pl.po 328 KB
Newer Older
salaun's avatar
salaun committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# #-#-#-#-#  pl.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL>, YEAR.
#
# #-#-#-#-#  pl.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
14
"Project-Id-Version: 1.48\n"
salaun's avatar
salaun committed
15
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
16
17
"PO-Revision-Date: 2007-01-17 10:37+0100\n"
"Last-Translator: Łukasz Zygmański <zygmanski@gmail.com>\n"
18
"Language-Team: Polish\n"
salaun's avatar
salaun committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
salaun's avatar
salaun committed
21
22
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

23
24
25
#. (conf.email,conf.host)
#: web_tt2/home.tt2:5
#, fuzzy
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
26
msgid ""
27
28
29
30
"This server provides you access to your environment on mailing list server %"
"1@%2. Starting from this web page, you can perform subscription options, "
"unsubscription,\n"
"archives, list management and so on."
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
31
msgstr ""
32
33
34
35
"Ten serwer dostarcza Ci dostęp do Twojego środowiska na serwerze listy "
"mailingowej %1@%2. Rozpoczynając od tego adresu URL, możesz ustawiać opcje "
"subskrypcji, wypisywania się z listy,\n"
" archiwów, zarządzania listami, itd."
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
36

37
38
39
40
41
42
43
44
# nlsref 16,29
#: web_tt2/home.tt2:9
msgid "Enter a list name"
msgstr "Wprowadź nazwę listy"

#: web_tt2/home.tt2:11
msgid "Search lists"
msgstr "Listy wyszukiwań"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
45

46
47
48
#: web_tt2/home.tt2:17
msgid "Mailing lists categories"
msgstr "Kategorie list mailingowych"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
49

50
51
52
53
#: web_tt2/home.tt2:27
msgid "Others"
msgstr "Inne"

54
#: web_tt2/home.tt2:52
55
56
msgid "RSS news"
msgstr "Wiadomości RSS"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
57

58
59
60
61
#. (user.email)
#: web_tt2/login.tt2:3
msgid "You have logged in with email address %1"
msgstr "Zalogowałeś się z %1 adresem email"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
62

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
63
# nlsref 15,3
64
#: web_tt2/main.tt2:14
65
66
msgid "RSS Latest messages"
msgstr "Ostatnie wiadomości RSS"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
67

olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
68
# nlsref 16,70
69
#: web_tt2/main.tt2:15
70
71
msgid "RSS Latest documents"
msgstr "Ostatnie dokumenty RSS"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
72

73
# nlsref 15,3
74
#: web_tt2/main.tt2:18 web_tt2/main.tt2:21
75
76
77
msgid "RSS Latest lists"
msgstr "Ostatnie listy RSS"

sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
78
# nlsref 15,3
79
#: web_tt2/main.tt2:19 web_tt2/main.tt2:22
80
81
msgid "RSS Active lists"
msgstr "Aktywne listy RSS"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
82

83
#: web_tt2/main.tt2:40
84
85
msgid "Please activate JavaScript in your web browser"
msgstr "Proszę włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
86

87
#: web_tt2/menu.tt2:8
88
89
msgid "Create list"
msgstr "Stwórz listę"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
90

91
#: web_tt2/menu.tt2:13
92
93
94
msgid "Sympa admin"
msgstr "Zarządzanie"

95
# nlsref 15,10
96
#: web_tt2/menu.tt2:17
97
98
99
#, fuzzy
msgid "List of lists"
msgstr "Lista list"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
100

101
#: web_tt2/menu.tt2:20
102
103
104
msgid "Home"
msgstr "Strona główna"

105
106
107
108
109
#: web_tt2/create_list_request.tt2:11 web_tt2/create_list_request.tt2:15
#: web_tt2/create_list_request.tt2:40 web_tt2/create_list_request.tt2:45
#: web_tt2/create_list_request.tt2:6 web_tt2/create_list_request.tt2:65
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:34 web_tt2/menu.tt2:23
#: web_tt2/suboptions.tt2:18
110
111
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
112

113
#: web_tt2/login_menu.tt2:10
114
115
116
#, fuzzy
msgid "Restore identity"
msgstr "Przywróć listę"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
117

118
# nlsref 15,14
119
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:2 web_tt2/login_menu.tt2:14
120
121
msgid "Listmaster"
msgstr "Listmaster"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
122

123
#: web_tt2/login_menu.tt2:15
124
125
msgid "Privileged owner"
msgstr "Uprzywilejowany użytkownik"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
126

127
# nlsref 16,57
128
#: src/List.pm:1111 web_tt2/login_menu.tt2:16
129
130
131
msgid "Owner"
msgstr "Administrator"

132
#: web_tt2/login_menu.tt2:17
133
134
msgid "Editor"
msgstr "Edytor"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
135

136
#: web_tt2/login_menu.tt2:18
137
138
msgid "Subscriber"
msgstr "Subskrybent"
139

140
#: web_tt2/login_menu.tt2:32
141
142
143
msgid "Logout"
msgstr "Wyloguj"

144
#: web_tt2/login_menu.tt2:39
145
146
msgid "Your preferences"
msgstr "Twoje ustawienia"
salaun's avatar
salaun committed
147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
# nlsref 8,16
#: web_tt2/login_menu.tt2:57 web_tt2/loginbanner.tt2:57
msgid "Choose your authentication server"
msgstr "Wybierz swój serwer uwierzytelniania"

#: web_tt2/login_menu.tt2:63 web_tt2/loginbanner.tt2:61
msgid "Go"
msgstr "Przejdź"

# nlsref 16,27
#: src/List.pm:1081 src/List.pm:583 web_tt2/login_menu.tt2:77
#: web_tt2/loginbanner.tt2:76 web_tt2/sso_login.tt2:45
msgid "email address"
msgstr "adres email"

#: web_tt2/login_menu.tt2:79 web_tt2/loginbanner.tt2:77
#: web_tt2/sigrequest.tt2:37 web_tt2/sigrequest.tt2:69
#: web_tt2/sso_login.tt2:47 web_tt2/subrequest.tt2:43
#: web_tt2/subrequest.tt2:81
msgid "password"
msgstr "hasło"

#: web_tt2/login_menu.tt2:81 web_tt2/loginbanner.tt2:78
msgid "Login"
msgstr "Zaloguj"

#: web_tt2/login_menu.tt2:88
msgid "First login ?"
msgstr "Pierwsze logowanie ?"

# nlsref 16,39
#: web_tt2/login_menu.tt2:89
msgid "Lost password ?"
msgstr "Zapomniałeś hasła ?"

183
184
185
#: web_tt2/your_lists.tt2:7
msgid "Your Lists"
msgstr "Twoje Listy"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
186

187
#: web_tt2/lists.tt2:14 web_tt2/your_lists.tt2:13
188
189
msgid "admin"
msgstr "administracja"
sympa-authors's avatar
Updates    
sympa-authors committed
190

191
#: web_tt2/lists.tt2:68 web_tt2/search_user.tt2:75 web_tt2/your_lists.tt2:22
192
193
msgid "No mailing list available."
msgstr "Brak dostępnej listy mailingowej."
194

195
#: web_tt2/list_menu.tt2:11
196
197
msgid "Subscriber Options"
msgstr "Opcje subskrybenta"
salaun's avatar
salaun committed
198

199
#. (list)
200
#: web_tt2/list_menu.tt2:15
201
202
msgid "Do you really want to unsubscribe from list %1?"
msgstr "Czy na pewno chcesz wypisać się z listy %1?"
203

204
205
#: web_tt2/list_menu.tt2:15 web_tt2/list_menu.tt2:25 web_tt2/sigrequest.tt2:41
#: web_tt2/sigrequest.tt2:56 web_tt2/sigrequest.tt2:73
206
207
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Wypisz"
salaun's avatar
salaun committed
208

209
#. (list)
210
#: web_tt2/list_menu.tt2:20
211
212
msgid "Do you really want to subscribe to list %1?"
msgstr "Czy na pewno chcesz zapisać się do listy %1?"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
213

214
215
#: web_tt2/list_menu.tt2:20 web_tt2/subrequest.tt2:50
#: web_tt2/subrequest.tt2:90
216
217
218
msgid "Subscribe"
msgstr "Subskrybuj"

219
#: web_tt2/list_menu.tt2:31
220
221
222
msgid "Info"
msgstr "Info"

223
#: web_tt2/list_menu.tt2:38 web_tt2/list_menu.tt2:40
224
225
226
msgid "Archive"
msgstr "Archiwum"

227
#: web_tt2/list_menu.tt2:46 web_tt2/list_menu.tt2:48
228
229
msgid "Post"
msgstr "Poczta"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
230

231
#: web_tt2/list_menu.tt2:52
232
233
msgid "RSS"
msgstr "RSS"
salaun's avatar
salaun committed
234

235
# nlsref 16,70
236
#: src/List.pm:1243 web_tt2/list_menu.tt2:57 web_tt2/list_menu.tt2:59
237
238
msgid "Shared documents"
msgstr "Dokumenty współdzielone"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
239

240
#: web_tt2/list_menu.tt2:65
241
242
msgid "Review members"
msgstr "Przejrzyj członków"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
243

244
#: web_tt2/list_panel.tt2:8
245
246
247
#, fuzzy
msgid "Closed list"
msgstr "Zamknięte listy"
salaun's avatar
salaun committed
248

249
#: web_tt2/list_panel.tt2:10
250
251
msgid "List not yet activated"
msgstr ""
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
252

253
#: web_tt2/list_panel.tt2:12
254
255
256
msgid "Subscribers:"
msgstr "Subskrybenci:"

257
# nlsref 1,3
258
#: web_tt2/list_panel.tt2:13
259
260
msgid "Error rate:"
msgstr "Współczynnik błędu:"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
261

262
#: web_tt2/list_panel.tt2:14
263
264
msgid "Owners"
msgstr "Właściciele"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
265

266
# nlsref 16,26
267
#: src/List.pm:608 web_tt2/list_panel.tt2:21
268
269
msgid "Moderators"
msgstr "Moderatorzy"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
270

271
#: web_tt2/list_panel.tt2:27
272
273
274
msgid "Load certificate"
msgstr "Załaduj certyfikat"

275
#: web_tt2/list_panel.tt2:30 web_tt2/list_panel.tt2:32
276
277
278
msgid "Contact owners"
msgstr "Kontakt z właścicielem"

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
#: web_tt2/admin.tt2:3
#, fuzzy
msgid "Casual administration"
msgstr "Strona zarządzania skórkami"

#: web_tt2/admin.tt2:6
#, fuzzy
msgid "Edit list config"
msgstr "Edytuj Konfigurację Listy"

#: web_tt2/admin.tt2:6
#, fuzzy
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
291
msgid ""
292
293
"Use it with care : it allows you to modify some of the list parameters. The "
"list of the parameters you can modify depends on your privileges."
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
294
msgstr ""
295
296
297
"<strong>Edytuj konfigurację listy</strong>: musi być używane ostrożnie: "
"pozwala na modyfikację niektórych parametrów listy. Lista parametrów, które "
"możesz modyfikować, zależy od twoich praw dostępu."
salaun's avatar
salaun committed
298

299
300
301
302
303
304
305
306
#: web_tt2/admin.tt2:8 web_tt2/admin_menu.tt2:53 web_tt2/admin_menu.tt2:59
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:25
msgid "Customizing"
msgstr "Dostosowywanie"

#: web_tt2/admin.tt2:8
#, fuzzy
msgid "Editing of various files and messages attached to your list."
307
msgstr ""
308
309
"<strong>Dostosuj</strong> : edycja plików i wiadomości dołączonych do twojej "
"listy."
salaun's avatar
salaun committed
310

311
312
313
314
315
316
317
# nlsref 16,2
#: web_tt2/admin.tt2:9
#, fuzzy
msgid "Manage subscribers"
msgstr "Zarządzaj Subskrybentami"

#: web_tt2/admin.tt2:9
318
msgid ""
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
"Allows you to add or delete list subscribers, moderate subscriptions and so "
"on."
msgstr ""

# nlsref 6,82
#: web_tt2/admin.tt2:11 web_tt2/list_admin_menu.tt2:34 web_tt2/review.tt2:39
msgid "Blacklist"
msgstr "Czarna lista"

#: web_tt2/admin.tt2:11
msgid "Handles the set of black-listed mail addresses for this list."
msgstr ""

# nlsref 16,83
#: web_tt2/admin.tt2:14
#, fuzzy
msgid "Manage archives"
msgstr "Zarządzaj Archiwami"

#: web_tt2/admin.tt2:14
#, fuzzy
msgid "Allows you to download and delete list archives."
341
msgstr ""
342
343
"<strong>Zarządzaj Archiwami</strong> : Pozwala na ściągnięcie i usunięcie "
"archiwów list."
344

345
346
347
348
349
350
351
352
#: web_tt2/admin.tt2:17 web_tt2/admin_menu.tt2:82 web_tt2/admin_menu.tt2:88
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:44 web_tt2/review.tt2:41
msgid "Bounces"
msgstr "Odbicia"

#: web_tt2/admin.tt2:17
#, fuzzy
msgid "Manages non-delivery reports (also called bounces)."
353
msgstr ""
354
355
"<strong>Odbicia</strong>  : Zarządzaj raportami niedostarczenia (także "
"zwanymi odbiciami)"
356

357
358
359
360
#: web_tt2/admin.tt2:20 web_tt2/list_admin_menu.tt2:49
#: web_tt2/serveradmin.tt2:85
msgid "Logs"
msgstr "Logi"
361

362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
#: web_tt2/admin.tt2:20
msgid "A tool for exploring the list logs."
msgstr ""

# nlsref 16,61
#: web_tt2/admin.tt2:25
#, fuzzy
msgid "Drastic operations"
msgstr "informacje prywatne"

#: web_tt2/admin.tt2:32 web_tt2/admin_menu.tt2:118 web_tt2/admin_menu.tt2:120
msgid "Restore List"
msgstr "Przywróć listę"

#. (list)
#: web_tt2/admin.tt2:32
#, fuzzy
msgid "Are you sur you wish to restore list %1?"
msgstr "Jesteś pewny, że chcesz zamknąć listę %1 ?"

#: web_tt2/admin.tt2:32
383
msgid ""
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
"This list is currently closed. Clicking this button will make it active "
"again."
msgstr ""

#: web_tt2/admin.tt2:35 web_tt2/admin_menu.tt2:123 web_tt2/admin_menu.tt2:125
msgid "Remove List"
msgstr "Usuń Listę"

#. (list)
#: web_tt2/admin.tt2:35
#, fuzzy
msgid "Are you sure you wish to close list %1?"
msgstr "Jesteś pewny, że chcesz zamknąć listę %1 ?"

#: web_tt2/admin.tt2:35
#, fuzzy
msgid ""
"Completely removes the current list. Listmaster privileges are required to "
"restore a list."
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
403
msgstr ""
404
405
"<strong>Usuń listę</strong> : całkowicie usuwa aktualną listę. Prawa dostępu "
"listmastera są konieczne, aby Przywrócić listę."
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
406

407
408
409
410
411
#: web_tt2/admin.tt2:45 web_tt2/admin_menu.tt2:130 web_tt2/admin_menu.tt2:132
msgid "Rename List"
msgstr "Zmień Nazwę Listy"

#: web_tt2/admin.tt2:45
412
msgid ""
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
"Allows you to change this list's name. Everything related to the list will "
"be relabeled according to the new name, including the mail aliases and the "
"web archives."
msgstr ""

#: web_tt2/admin.tt2:58 web_tt2/admin_menu.tt2:97 web_tt2/admin_menu.tt2:99
msgid "Create Shared"
msgstr "Utwórz Dzielone"

#: web_tt2/admin.tt2:58
#, fuzzy
msgid "Initializes the shared document web space."
425
msgstr ""
426
427
"<strong>Stwórz współdzielone</strong> : tworzy przestrzeń na współdzielone "
"dokumenty."
428

429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
#: web_tt2/admin.tt2:62 web_tt2/admin_menu.tt2:106
msgid "Delete Shared"
msgstr "Usuń Dzielone"

# nlsref 16,70
#: web_tt2/admin.tt2:62
msgid "Are you sure you wish to delete the shared documents ?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć dzielone dokumenty ?"

#: web_tt2/admin.tt2:62
#, fuzzy
440
msgid ""
441
442
"Closes the shared document web space. It can be restored using \"Restore "
"shared\" button."
443
msgstr ""
444
445
"<strong>Usuń dzielone</strong> zamyka ją. Może być odzyskana przy użyciu "
"przycisku \"Odzyskaj dzielone\""
446

447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
#: web_tt2/admin.tt2:66
#, fuzzy
msgid "Restore Shared"
msgstr "Przywróć dzielone"

#: web_tt2/admin.tt2:66
#, fuzzy
msgid "Restores the previously closed shared document web space."
msgstr ""
"<strong>Stwórz współdzielone</strong> : tworzy przestrzeń na współdzielone "
"dokumenty."

#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:6
460
461
msgid "Admin"
msgstr "Administrator"
462

463
464
#: web_tt2/admin_menu.tt2:25 web_tt2/admin_menu.tt2:30
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:11
465
466
msgid "Edit List Config"
msgstr "Edytuj Konfigurację Listy"
467

468
# nlsref 15,13
469
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:13
470
471
msgid "-List definition"
msgstr "-Definicja listy"
472

473
# nlsref 15,2
474
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:14
475
476
msgid "-Sending/reception"
msgstr "-Wysyłanie/odbiór"
477

478
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:15
479
480
msgid "-Privileges"
msgstr "-Prawa dostępu"
481

482
# nlsref 16,83
483
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:16
484
485
msgid "-Archives"
msgstr "-Archiwa"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
486

487
# nlsref 16,7
488
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:17
489
490
msgid "-Bounces"
msgstr "-Odbicia"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
491

492
# nlsref 16,81
493
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:18
494
495
msgid "-Data sources"
msgstr "-Źródła danych"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
496

497
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:19
498
499
500
501
msgid "-Miscellaneous"
msgstr "-Różne"

# nlsref 16,2
502
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:29
503
504
msgid "Manage Subscribers"
msgstr "Zarządzaj Subskrybentami"
505

506
# nlsref 16,83
507
#: web_tt2/admin_menu.tt2:68 web_tt2/admin_menu.tt2:74
508
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:39
509
510
msgid "Manage Archives"
msgstr "Zarządzaj Archiwami"
salaun's avatar
salaun committed
511

512
513
#: web_tt2/admin_menu.tt2:36 web_tt2/admin_menu.tt2:42
#: web_tt2/admin_menu.tt2:46 web_tt2/list_admin_menu.tt2:54
514
515
msgid "Moderate"
msgstr "Moderacja"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
516

517
# nlsref 15,4
518
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:60 web_tt2/viewlogs.tt2:88
519
520
msgid "Message"
msgstr "Wiadomość"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
521

522
#: web_tt2/d_read.tt2:54 web_tt2/d_read.tt2:56 web_tt2/list_admin_menu.tt2:62
523
524
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
525

526
# nlsref 15,2
527
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:67
528
529
msgid "Subscriptions"
msgstr "Subskrypcje"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
530

531
#. (count)
532
#: web_tt2/active_lists.tt2:18 web_tt2/active_lists.tt2:6
533
534
msgid " The %1 most active lists "
msgstr "%1 najbardziej aktywnych list"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
535

536
# nlsref 15,3
537
#: web_tt2/active_lists.tt2:8
538
539
540
msgid " Active lists "
msgstr " Aktywne listy"

541
#. (for)
542
543
544
#: web_tt2/active_lists.tt2:12 web_tt2/active_lists.tt2:18
#: web_tt2/latest_arc.tt2:12 web_tt2/latest_d_read.tt2:12
#: web_tt2/latest_lists.tt2:12
545
546
msgid " for %1 days "
msgstr "przez %1 dni"
salaun's avatar
salaun committed
547

548
# nlsref 16,29
549
#: web_tt2/active_lists.tt2:20
550
551
msgid "List name"
msgstr "Nazwa listy"
salaun's avatar
salaun committed
552

553
# nlsref 15,4
554
#: web_tt2/active_lists.tt2:21
555
556
557
msgid "# message"
msgstr "# wiadomość"

558
#: web_tt2/active_lists.tt2:22
559
560
561
msgid "Average by day"
msgstr "Średnio na dzień"

562
563
#: web_tt2/active_lists.tt2:23 web_tt2/get_inactive_lists.tt2:6
#: web_tt2/get_latest_lists.tt2:6 web_tt2/latest_lists.tt2:22
564
565
msgid "Creation date"
msgstr "Data utworzenia"
salaun's avatar
salaun committed
566

567
568
569
570
#: web_tt2/active_lists.tt2:24 web_tt2/arcsearch_form.tt2:45
#: web_tt2/get_inactive_lists.tt2:9 web_tt2/get_latest_lists.tt2:8
#: web_tt2/latest_arc.tt2:20 web_tt2/latest_lists.tt2:23
#: web_tt2/modindex.tt2:41 web_tt2/review_family.tt2:9
571
572
msgid "Subject"
msgstr "Temat"
salaun's avatar
salaun committed
573

574
#: web_tt2/add_request.tt2:6
575
576
577
msgid "email1@dom1 Name1"
msgstr "email1@domena1 Nazwa1"

578
#: web_tt2/add_request.tt2:7
579
580
msgid "email2@dom2 Name2"
msgstr "email2@domena2 Nazwa2"
salaun's avatar
salaun committed
581

582
#: web_tt2/add_request.tt2:11
583
584
msgid "Add subscribers"
msgstr "Dodaj subskrybentów"
585

586
#: web_tt2/add_request.tt2:12 web_tt2/editsubscriber.tt2:62
587
588
#: web_tt2/review.tt2:101 web_tt2/review.tt2:287 web_tt2/review.tt2:68
#: web_tt2/reviewbouncing.tt2:112
589
590
msgid "quiet"
msgstr "cisza"
591

592
#: web_tt2/admin_menu.tt2:5
593
594
msgid "List Administration Panel"
msgstr "Panel Administracyjny Listy"
595

596
#: web_tt2/admin_menu.tt2:11 web_tt2/admin_menu.tt2:17
597
598
msgid "Subscribers"
msgstr "Subskrybenci"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
599

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
#: web_tt2/admin_menu.tt2:103
msgid "Restore shared"
msgstr "Przywróć dzielone"

#. (list)
#: web_tt2/admin_menu.tt2:123 web_tt2/admin_menu.tt2:125
msgid "Are you sure you wish to close %1 list ?"
msgstr "Jesteś pewny, że chcesz zamknąć listę %1 ?"

#: web_tt2/admin_menu.tt2:140
610
611
msgid "List Definition"
msgstr "Definicja Listy"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
612

613
# nlsref 15,2
614
#: web_tt2/admin_menu.tt2:144
615
616
msgid "Sending/Receiving"
msgstr "Wysyłanie/Odbieranie"
salaun's avatar
salaun committed
617

618
#: web_tt2/admin_menu.tt2:148 web_tt2/edit_list_request.tt2:8
619
620
621
msgid "Privileges"
msgstr "Przywileje (prawa dostępu)"

622
623
#: web_tt2/admin_menu.tt2:152 web_tt2/edit_list_request.tt2:9
#: web_tt2/serveradmin.tt2:63
624
625
626
msgid "Archives"
msgstr "Archiwa"

627
#: web_tt2/admin_menu.tt2:156
628
629
630
msgid "Bounce Settings"
msgstr "Ustawienia Odbić"

631
#: web_tt2/admin_menu.tt2:161 web_tt2/edit_list_request.tt2:12
632
633
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Różne"
salaun's avatar
salaun committed
634

635
#: web_tt2/admin_menu.tt2:165
636
637
msgid "Data Source"
msgstr "Źródło Danych"
salaun's avatar
salaun committed
638

639
#: web_tt2/admin_menu.tt2:173
640
641
msgid "Attribute optionnal/required"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
642

643
644
645
646
# nlsref 16,7
#: web_tt2/arc_manage.tt2:3
msgid "Archive Management"
msgstr "Zarządzanie Archiwami"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
647

648
#: web_tt2/arc_manage.tt2:5
649
msgid ""
650
"Select below Archives months you want to delete or download (ZiP format):"
651
msgstr ""
652
653
"Zaznacz poniżej miesiące Archiwów, które chcesz usunąć lub ściągnąć (format "
"ZIP):"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
654

655
656
657
658
# nlsref 16,7
#: web_tt2/arc_manage.tt2:11
msgid "Archive Selection:"
msgstr "Wybór Archiwum:"
salaun's avatar
salaun committed
659

660
661
662
663
#: web_tt2/arc_manage.tt2:22
msgid "DownLoad ZipFile"
msgstr "Ściągnij PlikZip"

664
665
666
#: web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "Delete Selected Month(s)"
msgstr "Usuń Wybrany(e) Miesiąc(e)"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
667

668
669
670
671
#: web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "Do you really want to delete Selected Archives?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć Wybrane Archiwa?"

672
673
674
#: web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "Do you want to DownLoad a Zip of the selected Archives?"
msgstr "Czy chcesz Ściągnąć paczkę Zip zaznaczonych Archiwów?"
salaun's avatar
salaun committed
675

676
677
678
#: web_tt2/arc_protect.tt2:7
msgid "I am not a spammer"
msgstr "Nie jestem spammerem"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
679

680
681
682
683
684
685
#: web_tt2/arc_protect.tt2:11
msgid ""
"This button aims at protecting mailing lists archives against Spam Harvester."
msgstr ""
"Ten przycisk kieruje do chronienia archiwów list mailingowych przeciwko Spam "
"Harvester."
salaun's avatar
salaun committed
686

687
#: web_tt2/arcsearch.tt2:6 web_tt2/arcsearch_form.tt2:9
688
689
msgid "Search field :"
msgstr "Pole wyszukiwania :"
salaun's avatar
salaun committed
690

691
692
693
#: src/etc/mhonarc-ressources.tt2:52 web_tt2/arcsearch_form.tt2:13
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:16 web_tt2/review.tt2:83
#: web_tt2/reviewbouncing.tt2:10
694
695
msgid "Search"
msgstr "Szukaj"
696

697
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:17
698
699
msgid "this sentence"
msgstr "to zdanie"
salaun's avatar
salaun committed
700

701
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:18
702
703
msgid "all of these words"
msgstr "wszystkie te słowa"
salaun's avatar
salaun committed
704

705
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:19
706
707
msgid "one of these words"
msgstr "jedno z tych słów"
salaun's avatar
salaun committed
708

709
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:22
710
711
msgid "Prefer"
msgstr "Uprzywilejowane"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
712

713
# nlsref 15,3
714
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:23
715
716
msgid "newest messages"
msgstr "najnowsze wiadomości"
salaun's avatar
salaun committed
717

718
# nlsref 15,3
719
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:24
720
721
722
msgid "oldest messages"
msgstr "najstarsze wiadomości"

723
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:27
724
725
msgid "Case"
msgstr ""
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
726

727
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:28
728
729
msgid "insensitive"
msgstr "niewrażliwy"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
730

731
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:29
732
733
734
msgid "sensitive"
msgstr "wrażliwy"

735
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:32
736
737
738
msgid "Check"
msgstr "Sprawdź"

739
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:33
740
741
742
743
msgid "part of word"
msgstr "część słowa"

# nlsref 16,39
744
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:34
745
746
msgid "entire word"
msgstr "całe słowo"
salaun's avatar
salaun committed
747

748
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:37
749
750
msgid "Layout"
msgstr "Układ"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
751

752
753
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:38 web_tt2/arcsearch_form.tt2:39
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:40
754
755
756
msgid "results by page"
msgstr "wyników na stronę"

757
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:43
758
759
msgid "Search area"
msgstr "Obszar wyszukiwania"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
760

761
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:44
762
763
msgid "Sender"
msgstr "Nadawca"
salaun's avatar
salaun committed
764

765
766
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:46 web_tt2/latest_arc.tt2:19
#: web_tt2/modindex.tt2:109 web_tt2/modindex.tt2:39 web_tt2/subindex.tt2:10
767
#: web_tt2/viewlogs.tt2:124
768
769
msgid "Date"
msgstr "Data"
salaun's avatar
salaun committed
770

771
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:47
772
773
msgid "Body"
msgstr "Ciało"
salaun's avatar
salaun committed
774

775
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:51
776
777
msgid "Extend search field"
msgstr "Rozszerz pole wyszukiwania"
salaun's avatar
salaun committed
778

779
780
781
#: web_tt2/arcsearch.tt2:3
msgid "Result of your search in the archive"
msgstr "Wynik twojego wyszukania w archiwum"
782
783
784
785
786
787

#. (key_word)
#: web_tt2/arcsearch.tt2:12
msgid "Parameters of these search make on <strong> &quot;%1&quot;</strong>"
msgstr "Parametry tego wyszukania tworzą <strong> &quot;%1&quot;</strong>"

788
789
790
#: web_tt2/arcsearch.tt2:16
msgid "(This sentence,"
msgstr "(To zdanie,"
791

792
793
794
795
796
797
798
#: web_tt2/arcsearch.tt2:18
msgid "(All of these words,"
msgstr "(Wszystkie ze słów,"

#: web_tt2/arcsearch.tt2:20
msgid "(Each of these words,"
msgstr "(Każde ze słów, "
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
799

800
801
802
#: web_tt2/arcsearch.tt2:24
msgid "case insensitive"
msgstr "niewrażliwy na wielkość liter"
salaun's avatar
salaun committed
803

804
805
806
#: web_tt2/arcsearch.tt2:26
msgid "case sensitive"
msgstr "wrażliwy na wielkość liter"
salaun's avatar
salaun committed
807

808
809
810
#: web_tt2/arcsearch.tt2:30
msgid "and checking on part of word)"
msgstr "i sprawdzanie dla części słowa)"
salaun's avatar
salaun committed
811

812
813
814
815
816
817
818
#: web_tt2/arcsearch.tt2:32
msgid "and checking on entire word)"
msgstr "i sprawdzanie dla całego słowa)"

#: web_tt2/arcsearch.tt2:40
msgid "Newest messages first"
msgstr "Najnowsze wiadomości najpierw"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
819

820
821
822
#: web_tt2/arcsearch.tt2:42
msgid "Oldest messages first"
msgstr "Najstarsze wiadomości najpierw"
olivier.salaun's avatar
olivier.salaun committed
823

824
825
826
827
828
# nlsref 6,43
#. (body_count)
#: web_tt2/arcsearch.tt2:56
msgid "%1 hits on message Body"
msgstr "%1 trafień dla ciała wiadomości (body)"
sympa-authors's avatar
Updated    
sympa-authors committed
829

830
831
832
833
#. (subj_count)
#: web_tt2/arcsearch.tt2:60
msgid "%1 hits on message Subject field"
msgstr "%1 trafień dla pola Temat (Subject) wiadomości"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
834

835
836
837
838
#. (from_count)
#: web_tt2/arcsearch.tt2:64
msgid " %1 hits on message From field"
msgstr "%1 trafień dla pola Od (From) wiadomości"
salaun's avatar
salaun committed
839

840
841
842
843
#. (date_count)
#: web_tt2/arcsearch.tt2:68
msgid "%1 hits on message Date field"
msgstr "%1 trafień dla pola Data (Date) wiadomości"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
844

845
846
847
#: web_tt2/arcsearch.tt2:110
msgid "Continue search"
msgstr "Kontynuuj wyszukiwanie"
salaun's avatar
salaun committed
848

849
850
851
#: web_tt2/arcsearch.tt2:113
msgid "New search"
msgstr "Nowe wyszukanie"
sympa-authors's avatar
Update    
sympa-authors committed
852

853
854
855
856
857
858
859
#: web_tt2/arcsearch.tt2:117
msgid ""
"Based on <em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc-"
"Search</a></em>, search engine of MHonArc archives"
msgstr ""
"Oparte na <em><a href=\"http://www.mhonarc.org/contrib/marc-search/\">Marc-"
"Search</a></em>, wyszukiwarce archiwów MHonArc"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
860

861
862
863
864
#. (archive_name)
#: web_tt2/arcsearch.tt2:120
msgid "Return to archive %1"
msgstr "Powróć do archiwum %1"
865

866
867
868
869
# nlsref 16,7
#: web_tt2/blacklist.tt2:3
msgid "Blacklist management"
msgstr "Zarządzanie czarną listą"
870
871

#: web_tt2/blacklist.tt2:7
david.verdin's avatar
david.verdin committed
872
msgid ""
873
874
875
"Operation requested by users which email is listed in the blacklist file are "
"rejected. The\n"
"blacklist is in use for the following operation"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
876
msgstr ""
877
878
879
"Operacje wywoływane przez użytkowników, których adres email znajduje się na "
"czarnej liście są odrzucane. \n"
"Czarna lista jest w użyciu dla następujących operacji"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
880

881
882
883
#: web_tt2/blacklist.tt2:9
msgid "Syntax :"
msgstr "Składnia :"
salaun's avatar
salaun committed
884

885
886
887
#: web_tt2/blacklist.tt2:11
msgid "only one email or expression by line"
msgstr "tylko jeden adres email lub wyrażenie na linię"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
888

889
890
891
#: web_tt2/blacklist.tt2:12
msgid "char # introduce a comment"
msgstr "znak # wprowadza komentarz"
salaun's avatar
salaun committed
892

893
894
895
896
897
898
899
#: web_tt2/blacklist.tt2:13
msgid ""
"char * match any string. Example : \"*@spammer-domain.com\" match any sender "
"from that exact domain"
msgstr ""
"znak * dopasuje dowolny string. Przykład : \"*@spammer-domain.com\" dopasuje "
"każdego nadawcę z tej wybranej domeny"
salaun's avatar
salaun committed
900

901
902
903
#: web_tt2/blacklist.tt2:14
msgid "only one char * is autorized in a line"
msgstr "tylko jeden znak * jest dozwolony w linii"
salaun's avatar
salaun committed
904

905
# nlsref 16,70
906
#: web_tt2/blacklist.tt2:19
907
908
909
910
msgid "The current blacklist is empty"
msgstr "Aktualna czarna lista jest pusta"

#. (rows)
911
#: web_tt2/blacklist.tt2:21
912
913
914
915
#, fuzzy
msgid "The current blacklist contains %1 line(s)"
msgstr "Aktualna czarna lista zawiera %1 linię/linii"

916
#: web_tt2/blacklist.tt2:37 web_tt2/dump_scenario.tt2:36
917
918
919
920
921
#: web_tt2/edit_template.tt2:37
msgid "save"
msgstr "zapisz"

# nlsref 15,3
922
#: web_tt2/blacklist.tt2:39 web_tt2/edit_template.tt2:40
923
924
925
msgid "Template saved"
msgstr "Szablon zapisany"

926
#: web_tt2/change_email.tt2:3
927
msgid "You will receive an email, reminding you your password."
928
929
msgstr "Otrzymasz wiadomość email z przypomnieniem twojego hasła."

930
#: web_tt2/change_email.tt2:5
931
msgid ""
932
933
"To confirm your email address change, please enter the password\n"
"you received below :"
934
msgstr ""
935
936
"Aby potwierdzić zmianę Twojego adresu email, proszę wprowadź hasło,\n"
" jakie otrzymałeś, poniżej :"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
937

938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
#. (email)
#: web_tt2/change_email.tt2:10
msgid "Password for %1"
msgstr "Hasło dla %1"

#: web_tt2/change_email.tt2:12
msgid "Change my email address"
msgstr "Zmień mój adres email"

#: web_tt2/choosepasswd.tt2:4
msgid ""
949
950
"You need to choose a password for your WWSympa environment.\n"
"You will need this password to perform privileged operations."
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
951
msgstr ""
952
953
"Musisz wybrać hasło dla Twojego środowiska WWSympa.\n"
"Będziesz potrzebował tego hasła do wykonywania uprzywilejowanych operacji."
954

955
956
957
958
959
#: web_tt2/choosepasswd.tt2:14
msgid "Current password :"
msgstr "Aktualne hasło :"

#: web_tt2/choosepasswd.tt2:18 web_tt2/pref.tt2:38
960
961
msgid "New password :"
msgstr "Nowe hasło :"
salaun's avatar
salaun committed
962

963
#: web_tt2/choosepasswd.tt2:19
964
965
msgid "New password again :"
msgstr "Powtórz nowe hasło :"
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
966

967
968
#: web_tt2/choosepasswd.tt2:20 web_tt2/picture_upload.tt2:11
#: web_tt2/pref.tt2:17 web_tt2/pref.tt2:29 web_tt2/pref.tt2:40
969
970
msgid "Submit"
msgstr "Zatwierdź"
salaun's avatar
salaun committed
971

972
#: web_tt2/close_list.tt2:4
salaun's avatar
salaun committed
973
msgid ""
974
975
"list has been closed. Its subscribers have been deleted from\n"
"the subscriber database. The list is no longer public on the site."
salaun's avatar
salaun committed
976
msgstr ""
977
978
"lista została zamknięta. Jej subskrybenci zostali usunięci z bazy danych "
"subskrybentów. Lista nie jest już publiczna."
sympa-authors's avatar
sympa-authors committed
979

980
981
982
983
984
985
986
987
#: web_tt2/close_list.tt2:7
msgid "List aliases have been removed."
msgstr "Aliasy list zostały usunięte."

#: web_tt2/close_list.tt2:9
msgid "You should remove list aliases manually"
msgstr "Powinieneś usunąć aliasy list ręcznie"

988
989
#. (user.email)
#. (from)
990
#: web_tt2/compose_mail.tt2:5 web_tt2/request_topic.tt2:27
991
992
msgid "From: %1"
msgstr "Od: %1"
salaun's avatar
salaun committed
993

994
#. (mailto)
995
#: web_tt2/compose_mail.tt2:6
996
997
msgid "To: %1"
msgstr "Do: %1"
sympa-authors's avatar
update    
sympa-authors committed
998

999
#: web_tt2/compose_mail.tt2:7 web_tt2/create_list_request.tt2:41
1000
msgid "Subject:"<