pl.po 430 KB
Newer Older
1
2
3
# Polskie tłumaczenie Sympa 6.0
# Copyright (C) 2009 Marcin Woloszyn <marcin.woloszyn@us.edu.pl>
# This file is distributed under the same license as the Sympa 6.0 package.
salaun's avatar
salaun committed
4
5
6
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: Sympa 6.0\n"
salaun's avatar
salaun committed
8
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
9
"PO-Revision-Date: 2014-05-19 13:27+0000\n"
10
"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
11
"Language-Team: Polski\n"
12
"Language: pl\n"
salaun's avatar
salaun committed
13
"MIME-Version: 1.0\n"
14
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
salaun's avatar
salaun committed
15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
"X-Generator: Pootle 2.5.1\n"
19
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
20
"X-POOTLE-MTIME: 1400506057.000000\n"
salaun's avatar
salaun committed
21

22
23
24
#: ../web_tt2/home.tt2:2
msgid "Mailing lists server"
msgstr "Serwer list mailingowych"
25

26
27
28
29
30
#: ../web_tt2/home.tt2:4
msgid ""
"This server provides you access to your mailing list environment. Starting "
"from this web page, you can perform subscription options, unsubscription, "
"archive, list moderation, list configuration."
31
msgstr ""
32
33
34
35
"Ten serwer umożliwia Ci dostęp do Twojego środowiska list mailingowych %1@%"
"2. Z tej strony możesz wykonywać takie operacje jak zmiana parametrów "
"subskrypcji, wypisywać się z list, przeglądać archiwa list czy zarządzać "
"listami."
36

37
38
39
#: ../web_tt2/home.tt2:7
msgid "Mailing lists categories"
msgstr "Kategorie list mailingowych"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
40

41
42
43
#: ../web_tt2/home.tt2:28 ../web_tt2/menu.tt2:16
msgid "List of lists"
msgstr "Wykaz list"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
44

45
46
47
#: ../web_tt2/home.tt2:36
msgid "Others"
msgstr "Inne"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
48

49
50
51
#: ../web_tt2/home.tt2:64
msgid "RSS news"
msgstr "Wiadomości RSS"
52

53
54
55
56
#. (user.email)
#: ../web_tt2/login.tt2:3
msgid "You have logged in with email address %1"
msgstr "Zalogowałeś się jako %1"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
57

58
59
60
#: ../web_tt2/main.tt2:29
msgid "RSS Latest messages"
msgstr "Najnowsze wiadomości RSS"
61

62
63
64
#: ../web_tt2/main.tt2:30
msgid "RSS Latest documents"
msgstr "Najnowsze dokumenty RSS"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
65

66
67
68
#: ../web_tt2/main.tt2:33 ../web_tt2/main.tt2:36
msgid "RSS Latest lists"
msgstr "Najnowsze listy RSS"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
69

70
71
72
#: ../web_tt2/main.tt2:34 ../web_tt2/main.tt2:37
msgid "RSS Active lists"
msgstr "Aktywne listy RSS"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
73

74
75
76
#: ../web_tt2/main.tt2:59
msgid "Please activate JavaScript in your web browser"
msgstr "Proszę aktywować język JavaScript w swojej przeglądarce WWW"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
77

78
79
80
#: ../web_tt2/menu.tt2:7
msgid "Create list"
msgstr "Utwórz listę"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
81

82
83
84
#: ../web_tt2/menu.tt2:12
msgid "Sympa admin"
msgstr "Zarządzanie"
85

86
87
88
#: ../web_tt2/menu.tt2:19
msgid "Home"
msgstr "Strona startowa"
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4 ../web_tt2/compose_mail.tt2:12
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:5 ../web_tt2/create_list_request.tt2:113
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:26 ../web_tt2/create_list_request.tt2:33
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:38 ../web_tt2/create_list_request.tt2:42
#: ../web_tt2/create_list_request.tt2:68 ../web_tt2/create_list_request.tt2:88
#: ../web_tt2/d_control.tt2:5 ../web_tt2/d_editfile.tt2:12
#: ../web_tt2/d_editfile.tt2:14 ../web_tt2/d_properties.tt2:10
#: ../web_tt2/d_properties.tt2:6 ../web_tt2/d_properties.tt2:8
#: ../web_tt2/d_read.tt2:22 ../web_tt2/d_read.tt2:47
#: ../web_tt2/edit_list_request.tt2:39 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:4
#: ../web_tt2/editfile.tt2:4 ../web_tt2/menu.tt2:22
#: ../web_tt2/modindex.tt2:192 ../web_tt2/modindex.tt2:9 ../web_tt2/pref.tt2:4
#: ../web_tt2/rename_list_request.tt2:3 ../web_tt2/review.tt2:5
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:4 ../web_tt2/suboptions.tt2:31
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:5
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
108

109
110
111
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:9
msgid "Restore identity"
msgstr "Przywróć tożsamość"
112

113
114
115
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:2 ../web_tt2/login_menu.tt2:13
msgid "Listmaster"
msgstr "Administrator list"
116

117
118
119
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:14
msgid "Privileged owner"
msgstr "Uprzywilejowany właściciel"
salaun's avatar
salaun committed
120

121
122
123
#: ../src/lib/List.pm:1194 ../web_tt2/login_menu.tt2:15
msgid "Owner"
msgstr "Właściciel"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
124

125
126
127
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:16
msgid "Editor"
msgstr "Redaktor"
sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
128

129
130
131
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:17
msgid "Subscriber"
msgstr "Subskrybent"
132

133
134
135
136
#. (last_login_host)
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:21
msgid "last login from %1"
msgstr "ostatnie logowanie z %1"
salaun's avatar
salaun committed
137

138
139
140
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:36
msgid "Logout"
msgstr "Wyloguj"
141

142
143
144
#: ../web_tt2/login_menu.tt2:43
msgid "Your preferences"
msgstr "Twoje ustawienia"
salaun's avatar
salaun committed
145

146
147
148
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:5 ../web_tt2/your_lists.tt2:9
msgid "Manage your subscriptions"
msgstr "Zarządzanie subskrypcjami"
149

150
151
152
#: ../web_tt2/lists.tt2:27 ../web_tt2/your_lists.tt2:14
msgid "admin"
msgstr "admin"
153

154
155
156
157
#: ../web_tt2/lists.tt2:68 ../web_tt2/search_user.tt2:78
#: ../web_tt2/your_lists.tt2:23
msgid "No mailing list available."
msgstr "Brak dostępnych list mailingowych."
158

159
160
161
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:11
msgid "Subscriber Options"
msgstr "Opcje subskrybenta"
162

163
164
165
166
#. (list)
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:15
msgid "Do you really want to unsubscribe from list %1?"
msgstr "Czy na pewno chcesz się wypisać z listy %1?"
167

168
169
170
171
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:15 ../web_tt2/list_menu.tt2:25
#: ../web_tt2/suspend_request.tt2:57
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Wypisz"
172

173
174
175
176
#. (list)
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:20
msgid "Do you really want to subscribe to list %1?"
msgstr "Czy na pewno chcesz subskrybować listę %1?"
177

178
179
180
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:20 ../web_tt2/subrequest.tt2:68
msgid "Subscribe"
msgstr "Subskrybuj"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
181

182
183
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:31
msgid "Info"
184
msgstr "Info"
salaun's avatar
salaun committed
185

186
187
188
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:34
msgid "Admin"
msgstr "Admin"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
189

190
191
192
193
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:35 ../web_tt2/admin_menu.tt2:41
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:45 ../web_tt2/list_menu.tt2:37
msgid "Moderate"
msgstr "Moderacja"
194

195
196
197
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:43 ../web_tt2/viewlogs.tt2:91
msgid "Message"
msgstr "Wiadomość"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
198

199
200
201
202
#: ../web_tt2/d_read.tt2:54 ../web_tt2/d_read.tt2:56
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:45
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
203

204
205
206
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:50
msgid "Subscriptions"
msgstr "Subskrypcje"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
207

208
209
210
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:61 ../web_tt2/list_menu.tt2:63
msgid "Archive"
msgstr "Archiwum"
211

212
213
214
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:69 ../web_tt2/list_menu.tt2:71
msgid "Post"
msgstr "Zamieść"
215

216
217
218
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:75
msgid "RSS"
msgstr "RSS"
219

220
221
222
223
#: ../src/lib/List.pm:1332 ../web_tt2/list_menu.tt2:80
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:82
msgid "Shared documents"
msgstr "Dokumenty współdzielone"
224

225
226
227
#: ../web_tt2/list_menu.tt2:88
msgid "Review members"
msgstr "Przejrzyj subskrybentów"
228

229
230
231
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:7
msgid "Closed list"
msgstr "Zamknięte listy"
232

233
234
235
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:9
msgid "List not yet activated"
msgstr "Lista nie została jeszcze aktywowana"
236

237
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:11
238
#, fuzzy
239
240
msgid "Erroneous configuration"
msgstr "Konfiguracja DKIM"
241

242
243
244
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:13
msgid "Subscribers:"
msgstr "Subskrybenci:"
245

246
247
248
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:14
msgid "Error rate:"
msgstr "Współczynnik błędu:"
249

250
251
252
#: ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:14 ../web_tt2/list_panel.tt2:15
msgid "Owners"
msgstr "Właściciele"
253

254
255
256
#: ../src/lib/List.pm:685 ../web_tt2/list_panel.tt2:22
msgid "Moderators"
msgstr "Moderatorzy"
257

258
259
260
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:28
msgid "Load certificate"
msgstr "Załaduj certyfikat"
261

262
263
264
#: ../web_tt2/list_panel.tt2:31 ../web_tt2/list_panel.tt2:33
msgid "Contact owners"
msgstr "Kontakt z właścicielami"
265

266
267
268
#: ../web_tt2/admin.tt2:4
msgid "Casual administration"
msgstr "Strona zarządzania skórkami"
269

270
271
272
#: ../web_tt2/admin.tt2:8
msgid "Edit list config:"
msgstr "Edycja konfiguracji listy"
273

274
275
276
277
278
279
280
#: ../web_tt2/admin.tt2:8
msgid ""
"Use it with care: it allows you to modify some of the list parameters. The "
"list of the parameters you can modify depends on your privileges."
msgstr ""
"<strong>Edycja konfiguracji listy</strong>: zalecana ostrożność: umożliwia "
"modyfikację parametrów listy. Wykaz parametrów które możesz modyfikować "
281

282
283
284
#: ../web_tt2/admin.tt2:9
msgid "Customizing: "
msgstr "Dostosowanie: "
285

286
287
#: ../web_tt2/admin.tt2:9
msgid "Editing of various files and messages attached to your list."
288
msgstr ""
289
290
"<strong>Dostosowanie</strong>: umożliwia edycję różnych plików i wiadomości "
"powiązanych z Twoją listą."
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
291

292
293
294
#: ../web_tt2/admin.tt2:12
msgid "Manage subscribers:"
msgstr "Zarządzaj subskrybentami:"
295

296
297
298
299
300
#: ../web_tt2/admin.tt2:12
msgid ""
"Allows you to add or delete list subscribers, moderate subscriptions and so "
"on."
msgstr "Umożliwia dodawanie i usuwanie subskrybentów, moderację itp."
301

302
303
304
#: ../web_tt2/admin.tt2:14
msgid "Blacklist:"
msgstr "Czarna lista:"
305

306
307
308
#: ../web_tt2/admin.tt2:14
msgid "Handles the set of black-listed mail addresses for this list."
msgstr "Służy do obsługi adresów dodanych do czarnej listy."
309

310
311
312
#: ../web_tt2/admin.tt2:19
msgid "Manage archives:"
msgstr "Zarządzaj archiwami:"
313

314
315
#: ../web_tt2/admin.tt2:19
msgid "Allows you to download and delete list archives."
316
msgstr ""
317
318
"<strong>Zarządzaj archiwami</strong>: Umożliwia pobranie i usunięcie "
"archiwum listy."
319

320
321
322
#: ../web_tt2/admin.tt2:22
msgid "Bounces:"
msgstr "Odbicia:"
323

324
325
#: ../web_tt2/admin.tt2:22
msgid "Manages non-delivery reports (also called bounces)."
326
msgstr ""
327
328
"<strong>Odbicia</strong>: Zarządzanie raportami o nie dostarczeniu (zwane "
"również odbiciami)."
329

330
331
332
#: ../web_tt2/admin.tt2:25
msgid "Logs:"
msgstr "Logi:"
333

334
335
336
#: ../web_tt2/admin.tt2:25
msgid "A tool for exploring the list logs."
msgstr "Narzędzie do eksplorowania logów list."
337

338
339
340
#: ../web_tt2/admin.tt2:31
msgid "Drastic operations"
msgstr "Czynności krytyczne"
341

342
343
344
345
#: ../web_tt2/admin.tt2:38 ../web_tt2/admin_menu.tt2:117
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:119
msgid "Restore List"
msgstr "Przywróć listę"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
346

347
348
349
350
#. (list)
#: ../web_tt2/admin.tt2:38
msgid "Are you sure you wish to restore list %1?"
msgstr "Czy na pewno chcesz zamknąć listę %1?"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
351

352
353
354
355
356
357
358
#: ../web_tt2/admin.tt2:38
msgid ""
"This list is currently closed. Clicking this button will make it active "
"again."
msgstr ""
"Ta lista jest obecnie zamknięta. Kliknięcie na ten przycisk ją ponownie "
"aktywuje."
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
359

360
361
362
363
#: ../web_tt2/admin.tt2:41 ../web_tt2/admin_menu.tt2:122
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:124
msgid "Remove List"
msgstr "Usuń listę"
364

365
366
367
368
#. (list)
#: ../web_tt2/admin.tt2:41
msgid "Are you sure you wish to close list %1?"
msgstr "Jesteś pewny, że chcesz zamknąć listę %1?"
369

370
371
372
373
#: ../web_tt2/admin.tt2:41
msgid ""
"Completely removes the current list. Listmaster privileges are required to "
"restore a list."
374
msgstr ""
375
376
"<strong>Usuń listę</strong>: kasuje całkowicie aktualną listę. Aby "
"przywrócić tak skasowaną listę, potrzebne są uprawnienia administratora list."
377

378
379
380
381
#: ../web_tt2/admin.tt2:51 ../web_tt2/admin_menu.tt2:129
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:131
msgid "Rename List"
msgstr "Zmień nazwę listy"
382

383
384
385
386
387
388
389
390
#: ../web_tt2/admin.tt2:51
msgid ""
"Allows you to change this list's name. Everything related to the list will "
"be relabeled according to the new name, including the mail aliases and the "
"web archives."
msgstr ""
"Umożliwia zmianę nazwy list. Wszystko powiązane z listą zostanie "
"zaktualizowane wliczając alias czy archiwa listy."
salaun's avatar
salaun committed
391

392
393
394
395
#: ../web_tt2/admin.tt2:64 ../web_tt2/admin_menu.tt2:96
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:98
msgid "Create Shared"
msgstr "Utwórz współdzielone"
396

397
398
#: ../web_tt2/admin.tt2:64
msgid "Initializes the shared document web space."
399
msgstr ""
400
401
"<strong>Utwórz współdzielone</strong>: inicjalizuje przestrzeń webową dla "
"współdzielonych dokumentów."
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
402

403
404
405
#: ../web_tt2/admin.tt2:68 ../web_tt2/admin_menu.tt2:105
msgid "Delete Shared"
msgstr "Usuń współdzielone"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
406

407
408
409
410
#. (listname)
#: ../web_tt2/admin.tt2:68
msgid "Are you sure you wish to delete the shared documents for list %1?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć dokumenty współdzielone listy %1?"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
411

412
413
414
415
#: ../web_tt2/admin.tt2:68
msgid ""
"Closes the shared document web space. It can be restored using \"Restore "
"shared\" button."
416
msgstr ""
417
418
"<strong>Usuń współdzielone</strong> zamyka współdzielenie. Może być ono "
"przywrócone używając przycisku \"Przywróć współdzielone\"."
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
419

420
421
422
#: ../web_tt2/admin.tt2:72
msgid "Restore Shared"
msgstr "Przywróć współdzielone"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
423

424
425
#: ../web_tt2/admin.tt2:72
msgid "Restores the previously closed shared document web space."
426
msgstr ""
427
428
"<strong>Stwórz współdzielone</strong>: inicjalizuje przestrzeń webową dla "
"dokumentów współdzielonych."
429

430
431
432
433
#. (count)
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:17 ../web_tt2/active_lists.tt2:5
msgid " The %1 most active lists "
msgstr " %1 najbardziej aktywnych list "
salaun's avatar
salaun committed
434

435
436
437
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:7
msgid " Active lists "
msgstr " Aktywne listy"
salaun's avatar
salaun committed
438

439
440
441
442
443
444
#. (for)
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:11 ../web_tt2/active_lists.tt2:17
#: ../web_tt2/latest_arc.tt2:12 ../web_tt2/latest_d_read.tt2:11
#: ../web_tt2/latest_lists.tt2:11
msgid " for %1 days "
msgstr " dla %1 dni "
445

446
447
448
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:19
msgid "List name"
msgstr "Nazwa listy"
449

450
451
452
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:20 ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:11
msgid "Number of messages"
msgstr "Maksymalna ilość wiadomości w podsumowaniu"
salaun's avatar
salaun committed
453

454
455
456
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:21
msgid "Average per day"
msgstr "Średnio na dzień"
salaun's avatar
salaun committed
457

458
459
460
461
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:22 ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:6
#: ../web_tt2/get_latest_lists.tt2:6 ../web_tt2/latest_lists.tt2:21
msgid "Creation date"
msgstr "Data utworzenia"
462

463
464
465
466
467
468
#: ../web_tt2/active_lists.tt2:23 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:48
#: ../web_tt2/get_inactive_lists.tt2:9 ../web_tt2/get_latest_lists.tt2:8
#: ../web_tt2/latest_arc.tt2:20 ../web_tt2/latest_lists.tt2:22
#: ../web_tt2/modindex.tt2:70 ../web_tt2/review_family.tt2:9
msgid "Subject"
msgstr "Temat"
salaun's avatar
salaun committed
469

470
471
472
#: ../web_tt2/add_request.tt2:7
msgid "email1@dom1 Name1"
msgstr "email1@domena1 Nazwa1"
473

474
475
476
#: ../web_tt2/add_request.tt2:8
msgid "email2@dom2 Name2"
msgstr "email2@domena2 Nazwa2"
477

478
479
480
#: ../web_tt2/add_request.tt2:12
msgid "Add subscribers"
msgstr "Dodaj subskrybentów"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
481

482
483
484
485
486
487
#: ../web_tt2/add_request.tt2:13 ../web_tt2/editsubscriber.tt2:62
#: ../web_tt2/exclusion_table.tt2:36 ../web_tt2/review.tt2:126
#: ../web_tt2/review.tt2:159 ../web_tt2/review.tt2:77
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:128 ../web_tt2/search_user.tt2:57
msgid "quiet"
msgstr "cisza"
488

489
490
491
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:4
msgid "List Administration Panel"
msgstr "Panel Administracyjny Listy"
492

493
494
495
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:10 ../web_tt2/admin_menu.tt2:16
msgid "Subscribers"
msgstr "Subskrybenci"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
496

497
498
499
500
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:24 ../web_tt2/admin_menu.tt2:29
#: ../web_tt2/lists.tt2:36 ../web_tt2/nav.tt2:64
msgid "Edit List Config"
msgstr "Edytuj Konfigurację Listy"
501

502
503
504
505
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:52 ../web_tt2/admin_menu.tt2:58
#: ../web_tt2/lists.tt2:37 ../web_tt2/nav.tt2:67
msgid "Customizing"
msgstr "Dostosowywanie"
506

507
508
509
510
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:67 ../web_tt2/admin_menu.tt2:73
#: ../web_tt2/nav.tt2:77
msgid "Manage Archives"
msgstr "Zarządzaj archiwami"
511

512
513
514
515
516
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:81 ../web_tt2/admin_menu.tt2:87
#: ../web_tt2/lists.tt2:42 ../web_tt2/nav.tt2:101 ../web_tt2/nav.tt2:81
#: ../web_tt2/review.tt2:46
msgid "Bounces"
msgstr "Odbicia"
salaun's avatar
salaun committed
517

518
519
520
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:102
msgid "Restore shared"
msgstr "Przywróć współdzielone"
salaun's avatar
salaun committed
521

522
523
524
525
#. (list)
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:122 ../web_tt2/admin_menu.tt2:124
msgid "Are you sure you wish to close %1 list?"
msgstr "Jesteś pewny, że chcesz zamknąć listę %1?"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
526

527
528
529
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:139
msgid "List Definition"
msgstr "Definicja listy"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
530

531
532
533
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:143
msgid "Sending/Receiving"
msgstr "Wysyłanie/Odbieranie"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
534

535
536
537
538
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:147 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:13
#: ../web_tt2/nav.tt2:97
msgid "Privileges"
msgstr "Uprawnienia"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
539

540
541
542
543
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:151 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:14
#: ../web_tt2/nav.tt2:19 ../web_tt2/nav.tt2:99 ../web_tt2/serveradmin.tt2:109
msgid "Archives"
msgstr "Archiwa"
salaun's avatar
salaun committed
544

545
546
547
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:155
msgid "Bounce Settings"
msgstr "Ustawienia odbijania"
548

549
550
551
552
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:160 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:17
#: ../web_tt2/nav.tt2:107
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Różne"
salaun's avatar
salaun committed
553

554
555
556
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:164
msgid "Data Source"
msgstr "Źródło danych"
557

558
559
560
#: ../web_tt2/admin_menu.tt2:172
msgid "Attribute optionnal/required"
msgstr "Atrybut opcjonalny/wymagany"
561

562
563
564
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:3
msgid "List archive"
msgstr "Archiwa listy"
565

566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
#: ../web_tt2/arc.tt2:4 ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4 ../web_tt2/compose_mail.tt2:12
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:5 ../web_tt2/create_list_request.tt2:26
#: ../web_tt2/d_control.tt2:5 ../web_tt2/d_editfile.tt2:12
#: ../web_tt2/d_editfile.tt2:14 ../web_tt2/d_properties.tt2:10
#: ../web_tt2/d_properties.tt2:6 ../web_tt2/d_properties.tt2:8
#: ../web_tt2/d_read.tt2:171 ../web_tt2/d_read.tt2:173
#: ../web_tt2/d_read.tt2:179 ../web_tt2/d_read.tt2:22 ../web_tt2/d_read.tt2:47
#: ../web_tt2/edit_list_request.tt2:39 ../web_tt2/edit_list_request.tt2:4
#: ../web_tt2/editfile.tt2:4 ../web_tt2/editsubscriber.tt2:37
#: ../web_tt2/latest_d_read.tt2:29 ../web_tt2/latest_d_read.tt2:32
#: ../web_tt2/modindex.tt2:192 ../web_tt2/modindex.tt2:9
#: ../web_tt2/picture_upload.tt2:21 ../web_tt2/pref.tt2:4
#: ../web_tt2/rename_list_request.tt2:3 ../web_tt2/review.tt2:5
#: ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:4 ../web_tt2/suboptions.tt2:30
#: ../web_tt2/subscriber_table.tt2:106
msgid "Open in a new window"
msgstr "Otwórz w nowym oknie"
salaun's avatar
salaun committed
584

585
586
587
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:4
msgid "Archive Management"
msgstr "Zarządzanie archiwami"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
588

589
590
591
592
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:6
msgid ""
"Select below Archives months you want to delete or download (ZiP format):"
msgstr "Wybierz które miesiące archiwum chcesz usunąć lub pobrać (format zip):"
salaun's avatar
salaun committed
593

594
595
596
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:12
msgid "Archive Selection:"
msgstr "Wybór Archiwum:"
597

598
599
600
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "DownLoad ZipFile"
msgstr "Pobierz archiwum .zip"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
601

602
603
604
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Delete Selected Month(s)"
msgstr "Usuń wybrane miesiące"
605

606
607
608
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Do you really want to delete Selected Archives?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć wybrane archiwa?"
salaun's avatar
salaun committed
609

610
611
612
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Do you want to DownLoad a Zip of the selected Archives?"
msgstr "Czy chcesz pobrać plik .zip zawierający zaznaczone archiwa?"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
613

614
615
616
#: ../web_tt2/arc_protect.tt2:7
msgid "I am not a spammer"
msgstr "Nie jestem spamerem"
617

618
#: ../web_tt2/arc_protect.tt2:11
619
msgid ""
620
"This button aims at protecting mailing lists archives against Spam Harvester."
621
msgstr ""
622
623
"Ten przycisk ma na celu ochronę listy mailingowej przed spamerskimi "
"żniwiarkami."
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
624

625
626
627
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:4
msgid "Result of your search in the archive"
msgstr "Wynik twojego wyszukania w archiwum"
salaun's avatar
salaun committed
628

629
630
631
632
633
634
635
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:7 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:12
msgid "Search field:"
msgstr "Pole wyszukiwania:"

#. (key_word)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:13
msgid "Parameters of these search make on <strong> &quot;%1&quot;:</strong>"
636
msgstr ""
637
638
"Parametry tego wyszukania stworzone w oparciu o <strong> &quot;%1&quot;</"
"strong>"
salaun's avatar
salaun committed
639

640
641
642
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:17
msgid "(This sentence,"
msgstr "(Ten ciąg,"
643

644
645
646
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:19
msgid "(All of these words,"
msgstr "(Wszystkie podane słowa,"
647

648
649
650
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:21
msgid "(Each of these words,"
msgstr "(Każde z podanych słów,"
651

652
653
654
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:25
msgid "case insensitive"
msgstr "rozmiar znaków bez znaczenia"
655

656
657
658
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:27
msgid "case sensitive"
msgstr "rozmiar znaków ma znaczenie"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
659

660
661
662
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:31
msgid "and checking on part of word)"
msgstr "i sprawdzanie dla części słowa)"
663

664
665
666
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:33
msgid "and checking on entire word)"
msgstr "i sprawdzanie dla całego słowa)"
667

668
669
670
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:41
msgid "Newest messages first"
msgstr "Od najnowszych wiadomości"
671

672
673
674
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:43
msgid "Oldest messages first"
msgstr "Od najstarszych wiadomości"
675

676
677
678
679
#. (body_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:77
msgid "%1 hits on message Body"
msgstr "%1 trafień dla treści (Body: ) wiadomości"
680

681
682
683
684
#. (subj_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:81
msgid "%1 hits on message Subject field"
msgstr "%1 trafień dla tematu (Subject: ) wiadomości"
685

686
687
688
689
#. (from_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:85
msgid " %1 hits on message From field"
msgstr "%1 trafień dla pola nadawcy (From: ) wiadomości"
690

691
692
693
694
#. (date_count)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:89
msgid "%1 hits on message Date field"
msgstr "%1 trafień dla daty (Date: ) wiadomości"
695

696
697
698
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:131
msgid "Continue search"
msgstr "Kontynuuj wyszukiwanie"
699

700
701
702
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:134
msgid "New search"
msgstr "Nowe wyszukanie"
703

704
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:139
705
msgid ""
706
707
"Based on <em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc-"
"Search</a></em>, search engine of MHonArc archives"
708
msgstr ""
709
710
"Oparte na <em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc-"
"Search</a></em>, wyszukiwarce archiwów MHonArc"
711

712
713
714
715
#. (archive_name)
#: ../web_tt2/arcsearch.tt2:142
msgid "Return to archive %1"
msgstr "Powróć do archiwum %1"
716

717
718
719
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:4
msgid "Advanced archive search"
msgstr "Zaawansowane wyszukiwanie"
salaun's avatar
salaun committed
720

721
722
723
724
#: ../src/etc/mhonarc-ressources.tt2:52 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:16
#: ../web_tt2/review.tt2:92 ../web_tt2/reviewbouncing.tt2:14
msgid "Search"
msgstr "Szukaj"
725

726
727
728
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:19
msgid "Search:"
msgstr "Szukaj:"
729

730
731
732
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:20
msgid "this sentence"
msgstr "ten ciąg"
733

734
735
736
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:21
msgid "all of these words"
msgstr "wszystkie podane słowa"
737

738
739
740
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:22
msgid "one of these words"
msgstr "jedno z podanych słów"
741

742
743
744
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:25
msgid "Prefer:"
msgstr "Preferuj:"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
745

746
747
748
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:26
msgid "newest messages"
msgstr "najnowsze wiadomości"
749

750
751
752
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:27
msgid "oldest messages"
msgstr "najstarsze wiadomości"
753

754
755
756
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:30
msgid "Case:"
msgstr "Rozmiar liter:"
757

758
759
760
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:31
msgid "insensitive"
msgstr "nieistotny"
761

762
763
764
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:32
msgid "sensitive"
msgstr "istotny"
765

766
767
768
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:35
msgid "Check:"
msgstr "Sprawdź:"
769

770
771
772
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:36
msgid "part of word"
msgstr "część słowa"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
773

774
775
776
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:37
msgid "entire word"
msgstr "całe słowo"
777

778
779
780
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:40
msgid "Layout:"
msgstr "Układ:"
781

782
783
784
785
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:41 ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:42
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:43
msgid "results by page"
msgstr "wyników na stronę"
786

787
788
789
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:46
msgid "Search area:"
msgstr "Obszar wyszukiwania:"
790

791
792
793
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:47
msgid "Sender"
msgstr "Nadawca"
794

795
796
797
798
799
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:49 ../web_tt2/latest_arc.tt2:19
#: ../web_tt2/modindex.tt2:152 ../web_tt2/modindex.tt2:68
#: ../web_tt2/subindex.tt2:13 ../web_tt2/viewlogs.tt2:126
msgid "Date"
msgstr "Data"
800

801
802
803
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:50
msgid "Body"
msgstr "Treść"
804

805
806
807
#: ../web_tt2/arcsearch_form.tt2:54
msgid "Extend search field:"
msgstr "Rozszerz pole wyszukiwania:"
808

809
810
811
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:1
msgid "Unsubscription request"
msgstr "Prośba o wypisanie z listy"
812

813
814
815
816
#. (signing_off_email,list)
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:2
msgid "You clicked a link to unsubscribe the address %1 from list %2."
msgstr "Poprosiłeś o wypisanie adresu %1 z listy %2"
817

818
819
820
821
822
823
824
825
#. (list)
#: ../web_tt2/auto_signoff.tt2:3
msgid ""
"A confirmation was just sent to this address. By clicking the link it "
"contains, you will be definitively unsubscribed from list %1"
msgstr ""
"Na ten adres została wysłana wiadomość potwierdzająca. Po kliknięciu linku, "
"który zawiera wiadomość, zostaniesz całkowicie usunięty z listy %1"
826

827
828
829
#: ../web_tt2/automatic_lists.tt2:3
msgid "Automatic lists result"
msgstr "Automatyczna lista wyników"
830

831
832
833
#: ../web_tt2/automatic_lists_management_request.tt2:3
msgid "Automatic lists management"
msgstr "Automatyczne zarządzanie listą"
834

835
836
837
838
#. (automatic_lists_description.family_name)
#: ../web_tt2/automatic_lists_management_request.tt2:4
msgid "The automatic lists are based on the %1 family"
msgstr "Listy automatyczne opierają się na rodzinie %1"
839

840
#: ../web_tt2/automatic_lists_request.tt2:4
841
msgid ""
842
843
"In this form, you will be able to create and / or access lists created on "
"the basis of parameters you will defined."
844
msgstr ""
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
"W tej formie, będzie można tworzyć i / lub mieć dostęp do listy utworzonej "
"na podstawie parametrów wcześniej wybranych."

#: ../web_tt2/automatic_lists_request.tt2:13
msgid "Go to list"
msgstr "Idź do listy"

#: ../web_tt2/blacklist.tt2:4
msgid "Blacklist management"
msgstr "Zarządzanie czarną listą"
855

856
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:8
857
msgid ""
858
859
860
"Operation requested by users which email is listed in the blacklist file are "
"rejected. The\n"
"blacklist is in use for the following operation:"
861
msgstr ""
862
863
864
"Operacje zlecone przez użytkowników, których adres email znajduje się na "
"czarnej liście są odrzucane. \n"
"Czarna lista jest w użyciu dla następujących operacji"
865

866
867
868
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:10
msgid "Syntax:"
msgstr "Składnia:"
869

870
871
872
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:12
msgid "only one email or expression by line"
msgstr "tylko jeden adres email lub wyrażenie na linię"
873

874
875
876
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:13
msgid "char # introduce a comment"
msgstr "znak # rozpoczyna komentarz"
877

878
879
880
881
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:14
msgid ""
"char * match any string. Example: \"*@spammer-domain.com\" match any sender "
"from that exact domain"
882
msgstr ""
883
884
"znak * zastępuje dowolny ciąg znaków. Na przykład: \"*@spammer-domain.com\" "
"oznacza każdego nadawcę z tej wybranej domeny"
885

886
887
888
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:15
msgid "only one char * is autorized in a line"
msgstr "tylko jeden znak * jest dozwolony w linii"
salaun's avatar
salaun committed
889

890
891
892
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:20
msgid "The current blacklist is empty"
msgstr "Aktualna czarna lista jest pusta"
salaun's avatar
salaun committed
893

894
895
896
897
#. (rows)
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:22
msgid "The current blacklist contains %1 line(s)"
msgstr "Aktualna czarna lista zawiera %1 linię/linii"
898

899
900
901
902
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:38 ../web_tt2/dump_scenario.tt2:37
#: ../web_tt2/edit_template.tt2:48
msgid "save"
msgstr "zapisz"
903

904
905
906
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:40 ../web_tt2/edit_template.tt2:51
msgid "Template saved"
msgstr "Szablon zapisany"
907

908
909
910
#: ../web_tt2/change_email.tt2:3
msgid "You will receive a n email, with a confirmation link."
msgstr "Otrzymasz wiadomość email zawierającą link potwierdzający."
911

912
#: ../web_tt2/change_email.tt2:4
913
msgid ""
914
915
"To confirm your email address change, go to your email account and click on "
"the provided link"
916
msgstr ""
917
918
"Aby potwierdzić zmianę Twojego adresu email, kliknij link jaki otrzymałeś na "
"swoją skrzynkę pocztową"
919

920
921
922
923
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:3
msgid ""
"Changing your email address is a sensitive operation so we need to verify "
"your email."
924
msgstr ""
925
926
"Zmieniając swój adres email jest delikatną operacją, istnieje więc "
"konieczność weryfikacji czy podany adres należy do Ciebie."
927

928
929
930
931
932
#. (new_email)
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:4
msgid ""
"To this end we have sent you an email to this address: %1 with a validation "
"link."
933
msgstr ""
934
935
"Aby zakończyć operację, wysłany zostanie do Ciebie email na adres: %1 z "
"prośbą o jej zatwierdzenie."
936

937
938
939
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:5
msgid "You shoukd check your mailbox now."
msgstr "Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą."
940

941
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:4
942
msgid ""
943
944
"You need to choose a password for your WWSympa environment.\n"
"You will need this password to perform privileged operations."
945
msgstr ""
946
947
"Musisz wybrać hasło dla Twojego środowiska WWSympa.\n"
"Będziesz potrzebował tego hasła do wykonywania uprzywilejowanych operacji."
948

949
950
951
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:11 ../web_tt2/pref.tt2:41
msgid "New password:"
msgstr "Nowe hasło:"
952

953
954
955
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:12
msgid "New password again:"
msgstr "Powtórz nowe hasło:"
956

957
958
959
960
#: ../web_tt2/choosepasswd.tt2:13 ../web_tt2/picture_upload.tt2:13
#: ../web_tt2/pref.tt2:20 ../web_tt2/pref.tt2:43
msgid "Submit"
msgstr "Zatwierdź"
961

962
#: ../web_tt2/close_list.tt2:4
963
msgid ""
964
965
"list has been closed. Its subscribers have been deleted from\n"
"the subscriber database. The list is no longer public on the site."
966
msgstr ""
967
968
"Lista została zamknięta i nie jest dłużej dostępna na stronie.\n"
"Subskrybenci zostali usunięci z bazy."
969

970
971
972
#: ../web_tt2/close_list.tt2:7
msgid "List aliases have been removed."
msgstr "Aliasy listy zostały usunięte."
973

974
975
976
#: ../web_tt2/close_list.tt2:9
msgid "You should remove list aliases manually"
msgstr "Powinieneś usunąć aliasy listy ręcznie"
977

978
979
980
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:5
msgid "Sending a message to the list"
msgstr "Wysyłanie wiadomości na listę"
salaun's avatar
salaun committed
981

982
983
984
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:12
msgid "Sending an html page to the list "
msgstr "Wysyłanie wiadomości na listę w postaci html"
salaun's avatar
salaun committed
985

986
987
988
989
990
#. (user.email)
#. (from)
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:19 ../web_tt2/request_topic.tt2:27
msgid "From: %1"
msgstr "Od: %1"
991

992
993
994
995
#. (mailto)
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:20 ../web_tt2/request_topic.tt2:28
msgid "To: %1"
msgstr "Do: %1"
996

997
998
999
1000
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:21 ../web_tt2/create_list_request.tt2:69
#: ../web_tt2/install_pending_list.tt2:14
#: ../web_tt2/set_pending_list_request.tt2:8
msgid "Subject:"
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame