Commit 0363694a authored by Sympa authors's avatar Sympa authors Committed by IKEDA Soji
Browse files

[-feature] Committing latest translations from translate.sympa.org

parent b582c487
......@@ -335,14 +335,14 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:458
#, fuzzy
msgid ""
"The number of seconds a bulk worker sleeps between starting a new loop if it "
"didn't find a message to send.\n"
"Keep it small if you want your server to be reactive."
msgstr ""
"Durada en segons que un procés bulk espera abans de començar un nou bucle si "
"no ha trobat cap missatge per enviar."
"Durada en segons que un procés massiu espera abans de començar un bucle nou "
"si no ha trobat cap missatge per a enviar.\n"
"Manteniu-ho petit si voleu que el servidor sigui reactiu."
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:466
#, fuzzy
......@@ -2492,9 +2492,8 @@ msgid "Prevent people to subscribe to a list with adresses using these domains"
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1848
#, fuzzy
msgid "This parameter is a comma-separated list."
msgstr "Aquest paràmetre especifíca qui pot enviar missatges a la llista."
msgstr "Aquest paràmetre és una llista separada per comes."
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1856
#, fuzzy
......@@ -2510,7 +2509,7 @@ msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1866
msgid "S/MIME and TLS"
msgstr ""
msgstr "S/MIME i TLS"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1873
msgid "Path to OpenSSL"
......@@ -2579,7 +2578,7 @@ msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1938
msgid "DKIM and ARC"
msgstr ""
msgstr "DKIM i ARC"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1944
msgid "Enable DKIM"
......@@ -2846,13 +2845,12 @@ msgid ""
"\"sender\" to notify originator of the message, \"delivery_status\" to send "
"delivery status, or \"none\""
msgstr ""
"\"emissor\" per notificar el creador del missatge, \"delivery_status\" per "
"enviar l'estat de lliurament, o \"cap\""
"\"emissor\" per a notificar el creador del missatge, \"delivery_status\" per "
"a enviar l'estat de lliurament, o \"cap\""
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:2150 src/lib/Sympa/ConfDef.pm:2156
#, fuzzy
msgid "Password validation"
msgstr "Repetiu la nova contrasenya:"
msgstr "Validació de la contrasenya"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:2152
msgid ""
......@@ -3185,14 +3183,14 @@ msgid ""
"the sender, will send private messages to a list. This can lead, at the very "
"least, to embarrassment, and sometimes to more serious consequences."
msgstr ""
"Aquest paràmetre indica si el camp de Respon a ha d'indicar el remitent del "
"missatge (remitent), la llista (llista), el remitent i la llista (tots) o "
"una adreça de correu arbitrària (definida pel paràmetre other_mail).\n"
"Nota: És recomana no canviar aquest paràmetre i encara menys que s'elegeixi "
"la llista. L'experiència demostra que és quasi inevitable que els usuaris "
"envien missatges privats a la llista per error quan creien que enviaven una "
"resposta només al remitent. Com a mínim, això pot resultar en malentesos i, "
"de vegades, pot tenir greus conseqüències."
"Aquest paràmetre indica si el camp de «Respon a» ha d'indicar el remitent "
"del missatge (remitent), la llista (llista), el remitent i la llista (tots) "
"o una adreça de correu arbitrària (definida pel paràmetre other_mail).\n"
"Nota: es recomana no canviar aquest paràmetre i encara menys que definir la "
"llista. L'experiència demostra que és quasi inevitable que els usuaris "
"envien missatges privats a la llista per error pensant que envien una "
"resposta només al remitent. Com a mínim, això pot provocar malentesos i, de "
"vegades, pot tenir conseqüències greus."
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:500 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:51
msgid "other email address"
......@@ -3401,7 +3399,8 @@ msgstr "Adreça de retorn per a l'ordre REMIND"
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:1068
msgid "Notify subscribers when they are included from a data source?"
msgstr ""
"Notificar als subscriptors quan siguin inclosos des d'una font de dades?"
"Voleu enviar una notificació als subscriptors quan siguin inclosos des d'una "
"font de dades?"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:1077
msgid "Timeout for fetch of include_sql_query"
......@@ -3856,7 +3855,7 @@ msgstr ""
"l'adreça s'amaga emprant javascript. Un usuari que activa javascript pot "
"veure l'adreça del camp «Per a» mentre que la resta no veu res.\n"
"at: \n"
"el caràcter de @ es remplaça per la cadena «AT».\n"
"el caràcter de @ es remplaça per la cadena « AT ».\n"
"none: \n"
"sense protecció contra els emissors de correu brossa."
 
......@@ -4712,9 +4711,8 @@ msgid "no"
msgstr "no"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:108
#, fuzzy
msgid "any versions"
msgstr "Versió SSL"
msgstr "totes les versions"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:109
msgid "SSL version 2"
......@@ -4737,9 +4735,8 @@ msgid "TLS version 1.2"
msgstr "Versió 1.2 de TLS"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:114
#, fuzzy
msgid "TLS version 1.3"
msgstr "Versió 1.1 de TLS"
msgstr "TLS versió 1.3"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:118
msgid "receive notification email"
......@@ -5334,8 +5331,9 @@ msgid ""
"Though these parameters were found in wwsympa.conf, they were ignored. You "
"may simply remove them."
msgstr ""
"Paràmetres desconegutsAquests paràmetres es van trobar a wwsympa.conf, van "
"ser ignorats. Els pots esborrar"
"Paràmetres desconeguts\n"
"Aquests paràmetres s'ha trobat a wwsympa.conf, i s'han ignorat. Els podeu "
"esborrar."
 
#. (subscriber.date)
#. (subscriber.update_date)
......@@ -5573,8 +5571,8 @@ msgid ""
"CAS Single Sign-On client libraries. Required if you configure Sympa to "
"delegate web authentication to a CAS server."
msgstr ""
"es requereixen les llibreries del client CAS Single Sign-On si vols "
"configurar Sympa per a que delegui la autenticació web al servidor CAS."
"Biblioteques de client CAS Single Sign-On. Són necessàries si voleu "
"configurar Sympa perquè delegui l'autenticació web al servidor CAS."
 
#: cpanfile:194
msgid "Used to make copy of internal data structures."
......@@ -5725,7 +5723,7 @@ msgstr ""
 
#: cpanfile:303
msgid "Normalizes file names represented by Unicode."
msgstr ""
msgstr "Normalitza els noms de fitxer representats amb Unicode."
 
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
......@@ -5738,14 +5736,12 @@ msgid "Your lists"
msgstr "Les vostres llistes"
 
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:12576 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:13049
#, fuzzy
msgid "New file"
msgstr "fitxer d'ajuda"
msgstr "Fitxer nou"
 
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:12580
#, fuzzy
msgid "New directory"
msgstr "Carpeta"
msgstr "Directori nou"
 
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:13055
#, fuzzy
......@@ -6320,11 +6316,11 @@ msgstr ""
 
#: default/web_tt2/choosepasswd.tt2:13 default/web_tt2/pref.tt2:66
msgid "New password:"
msgstr "Nova contrasenya:"
msgstr "Contrasenya nova:"
 
#: default/web_tt2/choosepasswd.tt2:18
msgid "New password again:"
msgstr "Repetiu la nova contrasenya:"
msgstr "Repetiu la contrasenya nova:"
 
#: default/web_tt2/choosepasswd.tt2:23 default/web_tt2/picture_upload.tt2:15
#: default/web_tt2/pref.tt2:39 default/web_tt2/pref.tt2:70
......@@ -6613,9 +6609,8 @@ msgid "Copy List"
msgstr "Tanca-la"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:232
#, fuzzy
msgid "Do you really want to copy this list?"
msgstr "Esteu segur que voleu canviar el nom d'aquesta llista?"
msgstr "Esteu segur que voleu copiar aquesta llista?"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:234
msgid "Do you really want to rename this list?"
......@@ -7373,9 +7368,8 @@ msgstr "Propietari"
#: default/web_tt2/including_lists.tt2:24 default/web_tt2/list_menu.tt2:55
#: default/web_tt2/lists.tt2:45 default/web_tt2/my.tt2:26
#: default/web_tt2/review.tt2:331 default/web_tt2/user_menu.tt2:48
#, fuzzy
msgid "Moderator"
msgstr "Moderadors"
msgstr "Moderador"
 
#: default/web_tt2/edit.tt2:55 default/web_tt2/edit_list_request.tt2:257
#: default/web_tt2/editsubscriber.tt2:89 default/web_tt2/review.tt2:454
......@@ -7440,7 +7434,7 @@ msgstr "Retornats"
 
#: default/web_tt2/edit_list_request.tt2:57 default/web_tt2/nav.tt2:304
msgid "DKIM/DMARC/ARC"
msgstr ""
msgstr "DKIM/DMARC/ARC"
 
#: default/web_tt2/edit_template.tt2:3 default/web_tt2/ls_templates.tt2:3
#: default/web_tt2/view_template.tt2:3
......@@ -7538,9 +7532,9 @@ msgid ""
"command REMIND. It's very useful to help people who are confused about their "
"own subscription emails or people who are not able to unsubscribe themselves."
msgstr ""
"Missatge de recordatori: Aquest missatge s'envia a cada subscriptor\n"
"quan s'utilitza l'ordre REMIND. És molt útil per ajudar a les persones que "
"no recorden els seus propis correus electrònics de subscripció o a les "
"Missatge de recordatori: aquest missatge s'envia a cada subscriptor si "
"s'utilitza l'ordre REMIND. És molt útil per a ajudar a les persones que no "
"recorden els seus propis correus electrònics de subscripció o per a les "
"persones que no saben donar-se de baixa."
 
#: default/web_tt2/editfile.tt2:68
......@@ -7697,9 +7691,8 @@ msgid "Reset errors"
msgstr "Inicialitza els errors"
 
#: default/web_tt2/error.tt2:3
#, fuzzy
msgid "Error"
msgstr "Errors:"
msgstr "Error"
 
#. (i_err.action)
#: default/web_tt2/error.tt2:11
......@@ -7860,14 +7853,12 @@ msgid "Calendar"
msgstr "Calendari"
 
#: default/web_tt2/head_javascript.tt2:16
#, fuzzy
msgid "Close"
msgstr "Tanca-la"
msgstr "Tanca"
 
#: default/web_tt2/head_javascript.tt2:18
#, fuzzy
msgid "Su:Mo:Tu:We:Th:Fr:Sa"
msgstr "Dilluns:Dimarts:Dimecres:Dijous:Divendres:Dissabte:Diumenge"
msgstr "dl:dt:dc:dj:dv:ds:dg"
 
#: default/web_tt2/head_javascript.tt2:22
msgid "Please Wait..."
......@@ -8877,7 +8868,7 @@ msgstr ""
 
#: default/web_tt2/pref.tt2:84
msgid "Enter your password:"
msgstr "Introduir la contrasenya:"
msgstr "Introduïu la contrasenya:"
 
#: default/web_tt2/pref.tt2:88
msgid ""
......@@ -8932,8 +8923,8 @@ msgid ""
"Unable to continue: The username / password combination provided was "
"incorrect."
msgstr ""
"No es possible continuar. La combinació nom d'usuari / contrasenya que has "
"introduït no es correcta."
"No és possible continuar. La combinació de nom d'usuari i contrasenya que "
"heu introduït no és correcta."
 
#: default/web_tt2/renewpasswd.tt2:22
msgid ""
......@@ -8941,15 +8932,16 @@ msgid ""
"been blocked in order to protect you against attacks. You must renew your "
"password in order to login."
msgstr ""
"Masses contrasenyes invàlides han estat introduïdes en aquest compte. El "
"vostre compte s'ha bloquejat per pervenir-lo d'atacs. Heu de canviar la "
"vostra contrasenya per iniciar de nou la sessió."
"S'han introduït massa contrasenyes invàlides en aquest compte. El compte "
"s'ha blocat per a protegir-lo d'atacs. Cal que canvieu la vostra contrasenya "
"per a poder iniciar sessió una altra vegada."
 
#: default/web_tt2/renewpasswd.tt2:27
msgid ""
"The password was incorrect. Please try again. Perhaps you have forgotten it?"
msgstr ""
"Ha fallat la contrasenya, introduïu-la un altre cop. Potser l'heu oblidada?"
"La contrasenya és incorrecta. Introduïu-la un altre cop. Potser l'heu "
"oblidada?"
 
#: default/web_tt2/renewpasswd.tt2:31
msgid "You will receive an email that will allow you to choose your password."
......@@ -8963,7 +8955,7 @@ msgstr ""
 
#: default/web_tt2/renewpasswd.tt2:40
msgid "You have forgotten your password. You must renew it."
msgstr "Heu oblidat la vostra contrasenya, cal que la renoveu."
msgstr "Heu oblidat la vostra contrasenya. Cal que la renoveu."
 
#: default/web_tt2/renewpasswd.tt2:53 default/web_tt2/signoff.tt2:20
#: default/web_tt2/sso_login.tt2:24 default/web_tt2/subscribe.tt2:29
......@@ -8972,7 +8964,7 @@ msgstr "La vostra adreça de correu electrònic."
 
#: default/web_tt2/renewpasswd.tt2:61
msgid "Request first password"
msgstr "Crear una contrasenya"
msgstr "Crea una contrasenya"
 
#: default/web_tt2/renewpasswd.tt2:63
msgid "Request new password"
......@@ -9016,7 +9008,7 @@ msgid ""
"check your mailbox."
msgstr ""
"Us hem enviat un missatge que us permet definir la vostra contrasenya. "
"Comproveu la bústia de correu."
"Reviseu la bústia de correu."
 
#: default/web_tt2/requestpasswd.tt2:10
msgid "We were not able to send you a validation message."
......@@ -9675,10 +9667,10 @@ msgid ""
"are gathered into a single PO file that can be manipulated by the standard "
"GNU gettext tools."
msgstr ""
"Sympa està dissenyat per tal de facilitar la internacionalització de la "
"seva interfície d'usuari (tant la part web, com la part de correu "
"electrònic). Totes les traduccions per un mateix idioma es guarden en un "
"fitxer PO que pot ser gestionat amb les eines estàndard GNU gettext."
"Sympa està dissenyat per tal de facilitar la internacionalització de la "
"interfície d'usuari (tant la part web, com la part de correu electrònic). "
"Totes les traduccions d'una llengua es desen en un fitxer PO i es poden "
"gestionar amb les eines estàndard GNU gettext."
 
#: default/web_tt2/serveradmin.tt2:296
msgid ""
......@@ -9690,7 +9682,7 @@ msgstr ""
 
#: default/web_tt2/serveradmin.tt2:303
msgid "You can submit a problem or request a new feature: "
msgstr "Podeu notificar un error o sol·licitar una nova funcionalitat: "
msgstr "Podeu notificar un error o sol·licitar una funcionalitat nova: "
 
#. (process_id,loop_count,start_time)
#: default/web_tt2/serveradmin.tt2:311
......@@ -11491,7 +11483,7 @@ msgstr "O envieu un missatge a %1@%2 amb el següent assumpte:"
 
#: default/mail_tt2/invite.tt2:18
msgid "If you don't want to subscribe just ignore this message."
msgstr "Si no vols donar-te d'alta (subcriure't) pots ignorar aquest missatge."
msgstr "Si no us hi voleu subscriure, simplement ignoreu aquest missatge."
 
#. (list.name)
#: default/mail_tt2/invite.tt2:4
......@@ -13571,8 +13563,8 @@ msgid ""
"Your e-mail address %1 has not been found in the list %2. Maybe you "
"subscribed from a different e-mail address?"
msgstr ""
"La vostra adreça de correu %1 no s'ha trobat a la llista %2. Potser\n"
"us heu subscrit des d'una adreça de correu diferent?"
"La vostra adreça de correu %1 no s'ha trobat a la llista %2. Potser us hi "
"heu subscrit des d'una adreça de correu diferent?"
 
#. (report_param.email,report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:483
......@@ -13734,7 +13726,7 @@ msgstr "Paràmetres incorrectes"
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:564
msgid "Authorization rejected. Maybe you forgot to log in?"
msgstr "Autorització rebutjada. Has oblidat el login?"
msgstr "S'ha rebutjat l'autorització. Heu oblidat d'iniciar sessió?"
 
#. (report_param.new_robot)
#: default/mail_tt2/report.tt2:567
......@@ -13824,8 +13816,8 @@ msgid ""
"Your password is stored in an LDAP directory, therefore Sympa cannot post a "
"reminder"
msgstr ""
"La seva contrasenya està gestionada per un directori LDAP. No podem enviar-"
"vos un recordatori"
"La vostra contrasenya s'emmagatzema en un directori LDAP. Per tant, Sympa no "
"pot enviar-vos un recordatori"
 
#. (report_param.nb_days)
#: default/mail_tt2/report.tt2:616
......@@ -13869,8 +13861,8 @@ msgid ""
"The password you typed does not match this sites standards of strength: %1. "
"Please pick a stronger password."
msgstr ""
"La contrasenya que has escollit no acompleix els estàndards: %1. Si us plau, "
"escolliu una contrasenya més segura."
"La contrasenya que heu escrit no compleix els estàndards de robustesa "
"d'aquest lloc: %1. Escolliu una contrasenya més segura."
 
#. (report_param.tpl)
#: default/mail_tt2/report.tt2:643
......@@ -14164,7 +14156,7 @@ msgstr "Error al afegir membres a la llista '%1'"
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:825
msgid "Address was not changed."
msgstr ""
msgstr "L'adreça no ha canviat."
 
#. (report_param.error)
#: default/mail_tt2/report.tt2:828
......@@ -14224,7 +14216,9 @@ msgstr "Heu demanat donar d'alta (subscripció) un usuari a la llista '%1'."
#. (list.name)
#: default/mail_tt2/request_auth.tt2:21
msgid "You've made a user removal request from list %1."
msgstr "Has demanat donar de baixa (desubscriure) un usuari de la llista %1."
msgstr ""
"Heu demanat donar de baixa un usuari (cancel·lar-ne la subscripció) de la "
"llista %1."
 
#. (list.name)
#: default/mail_tt2/request_auth.tt2:24
......@@ -14232,16 +14226,16 @@ msgid ""
"You requested a subscription reminder to be sent to each subscriber of list "
"%1"
msgstr ""
"Has demanat que se li enviï un recordatori de subscripció per a cada un dels "
"membre de la llista %1"
"Heu demanat que s'enviï un recordatori de subscripció per a cadascun dels "
"membres de la llista %1"
 
#: default/mail_tt2/request_auth.tt2:27
msgid ""
"You requested a subscription reminder to be sent to each subscriber of list "
"'*'"
msgstr ""
"Has demanat que se li enviï un recordatori de subscripció per a cada un dels "
"membre de la llista '*'"
"Heu demanat que s'enviï un recordatori de subscripció a cadascun dels "
"membres de la llista '*'"
 
#. (type)
#: default/mail_tt2/request_auth.tt2:30
......@@ -15255,7 +15249,7 @@ msgstr "Actualització de la llista de membres basat en el TTL"
#: default/create_list_templates/confidential/comment.tt2:4
msgid "No subscription / unsubscription: only the list owner can add members"
msgstr ""
"No et pots subscriure / donar-te de baixa: nomes els propietaris de la "
"No et pots subscriure / donar-te de baixa: només els propietaris de la "
"llista poden afegir membres."
 
#: default/create_list_templates/confidential/comment.tt2:5
......
......@@ -5896,7 +5896,7 @@ msgstr ""
 
#: cpanfile:274
msgid "Required to support IPv6 with client features."
msgstr ""
msgstr "Necesario para dar soporte a IPv6 con características de cliente."
 
#: cpanfile:282
msgid ""
......
......@@ -5829,7 +5829,7 @@ msgstr ""
 
#: cpanfile:274
msgid "Required to support IPv6 with client features."
msgstr ""
msgstr "Preciso para dar soporte a IPv6 con características de cliente."
 
#: cpanfile:282
msgid ""
......
......@@ -5668,7 +5668,7 @@ msgstr "dmarc_protection_mode (DNSによる検証) を設定するなら必要"
 
#: cpanfile:274
msgid "Required to support IPv6 with client features."
msgstr ""
msgstr "クライアント機能でのIPv6対応に必要。"
 
#: cpanfile:282
msgid ""
......
......@@ -5830,7 +5830,7 @@ msgstr ""
 
#: cpanfile:274
msgid "Required to support IPv6 with client features."
msgstr ""
msgstr "Требуется для поддержки IPv6 с возможностями клиента."
 
#: cpanfile:282
msgid ""
......
......@@ -14,42 +14,40 @@ msgstr ""
 
#: src/libexec/ldap_alias_manager.pl.in:43
#: src/libexec/mysql_alias_manager.pl.in:28
#, fuzzy
msgid "The configuration file contains errors.\n"
msgstr "配置文件--CONFIG--包含错误。\n"
msgstr "配置文件包含错误。\n"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:157 src/sbin/sympa_wizard.pl.in:417
#, fuzzy
msgid "Unable to open %s : %s"
msgstr "无法打开队列"%1"。"
msgstr "无法打开队列%s : %s"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:201
#, fuzzy
msgid "Example: "
msgstr "名称:"
msgstr "示例:"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:211
msgid "(You must define this parameter)"
msgstr ""
msgstr "(您必须定义这个参数)"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:349
msgid "%s [%s] : "
msgstr ""
msgstr "%s [%s] : "
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:368
msgid "Incorrect parameter definition: %s\n"
msgstr ""
msgstr "不正确的参数定义:%s\n"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:408
#, fuzzy
msgid "Unable to rename %s : %s"
msgstr "无法建立邮件列表。"
msgstr "无法重命名%s : %s"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:429
msgid ""
"%s have been updated.\n"
"Previous versions have been saved as %s.\n"
msgstr ""
"%s 已经被更新。\n"
"之前的版本已经被保存为 %s。\n"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:438
msgid ""
......@@ -69,6 +67,20 @@ msgid ""
"##############################################################################\n"
"Press the Enter key to continue..."
msgstr ""
"##############################################################################\n"
"# 这个进程将帮助您安装所有Sympa需要的 Perl (CPAN) 模组\n"
"# 软件.\n"
"# Sympa 需要 50- 65个额外的Perl模组才能恰当的运行 \n"
"# 完整安装过程大约需要花费15分钟.\n"
"# 您需要先配置 CPAN shell 本身并选择您\n"
"# 偏爱的 CPAN 服务器.\n"
"# Note that you might prefer to install the required Perl modules using "
"your\n"
"# favourite DEB/RPM mechanism.\n"
"# Feel free to interrupt the process if needed ; you can restart it safely\n"
"# afterward.\n"
"##############################################################################\n"
"按任意键继续..."
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:479
msgid "Which RDBMS will you use for core database:"
......@@ -80,25 +92,27 @@ msgstr ""
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:496
msgid "Checking for PERL version:"
msgstr ""
msgstr "正在检查 PERL版本:"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:500
msgid "Your version of perl is OK (%s >= %s)"
msgstr ""
msgstr "您的Perl版本是合法的 (%s >= %s)"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:504
msgid ""
"Your version of perl is TOO OLD (%s < %s)\n"
"Please INSTALL a new one !"
msgstr ""
"您的Perl版本太老了 (%s < %s)\n"
"请重新安装 !"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:508
msgid "Checking for REQUIRED modules:"
msgstr ""
msgstr "正在检查必备的模组:"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:510
msgid "Checking for OPTIONAL modules:"
msgstr ""
msgstr "正在检查可选的模组:"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:514
msgid ""
......@@ -106,6 +120,9 @@ msgid ""
"You can retrieve all theses modules from any CPAN server\n"
"(for example ftp://ftp.pasteur.fr/pub/computing/CPAN/CPAN.html)"
msgstr ""
"******* 提示 *******\n"
"您可以从任何一个 CPAN 服务器索取这些模组\n"
"(例如 ftp://ftp.pasteur.fr/pub/computing/CPAN/CPAN.html)"
 
#. (-32)
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:529
......@@ -134,9 +151,8 @@ msgid "OK (%-6s >= %s)"
msgstr ""
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:574
#, fuzzy
msgid "version is too old (%s < %s)"
msgstr "间隔太长(%1天)"
msgstr "版本过旧(%s < %s)"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:577
msgid ">>>>>>> You must update \"%s\" to version \"%s\" <<<<<<."
......@@ -2052,9 +2068,8 @@ msgid "Custom favicon"
msgstr "自定义"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1418
#, fuzzy
msgid "URL of favicon image"
msgstr "%1 管理员页"
msgstr "网站LOGO的URL"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1425
#, fuzzy
......@@ -2079,9 +2094,8 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1437
#, fuzzy
msgid "Directory for subscribers pictures"
msgstr "订阅的 %1的提醒"
msgstr "订阅者的图片目录"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1441
#, fuzzy
......@@ -2836,7 +2850,7 @@ msgstr "优先级"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:300
msgid "Delivery time (hh:mm)"
msgstr ""
msgstr "投递时间 (hh:mm)"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:311
msgid "Digest frequency"
......@@ -5522,13 +5536,12 @@ msgid "Edit List Config:"
msgstr "编辑邮件列表配置"
 
#: default/web_tt2/admin.tt2:7
#, fuzzy
msgid ""
"It must be used with care. It allows you to modify some of the list "
"parameters. The list of parameters you can modify depends on your privilege."
msgstr ""
"<strong>编辑邮件列表配置</strong>:这项功能必须小心使用。它允许修改某些邮件列"
"表参数。能修改哪些参数取决于您的权限。"
"这项功能必须小心使用。它允许修改某些邮件列表参数。能修改哪些参数取决于您的权"
"限。"
 
#: default/web_tt2/admin.tt2:12
#, fuzzy
......
This diff is collapsed.
......@@ -782,17 +782,16 @@ msgid "public (public)."
msgstr "pública (public)."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:15
#, fuzzy
msgid ""
"If you want to limit access to archives according to other criteria, you "
"should ask the listmasters: they may be able to create a new option matching "
"your needs (example: Allow access to archives only by members of a user "
"group, of an Internet domain, etc.)."
msgstr ""
"Si quieres limitar la visibilidad de la lista según algún criterio deberías "
"Si quieres limitar el acceso a los archivos según algún criterio deberías "
"preguntar al listmaster: él puede crear nuevas opciones que se ajusten a tus "
"necesidades (por ejemplo: lista visible sólo para miembros de un grupo de "
"usuarios, de un dominio de internet, etc.)."
"necesidades (por ejemplo: permitir el acceso a los archivos solo a miembros "
"de un grupo de usuarios, de un dominio de internet, etc.)"
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:18
msgid ""
......