Commit 9adfefd0 authored by sympa-authors's avatar sympa-authors
Browse files

[Adrien Brard] New feature: DB logs

Each operations theat changes the status of messages/subscriptions/list config is now logged in a structured DB entry. Both listmasters and listowners can search this events DB using the Sympa web interface.


git-svn-id: https://subversion.renater.fr/sympa/trunk@3785 05aa8bb8-cd2b-0410-b1d7-8918dfa770ce
parent 1a3ab0b9
......@@ -161,7 +161,7 @@ msgid "%1 / your environment"
msgstr "%1 / vaše nastavení"
#. (u_err.path)
#: web_tt2/error.tt2:87
#: web_tt2/error.tt2:88
#, fuzzy
msgid "%1 : No such file or directory"
msgstr "Soubor nebo adresář %1 nenalezen"
......@@ -178,30 +178,30 @@ msgid "%1 : action succeeded soon"
msgstr "%1 : příkaz proveden úspěšně"
#. (u_err.file)
#: web_tt2/error.tt2:64
#: web_tt2/error.tt2:65
#, fuzzy
msgid "%1 : file not editable"
msgstr "Soubor %1 nelze upravovat"
#. (u_err.name)
#: web_tt2/error.tt2:95
#: web_tt2/error.tt2:96
msgid "%1 : incorrect name"
msgstr "%1 : má nesprávný formát"
#. (u_err.family)
#: web_tt2/error.tt2:45
#: web_tt2/error.tt2:46
#, fuzzy
msgid "%1 : unknown family"
msgstr "%1 : je neznámý příkaz"
#. (u_err.list)
#: web_tt2/error.tt2:43
#: web_tt2/error.tt2:44
#, fuzzy
msgid "%1 : unknown list"
msgstr "Neznámá konference %1"
#. (u_err.new_robot)
#: web_tt2/error.tt2:44
#: web_tt2/error.tt2:45
#, fuzzy
msgid "%1 : unknown robot"
msgstr "Neznámá konference %1"
......@@ -261,13 +261,13 @@ msgid "%1 hits on message's Subject field"
msgstr "%1 nalezených shod v předmětu zprávy"
#. (u_err.email,u_err.list)
#: web_tt2/error.tt2:66
#: web_tt2/error.tt2:67
#, fuzzy
msgid "%1 is already subscribed to the list %2"
msgstr "%1 je již členem konference %2"
#. (u_err.reception_mode)
#: web_tt2/error.tt2:63
#: web_tt2/error.tt2:64
#, fuzzy
msgid "%1 is not an available reception mode"
msgstr "Způsob příjmu zpráv"
......@@ -295,7 +295,7 @@ msgid "%1 messages selected out of %2"
msgstr "%1 zpráv vybráno, z celkového počtu %2"
#. (occurrence)
#: web_tt2/lists.tt2:6 web_tt2/review.tt2:69
#: web_tt2/lists.tt2:6 web_tt2/review.tt2:71
msgid "%1 occurrence(s) found"
msgstr "nalezeno %1 x"
......@@ -305,6 +305,12 @@ msgstr "nalezeno %1 x"
msgid "%1 requested creation of list \"%2\""
msgstr "požaduje vytvoření konference"
#. (rows_nb)
#: web_tt2/viewlogs.tt2:163
#, fuzzy
msgid "%1 results"
msgstr "Výsledek"
#. (notice.total)
#: web_tt2/notice.tt2:8
msgid "%1 subscribers added"
......@@ -346,13 +352,13 @@ msgid "%Image(%s)"
msgstr "%Obrázek(%s)"
#. (u_err.bad_listname)
#: web_tt2/error.tt2:84
#: web_tt2/error.tt2:85
#, fuzzy
msgid "'%1' : bad listname"
msgstr ": špatné jméno konference"
#. (u_err.new_listname)
#: web_tt2/error.tt2:85
#: web_tt2/error.tt2:86
#, fuzzy
msgid "'%1' list already exists"
msgstr "Vytvoen konference"
......@@ -538,7 +544,7 @@ msgid ""
"bounces)."
msgstr ""
#: web_tt2/admin.tt2:9
#: web_tt2/admin.tt2:10
msgid ""
"<strong>Create shared</strong> : initializes the shared document web space."
msgstr "<strong>Vytvoř sdílení</strong> : vytvoří místo pro sdílení dokumentů"
......@@ -551,7 +557,7 @@ msgstr ""
"<strong>Editace</strong> : úprava různých souborů a zprávpoužívaných v této "
"konferenci"
#: web_tt2/admin.tt2:10
#: web_tt2/admin.tt2:11
msgid ""
"<strong>Delete shared</strong> closes it. It can be restored using \"Restore "
"shared\" button"
......@@ -569,6 +575,10 @@ msgstr ""
"modifikaci většiny parametrů akutální konference, v závislosti na vašich "
"právech"
#: web_tt2/admin.tt2:8
msgid "<strong>Logs</strong> : Make a search on Sympa logs."
msgstr ""
#: web_tt2/admin.tt2:6
msgid ""
"<strong>Manage Archives</strong> : Allow you to download and delete list "
......@@ -577,7 +587,7 @@ msgstr ""
"<strong>Správa Archívů</strong> : umožňuje stažení a smazání "
"konferenčníhoarchívu."
#: web_tt2/admin.tt2:8
#: web_tt2/admin.tt2:9
msgid ""
"<strong>Remove list</strong> : completely removes the current list. "
"Listmaster privileges are required to Restore a list"
......@@ -601,7 +611,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#. (u_err.path)
#: web_tt2/error.tt2:98
#: web_tt2/error.tt2:99
#, fuzzy
msgid "A directory named '%1' already exists"
msgstr "soubor %1 již existuje"
......@@ -623,7 +633,7 @@ msgid "ADD <list> user@host Full name * To add a user to a list"
msgstr "ADD <list> user@host Full name * Přidá uživatele do konference"
#. (auth.action)
#: web_tt2/error.tt2:123
#: web_tt2/error.tt2:124
msgid "AUTHORIZATION REJECT (%1)"
msgstr ""
......@@ -641,7 +651,12 @@ msgstr "Přístupová k dokumentu %1"
msgid "Account"
msgstr "Účet"
#: web_tt2/d_read.tt2:347 web_tt2/review.tt2:54
#: web_tt2/viewlogs.tt2:190 web_tt2/viewlogs.tt2:193
#, fuzzy
msgid "Action"
msgstr "funkce."
#: web_tt2/d_read.tt2:347 web_tt2/review.tt2:56
msgid "Add"
msgstr "Přidat"
......@@ -677,7 +692,7 @@ msgid "Adding a user to the list is restricted to list owners."
msgstr "pouze pro vlastníky konference"
#. (u_err.email)
#: web_tt2/error.tt2:51
#: web_tt2/error.tt2:52
#, fuzzy
msgid "Address \"%1\" is incorrect"
msgstr "Adresa \"%1\" je nesprávná"
......@@ -698,6 +713,11 @@ msgstr "Aliasy jsou nyní nainstalovány."
msgid "Aliases you should install in your mailer"
msgstr "Aliasy, které byste měli instalovat do poštovního systému"
#: web_tt2/viewlogs.tt2:108 web_tt2/viewlogs.tt2:72 web_tt2/viewlogs.tt2:79
#: web_tt2/viewlogs.tt2:99
msgid "All"
msgstr ""
#. (conf.sympa)
#: mail_tt2/helpfile.tt2:15
msgid "All commands must be sent to the electronic address %1"
......@@ -763,7 +783,7 @@ msgstr "Archivace"
msgid "Archives Selection:"
msgstr "Výběr archívu"
#: web_tt2/error.tt2:74
#: web_tt2/error.tt2:75
msgid "Archives are empty for this list"
msgstr ""
......@@ -781,12 +801,12 @@ msgstr "Shrnuti konference %1"
#. (list)
#: web_tt2/admin_menu.tt2:123 web_tt2/admin_menu.tt2:125
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:61
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:66
msgid "Are you sure you wish to close %1 list ?"
msgstr "Chcete opravdu uzavřít konferenci %1 ?"
#. (list)
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:52
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:57
#, fuzzy
msgid "Are you sure you wish to delete the shared documents ?"
msgstr "Chcete opravdu uzavřít konferenci %1 ?"
......@@ -810,7 +830,12 @@ msgstr "Typ přílohy"
msgid "Auth method"
msgstr "Metoda přihlášení"
#: web_tt2/error.tt2:114
#: web_tt2/viewlogs.tt2:81
#, fuzzy
msgid "Authentication"
msgstr "Proces autentikace selhal"
#: web_tt2/error.tt2:115
#, fuzzy
msgid "Authentication failed"
msgstr "Proces autentikace selhal"
......@@ -876,7 +901,7 @@ msgstr ""
"Z důvodů většího množství nedoručitelných zpráv, bude %1 uživatelůviz níže\n"
"odstraněno z konference %2:\n"
#: web_tt2/review.tt2:38
#: web_tt2/review.tt2:40
#, fuzzy
msgid "Blacklist"
msgstr "do konference"
......@@ -913,7 +938,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: web_tt2/admin_menu.tt2:82 web_tt2/admin_menu.tt2:88
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:46 web_tt2/review.tt2:40
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:46 web_tt2/review.tt2:42
msgid "Bounces"
msgstr "Vrácené adresy"
......@@ -921,7 +946,7 @@ msgstr "Vrácené adresy"
msgid "Bounces count :"
msgstr "Počet vrácených zpráv : %1"
#: src/List.pm:379 web_tt2/edit_list_request.tt2:10
#: src/List.pm:379 web_tt2/edit_list_request.tt2:10 web_tt2/viewlogs.tt2:82
msgid "Bounces management"
msgstr "Správa chybných adres"
......@@ -958,13 +983,13 @@ msgid "Cannot delete shared for list '%1'."
msgstr ""
#. (u_err.path)
#: web_tt2/error.tt2:70
#: web_tt2/error.tt2:71
#, fuzzy
msgid "Cannot open file '%1'"
msgstr "Nelze přečíst soubor %1"
#. (u_err.path)
#: web_tt2/error.tt2:97
#: web_tt2/error.tt2:98
#, fuzzy
msgid "Cannot overwrite file %1"
msgstr "Nelze přepsat soubor %1"
......@@ -988,7 +1013,7 @@ msgid "Cannot unzip file '%1'."
msgstr "Nelze dekomprimovat zip soubor %1"
#. (u_err.path)
#: web_tt2/error.tt2:102
#: web_tt2/error.tt2:103
#, fuzzy
msgid "Cannot upload file %1"
msgstr "Nelze nahrát soubor %1"
......@@ -1100,6 +1125,11 @@ msgstr "Zvolte autentikační server"
msgid "Cipher key size used"
msgstr "Délka použité šifry"
#: web_tt2/viewlogs.tt2:228
#, fuzzy
msgid "Client"
msgstr "do konference"
#: web_tt2/set_pending_list_request.tt2:22
msgid "Close it"
msgstr "Zakázat konferenci"
......@@ -1152,7 +1182,7 @@ msgid "Concerned subscribers have been noticed about deleted topics"
msgstr "Databáze členů byla aktualizována"
#. (u_err.email)
#: web_tt2/error.tt2:78
#: web_tt2/error.tt2:79
#, fuzzy
msgid "Config file has been modified by %1. Cannot apply your changes"
msgstr "%1 změnil konfigurační soubor. Vaše změny nelze použít"
......@@ -1203,7 +1233,7 @@ msgid "Copying template"
msgstr "Úprava šablon"
#. (auth.listname)
#: web_tt2/error.tt2:125
#: web_tt2/error.tt2:126
#, fuzzy
msgid ""
"Could not change your subscription address for the list '%1' \n"
......@@ -1217,7 +1247,7 @@ msgid "Create"
msgstr "Vytvoř"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:97 web_tt2/admin_menu.tt2:99
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:50
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:55
msgid "Create Shared"
msgstr "Vytvoř sdílení"
......@@ -1292,6 +1322,11 @@ msgstr "DEL <list> user@host * Pro smazání uživatele z konference"
msgid "DISTribute <list> <key> * Moderation: to validate a message"
msgstr "DISTribute <list> <key> * Moderování: potvrzení zprávy"
#: web_tt2/viewlogs.tt2:233
#, fuzzy
msgid "Daemon"
msgstr "Datum"
#: src/etc/global_task_models/eval_bouncers.daily.task:1
msgid "Daily evaluation of bouncing users"
msgstr "Konference neobsahuje vrácené (bounce) adresy"
......@@ -1300,7 +1335,7 @@ msgstr "Konference neobsahuje vrácené (bounce) adresy"
msgid "Data Source"
msgstr "Zdroj dat"
#: web_tt2/error.tt2:94
#: web_tt2/error.tt2:95
#, fuzzy
msgid "Data have changed on disk. Cannot apply your changes"
msgstr "Data změněna na disku. Vaše změny nelze použít"
......@@ -1313,12 +1348,18 @@ msgstr "Nastavení zdroje dat"
msgid "DataBase connection restored"
msgstr ""
#: web_tt2/error.tt2:20
#, fuzzy
msgid "Database error."
msgstr "typ databáze"
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:49
msgid "Database structure updated"
msgstr ""
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:61 web_tt2/latest_arc.tt2:19
#: web_tt2/modindex.tt2:106 web_tt2/modindex.tt2:38 web_tt2/subindex.tt2:9
#: web_tt2/viewlogs.tt2:173
msgid "Date"
msgstr "Datum"
......@@ -1369,7 +1410,7 @@ msgid ""
"with this parameter."
msgstr ""
#: web_tt2/d_read.tt2:76 web_tt2/d_upload.tt2:11 web_tt2/suboptions.tt2:71
#: web_tt2/d_read.tt2:76 web_tt2/d_upload.tt2:11 web_tt2/picture_upload.tt2:11
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
......@@ -1377,11 +1418,11 @@ msgstr "Smazat"
msgid "Delete Selected Month(s)"
msgstr "Smazat vybrané(ý) měsíc(e)"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:106 web_tt2/list_admin_menu.tt2:52
#: web_tt2/admin_menu.tt2:106 web_tt2/list_admin_menu.tt2:57
msgid "Delete Shared"
msgstr "Smazat Sdílené"
#: web_tt2/review.tt2:248 web_tt2/review.tt2:81 web_tt2/reviewbouncing.tt2:102
#: web_tt2/review.tt2:250 web_tt2/review.tt2:83 web_tt2/reviewbouncing.tt2:102
msgid "Delete selected email addresses"
msgstr "Smazat označené e-mail adresy"
......@@ -1469,7 +1510,7 @@ msgid "Directory"
msgstr "Adresář"
#. (u_err.name,u_err.reason)
#: web_tt2/error.tt2:105
#: web_tt2/error.tt2:106
#, fuzzy
msgid "Directory %1 and its contents could not be copied : %2"
msgstr "Adresář %1 a jeho obsah nebyl zkopírován"
......@@ -1535,7 +1576,7 @@ msgid ""
msgstr "Chcete opravdu poslat upomínací zprávu k %1 členům?"
#. (total)
#: web_tt2/review.tt2:36
#: web_tt2/review.tt2:38
msgid ""
"Do you really want to send a subscription remind message to the %1 "
"subscribers ?"
......@@ -1569,11 +1610,11 @@ msgstr "Opravdu chcete smazat %1%2 ?"
msgid "Do you want to rename your file %1 ?"
msgstr "Opravdu se chcete přihlásit do konference %1"
#: web_tt2/d_read.tt2:54 web_tt2/d_read.tt2:56 web_tt2/list_admin_menu.tt2:79
#: web_tt2/d_read.tt2:54 web_tt2/d_read.tt2:56 web_tt2/list_admin_menu.tt2:84
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
#: web_tt2/review.tt2:101 web_tt2/review.tt2:104
#: web_tt2/review.tt2:103 web_tt2/review.tt2:106
msgid "Domain"
msgstr "Doména"
......@@ -1587,7 +1628,7 @@ msgstr ""
msgid "DownLoad ZipFile"
msgstr "Stáhnout zip soubor"
#: web_tt2/review.tt2:43 web_tt2/review.tt2:45 web_tt2/reviewbouncing.tt2:22
#: web_tt2/review.tt2:45 web_tt2/review.tt2:47 web_tt2/reviewbouncing.tt2:22
msgid "Dump"
msgstr ""
......@@ -1598,7 +1639,7 @@ msgid "E-mail address %1 has not been found in the list %2."
msgstr "E-mailová adresa %s nebyla v konferenci nalezena.\n"
#. (u_err.action)
#: web_tt2/error.tt2:39
#: web_tt2/error.tt2:40
msgid "ERROR (%1) "
msgstr ""
......@@ -1656,8 +1697,9 @@ msgid ""
"who will decide whether to distribute or reject it."
msgstr ""
#: web_tt2/pref.tt2:6 web_tt2/review.tt2:93 web_tt2/review.tt2:96
#: web_tt2/pref.tt2:6 web_tt2/review.tt2:95 web_tt2/review.tt2:98
#: web_tt2/reviewbouncing.tt2:58 web_tt2/subindex.tt2:7
#: web_tt2/viewlogs.tt2:43 web_tt2/viewlogs.tt2:52
msgid "Email"
msgstr ""
......@@ -1684,7 +1726,7 @@ msgstr "Konec souhrnu konference %1 - %2"
msgid "Enter listname : "
msgstr "Nové jméno konference"
#: src/Conf.pm:276 src/Conf.pm:460
#: src/Conf.pm:278 src/Conf.pm:462
msgid "Error at line %d : %s"
msgstr "Chyba na řádku %d : %s"
......@@ -1692,6 +1734,11 @@ msgstr "Chyba na řádku %d : %s"
msgid "Error rate:"
msgstr "Chybovost:"
#: web_tt2/viewlogs.tt2:214
#, fuzzy
msgid "Error type"
msgstr "Chybovost:"
#: web_tt2/remove_arc.tt2:14
msgid ""
"Error while deleting this message, please refer to listmaster with\n"
......@@ -1768,12 +1815,12 @@ msgid ""
msgstr ""
#. (u_err.directory)
#: web_tt2/error.tt2:107
#: web_tt2/error.tt2:108
#, fuzzy
msgid "Failed : %1 not empty"
msgstr "Chyba : Adresář %1 není prázdný"
#: web_tt2/error.tt2:96
#: web_tt2/error.tt2:97
#, fuzzy
msgid "Failed : your content is empty"
msgstr "Chyba : obsah je prázdný"
......@@ -1810,7 +1857,7 @@ msgstr "Chyba při instalaci aliasů"
msgid "Failed to instantiate family %2 for list %1"
msgstr ""
#: web_tt2/error.tt2:72
#: web_tt2/error.tt2:73
#, fuzzy
msgid ""
"Failed to moderate a message ; it was probably moderated by another moderatir"
......@@ -1824,13 +1871,13 @@ msgid "Failed to remove aliases."
msgstr "Nelze odstranit aliasy"
#. (i_err.key)
#: web_tt2/error.tt2:21
#: web_tt2/error.tt2:22
#, fuzzy
msgid "Failed to update a file."
msgstr "Nelze odstranit aliasy"
#. (i_err.key)
#: web_tt2/error.tt2:20
#: web_tt2/error.tt2:21
#, fuzzy
msgid "Failed to update database."
msgstr "Nelze odstranit aliasy"
......@@ -1851,7 +1898,7 @@ msgid "File %1 has been renamed to %2"
msgstr "Starý soubor %1 byl vymazán"
#. (u_err.name,u_err.reason)
#: web_tt2/error.tt2:106
#: web_tt2/error.tt2:107
#, fuzzy
msgid "File %1 is not copied : %2 "
msgstr "Soubor %1 uložen"
......@@ -2159,7 +2206,7 @@ msgid ""
"error."
msgstr ""
#: web_tt2/suboptions.tt2:84
#: web_tt2/picture_upload.tt2:24
#, fuzzy
msgid "In the subscribers list"
msgstr "Přihlašuji se do konference %1"
......@@ -2173,7 +2220,7 @@ msgid "Inclusions timeout"
msgstr ""
#. (u_err.new_listname)
#: web_tt2/error.tt2:86
#: web_tt2/error.tt2:87
msgid "Incorrect listname '%1' : matches one of service aliases"
msgstr ""
......@@ -2298,7 +2345,7 @@ msgid "Language of the list"
msgstr "Jazyk konference"
#: web_tt2/d_read.tt2:69 web_tt2/d_read.tt2:71 web_tt2/latest_d_read.tt2:19
#: web_tt2/review.tt2:140
#: web_tt2/review.tt2:142
msgid "Last update"
msgstr "Poslední změna"
......@@ -2344,6 +2391,11 @@ msgstr "Omezit počtu dnů výběru"
msgid "Limit the number of response"
msgstr "Omezit počet odpovědí"
#: web_tt2/viewlogs.tt2:180 web_tt2/viewlogs.tt2:183
#, fuzzy
msgid "List"
msgstr "Konference"
#. (list.name,type)
#: mail_tt2/listowner_notification.tt2:139
msgid "List %1 / %2"
......@@ -2428,6 +2480,11 @@ msgstr "Panel správy konference"
msgid "List Definition"
msgstr "Základní konfigurace"
#: web_tt2/viewlogs.tt2:83
#, fuzzy
msgid "List Management"
msgstr "Jméno konference:"
#. (list.name)
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:4
msgid "List \"%1\" creation request"
......@@ -2486,12 +2543,12 @@ msgstr "Konference byla obnovena"
msgid "List has been restored"
msgstr "Konference byla obnovena"
#: web_tt2/error.tt2:77
#: web_tt2/error.tt2:78
#, fuzzy
msgid "List has no bouncing subscribers"
msgstr "Konference neobsahuje vrácené adresy"
#: web_tt2/error.tt2:56
#: web_tt2/error.tt2:57
#, fuzzy
msgid "List has no subscribers"
msgstr "Konference nemá žádné členy"
......@@ -2649,6 +2706,17 @@ msgstr ""
msgid "Logout"
msgstr "Odhlášení"
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:51
#, fuzzy
msgid "Logs"
msgstr "Přihlášení"
#. (date_from,date_to)
#: web_tt2/viewlogs.tt2:156
msgid ""
"Logs have been created between <strong>%1</strong> and <strong>%2</strong>."
msgstr ""
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:69
msgid "Loop detected"
msgstr ""
......@@ -2746,7 +2814,7 @@ msgstr ""
"nebyla odeslána od Vás, v tom případě se omlouváme a tuto zprávu neberte na "
"zřetel.\n"
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:77
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:82 web_tt2/viewlogs.tt2:84
#, fuzzy
msgid "Message"
msgstr "Chybové hlášení"
......@@ -2770,6 +2838,11 @@ msgid ""
"Message %1 for list '%2' has been validated ; it will be distributed soon."
msgstr "Zprava %s pro konferenci %s byla rozeslana.\n"
#: web_tt2/viewlogs.tt2:206 web_tt2/viewlogs.tt2:47 web_tt2/viewlogs.tt2:53
#, fuzzy
msgid "Message Id"
msgstr "Chybové hlášení"
#: mail_tt2/message_report.tt2:92
#, fuzzy
msgid "Message diffusion"
......@@ -2880,18 +2953,18 @@ msgid "Miscellaneous"
msgstr "Další nastavení"
#. (u_err.argument)
#: web_tt2/error.tt2:48
#: web_tt2/error.tt2:49
#, fuzzy
msgid "Missing argument %1"
msgstr "Chybějící nebo nesprávně zadaný parametr : %1"
#: web_tt2/error.tt2:58
#: web_tt2/error.tt2:59
#, fuzzy
msgid "Missing filter"
msgstr "Chybí filtr"
#: web_tt2/admin_menu.tt2:36 web_tt2/admin_menu.tt2:42
#: web_tt2/admin_menu.tt2:46 web_tt2/list_admin_menu.tt2:71
#: web_tt2/admin_menu.tt2:46 web_tt2/list_admin_menu.tt2:76
msgid "Moderate"
msgstr "Moderovat"
......@@ -2974,7 +3047,7 @@ msgstr ""
msgid "Multipart messages diffusion is impossible."
msgstr ""
#: web_tt2/review.tt2:55
#: web_tt2/review.tt2:57
msgid "Multiple add"
msgstr "Hromadné přidání"
......@@ -2988,8 +3061,8 @@ msgid ""
"will be halted, i.e. they are retained for subsequent moderation."
msgstr ""
#: web_tt2/latest_d_read.tt2:20 web_tt2/pref.tt2:7 web_tt2/review.tt2:113
#: web_tt2/review.tt2:116 web_tt2/subindex.tt2:8
#: web_tt2/latest_d_read.tt2:20 web_tt2/pref.tt2:7 web_tt2/review.tt2:115
#: web_tt2/review.tt2:118 web_tt2/subindex.tt2:8
msgid "Name"
msgstr "Jméno"
......@@ -3047,8 +3120,8 @@ msgstr "Novinky, pouze pro moderátory"
msgid "Newsletter, restricted to moderators after confirmation"
msgstr "Novinky, povoleno pouze pro moderátory po potvrzení"
#: web_tt2/review.tt2:26 web_tt2/review.tt2:263 web_tt2/reviewbouncing.tt2:114
#: web_tt2/reviewbouncing.tt2:47
#: web_tt2/review.tt2:265 web_tt2/review.tt2:28 web_tt2/reviewbouncing.tt2:114
#: web_tt2/reviewbouncing.tt2:47 web_tt2/viewlogs.tt2:26
msgid "Next page"
msgstr "Další strana"
......@@ -3077,7 +3150,7 @@ msgstr ""
msgid "No HTML version of the message available in '%1'."
msgstr ""
#: web_tt2/error.tt2:113
#: web_tt2/error.tt2:114
msgid "No SOAP service"
msgstr ""
......@@ -3086,13 +3159,13 @@ msgid "No Virtual Robot defined on this server"
msgstr "Nejsou definováni Virtuální sekce na tomto serveru"
#. (u_err.email)
#: web_tt2/error.tt2:76
#: web_tt2/error.tt2:77
#, fuzzy
msgid "No bounce for user %1"
msgstr "Pro uživatele %1 nejsou vráceny žádné zprávy"
#. (u_err.directory)
#: web_tt2/error.tt2:108
#: web_tt2/error.tt2:109
#, fuzzy
msgid "No certificate for this list"
msgstr "Nemohu nalézt certifikát pro tuto konferenci"
......@@ -3102,13 +3175,13 @@ msgstr "Nemohu nalézt certifikát pro tuto konferenci"
msgid "No command found in message."
msgstr "Žádný příkaz nebyl ve zprávě nalezen"
#: web_tt2/error.tt2:92
#: web_tt2/error.tt2:93
#, fuzzy
msgid "No description specified"
msgstr "Chybí popis"
#. (u_err.email)
#: web_tt2/error.tt2:111
#: web_tt2/error.tt2:112
#, fuzzy
msgid "No entry for user '%1'"
msgstr "Pro uživatele %1 nejsou vráceny žádné zprávy"
......@@ -3128,7 +3201,7 @@ msgstr "V konferenci %1 nejsou žádné zprávy ke schválení"
msgid "No message found in archives matching Message-ID '%1'."