Commit dab7f164 authored by Sympa authors's avatar Sympa authors Committed by IKEDA Soji
Browse files

[-feature] Committing latest translations from translate.sympa.org

parent c3951e11
......@@ -4542,7 +4542,7 @@ msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:4435
msgid "Prevent people to use some names for their lists names"
msgstr ""
msgstr "Evita che vengano usati determinati nomi per le liste"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:4437
msgid ""
......@@ -4550,6 +4550,9 @@ msgid ""
"wildcard character. To use a regex for this, please use "
"prohibited_listnames_regex setting."
msgstr ""
"Questo parametro è una lista di nomi separati da virgola. Puoi usare * come "
"carattere jolly. Per usare un'espressione regolare, usa la configurazione "
"nomi_proibiti_regex"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:4446
msgid ""
......@@ -6888,9 +6891,8 @@ msgid "Request new password"
msgstr "Richiedi una nuova password"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:341
#, fuzzy
msgid "Do you really want to request password?"
msgstr "Vuoi davvero rimuovere %1?"
msgstr "Vuoi richiedere la password?"
 
#. (message_template)
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:351
......@@ -13134,9 +13136,8 @@ msgid "List creation is restricted to listmaster."
msgstr "La creazione di una lista è limitata ai listmaster."
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:50
#, fuzzy
msgid "List creation is not allowed."
msgstr "Cambiare email dell'utente non è permesso"
msgstr "La creazione della lista non è consentita."
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:53
msgid "Shared document edition is restricted to list subscribers."
......@@ -14139,6 +14140,8 @@ msgid ""
"The name you want to use for your list (%1) is prohibited by the "
"configuration of the server."
msgstr ""
"Il nome che vuoi usare per la lista (%1) è proibito dalla configurazione del "
"server."
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:642
msgid ""
......@@ -15473,9 +15476,8 @@ msgstr "Nascosta tranne che per gli iscritti"
 
# nlsref 6,76
#: default/scenari/visibility.identified:1
#, fuzzy
msgid "conceal from anonymous users"
msgstr "Età massima delle sessioni per gli utenti anonimi"
msgstr "nascondi per gli utenti anonimi"
 
#: default/scenari/visibility.secret:1
msgid "conceal even for subscribers"
......
......@@ -75,15 +75,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ten proces pomoże ci zainstalować moduły Perla (CPAN) wymagane przez program "
"Sympa.\n"
"Do poprawnego działania Sympa potrzebuje dodakowo od 50 do 65 modułów "
"Do poprawnego działania Sympa potrzebuje dodatkowo od 50 do 65 modułów "
"Perla.\n"
"Cały proces instalacyjny powinien zająć około 15 minut.\n"
"Na początku konieczne jest skonfogurowanie powłoki CPAN i wybranie "
"preferowanego serwera CPAN.\n"
"Możliwe jest zainstalowanie wymaganych modułów Perla z repozytoriów "
"pakietów DEB/RPM.\n"
"Proces instalacyjny można przerwać w każdej chwili; Instalację można "
"bezpiecznie ponowić później.\n"
"Cały proces instalacyjny powinien zająć około 15 minut.\n"
"Na początku konieczne jest skonfigurowanie powłoki CPAN i wybranie "
"preferowanego serwera CPAN.\n"
"Możliwe jest zainstalowanie wymaganych modułów Perla z repozytoriów pakietów "
"DEB/RPM.\n"
"Proces instalacyjny można przerwać w każdej chwili; Instalację można "
"bezpiecznie ponowić później.\n"
"Wciśnij klawisz Enter aby kontynuować ..."
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:484
......@@ -96,7 +96,7 @@ msgstr "-> Wybierz RDBMS [1-%d]"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:501
msgid "Checking for PERL version:"
msgstr "Sprawdzanie wersji PERLa"
msgstr "Sprawdzanie wersji PERLa:"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:505
msgid "Your version of perl is OK (%s >= %s)"
......@@ -135,7 +135,7 @@ msgstr "moduł perl"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:534
msgid "STATUS"
msgstr "STAN"
msgstr "STATUS"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:535
msgid "-----------"
......@@ -267,13 +267,12 @@ msgid "list"
msgstr "lista"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:49
#, fuzzy
msgid "all"
msgstr "Wszystko"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1037 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:52
msgid "other email address"
msgstr "inny adres email"
msgstr "inny adres e-mail"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:55
#, fuzzy
......@@ -281,27 +280,24 @@ msgid "subject field"
msgstr "Subject :"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:56
#, fuzzy
msgid "message body"
msgstr "Id Wiadomości"
msgstr "treść wiadomości"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:57
msgid "subject and body"
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:60
#, fuzzy
msgid "header and footer"
msgstr "stopka wiadomości"
msgstr "nagłówek i stopka"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:67
msgid "do nothing"
msgstr ""
msgstr "nie rób nic"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:70
#, fuzzy
msgid "if no list members contained"
msgstr "lista widoczna tylko dla jej członków"
msgstr "jeśli nie ma żadnych członków listy"
 
#: default/web_tt2/search_user.tt2:42 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:75
msgid "owner"
......@@ -322,18 +318,16 @@ msgid "send notify to bouncing users"
msgstr "powiadom właściciela"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:87
#, fuzzy
msgid "enabled"
msgstr "ukryty"
msgstr "włączony"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:91
msgid "disabled"
msgstr ""
msgstr "wyłączone"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:93
#, fuzzy
msgid "automatic"
msgstr "Automatyczna lista wyników"
msgstr "automatycznie"
 
#: default/web_tt2/copy_template.tt2:23 default/web_tt2/copy_template.tt2:54
#: default/web_tt2/edit_template.tt2:30 default/web_tt2/ls_templates.tt2:53
......@@ -343,14 +337,12 @@ msgid "robot"
msgstr "robot"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:100
#, fuzzy
msgid "first entry"
msgstr "Katalog"
msgstr "pierwsza pozycja"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:103
#, fuzzy
msgid "entries matching regular expression"
msgstr "wyrażenie regularne pierwszego poziomu"
msgstr "wpisy pasujące do wyrażenia regularnego"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:107
#, fuzzy
......@@ -369,7 +361,7 @@ msgstr "wyślij"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:113
msgid "use STARTTLS"
msgstr ""
msgstr "użyj STARTTLS"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:114
#, fuzzy
......@@ -377,69 +369,56 @@ msgid "use LDAPS (LDAP over TLS)"
msgstr "użyj SSL (LDAPS)"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:117
#, fuzzy
msgid "yes"
msgstr "bajtów"
msgstr "tak"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:118
#, fuzzy
msgid "no"
msgstr "Info"
msgstr "nie"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:121
#, fuzzy
msgid "any versions"
msgstr "wersja SSL"
msgstr "żadne wersje"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:122
#, fuzzy
msgid "SSL version 2"
msgstr "wersja SSL"
msgstr "wersja 2 SSL"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:123
#, fuzzy
msgid "SSL version 3"
msgstr "wersja SSL"
msgstr "wersja 3 SSL"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:124
#, fuzzy
msgid "TLS version 1"
msgstr "wersja SSL"
msgstr "wersja 1 TLS"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:125
#, fuzzy
msgid "TLS version 1.1"
msgstr "wersja SSL"
msgstr "wersja 1.1 TLS"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:126
#, fuzzy
msgid "TLS version 1.2"
msgstr "wersja SSL"
msgstr "wersja 1.2 TLS"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:127
#, fuzzy
msgid "TLS version 1.3"
msgstr "wersja SSL"
msgstr "wersja 1.3 TLS"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:131
#, fuzzy
msgid "receive notification email"
msgstr "odbieraj powiadomienia email"
msgstr "otrzymuj powiadomienia e-mail"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:132
#, fuzzy
msgid "no notifications"
msgstr "bez powiadomień"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:136
#, fuzzy
msgid "concealed from list menu"
msgstr "ukryty, poza administratorem list"
msgstr "ukryte w menu listy"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:137
#, fuzzy
msgid "listed on the list menu"
msgstr "wylistowany na stronie przeglądu list"
msgstr "wymienione w menu listy"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:140
#, fuzzy
......@@ -447,12 +426,10 @@ msgid "bounce management"
msgstr "Zarządzanie odbiciami"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:143
#, fuzzy
msgid "send back DSN"
msgstr "Ponownie dostarcz do %1"
msgstr "ponownie dostarcz do DSN"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:146
#, fuzzy
msgid "privileged owner"
msgstr "Uprzywilejowany właściciel"
 
......@@ -463,16 +440,15 @@ msgstr "Normalny właściciel"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:150
msgid "0 - highest priority"
msgstr ""
msgstr "0 - najwyższy priorytet"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:151
msgid "9 - lowest priority"
msgstr ""
msgstr "9 - najniższy priorytet"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:152
#, fuzzy
msgid "queue messages only"
msgstr " Ostatnie wiadomości"
msgstr "tylko wiadomości w kolejce"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:155
msgid "replace @ characters"
......@@ -480,7 +456,7 @@ msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:156
msgid "use JavaScript"
msgstr ""
msgstr "użyj JavaScript"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:159
#, fuzzy
......@@ -494,7 +470,7 @@ msgstr "Dodawane do rozsyłanych wiadomości"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:164
msgid "optional"
msgstr ""
msgstr "opcjonalne"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:167
#, fuzzy
......@@ -508,7 +484,7 @@ msgstr "roześlij"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:171
msgid "multi-line text"
msgstr ""
msgstr "tekst wielowierszowy"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:172
#, fuzzy
......@@ -522,12 +498,11 @@ msgstr "Słowa kluczowe tematu wiadomości"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:176
msgid "add a new MIME part"
msgstr ""
msgstr "dodaj nową część MIME"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:177
#, fuzzy
msgid "append to message body"
msgstr "%1 trafień dla treści (Body: ) wiadomości"
msgstr "dołącz do treści wiadomości"
 
#: default/scenari/unsubscribe.open:2 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:180
msgid "open"
......@@ -553,7 +528,7 @@ msgstr "publiczna"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:186
msgid "RDBMS"
msgstr ""
msgstr "RDBMS"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:187
#, fuzzy
......@@ -590,9 +565,8 @@ msgid "posting address"
msgstr "Adres odbijający"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:196
#, fuzzy
msgid "list archive"
msgstr "Archiwa listy"
msgstr "Archiwum list"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:200
#, fuzzy
......@@ -631,15 +605,15 @@ msgstr "1 tydzień"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:211
msgid "monthly"
msgstr ""
msgstr "miesięcznie"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:212
msgid "quarterly"
msgstr ""
msgstr "kwartalnie"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:213
msgid "yearly"
msgstr ""
msgstr "rocznie"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:216
msgid "use HTTP cookie"
......@@ -652,11 +626,11 @@ msgstr "Nowy adres email:"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:220
msgid "100% - always"
msgstr ""
msgstr "100% - zawsze"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:221
msgid "0% - never"
msgstr ""
msgstr "0% - nigdy"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:224
#, fuzzy
......@@ -670,7 +644,7 @@ msgstr "najstarsze wiadomości"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:228
msgid "on demand"
msgstr ""
msgstr "na żądanie"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:231
msgid "DKIM signature exists"
......@@ -700,7 +674,7 @@ msgstr "Nazwa"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:240
msgid "\"Name\" (e-mail)"
msgstr ""
msgstr "\"Nazwa\" (e-mail)"
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:241
#, fuzzy
......@@ -820,7 +794,7 @@ msgstr "Zamknięte listy"
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:1598 src/lib/Sympa/Process.pm:415
msgid "%d %b %Y %H:%M"
msgstr "%d %b %y %H:%M"
msgstr "%d %b %Y %H:%M"
 
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3006
msgid ""
......@@ -848,23 +822,20 @@ msgstr ""
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3049
#, fuzzy
msgid "Date: %s\n"
msgstr "Data: %1"
msgstr "Data: %s\n"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3050
#, fuzzy
msgid "From: %s\n"
msgstr "Od: %1"
msgstr "Od: %s\n"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3051
#, fuzzy
msgid "To: %s\n"
msgstr "Do: %1"
msgstr "Do: %s\n"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
......@@ -875,9 +846,8 @@ msgstr ""
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3053
#, fuzzy
msgid "Subject: %s\n"
msgstr "Temat: %1"
msgstr "Temat: %s\n"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
......@@ -963,44 +933,38 @@ msgstr ""
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3330
#, fuzzy
msgid "via Owner Address of %s Mailing List"
msgstr "Gorąca lista mailingowa"
msgstr "przez adres właściciela listy mailingowej %s"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3334
#, fuzzy
msgid "via Moderator Address of %s Mailing List"
msgstr "Gorąca lista mailingowa"
msgstr "przez adres moderatora listy mailingowej %s"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3338
#, fuzzy
msgid "via %s Mailing List"
msgstr "Gorąca lista mailingowa"
msgstr "przez %s listę mailingową"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3344 src/lib/Sympa/Message.pm:3360
#, fuzzy
msgid "Owner Address of %s Mailing List"
msgstr "Gorąca lista mailingowa"
msgstr "Adres właściciela listy mailingowej %s"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3348 src/lib/Sympa/Message.pm:3364
#, fuzzy
msgid "Moderator Address of %s Mailing List"
msgstr "Gorąca lista mailingowa"
msgstr "Adres moderatora listy mailingowej %s"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3351 src/lib/Sympa/Message.pm:3367
#, fuzzy
msgid "%s Mailing List"
msgstr "Gorąca lista mailingowa"
msgstr "%s lista mailingowa"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
......@@ -1036,13 +1000,15 @@ msgstr "Błędne parametry"
 
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:1096
msgid "Migration from wwsympa.conf"
msgstr ""
msgstr "Migracja z wwsympa.conf"
 
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:1108
msgid ""
"Migrated Parameters\n"
"Following parameters were migrated from wwsympa.conf."
msgstr ""
"Zmigrowane parametry\n"
"Następujące parametry zostały zmigrowane z wwsympa.conf"
 
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:1117
msgid ""
......@@ -1051,6 +1017,10 @@ msgid ""
"release of Sympa used those in wwsympa.conf. Comment-out ones you wish to "
"be disabled."
msgstr ""
"Nadpisywanie parametrów\n"
"Następujące parametry istniały zarówno w sympa.conf i wwsympa.conf. "
"Poprzednie wydanie Sympa używało tych w wwsympa.conf. Zakomentuj te, które "
"chcesz wyłączyć."
 
#: src/lib/Sympa/Upgrade.pm:1126
msgid ""
......@@ -1267,7 +1237,7 @@ msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:180
msgid "Antivirus plug-in"
msgstr ""
msgstr "Wtyczka antywirusowa"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:186 src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:5497
#, fuzzy
......@@ -1313,9 +1283,8 @@ msgid "Primary mail domain name"
msgstr "Podstawowa domena pocztowa"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:231
#, fuzzy
msgid "Email addresses of listmasters"
msgstr "ukryty, poza administratorem list"
msgstr "Adresy e-mailowe listmasterów"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:234
msgid ""
......@@ -1337,13 +1306,15 @@ msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:258
msgid "Title of service"
msgstr ""
msgstr "Tytuł usługi"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:260
msgid ""
"The name of your mailing list service. It will appear in the header of web "
"interface and subjects of several service messages."
msgstr ""
"Nazwa Twojej usługi listy mailingowej. Pojawi się ona w nagłówku interfejsu "
"WWW i tematach kilku wiadomości serwisowych."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:269
#, fuzzy
......@@ -1671,7 +1642,6 @@ msgid "Family name"
msgstr "Nazwa rodziny"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:682
#, fuzzy
msgid "Maximum number of list members"
msgstr "Maksymalna liczba członków listy"
 
......@@ -1683,9 +1653,8 @@ msgstr ""
"ograniczenia)"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:685
#, fuzzy
msgid "list members"
msgstr "Subskrybenci listy"
msgstr "członkowie listy"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:702
msgid "Header field name(s) used to determine sender of the messages"
......@@ -2110,9 +2079,8 @@ msgid "Maximum size of a message in 8-bit bytes."
msgstr "Maximum size of a message in 8-bit bytes."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1119
#, fuzzy
msgid "Maximum size of messages"
msgstr "Maximum size of a message in 8-bit bytes."
msgstr "Maksymalny rozmiar wiadomości"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1122 src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1262
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:5411
......@@ -2392,7 +2360,7 @@ msgstr "The subscribe parameter defines the rules for subscribing to the list."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1459
msgid "Who can add subscribers"
msgstr "Kto może zapisywać na listę"
msgstr "Kto może dodawać subskrybentów"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1461
msgid "Privilege for adding (ADD command) a subscriber to the list"
......@@ -2438,14 +2406,14 @@ msgid ""
"subscriber addresses can be abused by spammers, it is strongly recommended "
"that you only authorize owners or subscribers to access the subscriber list. "
msgstr ""
"This parameter specifies who can access the list of members. Since "
"subscriber addresses can be abused by spammers, it is strongly recommended "
"that you only authorize owners or subscribers to access the subscriber list. "
"Ten parametr określa, kto może uzyskać dostęp do listy członków. Ponieważ "
"adresy subskrybentów mogą być nadużywane przez spamerów, zdecydowanie zaleca "
"się, aby autoryzować dostęp do listy subskrybentów tylko właścicielom lub "
"subskrybentom."
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1523
#, fuzzy
msgid "Required domains for list owners"
msgstr "jedynie dla właścicieli listy"
msgstr "Domeny wymagane dla właścicieli list"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1527
msgid ""
......@@ -2457,7 +2425,7 @@ msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1538
msgid "Minimum owners in required domains"
msgstr ""
msgstr "Minimalna liczba właścicieli w wymaganych domenach"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1542
msgid ""
......@@ -2582,7 +2550,7 @@ msgstr "Zarchiwizuj zaszyfrowane wiadomości otwartym tekstem"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1726 src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:5421
msgid "email address protection method"
msgstr "metoda zabezpieczenia adresu email"
msgstr "metoda zabezpieczenia adresu e-mail"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1727
#, fuzzy
......@@ -2621,7 +2589,7 @@ msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1752 src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1763
msgid "%"
msgstr "%A"
msgstr "%"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:1760
msgid "halt rate"
......@@ -3059,9 +3027,8 @@ msgid "Base directory of list configurations."
msgstr "skopiuj konfigurację listy"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:2230
#, fuzzy
msgid "Directory for configuration files"
msgstr "Plik %1 czeka na moderację"
msgstr "Katalog plików konfiguracyjnych"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:2232
msgid "Base directory of global configuration (except \"sympa.conf\")."
......@@ -4921,7 +4888,7 @@ msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:5630 src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:5729
msgid "email address"
msgstr "adres email"
msgstr "adres e-mail"
 
#: src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:5641 src/lib/Sympa/Config/Schema.pm:5740
msgid "name"
......@@ -5005,9 +4972,8 @@ msgid "[Image:%s]"
msgstr "[Image%s]"
 
#: src/lib/Sympa/HTML/FormatText.pm:48
#, fuzzy
msgid "[Image]"
msgstr "[Image%s]"
msgstr "[Image]"
 
#: default/mail_tt2/digest.tt2:16 default/mail_tt2/digestplain.tt2:13
#: default/mail_tt2/get_archive.tt2:8
......@@ -5387,16 +5353,14 @@ msgid "File creation"
msgstr "Dodanie pliku"