Commit bcf8ab7c authored by Sympa authors's avatar Sympa authors Committed by IKEDA Soji
Browse files

Updating translation catalog

parent f4ca3d66
......@@ -12013,17 +12013,17 @@ msgstr ""
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:362
msgid "Including list owners into list %2 was skipped."
msgid "Including list owners into list %1 was skipped."
msgstr ""
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:364
msgid "Including moderators into list %2 was skipped."
msgid "Including moderators into list %1 was skipped."
msgstr ""
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:366
msgid "Including subscribers into list %2 was skipped."
msgid "Including subscribers into list %1 was skipped."
msgstr ""
#. (report_param.name,report_param.listname)
......@@ -13321,17 +13321,6 @@ msgstr ""
msgid "anybody. Be sure you know what you are doing"
msgstr ""
#: default/scenari/choosepasswd.auth:2 default/scenari/family_signoff.auth:2
#: default/scenari/move_user.auth:1 default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr ""
#: default/scenari/choosepasswd.closed:2
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr ""
#: default/scenari/create_list.public_listmaster:1
msgid "anybody by validation by listmaster required"
msgstr ""
......@@ -13387,6 +13376,16 @@ msgstr ""
msgid "by owner without authentication if DKIM signature OK"
msgstr ""
#: default/scenari/family_signoff.auth:2 default/scenari/move_user.auth:1
#: default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr ""
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr ""
#: default/scenari/global_remind.listmaster:1
msgid "only for listmaster"
msgstr ""
......
......@@ -12758,18 +12758,20 @@ msgstr ""
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:362
msgid "Including list owners into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including list owners into list %1 was skipped."
msgstr "لا يسمح بإضافة مشترك للقائمة"
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:364
msgid "Including moderators into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including moderators into list %1 was skipped."
msgstr "لا يسمح بإضافة مشترك للقائمة"
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:366
#, fuzzy
msgid "Including subscribers into list %2 was skipped."
msgid "Including subscribers into list %1 was skipped."
msgstr "لا يسمح بإضافة مشترك للقائمة"
#. (report_param.name,report_param.listname)
......@@ -14116,17 +14118,6 @@ msgstr "مسموح لمديري القائمة الرئيسيين فقط"
msgid "anybody. Be sure you know what you are doing"
msgstr ""
#: default/scenari/choosepasswd.auth:2 default/scenari/family_signoff.auth:2
#: default/scenari/move_user.auth:1 default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "بحاجة لتوثيق"
#: default/scenari/choosepasswd.closed:2
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "مستحيل"
#: default/scenari/create_list.public_listmaster:1
msgid "anybody by validation by listmaster required"
msgstr ""
......@@ -14184,6 +14175,16 @@ msgstr ""
msgid "by owner without authentication if DKIM signature OK"
msgstr "مسموح لمديري القائمة مع التوثيق فقط"
#: default/scenari/family_signoff.auth:2 default/scenari/move_user.auth:1
#: default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "بحاجة لتوثيق"
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "مستحيل"
#: default/scenari/global_remind.listmaster:1
msgid "only for listmaster"
msgstr "فقط لمدير القائمة الرئيسي"
......
......@@ -12270,18 +12270,20 @@ msgstr ""
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:362
msgid "Including list owners into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including list owners into list %1 was skipped."
msgstr "%1 / отписване от %2"
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:364
msgid "Including moderators into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including moderators into list %1 was skipped."
msgstr "%1 / отписване от %2"
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:366
#, fuzzy
msgid "Including subscribers into list %2 was skipped."
msgid "Including subscribers into list %1 was skipped."
msgstr "%1 / отписване от %2"
#. (report_param.name,report_param.listname)
......@@ -13596,17 +13598,6 @@ msgstr ""
msgid "anybody. Be sure you know what you are doing"
msgstr ""
#: default/scenari/choosepasswd.auth:2 default/scenari/family_signoff.auth:2
#: default/scenari/move_user.auth:1 default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr ""
#: default/scenari/choosepasswd.closed:2
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr ""
#: default/scenari/create_list.public_listmaster:1
msgid "anybody by validation by listmaster required"
msgstr ""
......@@ -13662,6 +13653,16 @@ msgstr ""
msgid "by owner without authentication if DKIM signature OK"
msgstr ""
#: default/scenari/family_signoff.auth:2 default/scenari/move_user.auth:1
#: default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr ""
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr ""
#: default/scenari/global_remind.listmaster:1
#, fuzzy
msgid "only for listmaster"
......
......@@ -12159,17 +12159,17 @@ msgstr ""
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:362
msgid "Including list owners into list %2 was skipped."
msgid "Including list owners into list %1 was skipped."
msgstr ""
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:364
msgid "Including moderators into list %2 was skipped."
msgid "Including moderators into list %1 was skipped."
msgstr ""
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:366
msgid "Including subscribers into list %2 was skipped."
msgid "Including subscribers into list %1 was skipped."
msgstr ""
#. (report_param.name,report_param.listname)
......@@ -13472,17 +13472,6 @@ msgstr ""
msgid "anybody. Be sure you know what you are doing"
msgstr ""
#: default/scenari/choosepasswd.auth:2 default/scenari/family_signoff.auth:2
#: default/scenari/move_user.auth:1 default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr ""
#: default/scenari/choosepasswd.closed:2
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr ""
#: default/scenari/create_list.public_listmaster:1
msgid "anybody by validation by listmaster required"
msgstr ""
......@@ -13538,6 +13527,16 @@ msgstr ""
msgid "by owner without authentication if DKIM signature OK"
msgstr ""
#: default/scenari/family_signoff.auth:2 default/scenari/move_user.auth:1
#: default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr ""
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr ""
#: default/scenari/global_remind.listmaster:1
msgid "only for listmaster"
msgstr ""
......
......@@ -13359,18 +13359,20 @@ msgstr "No hi ha cap missatge per moderar de la llista '%1'."
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:362
msgid "Including list owners into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including list owners into list %1 was skipped."
msgstr "No està permès afegir usuaris a la llista."
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:364
msgid "Including moderators into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including moderators into list %1 was skipped."
msgstr "No està permès afegir usuaris a la llista."
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:366
#, fuzzy
msgid "Including subscribers into list %2 was skipped."
msgid "Including subscribers into list %1 was skipped."
msgstr "No està permès afegir usuaris a la llista."
 
#. (report_param.name,report_param.listname)
......@@ -14831,17 +14833,6 @@ msgstr "restringit a l'administrador del sistema"
msgid "anybody. Be sure you know what you are doing"
msgstr "qualsevol. Assegurat que coneixes els que està succeint"
 
#: default/scenari/choosepasswd.auth:2 default/scenari/family_signoff.auth:2
#: default/scenari/move_user.auth:1 default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "necessita autenticació"
#: default/scenari/choosepasswd.closed:2
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "impossible"
#: default/scenari/create_list.public_listmaster:1
msgid "anybody by validation by listmaster required"
msgstr "requereix la validació de l'administrador del sistema per a qualsevol"
......@@ -14901,6 +14892,16 @@ msgstr "administradors de llistes, autenticació no necessària (notificació)"
msgid "by owner without authentication if DKIM signature OK"
msgstr "pel propietari sense autenticació si la signatura DKIM és correcta."
 
#: default/scenari/family_signoff.auth:2 default/scenari/move_user.auth:1
#: default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "necessita autenticació"
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "impossible"
#: default/scenari/global_remind.listmaster:1
msgid "only for listmaster"
msgstr "només per a l'administrador del sistema"
......
......@@ -13198,18 +13198,20 @@ msgstr "Na moderování čeká %1 zpráv v konferenci %2@%3"
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:362
msgid "Including list owners into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including list owners into list %1 was skipped."
msgstr "pouze pro vlastníky konference"
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:364
msgid "Including moderators into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including moderators into list %1 was skipped."
msgstr "pouze pro vlastníky konference"
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:366
#, fuzzy
msgid "Including subscribers into list %2 was skipped."
msgid "Including subscribers into list %1 was skipped."
msgstr "pouze pro vlastníky konference"
#. (report_param.name,report_param.listname)
......@@ -14665,17 +14667,6 @@ msgstr "pouze pro hlavní správce"
msgid "anybody. Be sure you know what you are doing"
msgstr ""
#: default/scenari/choosepasswd.auth:2 default/scenari/family_signoff.auth:2
#: default/scenari/move_user.auth:1 default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "autentikace vyžadována"
#: default/scenari/choosepasswd.closed:2
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "není možné"
#: default/scenari/create_list.public_listmaster:1
msgid "anybody by validation by listmaster required"
msgstr ""
......@@ -14733,6 +14724,16 @@ msgstr "správci konference, autentikace neni nutná (s upozorněním)"
msgid "by owner without authentication if DKIM signature OK"
msgstr "pouze vlastník bez autentikace"
#: default/scenari/family_signoff.auth:2 default/scenari/move_user.auth:1
#: default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "autentikace vyžadována"
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "není možné"
#: default/scenari/global_remind.listmaster:1
msgid "only for listmaster"
msgstr "pouze pro správce"
......
......@@ -13537,18 +13537,20 @@ msgstr "Es ist keine zu moderierende Nachricht für die Liste '%1' vorhanden."
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:362
msgid "Including list owners into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including list owners into list %1 was skipped."
msgstr "Hinzufügen von Abonnenten zu nicht offener Liste erlauben"
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:364
msgid "Including moderators into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including moderators into list %1 was skipped."
msgstr "Hinzufügen von Abonnenten zu nicht offener Liste erlauben"
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:366
#, fuzzy
msgid "Including subscribers into list %2 was skipped."
msgid "Including subscribers into list %1 was skipped."
msgstr "Hinzufügen von Abonnenten zu nicht offener Liste erlauben"
 
#. (report_param.name,report_param.listname)
......@@ -15018,17 +15020,6 @@ msgstr "beschränkt auf Listenadministrator"
msgid "anybody. Be sure you know what you are doing"
msgstr "jeder. Seien Sie sich sicher, was sie tun"
 
#: default/scenari/choosepasswd.auth:2 default/scenari/family_signoff.auth:2
#: default/scenari/move_user.auth:1 default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "Authentifizierung erforderlich"
#: default/scenari/choosepasswd.closed:2
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "unmöglich"
#: default/scenari/create_list.public_listmaster:1
msgid "anybody by validation by listmaster required"
msgstr "jeder, Überprüfung durch den Listenadministrator erforderlich"
......@@ -15089,6 +15080,16 @@ msgstr ""
"beschränkt auf nicht angemeldete Eigentümer, falls die DKIM-Signatur gültig "
"ist"
 
#: default/scenari/family_signoff.auth:2 default/scenari/move_user.auth:1
#: default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "Authentifizierung erforderlich"
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "unmöglich"
#: default/scenari/global_remind.listmaster:1
msgid "only for listmaster"
msgstr "nur für Listenadministrator"
......
......@@ -13397,18 +13397,20 @@ msgstr "Δεν υπάρχουν μηνύματα προς συντονισμό
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:362
msgid "Including list owners into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including list owners into list %1 was skipped."
msgstr "Η προσθήκη μελών στη λίστα δεν επιτρέπεται."
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:364
msgid "Including moderators into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including moderators into list %1 was skipped."
msgstr "Η προσθήκη μελών στη λίστα δεν επιτρέπεται."
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:366
#, fuzzy
msgid "Including subscribers into list %2 was skipped."
msgid "Including subscribers into list %1 was skipped."
msgstr "Η προσθήκη μελών στη λίστα δεν επιτρέπεται."
 
#. (report_param.name,report_param.listname)
......@@ -14883,17 +14885,6 @@ msgstr "επιτρεπτό μόνο στον διαχειριστή συστήμ
msgid "anybody. Be sure you know what you are doing"
msgstr "για όλους. Να είστε σίγουροι για το τι κάνετε"
 
#: default/scenari/choosepasswd.auth:2 default/scenari/family_signoff.auth:2
#: default/scenari/move_user.auth:1 default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "χρειάζεται ταυτοποίηση"
#: default/scenari/choosepasswd.closed:2
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "αδύνατο"
#: default/scenari/create_list.public_listmaster:1
msgid "anybody by validation by listmaster required"
msgstr "οποιοσδήποτε, απαιτείται επικύρωση από τον διαχειριστή συστήματος"
......@@ -14956,6 +14947,16 @@ msgstr ""
"επιτρεπτό μόνο σε ιδιοκτήτες χωρίς ταυτοποίηση εάν η υπογραφή DKIM είναι "
"έγκυρη."
 
#: default/scenari/family_signoff.auth:2 default/scenari/move_user.auth:1
#: default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "χρειάζεται ταυτοποίηση"
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "αδύνατο"
#: default/scenari/global_remind.listmaster:1
msgid "only for listmaster"
msgstr "μόνο για τον διαχειριστή συστήματος"
......
......@@ -13473,18 +13473,20 @@ msgstr "There is no message to moderate for list '%1'."
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:362
msgid "Including list owners into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including list owners into list %1 was skipped."
msgstr "Adding a user to this list is not allowed."
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:364
msgid "Including moderators into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including moderators into list %1 was skipped."
msgstr "Adding a user to this list is not allowed."
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:366
#, fuzzy
msgid "Including subscribers into list %2 was skipped."
msgid "Including subscribers into list %1 was skipped."
msgstr "Adding a user to this list is not allowed."
 
#. (report_param.name,report_param.listname)
......@@ -14971,17 +14973,6 @@ msgstr "restricted to listmaster"
msgid "anybody. Be sure you know what you are doing"
msgstr "anybody. Be sure you know what you are doing"
 
#: default/scenari/choosepasswd.auth:2 default/scenari/family_signoff.auth:2
#: default/scenari/move_user.auth:1 default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "need authentication"
#: default/scenari/choosepasswd.closed:2
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "impossible"
#: default/scenari/create_list.public_listmaster:1
msgid "anybody by validation by listmaster required"
msgstr "anybody by validation by listmaster required"
......@@ -15040,6 +15031,16 @@ msgstr "list owners, authentication not needed (notification)"
msgid "by owner without authentication if DKIM signature OK"
msgstr "restricted to owner without authentication if DKIM signature is OK."
 
#: default/scenari/family_signoff.auth:2 default/scenari/move_user.auth:1
#: default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "need authentication"
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "impossible"
#: default/scenari/global_remind.listmaster:1
msgid "only for listmaster"
msgstr "only for listmaster"
......
......@@ -12013,17 +12013,17 @@ msgstr ""
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:362
msgid "Including list owners into list %2 was skipped."
msgid "Including list owners into list %1 was skipped."
msgstr ""
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:364
msgid "Including moderators into list %2 was skipped."
msgid "Including moderators into list %1 was skipped."
msgstr ""
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:366
msgid "Including subscribers into list %2 was skipped."
msgid "Including subscribers into list %1 was skipped."
msgstr ""
#. (report_param.name,report_param.listname)
......@@ -13321,17 +13321,6 @@ msgstr ""
msgid "anybody. Be sure you know what you are doing"
msgstr ""
#: default/scenari/choosepasswd.auth:2 default/scenari/family_signoff.auth:2
#: default/scenari/move_user.auth:1 default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr ""
#: default/scenari/choosepasswd.closed:2
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr ""
#: default/scenari/create_list.public_listmaster:1
msgid "anybody by validation by listmaster required"
msgstr ""
......@@ -13387,6 +13376,16 @@ msgstr ""
msgid "by owner without authentication if DKIM signature OK"
msgstr ""
#: default/scenari/family_signoff.auth:2 default/scenari/move_user.auth:1
#: default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr ""
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr ""
#: default/scenari/global_remind.listmaster:1
msgid "only for listmaster"
msgstr ""
......
......@@ -13497,18 +13497,20 @@ msgstr "No hay mensajes para moderar en la lista '%1'."
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:362
msgid "Including list owners into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including list owners into list %1 was skipped."
msgstr "Permite añadir suscriptores a una lista no abierta"
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:364
msgid "Including moderators into list %2 was skipped."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Including moderators into list %1 was skipped."
msgstr "Permite añadir suscriptores a una lista no abierta"
 
#. (report_param.listname)
#: default/mail_tt2/report.tt2:366
#, fuzzy
msgid "Including subscribers into list %2 was skipped."
msgid "Including subscribers into list %1 was skipped."
msgstr "Permite añadir suscriptores a una lista no abierta"
 
#. (report_param.name,report_param.listname)
......@@ -14955,17 +14957,6 @@ msgstr "restringido al listmaster"
msgid "anybody. Be sure you know what you are doing"
msgstr "nadie. Asegúrate de saber lo que estás haciendo"
 
#: default/scenari/choosepasswd.auth:2 default/scenari/family_signoff.auth:2
#: default/scenari/move_user.auth:1 default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "necesita autenticación"
#: default/scenari/choosepasswd.closed:2
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "imposible"
#: default/scenari/create_list.public_listmaster:1
msgid "anybody by validation by listmaster required"
msgstr "cualquiera con aprobación del listmaster"
......@@ -15023,6 +15014,16 @@ msgstr "propietario, autenticación no necesaria (notificación)"
msgid "by owner without authentication if DKIM signature OK"
msgstr "por el propietario sin autenticación si tiene firma DKIM válida"
 
#: default/scenari/family_signoff.auth:2 default/scenari/move_user.auth:1
#: default/scenari/unsubscribe.auth:2
msgid "need authentication"
msgstr "necesita autenticación"
#: default/scenari/family_signoff.closed:2 default/scenari/move_user.closed:1
#: default/scenari/unsubscribe.closed:2
msgid "impossible"
msgstr "imposible"
#: default/scenari/global_remind.listmaster:1
msgid "only for listmaster"
msgstr "solo el listmaster"
......