Commit af6d8a2f authored by Jerome Chauveau's avatar Jerome Chauveau
Browse files

fragments i18n

parent f4646270
<div id="demo_presentation">
<h3>About</h3>
<p>
</p>
</div>
<div id="demo_presentation">
<h3>Demo edition[XML-TEI]</h3>
<p>This is a text, this is a <em>test</em>.This is a text, this is a <em>test</em>.This is a text, this is a <em>test</em>.</p>
<div class="container">
<div class="row">
<div id="r1" class="col-sm-3">
<a href="./demo_lorem.xml/c1.html">MaX</a>
<div class="demo_text">
Notes, corrections, ...
</div>
</div>
<div class="col-sm-1"></div>
<div id="r2" class="col-sm-3">
<a href="./demo_lorem_2.xml/c2.1.html">Démo</a>
<div class="demo_text">Critical Apparat ...</div>
</div>
<div class="col-sm-1"></div>
<div id="r3" class="col-sm-3">
<a href="./demo_lorem_3.xml/c3.1.html">TEI</a>
<div class="demo_text">Images ...</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="demo_presentation">
<h3>contacts</h3>
<p>
</p>
</div>
<div id="demo_presentation">
<h3>Demo Lorem</h3>
<p>Omitto iuris dictionem in libera civitate contra leges senatusque consulta; caedes relinquo; libidines praetereo, quarum acerbissimum extat indicium et ad
insignem memoriam turpitudinis et paene ad iustum odium imperii nostri, quod constat nobilissimas virgines
se in puteos abiecisse et morte voluntaria necessariam turpitudinem depulisse. Nec haec idcirco omitto, quod non gravissima sint, sed quia nunc sine teste dico.
</p>
</div>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment