fi.po 185 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
# #-#-#-#-#  blank_web_help_fi.po (sympa)  #-#-#-#-#
# Sympa online help internationalisation.
# Copyright (C) 2007
# This file is distributed under the same license as Sympa.
# FIRST AUTHOR <david.verdin@cru.fr>, 2007.
#
# #-#-#-#-#  tmp_web_help_fi.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
# #-#-#-#-#  fi.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL>, YEAR.
#
# #-#-#-#-#  fi.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-13 14:50+0200\n"
23
24
"PO-Revision-Date: 2012-09-09 13:04+0200\n"
"Last-Translator: Jyri-Petteri <jyri-petteri.paloposki@iki.fi>\n"
25
26
27
28
"Language-Team: Finnish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29
"Language: fi\n"
30
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
31
"X-Generator: Pootle 2.1.5\n"
32

33
34
#: ../web_tt2/help.tt2:11
msgid "Subscriber, moderator and owner documentation"
35
msgstr "Tilaajan, hallinnoijan ja omistajan ohjeet"
36

37
38
#: ../web_tt2/help.tt2:13
msgid "In this documentation, you will find:"
39
msgstr "Tästä ohjeesta löydät:"
40

41
#. (path_cgi)
42
#: ../web_tt2/help.tt2:15
43
msgid ""
44
"a <a href=\"%1/help/introduction\">general introduction</a> to mailing lists;"
45
46
msgstr ""
"<a href=\"%1/help/introduction\">yleiskatsauksen</a> postituslistoihin;"
47

48
49
50
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help.tt2:16
msgid "a <a href=\"%1/help/user\">user guide</a> about the use of Sympa;"
51
msgstr "<a href=\"%1/help/user\">käyttäjäoppaan</a> Sympan käytöstä;"
52

53
54
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help.tt2:17
55
msgid ""
56
"an <a href=\"%1/help/admin\">administrator guide</a> about the use of Sympa."
57
msgstr "<a href=\"%1/help/admin\">ylläpitäjän oppaan</a> Sympan käytöstä."
58

59
60
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help.tt2:20
61
msgid ""
62
63
64
"If you want to perform a particular task, take a look at the list of all <a "
"href=\"%1/help/introduction#features\">available features</a> in the mailing "
"list management software Sympa."
65
msgstr ""
66
67
"Jos haluat löytää tietyn ominaisuuden, tarkista <a href=\"%1/help/"
"introduction#features\">käytettävissä olevien toimintojen listaa</a>."
68

69
70
71
72
73
74
75
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help.tt2:21
msgid ""
"If you experience any problem, please refer to the <a href=\"%1/help/faquser"
"\">users <acronym title=\"Frequently asked questions\">FAQ</acronym></a> or "
"to the <a href=\"%1/help/faqadmin\">administrators <acronym title="
"\"Frequently asked questions\">FAQ</acronym></a>."
76
msgstr ""
77
"Jos kohtaat ongelmia, lue <a href=\"%1/help/faquser\">käyttäjien <acronym "
78
79
80
"title=\"Usein kysytyt kysymykset\">UKK</acronym></a> tai <a href=\"%1/help/"
"faqadmin\">ylläpitäjien <acronym title=\"Usein kysytyt kysymykset\">UKK</"
"acronym></a>."
81

82
83
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:3
msgid "Mailing lists - General introduction"
84
msgstr "Postituslistat – yleiskatsaus"
85

86
87
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:5
msgid "What is a mailing list?"
88
msgstr "Mikä on postituslista?"
89

90
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:6
91
msgid ""
92
93
94
95
96
97
"A mailing list is a <strong>distribution list allowing a group of "
"subscribers to automatically receive by email all messages sent to the list</"
"strong>: every message sent to the list by a subscriber is received by all "
"the other subscribers. When subscribed to a mailing list, it is possible to "
"send messages, to reply to them or to read them without contributing (i.e. "
"to \"lurk\")."
98
msgstr ""
99
100
101
102
103
"Postituslista on <strong>jakelulista joka mahdollistaa sähköpostin "
"automaattisen jakelun vastaanottajaryhmälle listan sähköpostiosoitteen "
"kautta</strong>: jokainen tilaajan listalle lähettämä viesti jaetaan "
"kaikille muille tilaajille. Ollessasi tilaajana postituslistalla, voit "
"lähettää viestejä, vastata niihin ja lukea ne reagoimatta niihin."
104

105
106
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:7
msgid "Special cases:</strong>"
107
msgstr "Erityistapaukset:</strong>"
108

109
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:9
110
msgid ""
111
112
113
"It is sometimes possible to send messages to a mailing lit without having "
"subscribed to it. However, you need to be subscribed to a list to receive "
"its messages."
114
msgstr ""
115
116
117
"Joissain tapauksissa on mahdollista lähettää viestejä postituslistalle ilman "
"että olet listan tilaajana. Sinun tulee kuitenkin olla listan tilaajana "
"jotta voit vastaanottaa listan viestejä."
118

119
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:10
120
msgid ""
121
122
123
124
"It is sometimes impossible to send messages to the list even though you are "
"actually subscribed to it: it is the case for announcement lists, which are "
"used to transmit information from a unique sender to a large number of "
"recipients."
125
msgstr ""
126
127
128
"On joskus mahdotonta lähettää listalle viestejä vaikka olisit listan "
"tilaajana: Näin on esimerkiksi ilmoituslistojen kohdalla, joita käytetään "
"jakamaan tietoa yhdeltä käyttäjältä suurille määrille vastaanottajia."
129

130
131
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:13
msgid "Interest of mailing lists"
132
133
msgstr ""

134
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:14
135
msgid ""
136
137
138
139
"People subscribe to a mailing list (sometimes abbreviated in <acronym title="
"\"Mailing List\">ML</acronym>) to <strong>be informed about a particular "
"topic</strong> and to <strong>take part in exchanges about it</strong>. "
"Examples are:"
140
msgstr ""
141
142
"Postituslistoja tilataan <strong>tiedon saamiseksi tietystä aiheesta</"
"strong>ja <strong>keskusteluihin osallistumiseksi</strong>.Esimerkkejä:"
143

144
145
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:16
msgid "mailing list for all the employees of a company;"
146
msgstr "Postituslista kaikille yrityksen työntekijöille;"
147

148
149
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:17
msgid "mailing list reserved to the participants in a project;"
150
msgstr "postituslista joka on varattu kaikille projektin osallistujille;"
151

152
153
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:18
msgid "mailing list dedicated to a class of students;"
154
msgstr "postituslista opiskelijaluokalle;"
155

156
157
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:19
msgid "mailing list about the latest news in computer security;"
158
msgstr "postituslista uusimmista tietoturvallisuuden uutisista;"
159

160
161
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:20
msgid "mailing list of mutual aid between handymen;"
162
msgstr "postituslista jolla timpurit jakavat vinkkejä;"
163

164
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:21
165
msgid ""
166
167
"mailing list restricted to a family and dedicated to the organization of "
"large family gatherings;"
168
msgstr ""
169
170
"postituslista suvun jäsenille, jonka tarkoituksena on laajojen "
"sukukokoustenjärjestäminen;"
171

172
173
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:22
msgid "and so on!"
174
msgstr "ja niin edelleen!"
175

176
177
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:25
msgid "Types of mailing lists"
178
msgstr "Postituslistojen tyypit"
179

180
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:26
181
msgid ""
182
183
184
185
"There are <strong>thousands of mailing lists</strong> of all kinds on the "
"Internet: public or private, free or not, with subscription subject to "
"conditions or not, etc. Those lists may have from a dozen up to several "
"thousand members."
186
msgstr ""
187
188
189
"Internetissä on <strong>tuhansia postituslistoja</strong> eri aiheista: "
"julkisia ja yksityisiä, ilmaisia ja maksullisia, ehdollisia ja vapaita, jne. "
"Listat voivat olla tusinasta tuhansiin jäseniin."
190

191
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:27
192
msgid ""
193
194
"According to the way they work, we can distinguish between <strong>two types "
"of lists</strong>:"
195
msgstr ""
196
197
"Toimimisensa kannalta voimme erottaa listat <strong>kahteen tyyppiin</"
"strong>:"
198

199
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:29
200
msgid ""
201
202
203
204
205
206
"<strong>Announcements lists</strong> allow subscribers to receive messages "
"without being allowed to post some themselves. In fact, those messages are "
"newsletters: electronic magazines, daily services (daily horoscope, daily "
"weather report, daily security alert, etc.), update notices about a website, "
"etc. With this type of mailing list, the information flows from a unique "
"sender to a large number of recipients."
207
msgstr ""
208
209
210
211
212
213
"<strong>Ilmoituslistoilla</strong> tilaajat vastaanottavat viestejä "
"lähettämättä niitä itse. Itse asiassa, nämä viestit ovat uutiskirjeitä: "
"sähköisiä lehtiä, päivittäisiä palveluita (horoskooppi, sääennuste, "
"turvallisuusvaroitukset, jne.), päivitysilmoituksia verkkosivustosta, jne. "
"Tämäntyyppisillä postituslistoilla tieto kulkee yksittäiseltä lähettäjältä "
"suurelle määrälle vastaanottajia."
214

215
216
217
218
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:30
msgid ""
"<strong>Discussion lists</strong> allow all subscribers to take part in "
"exchanges. Those lists can be moderated or not:"
219
msgstr ""
220
221
"<strong>Keskustelulistat</strong> sallivat kaikkien tilaajien ottaa osaa "
"keskusteluihin. Nämä listat voivat olla hallinnoituja tai hallinnoimattomia:"
222

223
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:32
224
msgid ""
225
226
227
228
229
"In a <strong>moderated discussion list</strong>, messages are transmitted to "
"all subscribers after approval by one of the list moderators. Moderation is "
"a token of quality for the list. For example, it ensures that subscribers "
"will not receive off-topic messages, unsolicited commercial messages "
"(spams), messages containing large attachments, etc."
230
msgstr ""
231
232
233
234
235
236
"<strong>Hallinnoidussa keskustelulistassa</strong> viestit lähetetään "
"kaikille tilaajille kun joku listan hallinnoijista on hyväksynyt sen. "
"Hallinnointi on laadunvarmistusta listalle. Se esimerkiksi varmistaa, "
"etteivät tilaajat saa ohi aiheen meneviä viestejä, tarpeettomia "
"mainosviestejä (roskapostia), viestejä jotka sisältävät suuria "
"liitetiedostoja jne."
237

238
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:33
239
msgid ""
240
241
242
"In a <strong>non moderated discussion list</strong>, messages are "
"transmitted to all subscribers as soon as the mailing list management robot "
"receives them."
243
msgstr ""
244
245
"<strong>Hallinnoimattomassa keskustelulistassa</strong> viestit välitetään "
"kaikille tilaajille heti kun postituslistarobotti vastaanottaa ne."
246

247
248
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:37
msgid "Features"
249
msgstr "Ominaisuudet"
250

251
252
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:38
msgid "Once subscribed to a mailing list service, you can:"
253
msgstr "Kun olet kirjautunut postituslistapalveluun, voit:"
254

255
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:40
256
msgid ""
257
258
"search for mailing lists</strong> matching your main interests or your "
"particular situation;"
259
260
msgstr ""

261
262
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:41
msgid "manage your subscriptions</strong>:"
263
264
265
msgstr ""

#. (path_cgi)
266
267
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:43
msgid "<a href=\"%1/help/user#subscribe\">subscribe</a> to lists,"
268
269
msgstr ""

270
271
272
273
274
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:44
msgid ""
"<a href=\"%1/help/user#unsubscribe\">unsubscribe</a> from lists to which you "
"are subscribed,"
275
276
msgstr ""

277
278
279
280
281
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:45
msgid ""
"change your <a href=\"%1/help/user#options\">subscriber options</a> list by "
"list,"
282
283
msgstr ""

284
285
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:46
286
msgid ""
287
288
289
"change your <a href=\"%1/help/user#pref\">general preferences</a>, which "
"apply to the whole mailing list environment (name, password, language of the "
"mailing list web interface, etc.);"
290
291
msgstr ""

292
293
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:48
msgid "use mailing lists"
294
295
msgstr ""

296
297
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:50
298
msgid ""
299
300
301
"read the <a href=\"%1/help/arc\">online message archive of lists to which "
"you are not subscribed</a> if that archive is public and if your personal "
"rights allow you to access those lists,"
302
303
msgstr ""

304
305
306
307
308
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:51
msgid ""
"read the <a href=\"%1/help/arc\">archive of lists to which you are "
"subscribed</a>,"
309
310
msgstr ""

311
312
313
314
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:52
msgid ""
"perform <a href=\"%1/help/arc#arcsearch\">searches in the list archive</a>,"
315
316
msgstr ""

317
318
319
320
321
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:53
msgid ""
"<a href=\"%1/help/sendmsg\">send messages</a> to lists to which you are "
"subscribed,"
322
323
msgstr ""

324
325
326
327
328
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:54
msgid ""
"<a href=\"%1/help/shared#shared_read\">download documents</a> from the "
"shared document web space,"
329
330
331
msgstr ""

#. (path_cgi)
332
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:55 ../web_tt2/help_user.tt2:81
333
msgid ""
334
"<a href=\"%1/help/shared#shared_upload\">upload documents</a> in the shared "
335
"document web space;"
336
337
msgstr ""

338
339
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:57
msgid "manage mailing lists"
340
341
msgstr ""

342
343
344
345
346
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:59
msgid ""
"<a href=\"%1/help/admin#create_list\">create new lists</a> (restricted "
"access) - subject to authorization,"
347
348
msgstr ""

349
#. (path_cgi)
350
351
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:60
msgid "<a href=\"%1/help/admin#edit_list\">configure lists</a> you own,"
352
353
msgstr ""

354
355
356
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:61
msgid "<a href=\"%1/help/admin#manage_members\">manage subscriptions</a>,"
357
358
msgstr ""

359
360
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:62
361
msgid ""
362
363
"<a href=\"%1/help/admin#manage_shared\">manage the shared document web "
"space</a>,"
364
365
msgstr ""

366
367
368
369
370
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:63
msgid ""
"<a href=\"%1/help/admin#moderate\">moderate lists</a> for which you are a "
"moderator."
371
372
msgstr ""

373
374
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:67
msgid "How the mailing list service works: roles and responsibilities"
375
376
msgstr ""

377
378
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:69
msgid "A mailing list service involves four types of roles:"
379
380
msgstr ""

381
382
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:71
msgid "<strong>listmaster;</strong>"
383
384
msgstr ""

385
386
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:72
msgid "<strong>owner;</strong>"
387
388
msgstr ""

389
390
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:73
msgid "<strong>moderator;</strong>"
391
392
msgstr ""

393
394
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:74
msgid "<strong>subscriber.</strong>"
395
396
msgstr ""

397
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:76
398
msgid ""
399
400
"It is possible to have several roles at once (for example, you can be an "
"owner and a moderator of a list and be subscribed to several others)."
401
402
msgstr ""

403
404
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:78
msgid "Listmasters"
405
406
msgstr ""

407
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:79
408
msgid ""
409
410
"Listmasters are in charge of the <strong>management of the mailing list "
"service</strong>. Their duties:"
411
412
msgstr ""

413
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:81
414
msgid ""
415
416
"<strong>manage the mailing list server</strong> (deployment, maintenance, "
"etc.);"
417
418
msgstr ""

419
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:82
420
msgid ""
421
"<strong>define the general orientations of the mailing list service</strong>:"
422
423
msgstr ""

424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:84
msgid "who will be allowed to ask for the creation of a new list,"
msgstr ""

#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:85
msgid "which options will be available to manage lists (scenario definition),"
msgstr ""

#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:86
msgid "what the default files will contain (creation of templates),"
msgstr ""

#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:87
msgid "what will the mailing list web interface look like;"
msgstr ""

#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:89
441
msgid ""
442
443
444
"<strong>set the way the mailing list service should be used</strong> and "
"<strong>document those rules through providing charters</strong> to "
"subscribers, moderators and owners;"
445
446
msgstr ""

447
448
449
450
451
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:90
msgid "<strong>approve of requests of mailing list creations</strong>;"
msgstr ""

#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:91
452
msgid ""
453
454
"<strong>temporarily replace list owners</strong> when necessary; on the "
"other hand, listmasters are not supposed to take the place of moderators."
455
456
msgstr ""

457
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:93
458
msgid ""
459
460
461
462
"List owners and moderators can turn to listmasters</strong> when they face a "
"problem not dealt with by the documentation or for any comment. However, in "
"order not to flood listmasters with messages, it is recommended that "
"subscribers rather turn to list owners."
463
464
msgstr ""

465
466
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:95
msgid "Owners"
467
468
msgstr ""

469
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:96
470
msgid ""
471
472
473
"The list owner is generally its creator</strong> or, failing him/her, the "
"person who requested the list creation or who became responsible for it. "
"<strong>His/her role</strong>:"
474
475
476
msgstr ""

#. (path_cgi)
477
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:98
478
msgid ""
479
480
"<strong>define the <a href=\"%1/help/admin#edit_list\">way the list will be "
"used</a></strong>;"
481
482
483
msgstr ""

#. (path_cgi)
484
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:99
485
msgid ""
486
487
"<strong> write a <a href=\"%1/help/admin#charter\">list charter</a></strong> "
"aimed at subscribers;"
488
489
490
msgstr ""

#. (path_cgi)
491
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:100
492
msgid ""
493
494
"<strong>appoint one or several <a href=\"%1/help/listconfig#description"
"\">moderators</a></strong>;"
495
496
497
msgstr ""

#. (path_cgi)
498
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:101
499
msgid ""
500
501
"<strong>manage <a href=\"%1/help/admin#manage_members\">subscriptions and "
"unsubscriptions</a></strong>;"
502
503
msgstr ""

504
505
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:102
506
msgid ""
507
508
509
"<strong>decide whether it is relevant to put a <a href=\"%1/help/"
"admin#manage_shared\">shared document web space</a></strong> at the "
"subscribers' disposal;"
510
511
msgstr ""

512
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:103
513
msgid ""
514
515
"<strong>answer questions from subscribers and potential subscribers about "
"the list;</strong>"
516
517
msgstr ""

518
519
#: ../web_tt2/help_admin.tt2:253 ../web_tt2/help_introduction.tt2:104
msgid "etc."
520
521
msgstr ""

522
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:106
523
msgid ""
524
525
526
"A list can have several owners. However, the <strong>'Privileged' profile</"
"strong> is reserved to the list's creator; other owners have a 'Normal' "
"profile, which has fewer prerogatives."
527
528
msgstr ""

529
530
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:108
msgid "Moderators"
531
532
msgstr ""

533
534
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:110
535
msgid ""
536
537
538
539
540
541
542
"<strong>Moderators are appointed by the list owner</strong>. They are "
"<strong>in charge of <a href=\"%1/help/admin#moderate\">controlling the "
"relevancy of the messages</a></strong> sent to the list: after reading them, "
"<strong>they choose to accept or to reject them </strong>. Moderation occurs "
"before the message is actually sent to subscribers. Rejection of a message "
"is possibly followed by a notice to the sender in order to explain the "
"reason for that rejection."
543
544
msgstr ""

545
546
547
548
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:111
msgid ""
"A list can have <strong>one or several moderators</strong>; generally, the "
"list owner is also a moderator."
549
550
msgstr ""

551
552
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:112
msgid "This concerns only moderated lists."
553
554
msgstr ""

555
556
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:114
msgid "Regulatory framework"
557
558
msgstr ""

559
560
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:115
msgid "The use of a mailing list service means respecting a number of rules:"
561
562
msgstr ""

563
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:117
564
msgid ""
565
566
"In most mailing list services, subscribers receive a 'List subscribers "
"charter' on subscription. Then they are obliged to respect all the rules "
567
"contained in that charter."
568
569
msgstr ""

570
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:118
571
msgid ""
572
573
"If available, list owners and moderators have to conform to the 'Owner and "
"moderator charter'."
574
575
msgstr ""

576
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:119
577
msgid ""
578
"The use of mailing lists naturally means respecting the rules of good "
579
"practices as regards to email."
580
581
msgstr ""

582
583
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_introduction.tt2:121
584
msgid ""
585
586
587
588
"To know more, refer to the section dedicated to <a href=\"%1/help/"
"sendmsg#rulesuser\">good practices for subscribers</a> and to the section "
"about <a href=\"%1/help/admin#rulesadmin\">good practices for owners and "
"moderators</a>."
589
590
msgstr ""

591
592
#: ../web_tt2/help_user.tt2:3
msgid "Mailing lists - User Guide"
593
594
msgstr ""

595
596
#: ../web_tt2/help_user.tt2:5
msgid "How the mailing list service works"
597
598
msgstr ""

599
#: ../web_tt2/help_user.tt2:6
600
msgid ""
601
602
603
"The mailing-list service is managed by a <strong>mailing-list software: "
"Sympa</strong>. This software comes with a <strong>web mailing list "
"environment</strong>."
604
605
msgstr ""

606
#: ../web_tt2/help_user.tt2:7
607
msgid ""
608
609
"To perform actions related to mailing lists</strong> (subscribe, change your "
"options, etc.), you have two options:"
610
611
msgstr ""

612
613
614
615
616
617
#: ../web_tt2/help_user.tt2:9
msgid "<strong>log on to the web environment</strong>;"
msgstr ""

#. (conf.email,conf.host)
#: ../web_tt2/help_user.tt2:10
618
msgid ""
619
620
"<strong>send commands by email</strong> to the Sympa mailing list manager at "
"<strong>%1@%2</strong>."
621
622
msgstr ""

623
624
625
626
627
#: ../web_tt2/help_user.tt2:12
msgid "<strong>To send a command to Sympa</strong>, do as follows:"
msgstr ""

#: ../web_tt2/help_user.tt2:14
628
msgid ""
629
630
"<strong>If you send a single command</strong>, type it into the subject line "
"of your email and leave its body blank."
631
632
msgstr ""

633
#: ../web_tt2/help_user.tt2:15
634
msgid ""
635
636
637
638
"<strong>If you send several commands</strong>, leave the subject line of "
"your email blank and type all the commands in the email body. <strong>Be "
"careful</strong>: Sympa will not process your message unless you respect the "
"following rules:"
639
640
msgstr ""

641
642
#: ../web_tt2/help_user.tt2:17
msgid "Write every command on a new line."
643
644
msgstr ""

645
646
647
648
#: ../web_tt2/help_user.tt2:18
msgid ""
"Send your message in plain text, not in <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" "
"title=\"HyperText Markup Language\">HTML</acronym> (no formatting)."
649
650
msgstr ""

651
#: ../web_tt2/help_user.tt2:19
652
msgid ""
653
654
"Your message can not contain anything else than Sympa commands (no signature "
"block)."
655
656
657
msgstr ""

#. (path_cgi)
658
#: ../web_tt2/help_user.tt2:23
659
msgid ""
660
661
"A description of all the commands you can send to Sympa is available at <a "
"href=\"%1/help/mail_commands\">%1/help/mail_commands</a>."
662
663
msgstr ""

664
665
#: ../web_tt2/help_user.tt2:25
msgid "Subscribing to mailing lists"
666
667
msgstr ""

668
669
670
671
672
#: ../web_tt2/help_user.tt2:26
msgid "Subscribing to a mailing list is very simple:"
msgstr ""

#: ../web_tt2/help_user.tt2:28
673
msgid ""
674
"Choose the address</strong> with which you want to subscribe to the list."
675
676
msgstr ""

677
#: ../web_tt2/help_user.tt2:29
678
msgid ""
679
680
681
"You should choose an address you can check frequently and which offers a "
"large storage capacity for your email: some lists distribute many messages, "
"which sometimes contain large attachments."
682
683
msgstr ""

684
#: ../web_tt2/help_user.tt2:30
685
msgid ""
686
687
"Of course you can subscribe to the same list with several email addresses. "
"Then you will need to redo the whole process with a different email address."
688
689
msgstr ""

690
691
#. (conf.email,conf.host)
#: ../web_tt2/help_user.tt2:31
692
msgid ""
693
694
"Send a <strong>message to %1@%2</strong> from the address you want to "
"subscribe to the list."
695
696
msgstr ""

697
#: ../web_tt2/help_user.tt2:32
698
msgid ""
699
700
"Sympa is not a person but a mailing list management robot. Thus it is "
"useless to send it loving words! ;-)"
701
702
msgstr ""

703
704
705
706
707
708
#: ../web_tt2/help_user.tt2:33
msgid ""
"In the subject line of your message, type in: <strong>subscribe "
"nameofthelist Firstname Name</strong> (replace 'nameofthelist' by the name "
"of the list you want to subscribe to and indicate your own first name and "
"name)."
709
710
msgstr ""

711
#: ../web_tt2/help_user.tt2:172 ../web_tt2/help_user.tt2:34
712
msgid "<strong>Leave the message body blank</strong>."
713
714
msgstr ""

715
#: ../web_tt2/help_user.tt2:173 ../web_tt2/help_user.tt2:35
716
717
718
719
msgid ""
"To save some time, you can also send several commands in a single message. "
"To do that, follow the instructions available in the <a href=\"#howitworks"
"\">How the mailing list service works</a> section."
720
721
msgstr ""

722
723
#. (conf.host)
#: ../web_tt2/help_user.tt2:38
724
msgid ""
725
726
727
728
729
730
731
"<strong>After this, you will receive a message telling you whether your "
"request was accepted or not</strong>: if the subscription to the list is "
"subject to any approval, the list owner may choose not to subscribe you. If "
"so, do not send several other requests: it is useless as the result will "
"remain the same. You can possibly send a message directly to the list owner "
"(nameofthelist-request@%1) to explain why you really want to subscribe to "
"the list..."
732
733
msgstr ""

734
#: ../web_tt2/help_user.tt2:39
735
msgid ""
736
737
738
"Note: you will sometimes be asked to confirm your subscription request "
"before it can be processed. If so, please conform to the instructions "
"contained in the message you receive."
739
740
msgstr ""

741
742
743
744
745
746
#: ../web_tt2/help_user.tt2:40
msgid ""
"According to the type of list (list with subscription subject to conditions "
"or not) and to the availability of the list owner, <strong>you may not "
"receive the notice immediately</strong>. It is useless to send several "
"requests."
747
748
msgstr ""

749
#: ../web_tt2/help_user.tt2:41
750
msgid ""
751
752
753
"<strong>If your request is accepted, the message you receive confirms your "
"subscription to the list. This message</strong> (the list Charter) "
"<strong>contains several pieces of essential information:</strong>"
754
755
msgstr ""

756
#: ../web_tt2/help_user.tt2:43
757
msgid ""
758
759
760
761
"your <strong>list password</strong>. This password is the same for all the "
"lists you subscribed to with a single email address. You can <a href="
"\"#global_pref\" title=\"How to change your password\">change it online</a> "
"after logging on to the mailing list environment;"
762
763
msgstr ""

764
#: ../web_tt2/help_user.tt2:44
765
msgid ""
766
767
"<strong>detailed information about the list</strong>: its purpose, the "
"Internet address at which the message archive is available, etc."
768
769
msgstr ""

770
#: ../web_tt2/help_user.tt2:45
771
msgid ""
772
773
"the <strong>rules applying to the list and its members</strong>: allowed and "
"forbidden topics, netiquette, legal information, privacy policy, etc."
774
775
msgstr ""

776
777
778
779
780
781
#: ../web_tt2/help_user.tt2:47
msgid ""
"<strong>You should keep your subscription notice</strong>: you may need it "
"later to remember your password or to send a precise command to Sympa "
"(example: signoff command). More generally, <strong>we advise you to keep "
"all your subscription notices to mailing lists</strong>."
782
783
msgstr ""

784
#: ../web_tt2/help_user.tt2:48
785
msgid ""
786
787
"<strong>You can also subscribe to a list through the mailing list web "
"interface</strong>. To do that, do as follows:"
788
789
msgstr ""

790
791
792
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_arc.tt2:12 ../web_tt2/help_arc.tt2:77
#: ../web_tt2/help_arc.tt2:93 ../web_tt2/help_shared.tt2:9
793
794
#: ../web_tt2/help_user.tt2:101 ../web_tt2/help_user.tt2:129
#: ../web_tt2/help_user.tt2:177 ../web_tt2/help_user.tt2:50
795
msgid ""
796
797
"Go to the list environment <strong><a href=\"%1/home\">homepage</a></strong> "
"and <strong>log on</strong>."
798
799
msgstr ""

800
801
802
803
#: ../web_tt2/help_user.tt2:51
msgid ""
"<strong>Go to the information page of the list</strong> you want to "
"subscribe to."
804
805
msgstr ""

806
807
#: ../web_tt2/help_user.tt2:52
msgid "In the left menu, <strong>click on the 'Subscribe'</strong> link."
808
809
msgstr ""

810
811
#: ../web_tt2/help_user.tt2:55
msgid "Logging on to the mailing list environment"
812
813
msgstr ""

814
#: ../web_tt2/help_user.tt2:56
815
msgid ""
816
817
818
819
"To log on to the mailing list environment, use the authentication form "
"displayed on top of the left column of the web interface. When you are "
"logged on, your email address and user profile (subscriber, moderator or "
"owner) are displayed there."
820
821
msgstr ""

822
823
#: ../web_tt2/help_user.tt2:58
msgid "The authentication process varies according to your personal situation:"
824
825
msgstr ""

826
#: ../web_tt2/help_user.tt2:60
827
msgid ""
828
829
830
831
832
833
834
"<strong>If the organization offering the mailing list service uses single "
"sign-on technology</strong> (unique account and unique authentication, for "
"example through the <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Central "
"Authentication Service\">CAS</acronym> system), you will preferably log on "
"with your unique account. To do that, click on the 'Go' button next to the "
"text '<strong>Authentication [name of the system used]</strong>'. Then, type "
"in your login and password to log on to the authentication server."
835
836
msgstr ""

837
#: ../web_tt2/help_user.tt2:61
838
msgid ""
839
840
841
"If you have already logged on to another service using the unique "
"authentication system, your authentication is automatic. Refresh page if "
"necessary."
842
843
msgstr ""

844
#: ../web_tt2/help_user.tt2:62
845
msgid ""
846
847
848
849
850
"<strong>If the unique authentication process does not apply to you, you can "
"use your list password.</strong> In this case, log on through the classic "
"method: enter the <strong>email address with which you subscribed to the "
"list</strong> as a login and your <strong>list password</strong> in the "
"'Password' field."
851
852
msgstr ""

853
#: ../web_tt2/help_user.tt2:63
854
msgid ""
855
856
857
"If you do not remember your list password, click on 'Lost password?'. After "
"you've provided your email address, a mail with a validation URL will be "
"sent at that address."
858
859
msgstr ""

860
#: ../web_tt2/help_user.tt2:65
861
msgid ""
862
863
864
865
"<strong>If the unique authentication process does not apply to you and you "
"do no have a list password yet</strong>, click on '<strong>First login?</"
"strong>' and type in your email address. A confirmation URL will be sent at "
"that address. Then you will be able to choose your password."
866
867
msgstr ""

868
#: ../web_tt2/help_user.tt2:68
869
msgid ""
870
871
"Remember: the list password is a special password you will only use for the "
"mailing list service."
872
873
msgstr ""

874
875
#: ../web_tt2/help_user.tt2:70
msgid "Checking your subscriptions"
876
877
msgstr ""

878
#: ../web_tt2/help_user.tt2:71
879
msgid ""
880
881
882
883
"To see all the lists you subscribed to, you need to <a href=\"#sympa_auth"
"\">log on</a> first. Then a list of all your lists, including a short "
"description for each of them, will be displayed in the 'Your lists' form on "
"the left column."
884
885
msgstr ""

886
#: ../web_tt2/help_user.tt2:73
887
msgid ""
888
889
890
"<strong>To look at a list information page, click on its name</strong>. The "
"information page includes a description of the list (object, rules applying "
"when sending a message, etc.), which length varies according to the list."
891
892
msgstr ""

893
894
#: ../web_tt2/help_user.tt2:74
msgid "Form this information page, you can:"
895
896
msgstr ""

897
898
#: ../web_tt2/help_user.tt2:76
msgid "change your <a href=\"#options\">subscriber options</a>;"
899
900
msgstr ""

901
902
903
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_user.tt2:77
msgid "read the <a href=\"%1/help/arc\">list archive</a>;"
904
905
msgstr ""

906
907
908
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_user.tt2:78
msgid "<a href=\"%1/help/arc#arcsearch\">search in the message archive</a>;"
909
910
msgstr ""

911
912
913
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_user.tt2:79
msgid "<a href=\"%1/help/sendmsg\">send new messages</a>;"
914
915
msgstr ""

916
917
#. (path_cgi)
#: ../web_tt2/help_user.tt2:80
918
msgid ""
919
920
"<a href=\"%1/help/shared#shared_read\">download documents</a> from the "
"shared document web space;"
921
922
msgstr ""

923
924
#: ../web_tt2/help_user.tt2:82
msgid "<a href=\"#subscribers\">review members</a> of the list (if available);"
925
926
msgstr ""

927
#. (path_cgi)
928
#: ../web_tt2/help_user.tt2:83
929
930
931
932
933
934
935
#, fuzzy
msgid ""
"<a href=\"%1/help/suspend\">suspend or resume</a> your subscription of each "
"list;"
msgstr "<a href=\"%1/help/user\">käyttäjäoppaan</a> Sympan käytöstä;"

#: ../web_tt2/help_user.tt2:84
936
msgid "<a href=\"#unsubscribe\">unsubscribe</a> from the list."
937
938
msgstr ""

939
#: ../web_tt2/help_user.tt2:86
940
msgid ""
941
942
943
944
945
946
947
948
"The <strong>number of people subscribed</strong> to the list is permanently "
"displayed in the <strong>left menu</strong>. <strong>To review the list "
"members, click on the 'Review members' link</strong> in the left menu (if "
"the list-owner decided to deny access to the members list, this link is not "
"available). The subscribers list displays and shows the <strong>email "
"address</strong> and <strong>name</strong> of each of the subscribers (the "
"indication of the name depends on the subscription method used by the "
"subscribers)."
949
950
msgstr ""

951
#: ../web_tt2/help_user.tt2:87
952
msgid ""
953
954
955
956
"By default, each page displays 25&#160;subscribers. You can browse through "
"the pages by using the browsing arrows or display more subscribers per page. "
"You may also wish to sort subscribers according to their email address, "
"domain or name by clicking on the corresponding column header."
957
958
959
msgstr ""

#. (conf.host)
960
#: ../web_tt2/help_user.tt2:88
961
msgid ""
962
963
964
965
966
"<strong>The names of the list owners and moderators are displayed in the "
"left menu</strong>. You should never write directly to a list owner or "
"moderator. If you want to ask a question or make a comment, you should use "
"the following address: <strong>nameofthelist-request@%1</strong> (replace "
"'nameofthelist' by the name of the list in question)."
967
968
msgstr ""

969
#: ../web_tt2/help_user.tt2:89
970
971
972
973
msgid ""
"To know <strong>when you subscribed to the list</strong> and <strong>when "
"you last updated your subscriber options</strong>, <strong>click on the "
"'Subscriber options' link</strong> in the left menu."
974
975
msgstr ""

976
#: ../web_tt2/help_user.tt2:91
977
978
979
msgid "Managing your preferences"
msgstr ""

980
#: ../web_tt2/help_user.tt2:92
981
msgid ""
982
983
984
"To allow you to <strong>use lists more easily</strong>, <strong>you can "
"define a number of personal preferences</strong>. There are two types of "
"preferences you can change:"
985
986
msgstr ""

987
#: ../web_tt2/help_user.tt2:94
988
msgid ""
989
990
"your <strong>subscriber options</strong>, which can vary according to the "
"list;"
991
992
msgstr ""

993
#: ../web_tt2/help_user.tt2:95
994
msgid ""
995
996
"your <strong>general preferences</strong>, which apply to the entire Sympa "
"mailing list environment."
997
998
msgstr ""