Commit 46add34e authored by sympa-authors's avatar sympa-authors
Browse files

Updates


git-svn-id: https://subversion.renater.fr/sympa/trunk@3224 05aa8bb8-cd2b-0410-b1d7-8918dfa770ce
parent 5dc3ec5d
......@@ -333,7 +333,7 @@ msgstr "-Zdroj dat"
msgid "-List definition"
msgstr "-Popis konference"
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:21
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:20
msgid "-Miscellaneous"
msgstr "-Další parametry"
......@@ -341,10 +341,6 @@ msgstr "-Další parametry"
msgid "-Privileges"
msgstr "-Nastavení práv"
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:20
msgid "-Rename list"
msgstr "-Přejmenovat"
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:15
msgid "-Sending/reception"
msgstr "-Příjem/odesílání"
......@@ -581,7 +577,7 @@ msgstr "Informace o této konferenci"
msgid "Apply"
msgstr "Použij"
#: web_tt2/list_menu.tt2:43 web_tt2/list_menu.tt2:45
#: web_tt2/list_menu.tt2:41 web_tt2/list_menu.tt2:43
msgid "Archive"
msgstr "Archív konference"
......@@ -613,12 +609,12 @@ msgstr "Archívy z %1 nejsou přístupné"
#. (list)
#: web_tt2/admin_menu.tt2:123 web_tt2/admin_menu.tt2:125
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:53
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:52
msgid "Are you sure you wish to close %1 list ?"
msgstr "Chcete opravdu uzavřít konferenci %1 ?"
#. (list)
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:44
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:43
#, fuzzy
msgid "Are you sure you wish to delete the shared documents ?"
msgstr "Chcete opravdu uzavřít konferenci %1 ?"
......@@ -727,7 +723,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: web_tt2/admin_menu.tt2:82 web_tt2/admin_menu.tt2:88
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:38
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:37
msgid "Bounces"
msgstr "Vrácené adresy"
......@@ -857,7 +853,7 @@ msgstr ""
"\theslo, které Vám zaslala Sympa, To potvrdí Vaši registraci do konference %"
"1\n"
#: web_tt2/login_menu.tt2:51 web_tt2/loginbanner.tt2:56
#: web_tt2/login_menu.tt2:48 web_tt2/loginbanner.tt2:56
msgid "Choose your authentication server"
msgstr "Zvolte autentikační server"
......@@ -910,7 +906,7 @@ msgstr "Potvrďte"
msgid "Connexion expiration period"
msgstr "Doba kdy vyprší doba připojení"
#: web_tt2/list_menu.tt2:35
#: web_tt2/list_menu.tt2:33
msgid "Contact owners"
msgstr "Kontaktovat správce"
......@@ -948,7 +944,7 @@ msgid "Create"
msgstr "Vytvoř"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:97 web_tt2/admin_menu.tt2:99
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:42
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:41
msgid "Create Shared"
msgstr "Vytvoř sdílení"
......@@ -991,7 +987,7 @@ msgid "Customize templates"
msgstr "Úprava šablon"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:53 web_tt2/admin_menu.tt2:59
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:28
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:27
msgid "Customizing"
msgstr "Úprava"
......@@ -1074,7 +1070,7 @@ msgstr "Smazat"
msgid "Delete Selected Month(s)"
msgstr "Smazat vybrané(ý) měsíc(e)"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:106 web_tt2/list_admin_menu.tt2:44
#: web_tt2/admin_menu.tt2:106 web_tt2/list_admin_menu.tt2:43
msgid "Delete Shared"
msgstr "Smazat Sdílené"
......@@ -1229,7 +1225,7 @@ msgstr "Opravdu chcete smazat %1%2 ?"
msgid "Do you want to rename your file %1 ?"
msgstr "Opravdu se chcete přihlásit do konference %1"
#: web_tt2/d_read.tt2:54 web_tt2/d_read.tt2:56 web_tt2/list_admin_menu.tt2:73
#: web_tt2/d_read.tt2:54 web_tt2/d_read.tt2:56 web_tt2/list_admin_menu.tt2:72
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
......@@ -1487,7 +1483,7 @@ msgstr "Vložení souboru"
msgid "File name"
msgstr "Jméno souboru"
#: web_tt2/login_menu.tt2:70
#: web_tt2/login_menu.tt2:67
msgid "First login ?"
msgstr "První přihlášení ?"
......@@ -1544,7 +1540,7 @@ msgstr ""
msgid "GET <list> <file> * To get <file> of <list> archive"
msgstr "GET <list> <file> * K získání <file> z archívu <list>"
#: web_tt2/login_menu.tt2:58 web_tt2/loginbanner.tt2:45
#: web_tt2/login_menu.tt2:55 web_tt2/loginbanner.tt2:45
#: web_tt2/loginbanner.tt2:60
msgid "Go"
msgstr "Jdi"
......@@ -1557,7 +1553,7 @@ msgstr "HELp * Tento help soubor"
msgid "HTTPS authentication information"
msgstr "Informace o HTTPS autentizaci"
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:34 web_tt2/menu.tt2:23
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:33 web_tt2/menu.tt2:23
#: web_tt2/suboptions.tt2:16
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
......@@ -2052,7 +2048,7 @@ msgid "Loading admins failed"
msgstr "Načítání tabulky administrátorů selhalo"
#: web_tt2/help.tt2:22 web_tt2/help.tt2:25 web_tt2/help.tt2:28
#: web_tt2/login_menu.tt2:66 web_tt2/loginbanner.tt2:77
#: web_tt2/login_menu.tt2:63 web_tt2/loginbanner.tt2:77
msgid "Login"
msgstr "Přihlášení"
......@@ -2072,7 +2068,7 @@ msgstr ""
msgid "Logout"
msgstr "Odhlášení"
#: web_tt2/login_menu.tt2:71
#: web_tt2/login_menu.tt2:68
msgid "Lost password ?"
msgstr "Moje heslo ?"
......@@ -2082,7 +2078,7 @@ msgid ""
"messages to moderate"
msgstr ""
#: web_tt2/login_menu.tt2:46 web_tt2/loginbanner.tt2:41
#: web_tt2/login_menu.tt2:43 web_tt2/loginbanner.tt2:41
msgid "Magic authentification"
msgstr ""
......@@ -2111,7 +2107,7 @@ msgid "Mailing lists categories"
msgstr "Konference"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:68 web_tt2/admin_menu.tt2:74
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:33
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:32
msgid "Manage Archives"
msgstr "Správa Archívů"
......@@ -2156,7 +2152,7 @@ msgstr ""
"nebyla odeslána od Vás, v tom případě se omlouváme a tuto zprávu neberte na "
"zřetel.\n"
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:69
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:68
#, fuzzy
msgid "Message"
msgstr "Chybové hlášení"
......@@ -2204,7 +2200,7 @@ msgid ""
"list."
msgstr ""
#: web_tt2/admin_menu.tt2:161 web_tt2/edit_list_request.tt2:13
#: web_tt2/admin_menu.tt2:161 web_tt2/edit_list_request.tt2:12
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Další nastavení"
......@@ -2218,7 +2214,7 @@ msgid "Missing filter"
msgstr "Chybí filtr"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:36 web_tt2/admin_menu.tt2:42
#: web_tt2/admin_menu.tt2:46 web_tt2/list_admin_menu.tt2:63
#: web_tt2/admin_menu.tt2:46 web_tt2/list_admin_menu.tt2:62
msgid "Moderate"
msgstr "Moderovat"
......@@ -2378,7 +2374,7 @@ msgstr "Žádný příkaz nebyl ve zprávě nalezen"
msgid "No description specified"
msgstr "Chybí popis"
#: web_tt2/lists.tt2:65
#: web_tt2/lists.tt2:65 web_tt2/your_lists.tt2:22
msgid "No mailing list available."
msgstr "Žádná konference není k dispozici."
......@@ -2630,7 +2626,7 @@ msgid ""
"to %1@%2 ."
msgstr ""
#: web_tt2/list_menu.tt2:51 web_tt2/list_menu.tt2:53
#: web_tt2/list_menu.tt2:49 web_tt2/list_menu.tt2:51
msgid "Post"
msgstr "Příspěvek"
......@@ -2757,7 +2753,7 @@ msgstr "REView <list> * Zobrazí seznam členů konference <list>"
msgid "RFC 2369 Header fields"
msgstr "RFC 2369 Hlavička zprávy"
#: web_tt2/list_menu.tt2:57
#: web_tt2/list_menu.tt2:55
msgid "RSS"
msgstr "RSS"
......@@ -2864,7 +2860,7 @@ msgid "Remote host"
msgstr "Vzdálený host"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:123 web_tt2/admin_menu.tt2:125
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:53
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:52
msgid "Remove List"
msgstr "Zrušení"
......@@ -2878,7 +2874,7 @@ msgid "Rename"
msgstr "Přejmenuj"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:130 web_tt2/admin_menu.tt2:132
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:56
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:55
msgid "Rename List"
msgstr "Přejmenuj konferenci"
......@@ -2892,10 +2888,6 @@ msgstr "Přejmenuj adresář %1"
msgid "Rename file %1"
msgstr "Přejmenuj soubor %1"
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:12
msgid "Rename list"
msgstr "Přejmenuj konferenci"
#: web_tt2/rename_list_request.tt2:14
msgid "Rename this list"
msgstr "Přejmenuj konferenci"
......@@ -2947,11 +2939,11 @@ msgid "Reset errors for selected users"
msgstr "Vynulovat chyby pro vybrané uživatele"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:118 web_tt2/admin_menu.tt2:120
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:51
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:50
msgid "Restore List"
msgstr "Obnov konferenci"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:103 web_tt2/list_admin_menu.tt2:46
#: web_tt2/admin_menu.tt2:103 web_tt2/list_admin_menu.tt2:45
msgid "Restore shared"
msgstr "Obnovit sdílený adresář"
......@@ -2976,7 +2968,7 @@ msgstr "Návrat do archívu %1"
msgid "Return-path of the REMIND command"
msgstr ""
#: web_tt2/list_menu.tt2:70
#: web_tt2/list_menu.tt2:68
msgid "Review"
msgstr "Uživatelé konference"
......@@ -3176,7 +3168,7 @@ msgstr "Nastavení šablon serveru"
msgid "Shared document directory size"
msgstr ""
#: src/List.pm:1055 web_tt2/list_menu.tt2:62 web_tt2/list_menu.tt2:64
#: src/List.pm:1055 web_tt2/list_menu.tt2:60 web_tt2/list_menu.tt2:62
msgid "Shared documents"
msgstr "Sdílené dokumenty"
......@@ -3206,7 +3198,7 @@ msgstr "Úprava designu správcovské sekce"
msgid "Skins, CSS and colors"
msgstr "Téma, CSS a barvy"
#: src/List.pm:8817
#: src/List.pm:8813
msgid ""
"Someone (hopefully you) asked for your e-mail address\n"
"to be added to list '%s'.\n"
......@@ -3223,7 +3215,7 @@ msgid ""
"this message."
msgstr ""
#: src/List.pm:8810
#: src/List.pm:8806
msgid ""
"Someone (hopefully you) asked for your e-mail address\n"
"to be removed from list '%s'.\n"
......@@ -3240,7 +3232,7 @@ msgid ""
"this message"
msgstr ""
#: src/List.pm:8822 src/List.pm:8827
#: src/List.pm:8818 src/List.pm:8823
msgid ""
"Someone (hopefully you) requested a user of list %s to be\n"
"added or removed.\n"
......@@ -3377,7 +3369,7 @@ msgstr "Požadavek na přihlášení do konference %s"
msgid "Subscription summary"
msgstr "Souhrn přihlášení"
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:79
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:78
#, fuzzy
msgid "Subscriptions"
msgstr "Nastavení člena"
......@@ -4332,7 +4324,7 @@ msgstr "Unknown"
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Odhlásit z konference"
#: soap/sympasoap.pm:553 src/Commands.pm:946 wwsympa/wwsympa.fcgi:3506
#: soap/sympasoap.pm:553 src/Commands.pm:946 wwsympa/wwsympa.fcgi:3526
msgid "Unsubscribe from list %s"
msgstr "Odhlásit z konference %1"
......@@ -4387,7 +4379,7 @@ msgstr "Dekomprimuj zip soubor do složky"
msgid "Up to higher level directory"
msgstr "O úroveň výše"
#: web_tt2/d_editfile.tt2:37 web_tt2/edit_list_request.tt2:416
#: web_tt2/d_editfile.tt2:37 web_tt2/edit_list_request.tt2:415
#: web_tt2/editsubscriber.tt2:38 web_tt2/suboptions.tt2:26
msgid "Update"
msgstr "Změň"
......@@ -4530,8 +4522,8 @@ msgstr ""
#: soap/sympasoap.pm:701 soap/sympasoap.pm:702 src/Commands.pm:1062
#: src/Commands.pm:1063 src/Commands.pm:685 src/Commands.pm:686
#: wwsympa/wwsympa.fcgi:3277 wwsympa/wwsympa.fcgi:3278
#: wwsympa/wwsympa.fcgi:4220 wwsympa/wwsympa.fcgi:4221
#: wwsympa/wwsympa.fcgi:3297 wwsympa/wwsympa.fcgi:3298
#: wwsympa/wwsympa.fcgi:4240 wwsympa/wwsympa.fcgi:4241
msgid "Welcome on list %s"
msgstr "Vitejte v konferenci %1"
......@@ -4700,7 +4692,7 @@ msgid ""
"You did not choose a password, request a reminder of the initial password"
msgstr ""
#: wwsympa/wwsympa.fcgi:3507 wwsympa/wwsympa.fcgi:4326
#: wwsympa/wwsympa.fcgi:3527 wwsympa/wwsympa.fcgi:4346
msgid "You have been removed from list %s.\n"
msgstr "Byl jste odstraněn z konference %s.\n"
......@@ -4772,7 +4764,7 @@ msgid ""
"email address. Please try subscribing using your canonical address."
msgstr ""
#: src/List.pm:8832 src/List.pm:8839
#: src/List.pm:8828 src/List.pm:8835
msgid ""
"You requested a subscription reminder to be sent\n"
"to each subscriber of list %s\n"
......@@ -4827,6 +4819,11 @@ msgstr "Nemůžete přijmout podepsanou zprávu z vaší konference"
msgid "You're not authorized to upload an INDEX.HTML in %1"
msgstr "Nemáte oprávnění nahrát INDEX.HTML do adresáře %1"
#: web_tt2/your_lists.tt2:7
#, fuzzy
msgid "Your Lists"
msgstr "Konference"
#. (user.email,list.name,list.host)
#: mail_tt2/expire_deletion.tt2:6
#, fuzzy
......@@ -5038,11 +5035,11 @@ msgstr ""
msgid "Your subscription email is %1"
msgstr "Jste přihlášen z adresy %1"
#: src/Commands.pm:1484 wwsympa/wwsympa.fcgi:4325
#: src/Commands.pm:1484 wwsympa/wwsympa.fcgi:4345
msgid "Your subscription to list %s has been removed."
msgstr "Vaše přihlášení do konference %1 bylo odstraněno."
#: web_tt2/help.tt2:20 web_tt2/login_menu.tt2:34
#: web_tt2/help.tt2:20
msgid "Your subscriptions"
msgstr "Přihlášené konference"
......@@ -5218,7 +5215,7 @@ msgstr ""
msgid "add performed by owner do not need authentication (notification)"
msgstr ""
#: web_tt2/lists.tt2:13
#: web_tt2/lists.tt2:13 web_tt2/your_lists.tt2:13
msgid "admin"
msgstr "Administrace"
......@@ -5403,7 +5400,7 @@ msgstr "Změň"
msgid "days"
msgstr "Dny"
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:406
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:405
msgid "default"
msgstr "standardní nastavení"
......@@ -5460,7 +5457,7 @@ msgstr ""
msgid "editor rejection message"
msgstr "zpráva pro odmítnutí editorem"
#: src/List.pm:506 src/List.pm:916 web_tt2/login_menu.tt2:62
#: src/List.pm:506 src/List.pm:916 web_tt2/login_menu.tt2:59
#: web_tt2/loginbanner.tt2:75
msgid "email address"
msgstr "emailová adresa"
......@@ -5587,10 +5584,6 @@ msgstr ""
msgid "impossible"
msgstr "není možné"
#: src/etc/scenari/edit_list.closed:1
msgid "impossible, closed at the moment"
msgstr "nelze provést, momentálně nedostupné"
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:23
msgid "incorrect format of edit_list.conf"
msgstr ""
......@@ -5852,7 +5845,7 @@ msgstr "strana %1 / %2"
msgid "part of word"
msgstr "část slova"
#: web_tt2/login_menu.tt2:64 web_tt2/loginbanner.tt2:76
#: web_tt2/login_menu.tt2:61 web_tt2/loginbanner.tt2:76
#: web_tt2/sigrequest.tt2:35 web_tt2/sigrequest.tt2:64
#: web_tt2/subrequest.tt2:28 web_tt2/subrequest.tt2:58
msgid "password"
......@@ -5998,7 +5991,7 @@ msgid "respect of existing header field"
msgstr "zachování existující hlavičky zprávy"
#: src/etc/scenari/d_edit.owner:1 src/etc/scenari/d_read.owner:1
#: src/etc/scenari/edit_list.owner:1 src/etc/scenari/remind.owner:1
#: src/etc/scenari/remind.owner:1
msgid "restricted to list owners"
msgstr "pouze pro vlastníky konference"
......@@ -6057,7 +6050,7 @@ msgstr "výsledků na stránku"
msgid "save"
msgstr "Uložit"
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:31
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:30
#, fuzzy
msgid "scenario source"
msgstr "Testovací modul scénářů"
......@@ -6310,6 +6303,15 @@ msgstr "Vaše adresa : %1"
msgid "your password : %1"
msgstr "Vaše heslo : %1"
#~ msgid "-Rename list"
#~ msgstr "-Přejmenovat"
#~ msgid "Rename list"
#~ msgstr "Přejmenuj konferenci"
#~ msgid "impossible, closed at the moment"
#~ msgstr "nelze provést, momentálně nedostupné"
#~ msgid "%1@%2 : %3 messages - %4 by day "
#~ msgstr "%1@%2 : %3 zprávy - %4 denně "
......
......@@ -359,7 +359,7 @@ msgstr "Datenquelle"
msgid "-List definition"
msgstr "Listendefinition"
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:21
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:20
#, fuzzy
msgid "-Miscellaneous"
msgstr "Verschiedenes"
......@@ -369,11 +369,6 @@ msgstr "Verschiedenes"
msgid "-Privileges"
msgstr "Privilegen"
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:20
#, fuzzy
msgid "-Rename list"
msgstr "Liste umbennen"
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:15
#, fuzzy
msgid "-Sending/reception"
......@@ -626,7 +621,7 @@ msgstr "Weitere Informationen zu der Liste:"
msgid "Apply"
msgstr "Verwnden"
#: web_tt2/list_menu.tt2:43 web_tt2/list_menu.tt2:45
#: web_tt2/list_menu.tt2:41 web_tt2/list_menu.tt2:43
msgid "Archive"
msgstr "Archiv"
......@@ -661,12 +656,12 @@ msgstr "Archive %1 nicht zugreifbar"
#. (list)
#: web_tt2/admin_menu.tt2:123 web_tt2/admin_menu.tt2:125
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:53
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:52
msgid "Are you sure you wish to close %1 list ?"
msgstr "Sind Sie sicher, dass Sie die Liste %1 schlieen wollen ?"
#. (list)
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:44
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:43
#, fuzzy
msgid "Are you sure you wish to delete the shared documents ?"
msgstr "Sind Sie sicher, dass Sie die Liste %1 schlieen wollen ?"
......@@ -782,7 +777,7 @@ msgstr ""
"%s/reviewbouncing/%s"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:82 web_tt2/admin_menu.tt2:88
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:38
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:37
msgid "Bounces"
msgstr "Zustellfehler"
......@@ -914,7 +909,7 @@ msgstr ""
"das \tPasswort ein, das Sie von Sympa erhalten haben. \tDadurch wird das "
"Abonnement der Liste %1 besttigt."
#: web_tt2/login_menu.tt2:51 web_tt2/loginbanner.tt2:56
#: web_tt2/login_menu.tt2:48 web_tt2/loginbanner.tt2:56
msgid "Choose your authentication server"
msgstr "Whlen Sie Ihren Authentifizierungsserver"
......@@ -977,7 +972,7 @@ msgstr "Best
msgid "Connexion expiration period"
msgstr "Automatische Abmeldung"
#: web_tt2/list_menu.tt2:35
#: web_tt2/list_menu.tt2:33
#, fuzzy
msgid "Contact owners"
msgstr "Eigentmer benachrichtigen"
......@@ -1018,7 +1013,7 @@ msgid "Create"
msgstr "Liste anlegen"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:97 web_tt2/admin_menu.tt2:99
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:42
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:41
msgid "Create Shared"
msgstr "Gemeinsame Dokumente erstellen"
......@@ -1064,7 +1059,7 @@ msgid "Customize templates"
msgstr "Vorlagen anpassen"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:53 web_tt2/admin_menu.tt2:59
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:28
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:27
msgid "Customizing"
msgstr "Anpassen"
......@@ -1169,7 +1164,7 @@ msgstr "L
msgid "Delete Selected Month(s)"
msgstr "Lsche ausgewhlte Monate"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:106 web_tt2/list_admin_menu.tt2:44
#: web_tt2/admin_menu.tt2:106 web_tt2/list_admin_menu.tt2:43
msgid "Delete Shared"
msgstr "Gemeinsame Dokumente lschen"
......@@ -1326,7 +1321,7 @@ msgstr "Wollen Sie die alte Datei %1 wirklich l
msgid "Do you want to rename your file %1 ?"
msgstr "Wollen Sie die Datei %1 wirklich umbenennen ?"
#: web_tt2/d_read.tt2:54 web_tt2/d_read.tt2:56 web_tt2/list_admin_menu.tt2:73
#: web_tt2/d_read.tt2:54 web_tt2/d_read.tt2:56 web_tt2/list_admin_menu.tt2:72
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
......@@ -1626,7 +1621,7 @@ msgstr "Datei inkludieren"
msgid "File name"
msgstr "Name der Familie"
#: web_tt2/login_menu.tt2:70
#: web_tt2/login_menu.tt2:67
msgid "First login ?"
msgstr "Erstes Anmeldung ?"
......@@ -1697,7 +1692,7 @@ msgstr ""
"GET <list> <file> * Datei <file> des Archivs der Liste <list> "
"anfordern"
#: web_tt2/login_menu.tt2:58 web_tt2/loginbanner.tt2:45
#: web_tt2/login_menu.tt2:55 web_tt2/loginbanner.tt2:45
#: web_tt2/loginbanner.tt2:60
msgid "Go"
msgstr "Los"
......@@ -1710,7 +1705,7 @@ msgstr "HELp * Diese Hilfedatei"
msgid "HTTPS authentication information"
msgstr "HTTPS Authentifizierungsinformationen"
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:34 web_tt2/menu.tt2:23
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:33 web_tt2/menu.tt2:23
#: web_tt2/suboptions.tt2:16
msgid "Help"
msgstr "Hilfe"
......@@ -2281,7 +2276,7 @@ msgid "Loading admins failed"
msgstr "Konnte Administratoren nicht laden"
#: web_tt2/help.tt2:22 web_tt2/help.tt2:25 web_tt2/help.tt2:28
#: web_tt2/login_menu.tt2:66 web_tt2/loginbanner.tt2:77
#: web_tt2/login_menu.tt2:63 web_tt2/loginbanner.tt2:77
msgid "Login"
msgstr "Anmelden"
......@@ -2302,7 +2297,7 @@ msgstr ""
msgid "Logout"
msgstr "Abmelden"
#: web_tt2/login_menu.tt2:71
#: web_tt2/login_menu.tt2:68
msgid "Lost password ?"
msgstr "Passwort vergessen ?"
......@@ -2314,7 +2309,7 @@ msgstr ""
"MODINDEX <list> * Moderation: Eine Liste der zu "
"moderierenden Nachrichten abrufen"
#: web_tt2/login_menu.tt2:46 web_tt2/loginbanner.tt2:41
#: web_tt2/login_menu.tt2:43 web_tt2/loginbanner.tt2:41
msgid "Magic authentification"
msgstr "\"magische\" Authentifizierung"
......@@ -2345,7 +2340,7 @@ msgid "Mailing lists categories"
msgstr "Verteilerlisten fr Intranets"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:68 web_tt2/admin_menu.tt2:74
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:33
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:32
msgid "Manage Archives"
msgstr "Archive verwalten"
......@@ -2390,7 +2385,7 @@ msgstr ""
"flschen, sodass es mglich ist, dass der Virus nicht von Ihrem Computer "
"kam. In diesem Fall ignorieren Sie bitte diese Nachricht."
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:69
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:68
#, fuzzy
msgid "Message"
msgstr "Nachrichtenfehler"
......@@ -2449,7 +2444,7 @@ msgstr ""
"Falls dieses Problem weiterhin exisitiert, werden Sie automatisch von dieser "
"Liste gelscht"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:161 web_tt2/edit_list_request.tt2:13
#: web_tt2/admin_menu.tt2:161 web_tt2/edit_list_request.tt2:12
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Verschiedenes"
......@@ -2463,7 +2458,7 @@ msgid "Missing filter"
msgstr "Fehlender Filter"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:36 web_tt2/admin_menu.tt2:42
#: web_tt2/admin_menu.tt2:46 web_tt2/list_admin_menu.tt2:63
#: web_tt2/admin_menu.tt2:46 web_tt2/list_admin_menu.tt2:62
msgid "Moderate"
msgstr "Moderieren"
......@@ -2642,7 +2637,7 @@ msgstr "Kein Kommando in Nachricht gefunden"
msgid "No description specified"
msgstr "Keine Beschreibung angegeben"
#: web_tt2/lists.tt2:65
#: web_tt2/lists.tt2:65 web_tt2/your_lists.tt2:22
msgid "No mailing list available."
msgstr "Keine Verteilerliste verfgbar."
......@@ -2912,7 +2907,7 @@ msgstr ""
"Senden Sie bitte eine signierte Nachricht an %1@%2, um weiter verschlsselte "
"Nachrichten zu erhalten."
#: web_tt2/list_menu.tt2:51 web_tt2/list_menu.tt2:53
#: web_tt2/list_menu.tt2:49 web_tt2/list_menu.tt2:51
msgid "Post"
msgstr "Senden"
......@@ -3047,7 +3042,7 @@ msgstr "REView <list> * Anzeige der Abonnenten der Liste <list>"
msgid "RFC 2369 Header fields"
msgstr "RFC 2369 Kopfzeilen"
#: web_tt2/list_menu.tt2:57
#: web_tt2/list_menu.tt2:55
msgid "RSS"
msgstr ""
......@@ -3162,7 +3157,7 @@ msgid "Remote host"
msgstr "Entfernter Rechner"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:123 web_tt2/admin_menu.tt2:125
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:53
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:52
msgid "Remove List"
msgstr "Liste lschen"
......@@ -3177,7 +3172,7 @@ msgid "Rename"
msgstr "Umbenennen"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:130 web_tt2/admin_menu.tt2:132
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:56
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:55
msgid "Rename List"
msgstr "Liste umbennen"
......@@ -3191,10 +3186,6 @@ msgstr "Ordner %1 umbennenen"
msgid "Rename file %1"
msgstr "Datei %1 umbennen"