Commit 7ddadcdc authored by Sympa authors's avatar Sympa authors Committed by IKEDA Soji
Browse files

[-feature] Committing latest translations from translate.sympa.org

parent 295ec7ce
......@@ -219,14 +219,12 @@ msgid "Option %s is ambiguous (%s)"
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:339
#, fuzzy
msgid "Missing option after %s"
msgstr "Filtre absent"
msgstr "Manca una opció després de %s"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:340
#, fuzzy
msgid "Unknown option: %s"
msgstr "Acció desconeguda"
msgstr "Acció desconeguda: %s"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:341
msgid "Option %s does not take an argument"
......@@ -265,18 +263,16 @@ msgid "family"
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:372
#, fuzzy
msgid "domain"
msgstr "Domini"
msgstr "domini"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:373
msgid "\"*\""
msgstr ""
msgstr "\"*\""
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:374
#, fuzzy
msgid "command"
msgstr "a comanda"
msgstr "ordre"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:375 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:170
msgid "string"
......@@ -290,9 +286,9 @@ msgstr "adreça electrònica"
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:65
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Invalid command '%s'"
msgstr "Nom invàlid de fitxer: '%1'"
msgstr "Ordre no vàlida: «%s»"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
......@@ -311,30 +307,30 @@ msgstr ""
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:119
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Missing argument (%s)"
msgstr "Falta el paràmetre %1"
msgstr "Falta el paràmetre (%s)"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:172
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Invalid argument '%s' (%s)"
msgstr "Nom invàlid de fitxer: '%1'"
msgstr "Argument no vàlid «%s» (%s)"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:388
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s, %s or %s is expected"
msgstr "Falta el paràmetre %1"
msgstr "S'esperava %s, %s o %s"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:391
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s or %s is expected"
msgstr "Falta el paràmetre %1"
msgstr "S'esperava %s o %s"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
......@@ -344,9 +340,8 @@ msgid "%s is expected"
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/HTMLDecorator.pm:246
#, fuzzy
msgid "address@concealed"
msgstr "ocult"
msgstr "address@concealed"
 
#: default/mhonarc_rc.tt2:780 src/lib/Sympa/Language.pm:629
msgid "Sun:Mon:Tue:Wed:Thu:Fri:Sat"
......@@ -407,18 +402,16 @@ msgid "subject and body"
msgstr "Assumpte i cos del missatge"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:60
#, fuzzy
msgid "header and footer"
msgstr "missatge de peu"
msgstr "capçalera i peu"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:67
msgid "do nothing"
msgstr "fer res"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:70
#, fuzzy
msgid "if no list members contained"
msgstr "Llista visible només per als membres de la llista"
msgstr "si no conté cap membre de la llista"
 
#: default/web_tt2/search_user.tt2:42 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:75
msgid "owner"
......@@ -445,9 +438,8 @@ msgid "disabled"
msgstr "desactivat"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:93
#, fuzzy
msgid "automatic"
msgstr "Resultat automàtic de les llistes"
msgstr "automàtic"
 
#: default/web_tt2/copy_template.tt2:23 default/web_tt2/copy_template.tt2:59
#: default/web_tt2/copy_template.tt2:64 default/web_tt2/edit_template.tt2:30
......@@ -473,9 +465,8 @@ msgid "one level"
msgstr "nivell 1"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:109
#, fuzzy
msgid "subtree"
msgstr "envia"
msgstr "subarbre"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:113
msgid "use STARTTLS"
......@@ -542,9 +533,8 @@ msgid "bounce management"
msgstr "Gestió de rebotats"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:143
#, fuzzy
msgid "send back DSN"
msgstr "tornar-li a %1"
msgstr "envia DSN enrere"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:146
msgid "privileged owner"
......@@ -713,9 +703,8 @@ msgid "use HTTP cookie"
msgstr "Ús de les galetes HTTP"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:217
#, fuzzy
msgid "never show address"
msgstr "Nova adreça electrònica d'origen:"
msgstr "no mostris mai l'adreça"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:220
msgid "100% - always"
......@@ -1168,9 +1157,9 @@ msgstr "%d %b %Y"
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI/help.pm:74
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unknown command '%s'"
msgstr "Nom invàlid de fitxer: '%1'"
msgstr "Ordre desconeguda «%s»"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
......@@ -1180,9 +1169,8 @@ msgid "See '%s help' to know available commands"
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:47
#, fuzzy
msgid "Service description"
msgstr "descripció de la llista"
msgstr "Descripció del servei"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:52
msgid "Database related"
......@@ -1194,14 +1182,12 @@ msgid "System log"
msgstr "Log del sistema"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:62
#, fuzzy
msgid "Alias management"
msgstr "Gestió de la llista negra"
msgstr "Gestió dels àlies"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:63
#, fuzzy
msgid "Mail server"
msgstr "Servidor de llistes de correu"
msgstr "Servidor correu"
 
#: default/web_tt2/edit_list_request.tt2:20 default/web_tt2/nav.tt2:244
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:68
......@@ -1209,9 +1195,8 @@ msgid "List definition"
msgstr "Definició de la llista"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:73
#, fuzzy
msgid "Receiving"
msgstr "Recepció:"
msgstr "Recepció"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:78
msgid "Sending related"
......@@ -1223,9 +1208,8 @@ msgid "Sending/receiving setup"
msgstr "Configuració d'enviament i recepció"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:84
#, fuzzy
msgid "Distribution"
msgstr "Distribuir"
msgstr "Distribució"
 
#: default/web_tt2/edit_list_request.tt2:34 default/web_tt2/nav.tt2:264
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:89
......@@ -1240,9 +1224,8 @@ msgid "Archives"
msgstr "Arxius"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:99
#, fuzzy
msgid "Bounce management and tracking"
msgstr "Gestió de retornats"
msgstr "Gestió i seguiment dels retornats"
 
#: default/web_tt2/edit_list_request.tt2:48 default/web_tt2/nav.tt2:284
#: default/web_tt2/nav.tt2:400 default/web_tt2/review.tt2:39
......@@ -1255,9 +1238,8 @@ msgid "Loop prevention"
msgstr "Protecció contra els bucles"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:111
#, fuzzy
msgid "Automatic lists"
msgstr "Resultat automàtic de les llistes"
msgstr "Llistes automàtiques"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:116 src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:2378
msgid "Tag based spam filtering"
......@@ -1277,14 +1259,12 @@ msgid "Web interface parameters"
msgstr "Paràmetres de la interfície web"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:137
#, fuzzy
msgid "Web interface parameters: Appearances"
msgstr "Paràmetres de la interfície web"
msgstr "Paràmetres de la interfície web: aparences"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:142
#, fuzzy
msgid "Web interface parameters: Miscellaneous"
msgstr "Paràmetres de la interfície web"
msgstr "Paràmetres de la interfície web: miscel·lània"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:148
msgid "S/MIME and TLS"
......@@ -1327,7 +1307,6 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:167
#, fuzzy
msgid "DMARC protection"
msgstr "Protecció DMARC"
 
......@@ -1341,9 +1320,8 @@ msgstr ""
"protecció DMARC en alguns dominis"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:174
#, fuzzy
msgid "List address verification"
msgstr "Verificació del certificat"
msgstr "Verificació de llistes d'adreces"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:176
msgid ""
......@@ -1367,9 +1345,8 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:192
#, fuzzy
msgid "Authentication with LDAP"
msgstr "Ajuda sobre l'autenticació"
msgstr "Autenticació amb LDAP"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:194
msgid ""
......@@ -1379,9 +1356,8 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:198
#, fuzzy
msgid "SOAP HTTP interface"
msgstr "Interfície web"
msgstr "Interfície HTTP SOAP"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:200
msgid ""
......@@ -1390,18 +1366,16 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:205
#, fuzzy
msgid "Obsoleted parameters"
msgstr "paràmetres de personalització"
msgstr "Paràmetres obsolets"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:224
msgid "Primary mail domain name"
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:234
#, fuzzy
msgid "Email addresses of listmasters"
msgstr "ocult excepte per a l'administrador del servei"
msgstr "Envia per correu les adreces els administradors de la llista"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:237
msgid ""
......@@ -1432,21 +1406,20 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:272
#, fuzzy
msgid "Display name of Sympa"
msgstr "visualització de nom i correu electrònic"
msgstr "Mostra el nom del Sympa"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:274
#, fuzzy
msgid ""
"This parameter is used for display name in the \"From:\" header field for "
"the messages sent by Sympa itself."
msgstr "Aquest paràmetre s'usa per visualitzar la capçalera \"De\""
msgstr ""
"Aquest paràmetre s'usa per a mostrar el nom en la la capçalera «De» en els "
"missatges enviats pel Sympa mateix."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:290
#, fuzzy
msgid "Support of legacy character set"
msgstr "Si s'estableix a \"on\", activa el suport a l'antic joc de caràcters"
msgstr "Admet el joc de caràcters antic"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:292
msgid ""
......@@ -1461,9 +1434,8 @@ msgstr ""
"prefereixen per codificar els missatges: per exemple iso-2022-jp pel japonès."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:302
#, fuzzy
msgid "Update database structure"
msgstr "Actualitzada l'estructura de base de dades"
msgstr "Actualitza l'estructura de base de dades"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:304
msgid ""
......@@ -1477,9 +1449,8 @@ msgstr ""
"si ja són més llargs que la mida definida en la base de dades."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:313
#, fuzzy
msgid "Type of the database"
msgstr "Nom de la base de dades"
msgstr "Tipus de la base de dades"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:315
msgid ""
......@@ -1535,9 +1506,8 @@ msgstr ""
"servidor SQL (no és un servei públic d'Internet?)"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:372
#, fuzzy
msgid "Database options"
msgstr "port de la base dades"
msgstr "Opcions de la base dades"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:374
msgid ""
......@@ -1640,9 +1610,8 @@ msgstr ""
"3: Gairebé tot es registra."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:462
#, fuzzy
msgid "Path to sendmail"
msgstr "Ruta a l'OpenSSL"
msgstr "Camí a sendmail"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:464
msgid ""
......@@ -1786,9 +1755,8 @@ msgid "Language of the list"
msgstr "Llenguatge de la llista"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:671
#, fuzzy
msgid "Default language"
msgstr "Valida idioma"
msgstr "Llengua predeterminada"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:673
msgid ""
......@@ -2043,14 +2011,12 @@ msgid "visibility"
msgstr "visibilitat"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:2843 src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:953
#, fuzzy
msgid "Visibility of the subscriber."
msgstr "Visibilitat de la llista"
msgstr "Visibilitat del subscriptor."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:965
#, fuzzy
msgid "Owner profile"
msgstr "perfil"
msgstr "Perfil del propietari"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:966
#, fuzzy
......@@ -2063,14 +2029,12 @@ msgid "profile"
msgstr "perfil"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:990
#, fuzzy
msgid "Visibility of the owner."
msgstr "Visibilitat de la llista"
msgstr "Visibilitat del propietari."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1003
#, fuzzy
msgid "Moderator profile"
msgstr "Moderador"
msgstr "Perfil del moderador"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1004
#, fuzzy
......
......@@ -269,21 +269,19 @@ msgstr "lista"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:371
msgid "family"
msgstr ""
msgstr "familia"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:372
#, fuzzy
msgid "domain"
msgstr "Dominio"
msgstr "dominio"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:373
msgid "\"*\""
msgstr ""
msgstr "\"*\""
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:374
#, fuzzy
msgid "command"
msgstr "bajo demanda"
msgstr "comando"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:375 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:170
msgid "string"
......@@ -332,16 +330,16 @@ msgstr "Argumento no válido '%s' (%s)"
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:388
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s, %s or %s is expected"
msgstr "se espera %s"
msgstr "se espera %s, %s o %s"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:391
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s or %s is expected"
msgstr "se espera %s"
msgstr "se espera %s o %s"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
......@@ -1169,16 +1167,16 @@ msgstr "%d %b %Y"
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI/help.pm:74
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unknown command '%s'"
msgstr "Comando no válido '%s'"
msgstr "Comando desconocido '%s'"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI/help.pm:78
#, c-format
msgid "See '%s help' to know available commands"
msgstr ""
msgstr "Revisa la ayuda '%s' para saber los comandos disponibles"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:47
msgid "Service description"
......@@ -9165,7 +9163,7 @@ msgstr "Volvar con los nombres"
 
#: default/web_tt2/review.tt2:54
msgid "Exclude"
msgstr "Excluir"
msgstr "Exclusiones"
 
#: default/web_tt2/review.tt2:62
msgid "Synchronize members with data sources"
......@@ -9242,7 +9240,7 @@ msgstr "Usuarios excluidos"
 
#: default/web_tt2/review.tt2:187 default/web_tt2/show_exclude.tt2:15
msgid "List of exclude"
msgstr "Lista de excluidos"
msgstr "Lista de exclusiones"
 
#: default/web_tt2/review.tt2:189 default/web_tt2/reviewbouncing.tt2:99
#: default/web_tt2/show_exclude.tt2:24 default/web_tt2/sigindex.tt2:17
......@@ -9871,7 +9869,7 @@ msgstr "Tamaño de clave de cifrado usada"
 
#: default/web_tt2/show_exclude.tt2:3
msgid "Exclusion table"
msgstr "Tabla de exclusión"
msgstr "Tabla de exclusiones"
 
#: default/web_tt2/show_exclude.tt2:6
msgid ""
......@@ -12647,7 +12645,7 @@ msgid ""
"feedback report."
msgstr ""
"El usuario se ha quejado de abuso de servicio debido a un mensaje de la "
"lista enviado usando el informe de retroalimentación."
"lista usando el informe de retroalimentación."
 
#: default/mail_tt2/listowner_notification.tt2:114
msgid ""
......
......@@ -268,8 +268,9 @@ msgid "domain"
msgstr "Domaine"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:373
#, fuzzy
msgid "\"*\""
msgstr ""
msgstr "\"*\""
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:374
#, fuzzy
......@@ -290,9 +291,9 @@ msgstr "adresse email"
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:65
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Invalid command '%s'"
msgstr "Nom de fichier invalide :' %1'"
msgstr "Nom de fichier invalide: '%s'"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
......@@ -311,31 +312,31 @@ msgstr ""
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:119
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Missing argument (%s)"
msgstr "%1 : paramètre manquant"
msgstr "paramètre manquant (%s)"
 
# nlsref 6,2
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:172
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Invalid argument '%s' (%s)"
msgstr "Nom de fichier invalide :' %1'"
msgstr "Paramètre invalide '%s' (%s)"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:388
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s, %s or %s is expected"
msgstr "%1 : paramètre manquant"
msgstr "%s, %s or %s est attendu"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:391
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s or %s is expected"
msgstr "%1 : paramètre manquant"
msgstr "%s ou %s est attendu"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
......@@ -1197,9 +1198,9 @@ msgstr "%d %b %Y"
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
#: src/lib/Sympa/CLI/help.pm:74
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unknown command '%s'"
msgstr "Nom de fichier invalide :' %1'"
msgstr "Commande inconnue: '%s'"
 
#. This entry contains sprintf conversions. See
#. https://perldoc.perl.org/functions/sprintf for details.
......@@ -2463,7 +2464,7 @@ msgid ""
"The removal of these header fields is applied before Sympa adds its own "
"header fields (\"rfc2369_header_fields\" and \"custom_header\")."
msgstr ""
"Utilisez-le, par exemple, pour préserver, en partie, l’intimité de vos "
"Utilisez-le, par exemple, pour préserver, en partie, la vie privée de vos "
"utilisateurs au cas où le mode \"anonymous_sender\", expéditeur anonyme, "
"n'est pas approprié.\n"
"La suppression de ces champs d'en-têtes est effectuée avant que Sympa "
......@@ -2521,8 +2522,8 @@ msgid ""
"When a subscriber chose \"urlize\" reception mode, attachments not smaller "
"than this size will be urlized."
msgstr ""
"Quand un abonné choisi le mode de réception\"urlize\", les attachements de "
"taille supérieure à cette valeur seront transformés en URL."
"Quand un abonné choisi le mode de réception\"urlize\", les pièces jointes de "
"taille supérieure à cette valeur seront transformées en URL."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1376
msgid "Allowed external links in sanitized HTML"
......@@ -3321,8 +3322,8 @@ msgid ""
"not longer sent."
msgstr ""
"Nombre maximum de résultats de commandes dans un message envoyé à une "
"adresse. En cas de dépassement, les messages sont stockés dans le répertoire "
"\"bad\" du spool des messages en entrée."
"adresse. En cas de dépassement, les messages sont stockés dans le sous-"
"répertoire \"bad\" du spool des messages en entrée."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:2269
msgid "Delay before counting responses to command message"
......@@ -3659,7 +3660,7 @@ msgid ""
"hierarchy to prevent overcoming of WWSympa's access control."
msgstr ""
"Où sont classés les archives en HTML. Ce paramètre est utilisé par le démon "
"\"archived.pl\". C'est une bonne ie de placer les archives en dehors de la "
"\"archived.pl\". Il est recommandé de placer les archives en dehors de la "
"hiérarchie www pour protéger les accès par WWSympa."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:2605
......@@ -4881,10 +4882,10 @@ msgid ""
"parameter was changed."
msgstr ""
"Cela permet de générer des clés d'authentification différentes d'un site à "
"l'autre. C'est utilisé, en particulier, pour le chiffrement des mots de "
"passe des utilisateurs stockés dans la base de données. La présence de cette "
"chaîne de caractères est la raison pour laquelle l'accès au fichier \"sympa."
"conf\" doit être réservé à l'utilisateur \"sympa\".\n"
"l'autre. C'est également utilisé pour le chiffrement des mots de passe des "
"utilisateurs stockés dans la base de données. La présence de cette chaîne de "
"caractères est la raison pour laquelle l'accès au fichier \"sympa.conf\" "
"doit être réservé à l'utilisateur \"sympa\".\n"
"A noter que tout changement de ce paramètre détruit tous les cookies HTTP "
"stockés dans les navigateurs, tous les mots de passe des utilisateurs et "
"toutes les clés privées des listes. Pour empêcher cette catastrophe, Sympa "
......@@ -13719,7 +13720,7 @@ msgstr "La demande a été soumise au gestionnaire de la liste"
#. (report_param.email)
#: default/mail_tt2/report.tt2:317
msgid "Your request has been forwarded to the user %1"
msgstr "La demande a été soumise au gestionnaire de la liste (%1)"
msgstr "Une demande de validation a été envoyée à %1"
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:319 default/mail_tt2/report.tt2:329
msgid ""
......
......@@ -260,21 +260,19 @@ msgstr "lista"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:371
msgid "family"
msgstr ""
msgstr "familia"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:372
#, fuzzy
msgid "domain"
msgstr "Dominio"
msgstr "dominio"
 
#: src/lib/Sympa/CLI.pm:373