:102
msgid "Restore shared"
msgstr "Restaura els documents compartits"
514

515
516
517
518
#. (list)
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:122 ../web_tt2/admin_menu.tt2:124
msgid "Are you sure you wish to close %1 list?"
msgstr "Esteu segur que voleu tancar la llista %1?"
519

520
521
522
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:139
msgid "List Definition"
msgstr "Definició de la llista"
523

524
525
526
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:143
msgid "Sending/Receiving"
msgstr "Enviament/Recepció"
527

528
529
530
531
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:147 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:13
#: ../web_tt2/nav.tt2:97
msgid "Privileges"
msgstr "Privilegis"
532

533
534
535
536
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:151 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:14
#: ../web_tt2/nav.tt2:19 ../web_tt2/nav.tt2:99 ../web_tt2/serveradmin.tt2:109
msgid "Archives"
msgstr "Arxius"
537

538
539
540
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:155
msgid "Bounce Settings"
msgstr "Paràmetres dels retornats"
541

542
543
544
545
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:160 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:17
#: ../web_tt2/nav.tt2:107
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Varis"
546

547
548
549
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:164
msgid "Data Source"
msgstr "Font de les dades"
550

551
552
553
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:172
msgid "Attribute optionnal/required"
msgstr "Paràmetre opcional/obligatori"
554

555
556
557
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:3
msgid "List archive"
msgstr "Arxiu de la llista"
558

559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4 ../web_tt2/compose_mail.tt2:12
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:5 ../web_tt2/create_list_request.tt2:26
#: ../web_tt2/d_control.tt2:5 ../web_tt2/d_editfile.tt2:12
#: ../web_tt2/d_editfile.tt2:14 ../web_tt2/d_properties.tt2:10
#: ../web_tt2/d_properties.tt2:6 ../web_tt2/d_properties.tt2:8
#: ../web_tt2/d_read.tt2:171 ../web_tt2/d_read.tt2:173
#: ../web_tt2/d_read.tt2:179 ../web_tt2/d_read.tt2:22 ../web_tt2/d_read.tt2:47
#: ../web_tt2/edit_list_request.tt2:39 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:4
#: ../web_tt2/editfile.tt2:4 ../web_tt2/editsubscriber.tt2:37
#: ../web_tt2/latest_d_read.tt2:29 ../web_tt2/latest_d_read.tt2:32
#: ../web_tt2/modindex.tt2:192 ../web_tt2/modindex.tt2:9
#: ../web_tt2/picture_upload.tt2:21 ../web_tt2/pref.tt2:4
#: ../web_tt2/rename_list_request.tt2:3 ../web_tt2/review.tt2:5
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:4 ../web_tt2/suboptions.tt2:30
#: ../web_tt2/subscriber_table.tt2:106
msgid "Open in a new window"
msgstr "Obre en una nova finestra"
577

578
579
580
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
msgid "Archive Management"
msgstr "Gestió de l'arxiu"
581

582
583
584
585
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:6
msgid ""
"Select below Archives months you want to delete or download (ZiP format):"
msgstr "Seleccioneu els mesos que voleu eliminar o baixar (comprimit en ZIP):"
586

587
588
589
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:12
msgid "Archive Selection:"
msgstr "Arxius mensuals seleccionats:"
590

591
592
593
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "DownLoad ZipFile"
msgstr "Baixa el fitxer ZIP"
594

595
596
597
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Delete Selected Month(s)"
msgstr "Elimina els mesos seleccionats"
598

599
600
601
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Do you really want to delete Selected Archives?"
msgstr "Esteu segur que voleu eliminar els arxius seleccionats?"
602

603
604
605
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Do you want to DownLoad a Zip of the selected Archives?"
msgstr "Voleu baixar un fitxer ZIP amb els arxius seleccionats?"
606

607
608
609
#: ../web_tt2/arc_protect.tt2:7
msgid "I am not a spammer"
msgstr "No sóc un emissor de correu brossa"
610

611
#: ../web_tt2/arc_protect.tt2:11
612
msgid ""
613
"This button aims at protecting mailing lists archives against Spam Harvester."
614
msgstr ""
615
616
"Aquest botó ajuda a protegir els arxius de les llistes de correu contra "
"possibles mals usos per generar Correu Brossa."
617

618
619
620
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:4
msgid "Result of your search in the archive"
msgstr "Resultat de la cerca en els arxius"
621

622
623
624
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:7 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:12
msgid "Search field:"
msgstr "Camp de cerca:"
625

626
627
628
629
#. (key_word)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:13
msgid "Parameters of these search make on <strong> &quot;%1&quot;:</strong>"
msgstr "Patrons de la cerca realitzada en <strong> &quot;%1&quot;:</strong>"
630

631
632
633
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:17
msgid "(This sentence,"
msgstr "(Aquesta frase,"
634

635
636
637
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:19
msgid "(All of these words,"
msgstr "(Totes aquestes paraules,"
638

639
640
641
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:21
msgid "(Each of these words,"
msgstr "(Cadascuna d'aquestes paraules,"
642

643
644
645
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:25
msgid "case insensitive"
msgstr "no distingeix majúscules"
646

647
648
649
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:27
msgid "case sensitive"
msgstr "distingeix majúscules"
650

651
652
653
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:31
msgid "and checking on part of word)"
msgstr "i validant parcialment la paraula)"
654

655
656
657
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:33
msgid "and checking on entire word)"
msgstr "i validant tota la paraula)"
658

659
660
661
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:41
msgid "Newest messages first"
msgstr "Últims missatges primer"
662

663
664
665
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:43
msgid "Oldest messages first"
msgstr "Missatges més antics primer"
666

667
668
669
670
#. (body_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:77
msgid "%1 hits on message Body"
msgstr "%1 accessos al cos del missatge"
671

672
673
674
675
#. (subj_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:81
msgid "%1 hits on message Subject field"
msgstr "%1 coincidències amb l'assumpte del missatge"
676

677
678
679
680
#. (from_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:85
msgid " %1 hits on message From field"
msgstr " %1 coincidències amb el remitent del missatge"
681

682
683
684
685
#. (date_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:89
msgid "%1 hits on message Date field"
msgstr "%1 coincidències amb la data del missatge"
686

687
688
689
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:131
msgid "Continue search"
msgstr "Continua la cerca"
690

691
692
693
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:134
msgid "New search"
msgstr "Nova cerca"
694

695
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:139
696
msgid ""
697
698
"Based on <em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc-"
"Search</a></em>, search engine of MHonArc archives"
699
msgstr ""
700
701
"Basat en <em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc-"
"Search</a></em>, motor de cerca del MHonArc"
702

703
704
705
706
#. (archive_name)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:142
msgid "Return to archive %1"
msgstr "Torna a l'arxiu %1"
707

708
709
710
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4
msgid "Advanced archive search"
msgstr "Cerca avançada d'arxius"
711

712
713
714
715
#: ../src/etc/mhonarc-ressources.tt2:52 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:16
#: ../web_tt2/review.tt2:92 ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:14
msgid "Search"
msgstr "Cerca"
716

717
718
719
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:19
msgid "Search:"
msgstr "Cerca:"
720

721
722
723
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:20
msgid "this sentence"
msgstr "aquesta frase"
724

725
726
727
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:21
msgid "all of these words"
msgstr "totes aquestes paraules"
728

729
730
731
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:22
msgid "one of these words"
msgstr "una d'aquestes paraules"
732

733
734
735
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:25
msgid "Prefer:"
msgstr "Preferiblement:"
736

737
738
739
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:26
msgid "newest messages"
msgstr "últims missatges"
740

741
742
743
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:27
msgid "oldest messages"
msgstr "missatges més antics"
744

745
746
747
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:30
msgid "Case:"
msgstr "Distingeix entre majúscules i minúscules:"
748

749
750
751
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:31
msgid "insensitive"
msgstr "no distingeix majúscules de minúscules"
752

753
754
755
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:32
msgid "sensitive"
msgstr "distingeix entre majúscules i minúscules"
756

757
758
759
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:35
msgid "Check:"
msgstr "Comprova:"
760

761
762
763
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:36
msgid "part of word"
msgstr "part d'una paraula"
764

765
766
767
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:37
msgid "entire word"
msgstr "paraula sencera"
768

769
770
771
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:40
msgid "Layout:"
msgstr "Format:"
772

773
774
775
776
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:41 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:42
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:43
msgid "results by page"
msgstr "resultats per pàgina"
777

778
779
780
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:46
msgid "Search area:"
msgstr "Àrea de cerca:"
781

782
783
784
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:47
msgid "Sender"
msgstr "Remitent"
785

786
787
788
789
790
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:49 ../web_tt2/latest_arc.tt2:19
#: ../web_tt2/modindex.tt2:152 ../web_tt2/modindex.tt2:68
#: ../web_tt2/subindex.tt2:13 ../web_tt2/viewlogs.tt2:126
msgid "Date"
msgstr "Data"
791

792
793
794
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:50
msgid "Body"
msgstr "Cos"
795

796
797
798
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:54
msgid "Extend search field:"
msgstr "Camp de cerca estès:"
799

800
801
802
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:1
msgid "Unsubscription request"
msgstr "Petició de baixa en la subscripció"
803

804
805
806
807
808
#. (signing_off_email,list)
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:2
msgid "You clicked a link to unsubscribe the address %1 from list %2."
msgstr ""
"Heu clicat un enllaç per donar-vos de baixa de l'adreça %1 a la llista %2."
809

810
811
812
813
814
815
816
817
#. (list)
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:3
msgid ""
"A confirmation was just sent to this address. By clicking the link it "
"contains, you will be definitively unsubscribed from list %1"
msgstr ""
"S'acaba d'enviar una confirmació a aquesta adreça. Fent clic en l'enllaç que "
"conté us donareu definitivament de baixa de la llista %1"
818

819
820
821
#: ../web_tt2/automatic_lists.tt2:3
msgid "Automatic lists result"
msgstr "Resultat automàtic de les llistes"
822

823
824
825
#: ../web_tt2/automatic_lists_management_request.tt2:3
msgid "Automatic lists management"
msgstr "Gestió automàtica de les llistes"
826

827
828
#. (automatic_lists_description.family_name)
#: ../web_tt2/automatic_lists_management_request.tt2:4
829
#, fuzzy
830
831
msgid "The automatic lists are based on the %1 family"
msgstr "Les llistes automàtiques es basen en la família $1"
832

833
#: ../web_tt2/automatic_lists_request.tt2:4
834
msgid ""
835
836
"In this form, you will be able to create and / or access lists created on "
"the basis of parameters you will defined."
837
msgstr ""
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
"D'aquesta manera, sereu capaços de crear i / o accedir a llistes creades "
"sobre la base de paràmetres que haureu definit."

#: ../web_tt2/automatic_lists_request.tt2:13
msgid "Go to list"
msgstr "Aneu a la llista"

#: ../web_tt2/blacklist.tt2:4
msgid "Blacklist management"
msgstr "Gestió de la llista negra"
848

849
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:8
david.verdin's avatar
david.verdin committed
850
msgid ""
851
852
853
"Operation requested by users which email is listed in the blacklist file are "
"rejected. The\n"
"blacklist is in use for the following operation:"
854
msgstr ""
855
856
857
"No s'accepten les operacions sol·licitades pels usuaris de la llista negra. "
"La\n"
"llista negra està en ús per a la següent operació:"
858

859
860
861
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:10
msgid "Syntax:"
msgstr "Sintaxi:"
862

863
864
865
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:12
msgid "only one email or expression by line"
msgstr "només una adreça electrònica o expressió per línia"
866

867
868
869
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:13
msgid "char # introduce a comment"
msgstr "el caràcter # precedeix un comentari"
870

871
872
873
874
875
876
877
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:14
msgid ""
"char * match any string. Example: \"*@spammer-domain.com\" match any sender "
"from that exact domain"
msgstr ""
"el caràcter * coincideix amb qualsevol cadena. Exemple: \"*@spammer-domain."
"com\" correspon a qualsevol usuari d'aquest domini"
878

879
880
881
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:15
msgid "only one char * is autorized in a line"
msgstr "només podeu fer servir un * per línia"
882

883
884
885
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:20
msgid "The current blacklist is empty"
msgstr "La llista negra és buida"
886

887
888
889
890
#. (rows)
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:22
msgid "The current blacklist contains %1 line(s)"
msgstr "La llista negra actual conté %1 línia(es)"
891

892
893
894
895
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:38 ../web_tt2/dump_scenario.tt2:37
#: ../web_tt2/edit_template.tt2:48
msgid "save"
msgstr "desa"
896

897
898
899
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:40 ../web_tt2/edit_template.tt2:51
msgid "Template saved"
msgstr "Plantilla desada"
900

901
902
903
#: ../web_tt2/change_email.tt2:3
msgid "You will receive a n email, with a confirmation link."
msgstr "Rebreu un correu electrònic amb un enllaç de confirmació."
904

905
#: ../web_tt2/change_email.tt2:4
906
msgid ""
907
908
"To confirm your email address change, go to your email account and click on "
"the provided link"
909
msgstr ""
910
911
"Per confirmar el canvi d'adreça electrònica, entreu a la vostra bústia de "
"correu i feu clic en l'enllaç que hi apareix"
912

913
914
915
916
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:3
msgid ""
"Changing your email address is a sensitive operation so we need to verify "
"your email."
917
msgstr ""
918
919
"Canviar la vostra adreça de correu és una operació sensible i requereix que "
"la verifiquem."
920

921
922
923
924
925
#. (new_email)
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:4
msgid ""
"To this end we have sent you an email to this address: %1 with a validation "
"link."
926
msgstr ""
927
928
"Per això, hem enviat un missatge de correu a l'adreça: %1 amb un enllaç de "
"validació."
929

930
931
932
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:5
msgid "You shoukd check your mailbox now."
msgstr "Heu de comprovar la vostra bústia de correu."
933

934
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:4
935
msgid ""
936
937
"You need to choose a password for your WWSympa environment.\n"
"You will need this password to perform privileged operations."
938
msgstr ""
939
940
"Cal que trieu una contrasenya per a la interfície web.\n"
"Necessitareu aquesta contrasenya per a realitzar les operacions restringides."
941

942
943
944
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:11 ../web_tt2/pref.tt2:41
msgid "New password:"
msgstr "Nova contrasenya:"
945

946
947
948
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:12
msgid "New password again:"
msgstr "Repetiu la nova contrasenya:"
949

950
951
952
953
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:13 ../web_tt2/picture_upload.tt2:13
#: ../web_tt2/pref.tt2:20 ../web_tt2/pref.tt2:43
msgid "Submit"
msgstr "Accepta"
954

955
#: ../web_tt2/close_list.tt2:4
956
msgid ""
957
958
"list has been closed. Its subscribers have been deleted from\n"
"the subscriber database. The list is no longer public on the site."
959
msgstr ""
960
961
"la llista està clausurada. Els seus subscriptors s'han eliminat\n"
"de la base de dades. La llista ja no consta entre les llistes públiques."
962

963
964
965
#: ../web_tt2/close_list.tt2:7
msgid "List aliases have been removed."
msgstr "S'han eliminat els àlies (fitxer aliases) de la llista."
966

967
968
969
#: ../web_tt2/close_list.tt2:9
msgid "You should remove list aliases manually"
msgstr "Haureu d'eliminar els àlies de la llista manualment (fitxer aliases)"
970

971
972
973
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:5
msgid "Sending a message to the list"
msgstr "S'està enviant un missatge a la llista"
974

975
976
977
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:12
msgid "Sending an html page to the list "
msgstr "S'està enviant una pàgina html a la llista "
978

979
980
981
982
983
#. (user.email)
#. (from)
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:19 ../web_tt2/request_topic.tt2:27
msgid "From: %1"
msgstr "Des de: %1"
984

985
986
987
988
#. (mailto)
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:20 ../web_tt2/request_topic.tt2:28
msgid "To: %1"
msgstr "A: %1"
989

990
991
992
993
994
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:21 ../web_tt2/create_list_request.tt2:69
#: ../web_tt2/install_pending_list.tt2:14
#: ../web_tt2/set_pending_list_request.tt2:8
msgid "Subject:"
msgstr "Assumpte:"
995

996
997
998
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:26
msgid "Send to selected receipient"
msgstr "Envia als destinataris seleccionats"
999

1000
1001
1002
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:27
msgid "Send to me"
msgstr "Envia'm el missatge"
1003

1004
1005
1006
1007
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:47 ../web_tt2/modindex.tt2:50
#: ../web_tt2/viewmod.tt2:31
msgid "This list is configured to require topic(s)."
msgstr "El tema és obligatori en aquesta llista."
1008

1009
1010
1011
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:49
msgid "Please select one or more topic(s) that corresponds to your message:"
msgstr "Seleccioni un o més temes que corresponguin amb el vostre missatge:"
1012

1013
1014
1015
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:66
msgid "Messages customization: use the template syntax:"
msgstr "Personalització dels missatges. Utilitza la sintaxi de les plantilles:"
1016

1017
1018
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:67
msgid "Below are some examples of TT2 parameters usable in messages."
1019
msgstr ""
1020
1021
"A sota hi ha uns quants exemples de paràmetres TT2 que es poden emprar en "
"missatges."
1022

1023
1024
1025
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:69
msgid ": the listname; always available."
msgstr ": el nom de la llista; sempre disponible."
1026

1027
1028
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:70
msgid ": the name of the host the list is intalled on; always available."
1029
msgstr ""
1030
": el nom del servidor on la llista es troba instal·lada; sempre disponible."
1031

1032
1033
1034
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:71
msgid ": the user email; always available."
msgstr ": l'adreça electrònica de l'usuari; sempre disponible."